13
Pê Jeju ihkôt me ipa catêjê mã ihpar cuhhõ
Pê ramã me Hakren xà jõ amji kĩn jõ amcro wỳr amcropyxit peaj ne nõ. Pê Jeju te ihtyc, ne pjê ita rer, ne mahacpỹ mã côjkwa wỳr, Hũm wỳr cute ihtẽm jõ amcro ramã hàhtêp na, cumãhahkre pej. Ne pê hõtpê cumã pjê kam me cupê mehõ tekjê atajê kĩn, ne cumã mehkĩan to mehkĩn ita na mã ahnaa ihtyc xà ita mã cute to hahêr. Mãcute me ikĩnti ita to me imã hahkre tohajỹr he.
Wa Jeju me, me ipê ihkôt me ipa catêjê me, ramã caxwa xàa kam, meikrĩ ne ame apà. Pê ramã caxuaw mepahcurê xwỳn pê Xatanaj ata me ikwỳ nõ japrỳ pê Juta Carijot ata mã, cute amji kam hapac xà kêanre ata jõr, mã ihkôt aracri cute Jeju kên mã mẽn xà caxuw. Mã Jeju te, Hũm te cumã carôt cunea jõr na, cumã amji jahkre pej. Ne hanea ne cumã Hũm pĩn cator, ne quêha hacpỹa mã hỹrmã api na, cumã amji jahkre pej. Cakrô mã hãm ne cute ihkà ata caxàr, ne cutecupẽhkà nõ ita to amji cahti na hê. Ne cute crat nõ ita kam cô kwỳ mẽn, ne ahpỹanre na kam me imã me ipar cuhhõn kam ihtẽm. Ne ihcuhhõ ne ma cupẽhkà ata to me imã incrà.
Ne ma Ximãw Petrô na to cator, mã cute Jeju cukij to:
— Pỳhàpà ijõ Pahhi, pom ampeaj kam acati ita, nõ na mã ca ha ajte me ipar cuhhõ? — hajỹr. Mã Jeju te cumã harkwa to:
— Ca ha nee ita kam ampo caxuw ite amã apar cuhhõn xà ita jahkre pej nare, ne jũa caxuw ca ha hahkre pej. Na ca ha ito tojnõ wa amã apar cuhhõ — hajỹr. Mã Petrôcumã:
— He apêa ri ijõ Pahhi, na wa ha nee ate imã ipar cuhhõn ita na ato tojnõ nare — hane. Mã Jeju cumã:
— Wa ha ite amã apar cuhhõn nare na, ca ha nee hipêr apê ikôt apa catê nare — hane. Mã Petrô te ahna hàhwỳr to:
— Ijõ Pahhi, mẽr imã ipar pit cuhhõn nare, ne hanea ne imã ijũhkra me ikrã cuhhõ! — hajỹr. 10 Mã Jeju cumã:
— Hamreare, nee mã gĩ cunea xwỳr xà nare, ne apar pitcuhhõn xà. Por ramã jũm xwỳr ata tũm nare, ne cumã ihpar pitcuhhõn xà. Ampo na? Pjê kam apu to ipa mã ihtũm, cwỳrjapê ri cumã ihpar pit cuhhõn xà. Ne imã ihhêj neramã me acunea tetet pit, ne por jũm ata ri pyxit peaj ne nee ihtetet nare ne ihtũmti — hajỹr.
11 Ne pê ramã Jeju cute ihkên mã mẽn catê atajahkre peaj, na pê harkwa ita to hane he:
— Ramã me acunea tetet, ne jũm ata ri pyxit peaj, ne neeihtetet nare ne ihtũmti — hajỹr. Ne nee mã mehtũm to pê Jeju hũjarẽn to hajỹr nare, ne cute me amji kam hapac xà kên to pê hũjarẽn to hane.
