21
Pê Jeju Hĩpôjajo intohkà na ihkôt me ipa catêjê mã amji to ajpẽ
Jirô pê mã ri Jeju te me ipê ihkôt me ipa catêjêmã hipêr amji to ipipẽ, Hĩpôjajo jõ pjê pê Tiperij jõ krĩ ata cahê na. Hõ, pê hane.
Ite me xet itajê wa ame ipa he: Wa itõ pê Tijac me ipê Xeptew kra me, XimãwPetrô me, Tome pê ajkrut ne ihpỳm ata me, Têtêc jõ krĩ pĩn Natanew cator ata me, me ikwỳa kwỳ pijakrut atajê me. Mã Ximãw Petrô te me imã:
— Wa ha ma mõ ne tep pro xà to ihnõ pro — hajỹr. Wa mecumã:
— Wa ha hanea ne me akôt me to ihnõ pro — hane. Ne ma meicunea me mõ, ne pàr kre mã me ixàr. Ne caxwa ri ihpro xà to ite me hapêan to apẽ, ne nee ite me to ihnõ pro nare.
Mã ramã apẽ to mõ, mã ramã xãmte aracri Jeju cô tohkà na xa. Wa nee ite me cupê Jeju na hahkre pej nare. Mã me imã caràr to:
— Hàpà me hũmre itajê? Ampo ca ate me toihpro? — hane. Wa me cumã:
— Hamreare, wa tee ite me to hapêan to apẽ, ne nee iteme to ihnõ pro nare — hane.
Mã Jeju me imã:
— Mẽr cô kam awpôc rũm, pàr kre jĩkjê rũm me gõ teppro xà ita to me awcapê, ca ha atỳj me to ihkwỳpro — hane. Wa ite cô kam me ijõ kryhti to me ijũcapêr, ne ite me toihkjên, ne nee hacpỹ ne pàr kre wỳr me to ijàpirnare. Ampo na? Ampeaj kam, tep itajê cati ne hàhtô, na ri hũtĩ.
Wa ite Petrô mã ijarkwa to:
— He me pajõ Pahhiti pê Jejua ri xa! — hajỹr. Mã Ximãw Petrô ihcakrô apu kwỳ ne cute Jeju jarẽnpar, ne hitô kàhti ata mã amji jaxàr, ne ma mrõr neihpa na kwỳ ne ma Jeju wỳr cô tohkà na cator. Wa ma hapu na me ikwỳ me pàr kre to ajpên me tep na, ihpro xà kjên to me mõ, por hỹrmã hũwry na me pajara capô te xĩncwẽnta ata wỳr, ne hỹrmã me to icator. Ne põ mã pàr kre pê me ijapôj pê, ite me cuhy prà kam tep kwỳ krĩna me hõmpun. Ne hanea ne ite me pãw pupun, mã hikwa.
10 Mã Jeju me imã:
— Ajpên me imã, pom curmã ate me to tep pro itajê kwỳ to tẽ — hane.
11 Mã ma Ximãw Petrô pàr kre mã hàr, ne cute hõ natep na ihpro xà mã hê, ne ajêt ata mã hê pôn, ne mapjê wỳr to hàpir. Mã kam tep cati pit jàhtô na cute xẽj ne ihkôt xĩncwẽnta ne ihkôt incrê ne tohipu tu, ne nee ajte cute kryhti ata jipôn nare. 12 Mã Jeju me imã:
— Ajpên me mõ ne me apà — hane. Wa ramã ite cupê meijõ Pahhiti na me hahkre pej. Ne hũpate, nee me inõ tecupê jũm ata na ihcukij nare. 13 Mã Jeju te me imã pãw me tep ata kryj, ne ahpỹanre na me imã hõr par.
14 Hõ, pê Jeju hacpỹ mã ihtĩr jirô pê me imãamji to ipipẽ to incrê to hane.
Pê Jeju Petrô mã ihkĩn na ihcukij
15 Wa me ijàpàn jirô pê mã ri Jeju te amji na XimãwPetrô cukij to incrê ne cumã:
— Ỹhỹ Ximãw Petrô pê Jowãw kra ita, xà ajkĩme akwỳ jirôa pê amã ikĩn? — hajỹr. Mã Ximãwcumã:
— Ỹhỹ ijõ Pahhi, imã akĩn na ramã ateaijahkre pej — hane. Mã Jeju cumã:
— Ỹhỹ, ca ha me cupê ijahkre kêatre, mã nee cute meipupun nare atajê mã ijarẽ, ne me cumã ijarkwa gõ. Ampona? He me cupê carà cahàcre hôhti kra pê hamãr catê nare ata pyràac, ne amjia kôt ikaj na ame ipa — hane.
