2
Jeju pỳm xà
Caku ata kam, putwrỳ atajê nõ na, pê pjê cunea jõ pahhiti japrỳ te Xexa Aguxô ita harkwa ta, mehcunea mã, por hõ pjê kam krĩatajê cunea kôt, quê mehcunea me amji japrỳ nõr pa, ne me amji cahyt, ne me hàhtô na me amji jahkre pej. Ne pê mam ramã me amji cahyt, pê Xiren pê Xiri jõ pjê to ihhimpej catê ata kam, pê mamme amji cahyt pyxit, ne me hàhtô na me amji jahkre pej. Mã hamre, mehcunea te me amji japrỳ nõr partu, ahpỹanre na me hõ krĩa kam, menquêtjê ihpỳpỳm xàa kam.
Ita cwỳrjapê ri Joje pê Hĩpôjajo jõ pjê kam, Naxare jõ krĩkam, ihkrĩ catê, na ri ma Juta jõ pjê wỳr, Pãw jõ krĩ ata wỳr tẽ. Ampo na? Pê curia inquêt xwỳ pê pahhi Tawi xwỳ ihpỳm, ne cupê ihtàmxwỳa, na ri ma Pãw jõ krĩ wỳrtẽ, hĩxi Marijkwỳj me. Ne cute me amji japrỳ xir. Ne pê ramã mehikwa na me ajpẽn pa. Mã ramã Pahpãm CarõPejti to Marij tictu. Ne pê cormã Pãw jõ krĩ kam ame mõr reria mã, ramã cumã ihkrapỳm xàa kam hàhhuc. Ne cumã ihcãmter pỳm, mã cute cupẽhkà toihcupu, ne pĩ po te crat kam ampo jàpàn xà ata kam hir. Ampo na? Ramã mehàhhuc xà cunea te hipu partu, ita kam, jũ ri quê me ahtwỳ? Cwỳrjapêri ampo jũrkwa kam me hõt.
Pê carà cahàcre jamãr catêjê Jeju pupu
Mã pjê ata kam, carà cahàcre jamãr catêjêhõtpê ame hamãr to me ipa. Ne amcro mecaxwa kam, hõtpê ame to ipa. Ne caxwa ri, pjê ata kam, põ pê ame hamãr to ame ipa. Mã ihprõt pê Pahpãm jarkwa to imprar catê cator, côjkwa pĩn. Mã hàhcujro pê Pahhiti jàhcujro impejti ata hàhcujro pyrentu, ne ipu na hàhcujrohti, ne ihpràti. Mã cute me hõmpun ne me cumã hũpaa tohũpa. 10 Mã Pahpãm jarkwa to imprar catê me cumã:
 
— Nee ame icupa nare.
Wa ite me amãijũjarẽn pejti to prãm to, wa me awỳr icator.
Ne wa ha me amã awjarẽ, ca ha me ijũjarẽn xà ita kôt, caha me gakry, quê ha ampeaj kam mehcunea mã amji kĩan to amji kĩn, me cati me, mehkryjre me, quê ha mehcunea mã amji kĩan to amji kĩn.
11 Ỹhỹ, ita kam, caxwa ita kam, me gõ Pahhiti pê me akên pême ato hapôj catê pỳm, Tawi xwỳ jõ krĩ kam.
Ne cupê, por pê Pahpãm meamã to awjahkre ata.
12 Ne ampeaj kam ca ha ita kam me hõmpu.
Quê ha ahkrare xũmre nõ cupẽhkà ihcupu, ne ampo jàpàn xà kam nõ, ca ha hỹrmãme acato ne me hõmpu, ne me hahkre pej — hane.
 
13 Mã hamre, ihprõt pê côjkwa rũm Pahpãm jarkwa to memprar catêjê jàhtôa nehipêr me iwrỳc, ne me hỹrmã me cator. Ne côjkwa kam mehkrĩ catêjê pê me pajõ Pahhiti jarkwa to memprar catêjê itajê te me Pahpãm na mencrerkam mehtẽm, ne increar kam me harẽn to:
 
14 “Quê ha côjkwa kam mehcunea jirôa pê Pahpãm pejti ne cati na me harẽ.
Ne pjê kam, quê ha Pahpãm me to impejatajê, quê ha me caxwãm pê mehcarĩcti ne” hajỹr.
 
