6
Pê Jeju mehkôt xà jõ amcro kôt harẽ
Ne amcro nõ na, mehkôt xà jõ amcroa kam, Jeju na mehkwỳ te pur nõ ita cajpuw me arỳjhy cahàc ata jakren to me mõ. Mã ihkôt me ipa catêjê temehkẽhkẽn ne me caxwỳn kur kam me to ihtẽm. Mã Parixêw catêjê kwỳ te me hõmpun, ne me cumã:
— Ampo na mã ca ajte ame gàpên to me apa to hane? Ca ihhêj ne ate mepancaca xà kaj na, hirô pê me apỳm, nema ame pahkôt xà jõ amcro caca. Pom pê me panquêtti pê Mojxe xwỳ me pamã Pahpãm jarkwa jõ kàhhôc gõ ne hõ amcro ata juwahi ata kam, me gàpên xà ita na ihkaj na, me pahkôt xà jõamcro kam — hajỹr.
Mã Jeju me cumã:
— Nee ite Pahpãm jarkwa jirô pê me to ipỳm nare. Atea ca me hirô pê me to apỳm. Xà ate me panquêtti pê Tawi xwỳ jõ kàhhôc cahyt nare? Pê Tawi xwỳ me, mehkwỳ itajê mã prãm. Pê me Pahpãm to me amji kam me hapac xà jũrkwa mã me axà. Pê curi Pahpãm mã hõ pyxwỳr xà na pãw pejti itajê hikwa. Ne por pãw hikwa atajê quê nee jũm pê Pahpãm mã mehcajrẽn catêjê nare ihnõ krẽr xà nare. Cakrô pê ihtỳjTawi cucwa ne mehkwỳ atajê mã cugõ, pê me cukrẽ.
— Ỹhỹ, ipê me Ahàkà, na pê wa ixũmre na amji to. Na wa Pahhiti jarkwa kôt ipa, ne taa mã pê ite me pahkôt xà jõ amcro to ihimpejcatê na ixãm — hane.
Pê Jeju hũmre jũhkra te xwỳ caprã
Mã mehkôt xà jõ amcro nõ na, ma Jeju Jutacatêjê te cuprõn xà mã hàr, ne cute me cumã ampo to hahkre kam ihtẽm. Pê hanea ne curi hũmre nõ awpôc rũm hũhkra kên ita jỹ. Mã hanea ne Parixêw catêjê kwỳ me, me cumã Mojxexwỳ caca xà to hahkre catêjê kwỳ curi amehkrĩ, ne ame Jeju pupu, ne ihtỳj amehkôpĩr to me ipa, cute ihkên mã me mẽn prãmte. Quêihhêaj to Jeju mehkôt xà jõ amcro kam jũm caprã, quê ha hàhcaprãr xà ata kôt me to ihtỳj tu ne, cute mencaca xà jirô pê ihpỳm cwỳrjapê.
Pê Jeju ramã amji na cute me amji kam hapac xà ita na me hahkre pejpartu cakrô, cute hũmre jũhkra kên ata mã:
— To xa, ne me hipôc ri ca xa — hajỹr. Mãhũmre ata xãm, ne me hipôc ri xa.
Mã Jeju te, por ame hõmpu atajê cukij, ne me cumã:
— Ỹhỹ, me pahkôt xà jõ amcro kam, por ihkàhhôc kam me pancaca xà jõ amcro ata, ampo pê Mojxe xwỳ Pahpãm jarkwa kôt me pamã to hahkre? Xà cu ha pahtỳj amcro ita kam ame ampo pej to? Nare, xà cu ha me pahtỳj amcro ita kam ame ampo kên to? Xà cu ha pahtỳj amcro ita kam me jũm tehcajpa ne me to ihtyc xà jahpa? Nare, xà cu ha pahtỳj amcro ita kam me jũm cura? — hajỹr.
10 Ne Jeju mehcunea kôt into to amji jacjê, ne cute hũmre jũhkra kên ita mã:
— Gũhkra curor — hajỹr. Mã hamre, hũmre ita te hũhkra curor, ne hũhkra impej pyrentu. 11 Mã Parixêw catêjê kwỳ atajê ameJeju kam mencryc, ne cute Jeju to amehkên na me ajpẽn par.
Pê Jeju ihkôt me ipa catêjê te tôxi capi
12 Ne pê amcro atajê nõa kam Jeju kẽn na api, Pahpãm mã ihcakôc prãmte. Ne curia Pahpãm mã ihcakôc to apẽ. 13 Ne cute ihkôt me ipa catêjê mã hàkjêr, ne me to tôxi ne me to caprãr. Ne cute me tôxi atajê to ri cute amji mã harkwa na memprar catêjê. 14-16 Ne Jeju mã memprar catêjê japrỳ itajê pê Ximãw, por pê Jeju cumã haprỳ krut pê Petrô gõ ata me, Ximãw tõ pê Antre ata me, Tijac me, Jowãw me, Pirip me, Partômew me, Matew me, Tome me, Tijac pê Arpew kra me, Ximãw, por cumã hõ pjê kĩnti ata me, Juta Carijot pê Jeju curê xwỳn ata me.
Pê Jeju me hà caprã
17 Ne Jeju te kẽn pĩn mehcunea to iwrỳc, ne meto mõ, ne pjê impejti pipẽnti ata kam me tohàhhuc. Mã curi pjê cunea rũm cute me cuprõn, ne me hàhtôa ne ame ipa. Juta jõ pjê pĩn mecator, ne Krĩpinkrên pĩn me cator. Ne côxwa cahê na krĩ pijakrut pê Kẽn jõ krĩ me, Teppro jõ krĩ ata pĩnme cator. Ne krĩ jàhtôa pĩn cute me cuprõn. 18 Ampo na? Cute Jeju kam me hapac ne meamji caprãr prãmte me cuprõn. Mã Jeju ihtỳj ame caprãr to mõ. Ne ihtỳj cute me pahcurê xwỳn carõ kên atajê mã, me hĩ tête harkwa japôj to mõ. Mã mentête hapôj, mã amempej pyrentu. 19 Cwỳrjapê ri mehcunea ame Jeju tàt to prãm. Ampo na? He ihtỳj Jejujĩ pê Pahpãm carôt hapôj, ne mehcunea caprã.
Pê Jeju amji kĩn me amji kĩn nare kôt harẽ
20 Mã Jeju te ihkôt me ipa catêjê pupun, ne me cumã harkwa to:
 
