RUC
Te Jeju Jarẽn Xà Impejti
JÕ KÀHHÔC
Ỹhỹ, pê rỳ pêa mã Pahpãm pjê ita wỳr cumã ihkra pyxit peaj ata kujate, pê côjkwa pĩn wrỳ, ne ita ri, pjê ita kam apu ipa, ne haprỳ pê Jeju.
Mã me hũmre te cwat itajê te ahna me ihhôc. Ne cute me ihpỳm xà me, ihkà to mõr na me ahna ihhôc. Ne hanea ne cute me cumã ampo to hahkre xà me, cute me hapackre xà me, cute ampo cunea ton atajê na, ahna mehhôc. Ne me hicu xà kam, cute me ihtyc xà me, hacpỹa mã ihtĩr xà me, hacpỹa mã côjkwa wỳr hàpir xà na me ahna ihhôc par.
Ne cute me cwat te me ahna ihhôc itajê japrỳ te, Matew me, Macô me, Ruc me Jowãw. Ne caku crê kam Matew me Jowãw Jeju kôat ame ipa. Ne cute mento jĩa to me Jeju te ampo ton atajê cunea na me hõmpun. Ne cute me hapackre xà atajê cunea na me kam hapac par, ne ahpỹanre na, me hõ kàhhôc kam, me Jeju te amji kam hapac xà pejti na mehhôc par.
Ne Macô pê Petrô pê Jeju kôt ipa catêjê nõ ata jõ ikwỳ nõ. Ne cormã intuwre ita kam, nee cupê Jeju kôt ipa catê nare cakrô, ihtỳj ampỳa mã cumã hahkre pej. Mã Petrô te hõtpê catyt kam ihcunea na cumã Jeju jarẽn par, mã cute harẽn par xà atajêa kôt, cute hõ kàhhôc kam ahna ihhôc par.
Pê mehkĩnte Ruc nee into jĩa to me cuxà Jeju pupun nare cakrô, pê ihtỳj ajco Jeju jahkre pej pejtu catêjê atajê cukij, ne cute me cumã Jeju jarẽn xà kôt, hõ kàhhôc kam ahna ihhôc.
Ne Ruc me Jowãw te hõ kàhhôc kam me Jeju na ihhôc itajê cunea, wa ramã me ite mehĩ jarkwa wỳr ihcunea to me ipintuw partu, cwỳrjapê ca ha gapacta ne atỳj me cahyt pa.
Ne Matew me Macô jõ kàhhôc, wa nee me ite ihcunea to me ipintuw nare. Ampo na? He Matew me Marco te me Jeju jarẽn xà itajê jàhtôa me, Ruc me Jowãw te harẽn xà itajê pipẽn pit, na wa ite nee hipêr to ipintuw nare. Ne quêt ajteare mã cute me harẽn xà atajê, wa ite catyt kam ihkàhhôc ita kam me to ipintuw par. Ne catyt kam Ruc jõ kàhhôc kam me to ipicacwỳr. Ne ihkàhhôc japrỳpê Ruc Te Jeju Jarẽn Xà Pejti Jõ Kàhhôc (Ruc).
1
Ruc te amji jarẽn xà
Taamã Tejopir, ipê Ruc, pa wa Jeju na amã ihhôc. Pê ampeajkam me hàhtô ne hãn ne Jeju na, ame ampopupu atajêa na mehhôc to me ipa. Pê mam cumã kat kam jũmjê itajê ampo cunea pupu, ne ajco mehcunea mã ampo itajê jarẽn to me ipa. Ne cute me imã ampo itajê cunea jarẽn. Na wa ite ampo itajê cunea na amã ihhôc.
Ỹhỹ, pahhi Tejopir, wa ite amji mã iprĩa ne ampo itajê to hahkre. Ne ampo itajê ri, cute mam, cumã kat kam, mam me hõmpunxà. Ita cwỳrjapê ri ahna imãa impejti, na wa catyt kam ite ihcunea naamã ihhôc to impejti. Ihhêj ne ramã jũm te amã ampo itajê to hahkre. Na wa ite ita kam ahna amã ihhôc, ca ampo itajêcunea pupu ne hahkre pej pêa ne, nãmri ampeaj kam ri.
