7
Pê Jeju pahhi mã hàpên catê nõ caprã
Mã Jeju te me cumã ampo itajê jarẽn jicu, ne maCapernam jõ krĩ wỳr mõ. Ne pê curi Roman catêjê nõ ihkrĩ, ne cupê krãhtare te xẽj jõ pahhi. Pê pahhi mã hàpên catêhà, ne ramã ihtyc xàa kam nõ. Mã pahhi ata te Jeju jarẽn par, ne ihwỳrJuta catêjê pê pahhi kwỳ kujahêc, cute me Jeju japrôr, mã cute hà ata caprãr prãmte. Mã cute me Jeju cajpar, ne me ahna hàhwỳr crire nare, ne me cumã:
— Ỹhỹ, Roman catêjê nõ ita peaj to impej, cwỳrjapê ca ha ihtehcajpa. Nãmri cumã me papê Juta catêjê kĩan to ihkĩn, ne cutea ri me imã ite me cuprõn xà jũrkwa ton. Cwỳrjapê ca ihtehcajpa, ne me ikôt mõ, ne hà ata caprã — hajỹr.
Mã ma Jeju mehkôt mõ. Ne ramã cute ikre têp, mã krãhtare jõ pahhi te hõ ikwỳ nõ catêjê kujahêc, cute me Jeju mã hũjarẽn prãmte. Mã cute mehcajpar ne me cumã:
— Me ikwỳ nõ te amã harkwa kujahêc to hajỹr he: “Pahhi, akĩnte icrire ne ikêanre ita kam, wa nee acahpêrkàr prãm nare. Cwỳrjapê ca ha nee ijũrkwa mã axàr nare. Ne jũ wỳr wa ijĩa kam amã icakôc, nãmri apê Pahhiti ne akĩnte jũ na xà na ijamreare, ne ipahàm crire nare. Ca ha cama hà ata mã garkwa ta, quê ha imã hàpên catê ita impej pyrentu, ne capẽn. Ne wa hanea ne me ijõ pahhi jarkwa kôt ipa, ne wa ha ijõ krãhtare catêjê mã ijarkwa ta, quê ha ihtỳj meikampa ne ijarkwa kôt me ipa. Ne wa ha jũm mã, ‘Tẽ!’ hane, quê ha ihtỳj tẽ. Ne wa ha mehnõa mã, ‘Ajpêntẽ!’ hane, quê ha ihtỳj ajpên iwỳr tẽ. Ne hanea ne wa ha imã hàpên catê mã, ‘Ca ha to hane!’ hane, quê ha ihtỳj to. Ne ijirôa pê acati ita kam, caha cama hà ata mã garkwa ta, quê ha imã hàpên catê ita impej, ne capẽn pyrentu” — hajỹr.
Mã Jeju xa, ne cute hũpar xà ita to hũpar, ne to amji mã ipikrar. Ampo na? Cumã hũpar xà ita peaj to impej. Na ri cute amji mã ipikrar, ne me hàhtôa neihkôt me mõ atajê wỳr ipipkjêr, ne me cumã:
— Ỹhỹ, ampeaj kam wa me amã awjarẽ, Roman jõ krĩ kra ita ihtỳj ikampa, ne ihtỳj amji mã ito ihhimpej. Wa rỳ Juta jõ pjê kam jũ caxuw, ampeaj kam jũm te amji mã ito ihhimpej to hajỹr nõ na, impar nare — hane.
10 Mã Roman jõ krĩ kra ita jõ ikwỳ nõ itajê, hacpỹa mã me hũrkwa wỳr cute me amji jacjên, mã hamre ramã cumã hàpên catê ata pej, ne capẽn pyrentu.
Pê Jeju impijapit kra tyc to ihtĩr
11 Ỹhỹ, pê nee curi Jeju na amcro hàhtô nare, pê maPõre jõ krĩ wỳr mõ. Pê ihkôt me ipa catêjê me, me hàhtôa ne ihkôt me mõ. 12 Pê Jeju ramã krĩ jõ harkwa têp, pê cute me harêt catêjê krĩ jarkwa na, jũm tyc jarêt to me cato. Por pê cahãj pê ihkra ty ata pê ihcãmter cumã pyxitpeaj. Ne iràn xà na cumã mehkjêjê nõ hamreare. Ne pê rỳ pêa mã ramã impjên cupê ty. Pê cute me ihkra jarêt catêjê kôt incwỳr to mõ. Pê hanea ne me hàhtôa ne krĩ pĩn, mehkôt me mõ. 13 Mã Jeju te cahãj ita cwỳr na hõmpun, ne ampeaj kam cumã caprĩ xà, mã cumã:
— Apu acwỳr nare — hajỹr.