— Ỹhỹ, me akwỳ pê ampo hamreare atajê,
ame gakry!
Ampo na?
He me caa, ca ha quêt Pahhiti pê Pahpãm himpej xà ata kam ame akrĩ, na ca ha ame gakrya ne!
 
21 — Me akwỳ mã prãm atajê,
ame gakry!
Ampo na?
He me caa, ca ha quêt me garte tu ne,
na ca ha ame gakrya ne.
Ne ca me akwỳ ame amrãatajê, me gakry!
Ampo na?
He me caa, ca hame hirôa pê ame acxa,
na ca ha ame gakrya ne.
 
22 — Ne ca me akwỳ ampo kêanre kam me amji pupuatajê,
ame gakry!
Ampo na?
He ma ame acurê, ne ma ame acaca, ne ame axũn,
neakên na ame garẽn cakrô,
Inxũ mãnee me akên nare.
Ca ipê me Ahàkà kôt ame apa incwỳrjapê ri ame ato hane,
ne ame ato kêanre.
23 Ne cute ame ato kên jõ amcro itajêa kam,
ca ha ame gakry!
Gapacta ne megakryte ame atoj.
Ampo na?
He quê ha jũ caxuw Pahpãm hahpan xà na,
côjkwa kam me amãhàmjõr catia,
ne me amã impejti gõ.
Na ca ame gakrya ne!
Ampo na?
He me cupê menquêtjê pyràac,
ne ihtỳj me ato kên to me ipa,
pom pê mam menquêtjê ajco me Pahpãm to mehkên to me ipa
ata na ri me ato he.
 
24 — Pỳj me hêj xi,
me akwỳ pê me gakràj atajê,
ca ha atỳj ame amrã!
Ampo na?
He amcro ita pyxit peaj kam ri me gakryti ita.
Na ca ha atỳj ame amrã!
 
25 — Pỳj me hêj xi,
me akwỳ mã ampo cunea atajê,
ca ha atỳj ame amrã!
Ampo na?
Quê ha cormã jũ caxuw me amã prãm catia me awỳr cato,
na ca ha atỳj ame amrã!
 
— Pỳj me hêj xi,
me akwỳ ame acxa atajê,
ca ha atỳj me apicxar jicu ne cama ame amrã!
 