15 Mã hamre, Pahpãm jarkwa to memprar catêjê hacpỹa mã cute me amji jaxàr, ne me hàpir, côjkwa wỳr. Mã carà cahàcre jamãr catêjê, hakàn pê ame amji mã harẽ, ne me amji mã:
— Hacme, Pãw jõ krĩ wỳr, ne Pahpãm te me pamã ampo jarẽn xà ita pupu — hane.
16 Ne ma me hũjarêan kam me pra, ne ame hapê, neJoje me Marij wỳr me cator, ne cute mehkrare pupun, mãampo jàpàn xà kam nõ. 17 Mã cute me hõmpun, ne ma me pra ne mehcunea mã, Pahpãmjarkwa to memprar catêjê te me cumã ahkrare jarẽn xà ata jarẽn to me mõ. 18 Mã hamre, mehcunea te mempar atajê te amji mã me ipikrar, ne me amji mã:
— Pỳhàpà? — hajỹr. 19 Mã Marij apu carà cahàcre jamãr catêjê atajê tecumã ampo jarẽn xà atajê cunea to apu amji japackre, neto amji japackre ita na. 20 Mã ma carà cahàcre jamãr catêjê te amjijaxàr, ne ma me Pahpãm pejti, ne catihti na me harẽn to me mõ. PomPahpãm jarkwa to imprar catê te me cumã hũjarẽn xàatajêa na, cute me hõmpun, mã ahnaa. Na ri ame hakry nema Pahpãm pejti na me harẽn to me mõ.
Pê Jeju mã me haprỳ gõ
21 Mã ramã ihkrare ata na amcro te ôjtô, mã cute mempy kà incrire ne me hitep xàa kam hàhhuc, mã cute me cumã haprỳ jõr, ne me cumã Jeju. Ne haprỳ ita pê Pahpãm jarkwa to imprar catê cormã jêt nare kam, Marij mã harẽ.
Pê Pahpãm mã me Jeju gõ
22 Ne ita jirô pê mã ri ahna putwrỳ pyxit, mã cute me ipijacri xà to hamre xà jõ amcro kam hàhhuc. Mã caxuaw ma Krĩpinkrên wỳrme ihkrare ata to me mõ, Pahpãm to cute me amji kam hapac xà jũrkwa wỳr. Ne me to cator, ne cutePahpãm mã me ihkrare xũmre ata pẽr ne me cumã:
— Atea ri me imã me ikra ita jõr, ne cupê atekjêa — hajỹr. 23 Ampo na ri cute me to hajỹr? Pê rỳ pêa mã PahpãmMojxe xwỳ kôt Juta catêjê mã harkwa ta, ne me cumã:
 
“Mam me akra xũmre me hapôjatajê cunea pê itekjê” hane.
 
Pê Pahpãm jarkwa na mehhôccatêjê me ita pa, ne ahna mehhôc pa. 24 Mã cute me Pahpãm mã me ihkra pẽr, ne harkwa kôt me ipijacri xà tome hamre xà caxuw, cute me Pahpãm mã tutti into to me ipijakrut ne me hõr.
25 Ỹhỹ, pê Krĩpinkrên kam hũmre japrỳ te Ximãw ita ihkrĩ. Ne ampeaj kam impej, ne ihtỳj ajco Pahpãm kampa, ne to amji mã ihhimpej. Ne ajco Pahpãm te Juta catêjê kêntête me to pôj xà jõ amcro ata jikaj. 26 Mã Pahpãm Carõ Pejti apu Ximãw cahê na mõ, ne pê ramãXimãw mã ihtyc xà nare to awjahkre ne cumã:
— Ca ha xaa, por pê Pahpãm Jutacatêjê mã mehkên pê me to hapôj catê toawjahkre ata pupu, jirô pê ca ha cormã ty — hane. 27 Ne Pahpãm Carõ Pejti te Ximãw japrôr ne ma to mõ, Pahpãm to me amji kam hapac xà jũrkwa wỳr. Mã Joje me Marijhanea ne ma curi me ihkra pê Jeju to me mõ, cute me Pahpãm jarkwakôt me ipijacri xà to me hamre xà wỳr, ata wỳr. 28 Mã Ximãw te me hõmpun, neihpa kam ihkrare ita pỳn, ne Pahpãm mã harẽn pejti, ne cumã:
 
