13
Pê Pahpãm ampo cunea jamre xà jõ amcro jahkre pej
Macô 13.32-37
32 Jeju te pjê jamre na harẽn jicu xà to:
— Nee jũm mã amcro me, caxwa me, pyt jỹr xà nõ jahkre pej nare, Inxũ te amji mã ihhyr xà ata na. Ne nee côjkwa kam cumã me hàpên catêjê nõ me, ipêikra mã, cute amji mã amcro hyr xà ata jahkre pej nare. Ne Inxũ pyxit peaj mãri cute amji mã amcro hyr xà ata jahkre pej. 33 Cwỳrjapê ca ha me guphêa rũm me apa, ne nee ca atỳj ame apa nare, ne ma me amji jamãr to me apa. Ampo na? He nee me anõ mã hõ amcro atacator xà jahkre pej nare.
34-35 — Quê ha ihhêj rũm me Ahàkà cator xà ata pê jũa kam, hũwrya kam me hũmre nõ tẽ, ihtẽm xà ata to ihtẽm pyràac. Ne ihtẽm xà ata wỳr, quê ha ahpỹanrena cumã me hàpên catêjê mã, me hàpên xà jõr partu. Ne pea hũrkwa jamãr catê mã harkwa to: “Ma ijũrkwa ita jamã, nãmri me apê hacpỹ ne icator xà na ijahkre kêatre, mõrmõ wa ha pyt kam icato, nare, wa ha caxwa picapôn kam icato, nare wa ha awcapàtkô cahtiri icato, nare, wa ha iràràtia na ajkĩ icato” hane.
— He me apê ikre jamãr catêjê atajê pyràac, ne ipê ikre jõ pahhi atapyràac. Cwỳrjapê ca ha me gũjamãr pejti to me apa, ne ma me ijikaj. 36 Ca ihhêaj to me ijikaj nare kam, wa ha krãa me awỳr icato, ne nee me gõt na icator, ne me gõt na me apupun nare! 37 Ne pom wa amã awjarẽ ita, wa nee apyxit peaj mã harẽn nare, wa mehcunea mã harẽ, ca ha nee atỳj ame apa nare, ne ma me amji jamãa ne! — hane.