26 — Pỳj me hêj xi,
me akwỳ pê, pom mehcunea me apejti na ame garẽn catêjê atajê,
ca ha me amrã!
Ampo na?
He me cupê menquêtjê pyràac.
Pom pê mam menquêtjê ajco mehhêj xi catêjê pejti na ame harẽ,
ata cuxà ri ihtỳj me apejti na me garẽn to me ipa.
Na ca ha atỳj ame amrã!
Pê Jeju me curê xwỳn kĩn na me cumã harkwa
27 — Ỹhỹ, ampeaj kam wa ha me amã Pahpãm jarkwa jarẽ. Ca ha me amã me acurê xwỳn kĩn. Ne ame acaca atajê, ca ha me to impeaj ne.
28 — Ca ha cute me acrôn atajê jahpan xà na, me to impejti to prãm, ne Pahpãm mã mehcajrẽn. Ne cute me ato kên atajê, ca ha Pahpãm mãmehcajrẽn, quê me to impeaj ne.
29 — Quê jũm apahàm prãmte akuc kam acakwĩ, ca hahĩkjê to cumã apkjê, quê hanea ne kam cakwĩ. Nequê jũm apê gitô kà capa, ca ha hanea ne akat kà caxàr na to tojnõ, quê amji mã capa ne to tẽ.
30 — Ne atỳj me cumã, por ampo na me awỳ atajê gõ. Ne quê jũm apê ampo capa, ca nee hacpỹ ne ahna gàhwỳr nare.
31 — Ne quê ha amã cute me ato amji kam hapac to impejti to prãm na, ca ha atỳj me to amji kam gapac to impejti to apa.
32 — Quê ha amã cute me acurê atajê kĩn na, quê ha Pahpãm ihtỳj ate mehkĩn jahpan xà na amã amgõ. Nee quê ate amji mã mehkĩnti atajê pit kĩn jahpan xà na, quê Pahpãm me amã hàmjõr nare. Quê ha amã cute me akĩn catêjê atajê pit kĩn na, ca ha me apê mehkên catêjê jõ ikwỳ nõ pyràac, ne me cuxà akêanre ne.
33 — Ca ha cute me ato kên atajê to impejti na, quê haPahpãm ihtỳj hahpan xà na me amã amgõ. Ne jũ wỳr quê ha Pahpãm ate, cute me ato impej catêjê pit to impejti jahpan xà na, me amã amgõ. Ca ha cute me ato impej catêjê pit to impejti na, ca ha me apê mehkêncatêjê jõ ikwỳ nõ pyràac, ne me cuxà akêanre ne.
34 — Ca ha atỳj mehcunea mã ampo gõ, por ampo na me ahwỳ atajê, ca ha me cumã agõ. Ne nee hacpỹa ne cute me amã ampo jõr catêjê mã pitmã ame ampo jõr nare. Ca ha jũmjê te jũ caxuw hacpỹa ne amã ampo jõr nare atajê mã ampo jõr na, quê ha Pahpãm ihtỳj hahpan xà na me amã amgõ. Ne jũ wỳr quê ha Pahpãm hõtpê hacpỹane cute me amã ampo jõr atajê jahpan xà na me amã amgõ. Ca ha ate hajỹr na, ca ha me apê mehkên catêjê jõ ikwỳ nõ pyràac, ne me cuxà akêanre ne.
35 — Ne ca ha atỳj amã me acurê xwỳn catêjê kĩn, ca ha me to impej. Ne ampo cunea na me ahwỳ atajê, ca ha atỳj agõ, ne neehacpỹa ne cute amã ampo jõr na amji mã to hajỹr nare. Ca ha me ate ite me amã ampo jarẽnitajê cunea to hajỹr na, quê ha Pahpãm hũrkwa kam, me acunea mã hàmjõr xà impejti tohàmjõr to catia, ca ha me to amcwa, ne ca ha apê Pahpãm me hirôa pê cati ata kra impeaj. Pahpãm mã mehcunea kĩn, ne hàhcajrẽn cati, ne ihtỳjcute me to kên catêjê caprĩ, ne ihtỳj cumã cute me ampo cwỳr atajê jahpan xà na me hakryti na me amji jarẽn nare atajê caprĩ.
36 — Na ca ha Pahpãm cuxà me gàhcajrẽnti ne, ne mehcunea caprĩ to me apa. Hõhõ, ita to ca ha me hajỹr to me apa.
Pê Jeju me ajpẽn to impej na harkwa
37 — Ca ha ate nee ampo na amehpro rẽn nare na, quê ha Pahpãm me acuxà nee ame apro rẽn prãm nare. Ca ha nee ame curê mã me irẽn nare na, quê haPahpãm me acuxà nee me acurê mã me arẽn nare. Ca ha ate cute ame ato kên ita to tojnõ ne hicu na, quê ha ihtỳj Pahpãm me acuxà, ateme to kên ita to tojnõ ne hicu.