14 Ne ihkra jarĩj xà ata na hàhtêp, ne cute me to hàhhuc prãmte ahna hũ xir, mã me to hàhhuc, mã Jeju ihtyc ata mã:
— Hũmre, wa ha amã ijarkwa ta. To xa! — hajỹr.
15 Mã hũmre ita jỹr pyrentu, ne cute ihcakôc kam toihtẽm. Mã Jeju te inxi mã hõr. 16 Mã mehcunea mã hũpaa to hũpa. Ne ame hakry pyrên ajpẽn mã Pahpãm to me hàmnãn to me mõ, ne me ajpẽn mã:
— Me pamã Pahpãm jarkwa to ihcakôc catê catia nõita cator! Me Pahpãm mõrmõ cator, cute mepahtehcajpar xà caxuw — hane.
17 Pê Jeju jarẽn pejti ita pjê ata cunea kam apu ajcrà. Pê hanea ne cahê na pjê atajê kôt harẽn apu ajcrà.
Jowãw te me cumrãr catê jarkwa jarẽn catêjê
18 Ỹhỹ, por Xacarij me Ixapewkwỳj kra pê Jowãw ata, cormã apu ipa, ne ihtỳj mehcunea mã Pahpãm cator xà caxuw ame amji cũmpej to hũjarẽn to ipa. Ne por Jowãw kôt me ipa catêjê na cute me amji ton to prãm atajê ri, Jowãw te amji caxuw cô kammehcumrãr. Cwỳrjapê ri cute me cumã haprỳ krut jõr, ne me cumã: “Jowãw te me cumrãr catê” hajỹr. Mã hamre, Jowãw kôt me ipa catêjê nõ te Jeju pupun, ne ma amji jaxàr ne cumã Jeju jarẽn. 19 Mã Jowãw te ihkôt me ipa catêjê to ipijakrut ne me cumã hàkjêr, ne me cumã harkwa hyr to:
— Jeju wỳr me tẽ ne mehcukij, ne me cumã: “Xà apê hũmre cator xà ata mã ca? Xà Jowãw te me imã garẽn ata mã ca ramã acator? Nare xà wa ha pijamã ajkĩ cormã me jũm xũmre nõ ata jikaj?” hane — hajỹr.
20 Mã hamre, ma Jeju wỳr me pra, ne me cumã:
— Ỹhỹ, Jowãw te me cumrãr catê te me imã harkwa hyr, wa me acukij: “Xà apê hũmre cator xà ata mã ca? Xà Jowãw te me imã garẽn ata mã ca ramã acator? Nare xà wa ha pijamã ajkĩ cormã me jũm xũmrenõ ata jikaj?” — hane.
21 Mã amcro ata kam Jeju te me kam mare mã me hàcatêjê jàhtôa ne me caprãr. Ne hanea ne cute me pahcurê xwỳn carõ kên jàhtôa mã me hĩtête hapôj na harkwa hyr, mã me cupê hapôj. Ne hanea ne cute mento tũm jàhtôa ne me caprãr, mã ihtỳj me irĩt. 22 Ne Jeju te ame to hajỹr jirô pê mã ri, cute Jowãw kôt me ipa catêjê mã:
— Ỹhỹ, me amji jaxà, ne ate mempar atajê me, ate me hõmpun atajê to Jowãw mã me awjarẽ. Pommento tũm catêjê ihtỳj me irĩt he, ne mehkjê te xwỳcatêjê ihtỳj me capẽn, ne me hapac tu catêjê ihtỳj me awpa, ne mehtyc catêjê hacpỹa mã mehtĩr, ne me cupêhamreare atajê ihtỳj me Pahpãm himpej xà jarẽn xà impejti kampa. 23 Quê ha jũmjê ikampa, ne cute ikam hapac mã hũcanãr, ne nee ito amji pê hapac kêt nare na, quê hahakrya to hakry — hajỹr.