29-30 “Hamre, ijõ Pahhiti,
pê ca ito gũjahkre xà ataramã kaam hàhhuc.
Ne pê ca ito gũjahkre xà ata naate ton, wa ite hõmpun.
Ne atea ca me iwỳr me ikên pê meito hapôj catê ita kujahêc,
wa ite ito jĩa to hõmpun.
Ỹhỹ, ipê amã ijàpên catê,
ne hamre, ramã iwej, neicaxwãm pê icarĩcti,
ne gapacta ne ityc na ito tojnõ, wa ty.
31-33 Ne ca ate mehcunea kam mare mã
me ikên catia pê me ipytàr catê ita me iwỳr ihkujahêc.
Na quê ha pjê kam mehcunea mehkrĩ atajê mã hàhcujro catê na ipa.
Ne quê ha me cumãmempejti to hahkre,
quê ha mehcahkrit atajê,
por me cupê Ixaher catêjê nareatajê mã hanea ne ato ajpẽ,
mãr quê me hanea ne me gahkre pej.
Ne quê ha hanea ne me akwỳ pê Juta catêjê pêIxaher catêjê mã impejti ne.
Quê ha mehcunea me akwỳ jarẽnpejti to me harẽ” hajỹr.
 
Mã inxi me hũm te Ximãw te ihkra toihcakôc xà ata na mempar, ne to amji mã me ipikrar. 34 Mã Ximãw te mehcajrẽn, ne Marij pê Jeju menxi mã:
 
— Pahpãm te akrare incrire ita capi.
Ne quê ha akra ita Jutacatêjê jõ pjê kam me hàhtôa to hõkre nõ, ne me to hamre, ne hanea ne me hàhtôa kwỳ to ihkà, ne me to impejti ne, ne mamehkên pê me to hapôj.
Ne Pahpãm te ri akra ita kujahêc, mãr quê me cumãPahpãm cawpa.
Ne quê ha me hàhtôa ne ahna amehcakôc kên, ne ame curê.
35 Ita kôt quê ha me hàhtôa mã cute amji kam hapac xà pẽ.
Pom amji caxwãm pê cute me amji kam hapac xà to me ipimxur to ipa prãmti atajê to, quê ha mehkwỳ mã ajpẽ.
Ne ca, quêha amã apec xà catia to cati, ne ajkam gapac xà hyre nare.
Quê haamã hà pê ihhêj rũm wapo xwahhihti te ana cuhkõnre jitep, ne hà.
Hõhõ, ita na quê ha ana cuhkõnre kam amã hà — hajỹr.
 