Me cumrãr catê pê Jowãw pỳm xà to hũjahkre xà
Ỹhỹ, pê cormã Heroti pê pjê jõ pahhi, Juta jõpjê kam, pê curi Pahpãm mã mehcajrẽn catêjê nõita japrỳ pê Xacarij. Pê cupê Apij xwỳ kwỳ kwỳ nõ. Ne hĩxi japrỳ pê Ixapewkwỳj, ne cupê Arãw xwỳ tàmxwỳ tàmxwỳ nõ. Ne pê ajwar catyt kam me ipa, ne mempejti to me amjikampa, Pahpãm cuna mã. Ne ajco me Pahpãm jarkwa cunea kampa. Ne pê Ixapewkwỳj ita ihkra nare. Ampo na? Pê hahũm ita na ipa, ne ramã ajwar mehwejtu.
Mã hamre, Apij xwỳ kwỳ jàpên xà jõ amcroa kam hàhhuc, mã Xacarij Pahpãm cunamã apu hàpên to mõ, Pahpãm to amji kam hapac xà jũrkwakam. Mã jũm ita te Xacarij capi, hàr ne cute Pahpãm cuna mã ampo kũmcuxwati ita mã haxàr, mã cute caxàr prãmte. Atato pê Pahpãm mã mehcajrẽn catêjê kwỳ hãn ne ame. Mã hamre, ma hàr, Pahpãm to amji kam me hapac xà jũrkwacaxwãm pê. 10 Mã jũmjê atajê jàhtôa ne cute me cuprõn, ne põ pê mexa, ne Pahpãm mã mehcakôc. Mã Xacarij xàr ne xa, ne apu ampo kũmcuxwati ata to capa.
11 Mã ihprõt pê, Pahpãm jarkwa to memprar catêjê nõcôjkwa pĩn cator, ne ampo kũm cuxwati tecaxàr xà ata cuna mã awpôc rũm xa. 12 Mã Xacarij te hõmpun, ne ampeaj kam cumã hũpa, ne cupê amji jahkre kêatre, ampo to mõrmõ quê ha ajte. 13 Mã Pahpãm jarkwa to imprar catê cumã:
— Xacarij, nee ca apu icupa nare, ca ate Apãm Cati mã acakôc, mãcute apar. Na quê ha gĩxi mã ihkra xũmre nõ, ca ha me cumã haprỳ to Jowãw. 14 Quê ha ihpỳm xà ata kam ca ha gakry, ne amã amjikĩn. Quê ha hanea ne jũmjê hàhtôa ne ame hakry.
15 — Ampo na? Quê ha Pahpãm cuna mã cupê hũmre catia. Quê ha nee ampo te ame to ipipãn xà ata to apu ihkõm nare. Nequê ha ihpỳm ata caxuw, quê ha Pahpãm Carõ Pejti cumã amji gõ, ne to hipu tu ne, ne to carôt tỳj. 16 Ne quê ha Pahpãm wỳr, Juta catêjê jàhtôa ne to amji jaxà, quê ha hipêr Pahpãm to me amji japackre.
17 — Ne quê ha Pahpãm Erij xwỳ cuxà to ihtỳj, quê ha cupê Pahpãm jarkwa to imprar catê, ne ampo to impej pa, Pahpãmkra cator xà jahkà na. Pom pê Pahpãm jarkwa to ihcakôc catê Erij xwỳ ata mã mam carôt tỳjti gõ ata cuxà, quê ha cumã hĩ cunea kam carôt tỳjti gõ. Ne hacpỹa mã ajpẽn na me cumẽ, quê ha me hũmjê me, mehkra hacpỹa mã me cumã ajpẽn kĩn. Ne mehkrã kên atajê, quê ha hacpỹa mã catyt kam me ipa catêjê atajê krã kre te amji jahkre pejti kôt me to impej, quê ha mempej pynã. Ne quê ha hanea ne Pahpãm na mehkwỳ mã, quê meamji to impeaj ne, nãmri quê ha côjkwapĩn, Pahhiti cato ata ri, hãn ne me hõmpu — hane.
