8
Pê pyjê kwỳ Jeju kôt ipa
Pê amcro nõ na, ma Jeju krĩ jàhtôa kôt mõ, ne ma krĩ wên kôt me hapôj to me mõ, ne Pahpãm pê Pahhiti na harẽn xà impejti atajê jarẽn to mõ. Pê ajco ihkôt me ipa catêjê te tôxi atajê ihkôt me mõ. Pê hanea ne pyjê kwỳ cahãj tête Jejume pahcurê xwỳn carõ kên kwỳ japôj atajê me, hà kwỳ na me caprã atajê me, ihkôt me mõ. Atajê japrỳ pê hane he: Marij Matarkwỳj, pom pê Jeju cupê me pahcurê xwỳn carõ kên te xet japôj ata me, Jowanakwỳj pê Cuxa pê pahhi Heroti mã hàpêncatê ata me hĩxi me, Xuxankwỳj me. Mehkwỳ jàhtôa itajê pê ihtỳj ajco me Jeju tehcajpa, ne pyjê atajê pê ihtỳj Jeju kôt me ipa catêjê ajco me hamãr to me ipa, ne me hàhcukrêj to mehtehcajpar to me ipa.
Ampo hy kre catê jarẽn xà
Ỹhỹ, pê krĩ jàhtôa pĩn, cute me Jeju pupunprãmte, me cuprõ. Mã Jeju ame cumã ampo to hahkre, neme cumã hũjarẽn xà jarẽ, quê mempar to impeaj ne, ne me cumã:
— Ỹhỹ, ampo hy kre catê ma hõ pur wỳr tẽ. Ne hỹrmã cator, ne ampo hy kre to mõ. Ne pê ihkre xà ata hane he, pê cama ihcahkũm to mõ. Mã hamre, ampo hy itajê kwỳ prya kam ipijaxwỳr, mã incwỳar pê me pra, mã hanea ne pryjara te ihkwỳ krẽr, mã hamre. Mã ampo hy ita kwỳ pjê kam kẽnti ata kam ipijaxwỳr, ne huprãj pê incrà pyrentu. Ampo na? Kẽnti kam pjê ita pururure, ne incràre, ne nee inco nare, na ri incrà ne hamre. Ne ampo hy ita kwỳ hômjĩ me hipe kam ipijaxwỳr itajê, hipe me ajkaam huprãj. Mã hipe te hipej, mã hamre. Mã hõtpê ampo hy ita kwỳ pjê impejti kam ipijaxwỳr, ne huprãj, ne cati to mõ, ne ipicamẽn to mõ, ne apu ihkà, ne hàhtôa to hàhtô. Ỹhỹ, ca ha me ikam gapac to impejti na, ca ha atỳj me hahkre pej — hane.
Ampo hy kre catê jarẽn kôt harẽn xà
Mã me cumã hũjarẽn jirô pê, ihkôt me ipa catêjê te mehcukij, ne me cumã:
— Ỹhỹ, ampo to mã ca ame imã hahkre? Gũjarẽn xà jũjê to mã ca ame imã awjarẽ? — hajỹr. 10 Mã Jeju me cumã:
— Ỹhỹ, quê ha catyt kam Pahpãm me amã ampo cunea to hahkre, ne me amã to capô to impej partu ne. Ne pom Pahpãm me apê ampo cunea jarẽn to amxu atajê, quê ha me amã harẽn to capô partu ne. Na wa ha nee jũmjê atajê mã hirã pê ampo itajê to hahkre nare, wa ha cama me cumã hũjarẽn xà itajê incwỳrpê harẽn to ipa, mãr quê ha cama me ikampa, ne nee me hahkre pej pej nare, ne me rĩt, ne nee me ampo pupun pej nare.
11 — Ỹhỹ, wa ha me amã côjkwa kam Inxũ Cati himpej xà jũjarẽn xà pê ampo hy kre catê jarẽn xà itajê capô pa. Ne pom ampo hy itajê pê ihhêj rũm Pahpãm jarkwa pyràac, ne pom pjê kam ipijaxwỳr itajê pê ihhêj rũm, mehĩ pyràac.