16 Ne cute ihcukij to ipijakrut ita kam ri hipêr cumã:
— Ximãw xà ajkĩ ampeaj kam amã ikĩn? — hajỹr. MãPetrô cumã:
— Ỹhỹ ijõ Pahhi, imã akĩn na ramã atea ijahkre pej — hane. Mã Jeju cumã:
— Ca ha me ikwỳ pê carà cahàcre pyràc pê hamãr catê nareatajê to amji pytà ne me hamã — hane.
17 Ne hipêr Jeju te ihcukij to:
— Ximãw, xà ajkĩ ampeaj kam amã ikĩn? — hajỹr. Mã Petrô mã amji kĩn nare, mã apu ihpec. Ampona? Nee mã ampo na nare, Jeju te cumã ihkĩn na ihcukij toincrê, na ri cumã amji kĩn nare, mã cumã:
— Ijõ Pahhi, amã ampo cunea jahkre pej, na ri atỳj amã ite akĩn na ijahkre pej! — hane. Mã Jeju cumã:
— Ca ha me ikwỳ pê carà cahàcre pyràc pê hamãr catê nareatajê to amji pytà ne me hamã.
Jeju Petrô mã, por ampo te to jũ mãn xà ata jarẽ
18 — Ỹhỹ, wa ha amã awjarẽ, pê ca atuwre na, ajco akà to amji cũmpej, ne ma jũ ri amã amõr xà na ihprãmti ata wỳr ajco pra. Ne ampeaj kam wa ha ita caxuw amã awjarẽ. Ca ha awej, quê ha jũmjê gara cajpre, ne jũ ri amã amõr prãmnare, ne hỹrmã gitõtti ata wỳr me ato mõ — hane.
19 Pê Jeju hũjarẽn xà ata to ramã Petrô mã, jũcaxuw cute mehcuran xà ata to hahkre. Ne quê ha Jeju cwỳrjapê Petrô tyc xà ata kôt, quê ha mehcunea me Pahpãm cati na me hahkre pej. Ne cute Petrô mã:
— Ita caxuw ca ha ito pit mã amji mã ahimpej, ne ikôat apa! — hajỹr.
Pê Jeju nee ampo te Jowãw to jũ mãn xà na harẽn nare
20 Mã hacpỹ mã Petrô pipkjêr ne amji jõ kôt cuteipupun. Ne pê ramã Petrô mã Jeju mã ikĩnti na ijahkre pej. Ampo na? He pê wa me Hakren xà jõ amji kĩn na me ijàpànxà na cahê na jỹ ne ihcukij to: “Jũm mã quê ha ajteakên mã amẽ?” hane cwỳrjapê. 21 Mã Petrô te ipupun, ne ina Jeju cukij to:
— Pahhi, ne mẽr hũmre ita, jũ mã quê ha ajte? — hajỹr.
22 Mã Jeju cumã:
— Quê imã ihtĩr ita na ipa, wa ahnaa hacpỹ ne ite amjijaxàr na to prãm na mã, quê ihtỳj ipa, ca ha neeahna ihho nare. Ne ca, ca ha ito pit mã amji mã ahimpej to apa — hane.
23 Mã Jeju kôt me ipa catêjê te amji mãme ijarẽn cràn, Jeju te xwahna ityc xà nare na ijarẽn ata na. Ne nee cute harẽn to hajỹr nare. Ne nee ito Petrô mã:
— Quê ha nee Jowãw ihtyc nare — hajỹr nare. Ne cama cute ijarẽn to hajỹr he:
— Quê imã ihtĩr ita na ipa, wa ahnaa hacpỹ ne ite amjijaxàr na to prãm na mã, quê ihtỳj ihtĩr ita na ipa, ca ha nee ahna ihho nare — hajỹr.
Pê Jeju jàpên xà atajê, ampeaj kam hàhtô
24 He ipê Jowãw, pê wa ito ita jĩa to ampo itajêpupu, ne impar xàa na wa ite ahna pit mã me amã ihhôc par. Ne ramã ate me ipupun pejtu, ihêj xi nare na, na ri ampeaj kam cute hajỹr. 25 Ne cormã Jeju te ampo jàhtôa ne ton atajê, wa neeite ihkàhhôc ita kam ahna ihhôc nare. Quê jũm ahnaihhôc na mã, quê ha nee pjê cunea kam ihkàhhôc itajênõ hàhtô na cahuc nare. Hamre.