18 Mã Xacarij te Pahpãm jarkwa to imprar catê cukij, ne cumã:
— Pỳhàpà, jũ mã wa ha ajte, ne ate imã harẽn xà ita to amji mã hane? Jũ mãwa ha ajte ne hahkre pej, mõrmõ ajkĩ gũjarẽn xà ita ampeaj kam? Ramã iwej, ne iprõ te hajỹar ne ramã ihwej, nõ na mã ca imã ikra pỳm na ijarẽ — hajỹr.
19 Mã Pahpãm jarkwa to imprar catê cumã:
— Pỳhàpà, Ipê Caprer. Wa ijõtpê Pahpãm capi na apu ipa, necutea ri ikujahêc, wa xa ne amã icakôc, ne amã ampo pejti te hajỹr xà ita jarẽ. 20 Ca ate nee ite amã harẽn xà ata na ipar nare, nequê ha ihtỳj hane, amcro ata kam. Ca nee ate ipar nare, incwỳrjapê ca ha apẽrkêt, ne ahnaa apa, quê ha ahnaa amã akraihpỳm — hane. Ne ma tẽ.
21 Mã cormã apu ihkên, mã põ pê me xa atajê cormã me xa ne me Xacarij jikaj, ne me amji mã:
— Pỳhàpà, ampo to mã apu, ne apuihkên? — hane. 22 Mã cator, ne ipẽrkêt itakam, jũ wỳr quê ihcakôc. Mã ipẽrkêt ita kôtcute me Xacarij te irĩat kamPahpãm to me amji kam hapac xà jũrkwa kam, cute ampo pupun ata na me hahkre pejpyrentu, ne jũ wỳr quê amji mã hamã ne ihcakôc, ne cama hũhkra to ame cumã ihhimpej.
23 Ne Xacarij te hàpên xà jipêj, mã hamre, ne hõ amcro jamre, mã cute amji jaxàr ne ma tẽ. 24 Mã ahna ahtũm nare mã hĩxi mã ihkra ajêt, mãnee põ mã to hapôj nare, ne ahnaa cute amji to putwrỳ to xĩc. Mã Ixapewkwỳj amjijarẽn to hane ne:
25 — Hamre, ramã ijahũm ita na iwej, ne ityc xàa wỳrajte ikra. Ne Pahpãm te ri itehcajpar ne imã ikra jõr. Ne hamre, ita caxuw, quê ha hipêr nee jũm imãn nare — hane.
Pahpãm kra pê Jeju pỳm xà to hũjahkre xà
26 Mã cormã Ixapewkwỳj mã ihkra ajêt, ne ramã ahna putwrỳ texêj, mã Pahpãm te hipêr côjkwa pĩn harkwa to imprar catê pê Caprer kujahêc, mã ma Hĩpôjajo jõ pjê kam, krĩ nõ japrỳ te Naxare jõ krĩata wỳr tẽ.
27 Ỹhỹ, pê curia cahãj nõ japrỳ te Marijkwỳj ita ihkrĩ, ne cormãincrecrer, ne ramã Joje meajpẽn pa, cume hikwa xà caxuw. Pê Joje pê pahhi Tawi xwỳtàmxwỳ tàmxwỳ nõ. Mã Pahpãm jarkwa to imprar catê teMarij mã Pahpãm jarkwa par. 28 Ne côjkwa pĩn hỹrmã to cator ne cumã:
— Hàpà Marij! Gakry! Ampo na? He Pahpãm te apej mã amẽn. Xãmte ihtỳj Pahhiti acahê na apuipa — hane.