12 — Ne pom pry kam ampo hy pijaxwỳr itajê pê ihhêj rũm jũmjêa pyràc, ne cute me Pahpãm jarkwa par pyrentu. Ne me ahna ahtũm nare mã me pahcurê xwỳn te mentête Pahpãm jarkwa to pôj. Ne ampo na ri cute me to hajỹr? Quê nee hipêr me Pahpãm jarkwa kôt ame ipa nare to prãm to ri, cute me to hajỹr.
13 — Ne pom pjê kam kẽnti atajê pê jũmjê pyràac, necute me Pahpãm jarkwa par, ne kam me hapac to impejti, ne hũrên ame hakry, ne me hũpar kam mehtẽm. Ne me ahna ahtũm nare mã me pahcurê xwỳn te me capi, ne ame to kên, mã cute ahna ame amji jicu, ne me hamre.
14 — Hanea ne, pom hipe kam hômjĩ kam ipijaxwỳr atajê pê jũmjê pyràac, ne cute me Pahpãm jarkwa par pyrentu, ne me hũpar kam mehtẽm. Ne hanea ne me ahna ahtũm nare, mã me caxwãm pê mehkrihkrit te me kamihtẽm, mã ihtỳj amji to me hakràj cati prãm, ne me hakràj atajêa to hãn ne amji mã me amji kĩn ton to me ipa to prãm. Ne cute me hajỹr itajê te me to hamre. Cwỳrjapê, quê nee jũm ata ihkà ne ampo pejti ton nare.
15 — Ne pom pjê impejti kam ipijaxwỳr itajê pê jũmjê pyràac, ne cute me Pahpãm jarkwa par, ne me hũpar pyrentu, ne Pahpãm jarkwa kôt me mõ. Ne ihtỳj harkwa kôt me hũcanãr to me mõ, ita kam cute me ampo pej jàhtôa ne me ton — hane. Hõ, Jeju te hũjarẽnto hajỹr.
Hàhcujro xà jarẽn xà
16 Pê cormã Jeju me cumã:
— Ỹhỹ, jũ wỳr quê ha jũm ihpôc xà nõ jàhcujro xà caxuw ihpôc, ne paraj krac ri hãm, nare pàrkwỳc krac ri hãm. Quê nee jũm ihpôc xà nõ to hajỹr nare. Quê ha quêt hàhcujro xà ata pôc ne hãm xàa kam hãm, cute mehcujro mã mencjêj, ne me hàhcujro pupun prãmte. 17 Ne por jũ ri ampo pimxur atajê, quê ha ihtỳj mehpro mẽ, ne me hõmpu. Ne hanea ne awcapàtkô kam ampo pimxur atajê, quê ha ihtỳj me hõmpu, ne me hahkre pej. Ampo na? Ramã hàhcujro xà ata teihcujro na ri, cute me hõmpun.
18 — Cwỳrjapê ca ha me ikampa, ne ikam me gapac peaj ne. Pom ramã jũm mã ampo ata, quê ha Pahpãm cumã ata jirôa pê, hipêr cumã cugõ, ne por ramã jũm pê ampo kryjre, ne cupê hamreare ata, quê ha ihtỳj hacpỹa mã Pahpãm cupê to pôj pa — hane.
Pê Jeju menxi me, mehkjêjê ahna me ahcukij
19 Mã hamre, Jeju menxi me, mehkjêjê me, hỹrmã me mõ. Ne jũ wỳr quê cute ahna me hipu tu ita kam hỹrmã me axà. 20 Mã jũm te Jeju mã me harẽn to:
— Ỹhỹ, ihmat xà põ pê anã me, me akjêjê me, mehcuhhê ne me gikaj, cute me amã mehcakôc prãmte — hajỹr.
21 Mã Jeju mehcunea mã:
— He quêt Pahpãm jarkwa kam me hapac catêjê me, me hũpar to me ipa atajê pê ri ijõ inxê me, me ikjêjê — hane.