Pê Jeju Jowãw te me cumrãr catê jarẽ
24 Mã ma Jowãw kôt me ipa catêjê te me amji jaxàr ne me pra. Mã Jeju te me hàhtôti atajê mã Jowãw jarẽn kam ihtẽm, ne me cumã:
— Ỹhỹ, pê ca me Jowãw cajpar prãmte ma põ kam mehamreare ata wỳr me pra. Ne ampo pupun prãm to mã, pê ca ame pra? He pê ca nee me hũmre nõ pê kôc te apu pĩhhô to tertet pyràcti ata pupun nare. 25 Ne mẽr ampo pê ca me hõmpu? Pê ca nee me hũmre ata na cupẽhkà impejti nõ pupun nare. Ne por mehkà impejti kam ame ipaatajê, ihtỳj quêt ampo pejti cunea jipôc ri, pahhijũrkwa pejti ne catihti ata kam mehkrĩ. 26 Ne me imã amji jarẽ, ampo pupun prãm to mã pê ca me pra ne me hõmpu? Xà Pahpãm jarkwa to mehcakôccatê nõ pupun prãmte pê ca ajkĩ me pra? Ỹhỹ, ampeaj kam ri Jowãw pê Pahpãm jarkwa to ihcakôc catêjê nõa, ne mehkwỳ jirôa pê cati. 27 He pê rỳ pêa mã ramã Pahpãm jõ kàhhôc Jowãwjarẽn to hane he:
 
“Ỹhỹ, pê Pahpãm ihkra mã:
‘Wa haacumam ijarkwa na ipa catê kujate,
quê ha amã gõ pry toimpej’ ” hane.
 
Hõhõ, pê Pahpãm ramã Jowãw jarẽn to hanea, na ri cator.
28 — Ne ampeaj kam wa ha me amã awjarẽ. Jowãw ri catia to cati, ne taa mã ri quêt me aquêtjê jirôa pê cati cakrô, quê ha jũm crire ramã Pahpãm himpej xà krac ri ipa ata, quê ha Jowãw jirôa pê cati — hane.
29 Ne pê mehcunea me ampo ita kampa. Pê ihtỳj hanea nepahhi jarkwa na me hàmcwỳr catêjê atajê me Pahpãm jarkwa kampa ne hỹrmã meapkjê. Cwỳrjapê pê ramã Jowãw caxuw, cô kam mehcumrã. 30 Pê mehkĩnte Parixêw catêjê me, cute me Mojxe xwỳ jõ kàhhôc to me cumã hahkre catêjê me, ma ame Pahpãm te me to ihhimpej xà ita caca, na pê nee amji na me Jowãw to tojnõ, pê cô kam mecumrãr nare. Na pê Jeju me cumã:
31 — Ỹhỹ, me atoa wa ha me amã icakôc. Pom ca amcro ita kam, pjê kam ame apa itajê, me apê ahkrare te xuwcacati atajê pyràac. 32 Ne me apê me ahkrare te ame hàkrun pyràac. Neme akwỳ amji mã me acaràr to: “Wa ite me amji kĩnjõ increr to me icrer, ca ajte nee me icuxà me acrer nare. Ne ite me harêt japête mencwỳr to me icwỳr, ca ajte nee me icuxà me acwỳr nare, ne cama ame xuwcaca to ame apa”. 33 Ỹhỹ, me apê ahkrare kwỳ te xuwcacati atajêpyràac. Ampo na? Pê Jowãw cato ne ihtỳj ajcoipijacri to ipa, ne nee ampo cacô to ihkõm nare. Cakrô, ca nee ajte ate mempar ne me hũnãr nare, ne cama meto gũjarẽn to: “Cupê me pahcurê xwỳn carõkên to ipijapar catê” hane. 34 Wa quêt ipê me Ahàkà, itỳj ampo cunea ku, ne ampo cunea to ikõm to ipa cakrô, ca ajte nee hanea ne ate me ipar ne me ipynãr nare, ne cama me ito gũjarẽn to: “Hõmpu he, hũmre ita jàpàn cati, ne ihkõm cati, ne me cupê pahhi jarkwa na me hàmcwỳr catêjê me, jũmjê kêanre itajê jõ ikwỳ nõ nõ” hajỹr. 35 Ỹhỹ, he Pahpãm te amji kam hapac xà cunea impej pit, quê ha jũm Pahpãm te amji kam hapac xàa kôt ipa na, quê ha cumã amji jahkre pej pejti ne — hane. Hõ, pê Jeju me cumã hũjarẽn to hane.