Pê me hàpên catêjê me hàpên xà na me ajpẽn tehcajpa
12 Mã cute me imã ipar cuhhõn par jirô pê mã rihacpỹa mã cute ihkà mã amji jaxàr, ne meijàpàn xà na hỹr, ne cute me icukij to:
— Xà ate me ite curmã ampo ton xà ita kam me gapac, ne me hahkre pej? Mõrmõ nee ate me hahkre pej nare, cwỳrjapê wa ha me amã ihkôt harẽ. 13 Ca me ito amji mã: “Me imã ampo to hahkre catê” hane. Ne hanea ne amji mã me ito: “Ijõ Pahhi” hane. Neampeaj kam ri ate me ijarẽan to me ijarẽan. 14 Ỹhỹ, he te ipê me gõ pahhi, ne ipê me amã ampo to hahkre catê cakrô, wa itỳj me amã ijàpên, ne ite me amã me apar cuhhõn par. Cwỳrjapê ca ha me caa icuxàajpẽn mã me apar cuhhõn pa. Ne ampo cunea na me ajpẽn tehcajpa, ne ajpẽnto me acati, ne ajpẽn mã me apê. 15 Ne ite me amã to hahkre na, ca haikôat me to, ne ajpẽn mã me apar cuhhõn pa. 16 Wa ampeaj kam me amã awjarẽ, he me hàpên catêjênõ hõ pahhi jirôa pê cati nare. Ne nee hõ pahhi japyre mã hàpên nare. Ne quêt hõ pahhi ri mehirôa pê cati. Ne hanea ne, por harkwa nacumã imprar catêata, nee cute ihkujahêc catê ata jirôa pê cati nare. 17 Hamre, ita caxuw ca ha ite amji kam ijapac xà na meijahkre pej kam me to tẽ. Na ca ha ate ikôat me ton to me amji pyràc na, ca haatỳj hũrên me gakry.
Pê Jeju, por cute ihkên mã mẽn catê ata jarẽ
18 — Wa nee ite me acunea to icakôc nare. Ampo na? Wa itỳj ite amji mã me acapi atajê pupu, ne imã me gahkre pej. Ne pê Pahpãm jõ kàhhôc kam ramã me anõ ata to hũjarẽn to: “Por icahê na ijõ pãw ku ata, quê ha ihtỳj icuna mãahtwỳ ne amji to icurê xwỳn” hane. Ne ampeaj kam quê ha caxwa ita kam, jũm ita ito hane. 19 Ne wa ha ita kam ampo te ito hajỹr xà ita xwỳjrea na, me amã harẽ. Mãr quê jũm ita ito hane, ca ha ramã me ipê Pahpãm kraa to Pahpãm kra na me ijahkre pej. 20 Ne ampeaj kam wa me amã awjarẽ, quê ha jũm te, porite jũm kujahêc ata na amji caxàr me ajkaam, hanea ne inaamji capa. Ne quê ha jũm te ina amji caxàr me ajkaam, hanea ne Inxũ te ajpên ikujahêc ata na amji capa — hajỹr.
Pê Jeju cute ihkên mã mẽn catê jahkre
21 Cute ita jarẽn jirô pê mã ri cumã amji kĩn nare, ne hĩ cunea kam ihpeacre. Mã hirãa pê me imã amji jarẽn to:
— Wa ampeaj kam me amã amji jarẽ, ca ha atỳj me anõ meicurê xwỳn tehcajpa ne me cumã igõ, neikên mã imẽ — hane.
22 Wa tee ame ajpẽn pupu, ne nee me ite, por cute jũm to ihcakôc ata jahkre pej nare. 23 Ne pê ampeaj kam Jeju mã ikĩn, cwỳrjapê pê wa cahi na jỹ. 24 Mã Ximãw Petrô te hũhkra to imã hàpêr, ne hũhkra to imã, ite jũm ata na Jeju cukij na awjahkre.