29 Mã Marij te ita par, ne hamre, ihkrã pictor tu, neamji mã:
— Pỳhàpà, ampo na mã apu imã hane? — hajỹr. 30 Mã cormã Caprer cumã:
— Nee apu pa nare, Marij. Apyrên Pahpãm jakry, na ri cute atoimpejti. 31 Ne quê ha amã akra xũmre gõ, quê ha harij ne amãihpỳm, ca ha cumã haprỳ to Jeju. 32 Quê ha cupê hũmre catia, quê ha me cumã haprỳkrut gõ, ne me cumã “Pahpãm Catia Kra” hane. Quê haPahpãm acãmter to pahhi, quê ha cupê mam aquêt xwỳ Tawi pê pahhi ata pyràac. 33 Ne quê ha hõtpê cupê Juta catêjê jõ Pahhiti ita na. Ne cupê Pahhiti rohnỳtti mã, ne nee jũ caxuw cute ihhimpej xà ita cupê hamrenare — hane.
34 Mã Marij Caprer mã:
— Mẽr jũ mã wa ha ajte? Nãmri wa cormã itỳj apu ipa, ne cormã icunĩ — hane.
35 Mã cumã:
— Pom Pahpãm me hirôa pê cati itaCarõ Pejti quê ha amã axà. Ne carôat kôt, quê ha akra. Ita cwỳrjapê quê haacãmter ita pê Pahpãm kra impeaj, ne ajtea mã, ne impej, ne cupê catyt kam ipa catê.
36 — Mẽr hõhõ Marij, pom Ixapewkwỳj pê gũkjê wej ita, mehcunea me harẽ, xwahna hahũm na ipa. Ne ramã ihkra, ne ramã ahna putwrỳ te xêj mã ihkra cumã harij ita. 37 Ampeaj kam Pahpãm mã ampo cunea ton jahkre pej, quêihtỳj me hũmre nare kam jũm cunĩ mã ihkra to — hane.
38 Mã hamre, Marij cumã:
— Ỹhỹ, ipê Pahpãm mãijàpên catê. Quê ha Pahpãm ito hane, wa ha ahnaa mã — hane. Mã ma Pahpãm jarkwa to imprar catê tẽ.
Pê Marij Ixapewkwỳj pupu
39 Ita jirô pê mã amcro nõ na, Marij te amji cũmpej, ne mahũjarêan kam tẽ, Juta jõ pjêkam kẽnti jõ pjê ata wỳr. 40 Ne Xacarij jũrkwa wỳr cator ne hàr, ne cute Ixapewkwỳjcukij ne cumã:
— Hàpà, hàpà — hajỹr. 41 Mã hamre, Ixapewkwỳj te Marij jõkre par me ajkaam mã ihtukam ihkra jàhcujrõn. Mã Pahpãm Carõ Pejti te Ixapewkwỳj mã amji jõr, mãcute kỳj cati pêa mã ihcakôc kam ihtẽm. 42 Ne Marij mã:
 
“Ỹhỹ, quê ha pyjê kwỳ cuneajirôa pê Pahpãm quêt ato impejti ne.
Ne pom akra ita, quê hahanea ne Pahpãm mehkwỳ jirôa pê quêt to impejti ne.
43 Ne akĩnte icrire. Ampo na?
Quêt apê ijõ Pahhiti menxicakrô,
ca ahnaa iwỳr tẽ ne ate ipupun,
ne ampeaj kam apyrên ijakry.
44 Ne ca ate icukij, mã ikra ita hakryte itua kamhàhcujrõn.
45 Ca ate Pahpãm to amji mã ahimpej, cwỳrjapê quê ha ihtỳj amã to,
pom cute amã amji jarẽn xà ita na,
ca ha hũrên gakryti ne” hane.
Marij crer xà
46 Mã Marij te Pahpãm pejti na harẽn to:
“Ỹhỹ, wa ha ite amji kam ijapacxà cunea to Pahpãm jarẽ.
Pahpãm ri quêt cati ne impej.
47 Ne Pahpãm pê ikên pê ito cator catê,
na ri hũrên ampeaj kam ijakry.
48 Mã cute ito amji japackre,
ihkĩnte icrire na,
ne ipê cumãijàpên catê wa.
Ne ita caxuw quê ha mehcunea,
pjê cuneakam, Pahpãm mã ikĩn,
mã cute ito impej na, me ito awjarẽ.