Pê Jeju kôcti to ankrê
22 Ne amcro nõ na Jeju pàr kre mã hàr, ihkôt me ipacatêjê me, mã me cumã:
— Hacme, ne hĩpôjĩkjê mã me rê — hane. Ne ma me mõ. 23 Ne cormã me irêr to me mõ, mã Jeju jõt, mãkôc pahtỳjti te hàpêr kam ihtẽm, mã ramã cô harô topra, ne ihtu to pra, ne ihtỳj pàr kre mã incjêj to mõ. Ne tàkam ry cute pàr kre to hipu to mõ, ne ramã mehkên mã me hàr xàa kam me mõ.
24 Mã Jeju kôt me ipa catêjê ma hỹrmã me tẽ, ne cute mehcujrõn, ne me cumã:
— Me ijõ Pahhi, cu ramã me papictor xàa kam me mõ — hajỹr. Mã Jeju jỹr, ne cutekôc me cô mã harkwa to:
— Me ankrê! — hajỹr. Mã pea kôc me cô pinkrên pyrentu, ne ihcunea pinkrên. 25 Mã ihkôt me ipa catêjê mã:
— Ampo na mã ca nee amji mã me ito ahimpej nare — hane. Mã cute amji mã me ipikrar crire nare, ne ame hũpa, ne me amji mã:
— Pỳhàpà, jũm xũmre mã ajte? Mã ihtỳj ajte kôc me cô te impar — hajỹr.
Pê Jeju hũmre nõ kam me pahcurê xwỳn carõ kên kwỳ caprã
26 Ne ma, Querat catêjê jõ pjê kam, Hĩpôjajo jõ pjê jĩkjê kam me cator. 27-29 Mã Jeju pàr kre pê cator pêê mã hũmre nõhỹrmã cator, ne cute ihcajpar. Ne pê kam me pahcurê xwỳn kwỳ carõ kên jàhtôa ne cumã acjêj ne kam ihkrĩ. Cwỳrjapê pê ihcakrô apu ipa, ne nee ihkà kam apu ipanare, ne nee ikre nõ kam ihkrĩ nare, ne ma me harêt xà, pê kẽn kre kam pê ihkrĩ. Ne pê ramã me pahcurê xwỳn carõ kên itajê, hũmre ita mã incjêj to hàhtôa to hàhtô, ne ihtỳj ajco cute amji to kên na cumã hũjahkre to ipa. Pê amji caprỳ to mehũkjê atajê ajco mehpro, ne wakỳre teme huwapre xà to me hũhkra me, mehpar juwapre. Pêajco ampo carõ kên atajêa me cumã hirên pa, ne ma põ mãhaprô ne ajco to ipa. Mã Jeju te hũmre nõ ata kam me pahcurê xwỳn carõ kên pupun, ne cupê cator na cumã harkwa hyr. Mã hamre, hũmre ita te Jeju pupun, ne cute caràr kamihtẽm, ne cuna mã ihpỳm, ne kỳj cati pêa mã cumã:
— Pahhiti me hirôa pê cati kra pê Jeju, ampo to ca ha me imã? Wa ha me awỳ, ca nee ame ito kên nare — hajỹr.
30 Mã Jeju te ihcukij, ne cumã:
— Jũ mã mã gaprỳ te? — hajỹr. Mã Jeju mã:
— Ijaprỳ te Me Hàhtôti — hane. Ne ampo na pê amji jarẽn to hane? Pê ramã me pahcurê xwỳn carõ jàhtôa ne hũmre ita mã acjêj, na pê amji jarẽn to hane. 31 Mã me pahcurê xwỳn carõ kên itajê kwỳ Jeju naahwỳa to ahwỳ, mãr quê nee pjê ata tête ihkãkãnti kam cuhyhti ata wỳr mehkujahêc nare.
32 Ne pê curia hàhkà jakôt na crô hàhtôa ne apu hàpàn to ipa. Mã ampo carõ kên atajê te cumã incjêj prãmte ahna Jeju wỳr, quême to tojnõ, quê crô atajê mã ame acjêj. Mã Jeju te ahna me cumã harkwa, ne me to tojnõ. 33 Mã me pahcurê xwỳn carõ kên jàhtôti atajê cuneame hũmre nõ ata pê cator, ne ma crô mã incjêj. Mã ma cô mã ihprõt, ne hàpkàjti pĩn hĩpô kam ihpỳpỳm, mã cô te hipej tu.