25 Wa Jeju wỳr ipipkjêr ne ite kyre pê ihcukij to:
— Ijõ Pahhi, jũm mã ajte? — hajỹr. Mã Jeju imã:
26 — Por wa ha jũm mã pãw co ne cugõ ata — hajỹr. Ne cute pãw kwỳ hyr ne crat kam cô cacro to inco, ne Juta Carijotmã hõr. 27 Mã cute pãw ata pyr me ajkaam mã Xatanaj te cumã amji jõr. Mã Jeju te cumã harkwa to:
— Gapacta ne ate amji mã acaca xà nõ na prãm ata ton pyrentu — hajỹr.
28 Mã me ikwỳ me ijàpàn xà na me jỹ atajê te nee me ita jahkre pej nare, por Jeju te imã harẽn xà ata na. 29 Ne pê Juta ihpore incjên xà to amji pytà, ne ajcoapu to ipa na, pê ihtỳj cute amji kĩn caxuw cute ampojaprôr na Jeju te cumã harkwa na amehcãmjĩ, nare, cuteme cupê hamreare atajê mã ihpore nõ jõr na amehcãmjĩ. 30 Mã Juta te pãw pyr, ne ihkrẽr ne ma ihtẽm pyrentu. Mã ramã awcapàtkô ne caxwa.
Pê Jeju ihtẽm xà na ihkôt me ipa catêjê mã amji jarẽ
31 Ne ma Juta tẽm jakàn pê ri Jeju te me imãhũjarẽn to:
— He ipê me Ahàkà ata pê wa me hũmre na amji to, ne côjkwa pĩn wrỳ. Ne ita caxuw quê ha mehcunea me hirôa pê icati na meijahkre pej. Ne icwỳrjapêa quê ha hanea ne me Inxũ japrỳto me catia to me cati na me hahkre pej. 32 Wa ha mehcunea mã Inxũ carôt catihti impejti cupahti ata to ajpẽ, ne ahtũm nare, quê ha hanea ne me cumã icarôt catihti impejti cupahti ata to ajpẽ. 33 Me apê me ikrare pyràac. Ne wa ha nee me acahê na apu imõr kam icrà nare, ne ahtũm nare wa ha ma tẽ. Na ca ha tee ame ijapê. Nepor wa ite ramã Juta catêjê mã amji jarẽn xà ata to, wa ha me amã amjijarẽ, ne me amã: “Jũ wỳr ca ha curi imõr xà ata ri memõ” hane.
Cu ha me pamã ajpẽn kĩnti ne
34 — Na wa ha me amã ite ijarkwa hyr xà intuwti ita ta, ne me amã harẽn to: “Atỳj me acunea mã ajpẽn kĩnti, to hanea, pom quê wa me akĩnti to amji kampahe, ita to quê ha hanea ne me amã ajpẽn kĩnti ne” hane. 35 Quê ha me acunea mã ajpẽn kĩnti na, quê hamehcunea ajpẽn na me apupu, ne me apê ikôt me apa catêjê na me gahkre pej pyrentu — hane.
Pê Jeju Petrô mã cute hõmpun nare na harẽn na cumã harẽ
36 Mã Ximãw Petrô te Jeju cukij to:
— Jõ ri ca ha ajte mõ? — hajỹr. Mã Jeju cumã:
— Jũ wỳr ca ha ita kam curi imõr xà ata ri mõ, ne jũacaxuw ca ha atỳj curi ikôt acato — hane.
37 Mã hipêr Petrô Jeju cukij to:
— Mẽr ampo na wa ha nee ita kam akôt imõr nare? Pomipê akôt ipa catê ita, cwỳrjapê wa ramã ita kam akôt ityc xàa caxuw apu mõ — hane. 38 Mã Jeju cumã:
— He xà ca ajkĩ ampeaj kam ikôt atyc xàa caxuw apu mõ? Hamreare. Wa ha amãijũjarẽn hiahpuro. Ca ha ita kam, hôxãhxãc kàr xwỳjrea na, ate ipupun nare, ne apêijahkre kêatre na, amji jarẽn to incrê — hane.