 
49 Pahpãm carôt tỳjti,
na ri cute imã ampo catia ne ton.
Ne Pahpãmquêt ajteare mã,
ne impej.
50 Pahpãm hõtpê me pahcunea caprĩ,
pom cu ampeaj kam me kampa atajê ri, ihtỳj me caprĩ.
Mam me panquêtjê me,
hapu na mepajĩ itajê me,
ne quê ha hapua na me pahtàmxwỳ to hanea
ne cumã mehcuneate kam me hapac atajê caprĩ.
 
51 Pahpãm te hũhkra to hàpên xà catia ne ton.
Pahpãm te, cute amji to me cati prãm catêjê atajê cunea incràn.
Cute hirôa pê amji to me cati prãm catêjê atajê te
meamji kam hapac xà mea mã,
Pahpãm te mencràn.
52 Pahpãm te me hõ pahhi carôt catihti atajê jũrên partu,
ne meto ihkryjre.
Ne amji to me cati prãm nare atajê ri, cute me toihkà.
53 Pahpãm te me cupê hamreare atajê me,
me cumã prãmti atajê mãharte,
ne me cumã harte kam to incrà tu.
Ne me hakràj catêjê atajê,
Pahpãm te hũ kam amencràn.
54 Ne Pahpãm pê me panquêtjê mã,
mehtehcajpar xà toawjahkre.
Ne hamre, ihtỳj cute me cumã ton,
quê ha ihtỳj Juta catêjêtehcajpa.
55 Ne cute Aprãw xwỳ me,
ihtàmxwỳ tàmxwỳ caprĩ na amji to amji japackre,
por pê ramã ahna amji jarẽ ata na” hajỹr.
 
Hõ, Marij te Pahpãm to hũjarẽn to hajỹr.
56 Ne cute Ixapewkwỳj cahê na amji to putwrỳ to incrêjirô pê ma amji jaxàr, hũrkwa wỳr.
Jowãw pê me cumrãr catê pỳm xà
57 Mã hamre, Ixapewkwỳj mã ihkra pỳm xà jõ amcro kamhàhhuc, mã cumã ihkra pỳm. 58 Mã cahê na amehkrĩ catêjê me, me hũkjê me, cute Pahpãm te Ixapewkwỳj to amji kam hapac xà impejti na me harẽn par. Mã hamre, mehcunea ame hakry, Ixapewkwỳj mea mã.
59 Mã ihkra xũmre ita na amcro te ôjtô, mã hamre cute me cumã haprỳ jõr xàa kam hàhhuc, ne hanea ne cute mempy kà incrire ne me hitep xàakam hàhhuc. Pê me cupê Juta catêjê incaca xà ita ajteare mã me cumã. Pê ajco me cumã ihkra xũmre ajhu, pê ajco me cumã impy kà jakep, mehcunea te me cupê Juta catêjê na me hahkre pej prãmte, nãmriajteare mã me. Mã hamre, me cumã hũm japrỳ pê Xacarij xãm prãm. 60 Mã inxi me cumã:
— Hamreare, hamreare, quê ha haprỳ Jowãw — hane.
61 Mã me cumã:
— Hamreare, gũkjê nõ japrỳ te Jowãw nare — hane.
62 Mã cute hũhkra to hũm cukij, haprỳ jũ ri cumã hõr prãm. 63 Mã Xacarij te ihhôc xà na hàhwỳr, necute kam ihhôc to hajỹr he: “Ỹhỹ, haprỳ te Jowãw” hane. Mã hamre, mehcunea krã pictor. 64 Me ajkaam mã hacpỹa mã Xacarij teihcakôc kam ihtẽm, ne Pahpãm mã ihcakôc, ne cute Pahpãm peajna cumã harẽn. 65 Mã cahê na mehkrĩ catêjê cunea mã ampeaj kampa cati. Mã hamre, apu harẽn xà ita cahkũm, Juta jõ pjê kam, kẽnti jõ pjê ata cunea kôt. 66 Mã mehcunea te me ita par atajê, ita to pit mã ame amji kampa, ne ahna me amji cukij, ne me amji mã:
— Pỳhàpà, jũ mã mõrmõ quê ha hũmre krare ita ajte? — hajỹr. Ampo na mã ame amji cukij to hane? Pê hirã pê hũmre krare ita kamPahhiti carôt catia na pê.