36-37 Ỹhỹ, pê hanea ne curi cahãj wejti japrỳ te Anakwỳj ita apuipa. Ne Pahpãm to me amji kam hapac xà jũrkwa kam apuipa. Ne cupê Paner xwỳ kra, ne cupê menquêtti Axer xwỳtàmxwỳ tàmxwỳ nõ. Pê hikwa tuw ne ahna caku xet, pêcupê impjên ihhi. Hamre, pê apu increcrer ipa, necormã ahnaa apu ipa, pê ramã ahna caku ôjtẽnta ne ihkôt cute cwat, ne ramã ihwejtu. Ne pêcupê Pahpãm jarkwa to me cumã ihcakôc catê, ne rỳ jũ caxuw Pahpãm to me amji kam hapac xà jũrkwa pê cator nare. Ne amcrome, caxwa me, pyt cunea kam ipijacri to ipa. Ne ajco ipijacri kam, Pahpãm to amjikampa ne cumã ihcakôc to ipa. 38 Mã Ximãw cormã apu Marij mã ihcakôac kam, mã me hỹrmã Anakwỳj ata cator, ne cute mehkra ata pupun, ne Pahpãmmã hũrên hakryti na amji jarẽn pyrentu. Ne ihtỳj cute, por Krĩpinkrên kam mehkrĩne me Pahpãm te mehkên tête me to pôjcatê to me cumã hũjahkre, mã me hikaj atajê mã, harẽn kam ihtẽm.
Pê Naxare jõ krĩ wỳr me amji jaxà
39 Mã hamre, Joje me Marij te me Pahpãm te amji kam hapac xà cunea tonpartu, ne ma ihkra me, cute me hũrkwa wỳr meamji jaxàr, Hĩpôjajo jõ pjê wỳr, Naxare jõ krĩ kam. 40 Mã ihkra ita ihkà to mõ, ne carôt tỳj to mõ. Ne ampeaj kamcute amji jahkre pej cati. Mã Pahpãm te to impejti.
Pê Hũm Cati jũrkwa kam Jeju ahtwỳ
41 Ỹhỹ, pê caku cunea kam Jeju hũm me inxi ajcoKrĩpinkrên wỳr me ipa, me Hakren xà jõ amjikĩn wỳr. Ne me hõ amji kĩn ita pê, por pê Pahpãm Ejit jõ pjê pêmam menquêtjê to cato ata.
42 Mã hamre, ramã Jeju na caku te tôxi, mã hanea nemehkôt amji kĩn ata wỳr mõ, ne cator. 43 Ne ramã amji kĩn jamre jirô pê, cute meamji jaxàr, me hũrkwa wỳr. Mã xãmte aracri Krĩpinkrênkam Jeju jàhhuc. Mã nee hũm me inxi te hàhhuc xà ita na me hahkre pej nare. 44 Ne ihtỳj me hàhtôti atajê kôt cute amji jaxàr naamehcãmjĩ. Ne ihtỳj cute me mõr to pyt, ne cormã ne, nee mehapên nare, ne ma me hũkjê me, mehõ ihkwỳ nõ catêjê kôt ame hapê. 45 Ne nee cute me cumã cator nare, na ri ma cute me amjijaxàr, Krĩpinkrên wỳr, cute curi me hapên prãmte.
46 Ne me ahna amcro incrê jirô pê mã ri cute me Jeju cajpar, Pahpãm to me amji kam hapac xà jũrkwa kam. Mã Jejuihtỳj me cumã ampo to hahkre catêjê jipôc ri jỹ, neame kampa, ne amehcukij. 47 Mã mehcunea te Jeju te amji jahkre pejti to me cumã ihcakôc atajê to amji mã me ipikrar. 48 Mã inxi me hũm te me hõmpun, mã inxi cumã:
— Ikra, ampo na mã ate me itohajỹr? Ate me ijigẽc hyr, na wa apãm me apu gapên tomõ — hajỹr.
49 Mã Jeju me cumã:
— Ampo na mã ca ame ijapê? Pomwa ita ri Inxũ Cati to me amji kam hapac xà jũrkwa kam jỹ, ne hàpên xà to apu cumã apê ita? — hane. 50 Mã nee hũm me inxi te me hũjarẽn xà ita kam hapac, ne kam me amji jahkre pej nare, ne mecupê hahkre kêatre.
51 Mã ma Jeju te mehkôt amji jaxàr, Naxare jõ krĩ wỳr. Ne pê ihtỳj ajco hũm me inxi kampa. Na pê inxiihtỳj ampo itajê cunea to amji japackre to ipa.
52 Pê Jeju hĩ to ipicamẽn to mõ, ne ajco ihkà to mõ, ne hanea ne ihkrã kre te amji jahkre pej to amji kà to mõ. Ne pê mehcunea mã ihkĩn, ne hanea ne côjkwa kam Pahpãm jỹ ita mã ihkĩn.