38 — Ca ha gõtpê me cumã ampo jõr to apa na, quê haihtỳj Pahpãm hõtpê me acuxà me amã ampo jõr to ipa. Ne ampeaj kam ca ha atỳjme amcwa. Quê ha Pahpãm me amã me acrat to hipu, ne tohipu tu ne, ne ampeaj kam quê ha me acrat kam me amã cucjê, ne kam me amã curua to curu. Ne pom ca ampo kam me akwỳ mã ampo to ajpẽn ata kam, quêha Pahpãm hanea ne me amã ampo to ajpẽn ne cunõ. Ca ha jũm mã ampo crire ne agõ, quê ha Pahpãm ate ton xà ita na, acuxà hanea ne amã ampo crire ne cugõ. Nãmri ca ha ate jũm mã ampo catia ne hõr na, quê ha Pahpãm hanea ne acuxà amã ampo catia ne cugõ.
39 — Ỹhỹ, jũ wỳr quê jũm to tũm, amji kôt into tũam nõ to mõ. Quê ha mento tũam me ajpẽn to mõ, ne ajwar ihtỳj kre nõ mã mehpỳm.
40 — Ne por me cumã ampo to hahkre atajê ri cute ampo tohahkre catêjê japyre mã me. Na quê haxa ampo to hahkre ne hahkre pej jirô pê, quê ha cormã cute cumã to hahkre catê ata me ajpẽan.
41 — Ca me akwỳ jirôa pê akên ton to me apa cakrô, ca atỳj me akwỳ te ampo kên kryjre ton atajê to me cumã acakôc to me apa. Ne ca ihhêj ne me akjêjê into kam me ahhi kryjre pupu, nenee mehkĩnte amji toa kam pĩ kwỳcti ata pupun nare. 42 Ne jũ mã ca me akjêjê mã harẽn to, ne ajte ne me cumã: “Ikjê, cama amji na ijamã, wa ato kam amã ahhi kryjre ita to pôj” hane. Ne mẽr ampo na ca caa, atoa kam amji mã pĩ kwỳcti ita caxàr nare? Ne ihcaprỳ naamji pej na ame amji jarẽn to me apa, ne mehkĩnte me akêanre. Ca ha mam me ato kam amji mã pĩ kwỳcti itajê to pôj, ne me arĩt pej, ne cormã me akjêjê into kam ahhi kryjre ita pupu, ne me cumã to pôj.
Pahte amji kam me pajapac xà ihtỳj me pahcakôc xà to ihhimpej
43 — Ỹhỹ, jũ wỳr ca ha pĩxô impejti pàr nõ intête, pĩxô kên nõ capa, ne jũ wỳr ca ha pĩxô kên pàr tête, pĩxô impejti nõ capa. 44 Ca ha ampo pĩxô pàr cahkrit nõ pupu, ne ramã hahkre pej pyrentu, xà pĩxô pàr ita ajkĩ impej, nare, mõrmõ ihkêanre. Ne jũ wỳr ca ha hômjĩ pàr kam ahkrỳt nõta, ne jũ wỳr ca ha ahkrô kam crowkwỳj xô nõ ta. 45 Jĩkjê na, jũm xũmre impejti ata hõtpê amji caxwãm pêcute amji kam hapac xà pĩn ampo pejti to hapôj, mã ihkĩnte jũm xũmre kên ata hõtpê amji caxwãm pê cute amji kam hapac xà pĩn ampo kên tohapôj. Ỹhỹ, ampeaj kam pahte amji kam me pajapacxà me, me pahcakôc xà te hipu, cu ihkôat me pahcakôc — hane
Ikre mã ihcuhhê xà pijakrut
46 Ne Jeju me cumã:
— Ampo na mã ca ame imã: “Me ijõ Pahhiti” hane, ne neeijarkwa kôt ame apa nare? 47 Wa ha me amã ijũjarẽn xà ita jarẽ, mãr ca me amã ahna icaca xà jahkre pej. 48 Ỹhỹ, quê ha jũm te ijarkwa kam hapac ne ijarkwa kôt ipa na, quê ha cupê ihhêj rũm hũmre te pjêtỳjti kam ikre xãm ata pyràac. Mã côte hipu, ne ma ikre wỳr cô tẽ, ne cute ikre ata cakwĩn, mã nee hàhcujrõn nare, ne hãm peaj na ihtỳj xa. 49 Mã ihkĩnte jũm te cama ijarkwa kam hapac, ne nee toamji japackre, ne ihkôt ipa nare, ata pê ihhêj rũm hũmre nõ te pjênxôm cràre kam ikre xãm pyràac. Mã cô te hipu ne ma ikre wỳr tẽ, ne cute ikre ata cakwĩn, mã ihpỳm pyrentu, ne ikre ata jamre — hane. Hõ, pê Jeju hũjarẽn to hane.