Pê Xacarij Pahpãm jarkwa kôt harẽ
67 Mã Xacarij pê hũmre krare ata me hũm, hacpỹa mãihcakôc. Ne Pahpãm Carõ Pejti jarkwa kôt cute hacpỹa mã Pahpãm to hũjarẽn kam ihtẽm, ne harẽn to:
 
68 “Hacme, ne me pajõ Pahhiti to me awjarẽ,
por Pahhiti catihti ne impejtipê me papê Juta catêjê Pãm Catihti ata to me awjarẽ. Ỹhỹ, Pahpãm te mepahtehcajpar prãmte cator,
ne cute pahte me to ihcupan xàpê me pahto cator.
69 Pê Tawi xwỳ pê Pahpãm mã hàpên catê,
mã Pahpãm teihtàmxwỳ tàmxwỳ nõ,
cute me pahkên pê me pahtohapôj catê na hãm,
mã ampeaj kam carôt tỳj.
70 Ne pê ramã rỳ pêa mã Pahpãm ita jarẽ.
PêPahpãm jarkwa to me cumã ihcakôc catêjê impejti atajê
harkwa na ahna mehhôc pa.
Ne pê Pahpãm jarkwa na mehhôc catêjêajco ita to me hane.
71 Pê Pahpãm me pahcurê xwỳn pê me pahto cator xà to hane,
ne me pahcurê xwỳn carôt pê me pahto hapôj pa.
72 Pê Pahpãm me panquêtjê mã
jũ caxuw cute me caprĩ to cator xà ata to awjahkre.
Ne me cumã awjarẽ,
mãr quê meto amji japackrea rũm me ipa,
ne nee jũ caxuw me tohapac kêt nare.
73-74 Pê Pahpãm me panquêtti Aprãw xwỳ mã ita to awjahkre,
neto awjahkre tu.
Ne ampeaj kam cumã harẽ,
quê ha me pahcurê xwỳn têteme pahto pôj pa.
Cu ha me Pahpãm mã me apê,
ne nee ame pahcurê xwỳn cupa nare.
 
75 Ne cu ha Pahpãm mã me pajàpên catêjê na ame papa.
Ne catyt kam ame papa,
ne me pancaca xà impeaj to amji kam mepajapac to me papa,
ne ahnaa Pahpãm krac ri mepajamre.
 
76 Ỹhỹ ikra, hamre,
ca ha jũ caxuw Pahpãm me hirôa pêcatia ita jarkwa kôt acakôc catê na apa,
ne ca ha tẽ ne me pajõ Pahhiti cator xwỳjrea na apucarã pa.
77 Ca ha me Pahpãm krac ri me ipa atajê mã me awjarẽ,
quê ha Pahpãm nee mam cute ame to kên xà ton ata to amji japackre nare,
ata kôt quê ha Pahpãm mehkên pê me to pôj pa.
78-79 Me Pahpãm jàhcaprĩ cati, ne cupê me pamã impej pit toncatê,
cwỳrjapê quê ha me pamã hàhcujro gõ.
Cu ha me pahte amji kam me pajapac xà impejti pupu,
ne catyt kam mepapa,
ne me pampej pêa mã mepapa.
Ne me pamã pahtyc cupa itajê,
quê ha Pahpãm me pahpupu ne me pamã incaca xà gõ,
cu ha nee ame pahtyc xà ita cupa nare, necama me pahcaxwãm pê me pahcarĩcti na me papa” hane.
 
80 Mã hamre, Xacarij kra xũmre ita ihkà to mõ, necarôt tỳj to mõ. Ne pê hanea ne cute amji kam hapac xà cati ne impej to mõ. Ne ramã ihkàa kam pêpõti kam me hamreare ata kam ihkrĩ. Necormã Juta catêjê mã amji to ajpẽ.