Pê Jeju Parixêw catêjê nõ jũrkwa kam apà
36 Mã Parixêw catêjê nõ japrỳ te Ximãw te, Jeju te hũrkwa kam cahê na ampo krẽr prãmte, hator. Mã ma Jeju hũrkwa wỳr ihkôt mõ. 37 Pê krĩ ata kam cahãjre inxyre nõ ihkrĩ, ne cumã Jeju te Parixêw catêjê nõ jũrkwa kam apu mõr na hahkre pej. Ne cute ampo cacô incjên xà kam, ampo cacô cuxwati ata to hipu tu, ne ipyr ne ma hỹrmã to tẽ. 38 Ne cute Jeju na hàhtêp, ne ihkõn krã na hỹr, ne cute ihkên ton xà atajê jũ na ihpahàmte incwỳr kam to ihtẽm, ne into cacôa to Jeju par co, ne ihkĩa to cumã incrà. Ne ma hõtpêihpar pã, ne cute kam ampo cacô cuxwa pejti ata jaxwỳr.
39 Mã Ximãw te ita pupun, ne amji caxwãm pê amji mã:
— Pỳhàpà, xà mõrmõ ajkĩ hũmre ita pê ampeaj kam Pahpãm jarkwa to ihcakôc catê? Quê cupê Pahpãm jarkwa to ihcakôc catê na mã, quê ha ihtỳj cahãj ita kêanre na hahkre pej. Wỳr quê cupê Pahpãm jarkwa to ihcakôc catê quê amji na cahãjkêanre inxyre ita jamã, quê ihtêp ne ihcupê — hajỹr.
40 Mã Jeju te Ximãw caca xàita na hahkre pej pyrentu, ne cumã:
— Ỹhỹ, Ximãw, wa ha amã ampo jarẽ — hajỹr. Mã cumã:
— Hã, gapacta ne imã harẽ, pahhi — hane.
41 Mã Jeju cumã:
— Ỹhỹ, pê hũmre ajkrut neihpore to jũm jakràjti ata to new. Pê ita to new cati to quĩjẽnta, ne ita hapyre mã to new to xĩncwẽnta. 42 Ne pê ajwar me cupê ihpore hamreare, me cumã hàmjõr xà caxuw. Ne ampo to quê me hũhkra kam hàmcwỳrcatê ita mã amgõ? Mã me hũhkra kam hàmcwỳr catê mã me caprĩ, mã cute ajwar me to tojnõ. Mẽr hõhõ, wa hame ahna acukij, mẽr jũm quê ha amji jirôa pê hakry, ne cumã to new catê ata kĩn? — hane.
43 Mã Ximãw cumã:
— Imãa, pom cute to new catihti ata ri hakry — hane. Mã cumã:
— Ỹhỹ, ate to hamãar ne harẽn — hane.
44 Ne Jeju cahãj ita wỳr ipipkjêr ne Ximãw mã:
— Cahãj ita pupu he. Wa ixàr, ca ate ihkĩnte nee imã cô kwỳ nare, ite to ipar tũm cuhhõn xà caxuw, mã quêt cahãj ita te intocacôa to imã ipar cuhhõn, ne ihkĩa to imã incrà. 45 Wa icator, ca nee ate ihkĩnte ijũhkra na ipyr nare, ne nee ate ipãr nare. Mã quêt cahãj ita te nee ipar pãr jicu nare. 46 Ne nee ate ihkĩnte imã ikrã caxuw ampo cacô cuxwati nõ jõr nare. Ne cutea ri quêt ipar kam ampo cacô cuxwati jaxwỳr. 47 Ỹhỹ, he ampeaj kam wa me amã awjarẽ, Pahpãm te cahãj ita to impej ne cute to kên catihti ita to tojnõ, ne hicu, cwỳrjapê ri ampeaj kam cumãPahpãm kĩn. Ne jũm te Pahpãm to kên crire ata, quê ha cute cumã to tojnõ na, quê ha kyre pê cumã Pahpãm kĩn — hane.
48 Ne Jeju cahãj ita mã:
— Ite ramã ate ampo to Pahpãm to kên ita to tojnõ ne hicu — hane.
49 Mã me hàpàn xà na mehkrĩ atajê te me amji mãharẽn kam mehtẽm, ne me amji mã:
— Pỳhàpà, jũm xũmre mã ajte, mã ihtỳj cute jũm te Pahpãm to kên ita to tojnõ nehicu? Côt mã cupê Pahpãm? — hajỹr.
50 Mã Jeju cahãj ita mã:
— Ampeaj kam ate ito amji mã ahimpej, cwỳrjapê ri Pahpãm te apytàr. Na ca ha apej pêa mã mõ — hane.