34 Mã crô jamãr catêjê te ita pupun, ne ampeaj kam me cumã hũpa. Mã ma hũpate me pra, ne pryme, pur me, krĩ kôt ame harẽn to me ipa. 35 Mã cute mempar catêjê ma Jeju pupun prãmte, ma hỹrmã mehprõt. Ne me cator, ne ahna mehàhtêp, ne cute me Jeju te hũmre intête me pahcurê xwỳn carõ kên to pôj ata pupun, ne hõmpun xà ata to amji mã me ipikrar crire nare, ne me cumã hũpa. Ampo na? He hũmre ita aracriihkàa kam ihcarĩcti jỹ, Jeju cahê na. 36 Mã cute me ampo ata pupun atajê te mehcunea mã Jeju te hũmre caprãr ata na harẽn. 37 Mã Querat catêjê jõ pjê kam mehcunea mehkrĩ atajê mã Jeju jũpaa to hũpa, mã cute me hõ pjê pê cator na hàhwỳr. Mã Jeju pàr kre mã hàr.
38 Mã hũmre pê ampo carõ kên japôj ata te Jeju nahàhwỳr, ne cumã:
— Ito tojnõ, wa akôt mõ — hajỹr.
39 Mã Jeju cumã:
— Hãpà, ca ha amji jaxà, ne ma gũrkwawỳr tẽ, ne me akwỳ wỳr acato, ne me cumã Pahpãm te ato impej na amji jarẽ — hane. Ne ma ihkôt me ipa catêjê me, me mõ. Mã ma hũmre ita krĩ cunea kôt Jeju te cumã ampo pejti ton xà ata na me cumã amji jarẽn to mõ.
Pê Jajrô ihkra caxuw Jeju mã akij
40 Mã ma Jeju te hĩpô jĩkjê wỳr amji jaxàr. Mã curi mehcunea jàhhuc. Ne por curi ame Jeju jikaj to me ipa atajê, cute amji jaxàr xà pyrên ame hakry. 41 Mã hũmre nõ japrỳ te Jajrô hỹrmã cator, ne cupê Juta catêjê te me cuprõn xà kam me to ihhimpej catê, krĩ ata kam. Ne Jeju wỳr cator, ne cuna mã ihpỳm ne cute ahna hàhwỳr, mãr quê hũrkwa wỳr mõ. 42 Ampo na ri cute to hajỹr? Nee mã ampo na nare, cumã ihkra cuprỳre pyxit peaj na caku te tôxi ata caxuw ri, cute tohajỹr. Pê cupê hà ne ramã ihtyc xàa kam nõ na pê. Mã ma Jeju ihkôt mõ. Mã me hàhtôa ne ihkôt me mõ, ne me hĩ to amji wỳr me Jeju kujahêc to me mõ.
43 Mã me hàhtôti ata catàtkre na cahãj nõ ata cator, nepê cahãj ata ramã hà ita na ahna caku tôxi, mã hà ita na ipa. Pê ajco caprô ajxwỳ, pê ramã amji na caj jàhtôa ne cumẽ, pê tee ame caprã, pê nee impej nare. Pê cama amji na ramã hõ pore cunearẽn pa, ne nee impej nare. 44 Ne Jeju kôt mõ, ne cute ahna hàhtêp tu, ne hõkôt ahna hitô kà cyt. Mã caprô crà pyrentu.
45 Mã Jeju te mehcukij to:
— Jũm te mã ikà cyt? — hajỹr. Mã mehcunea amji na me hàprãr pit, mã Petrô cumã:
— Pỳhàpà me ijõ pahhi, pom mehcunea apu ajpẽnwỳr me hĩ to me akujahêc to me ipa ita? — hane.
46 Mã Jeju me cumã:
— Jũm te icyt, mã ipê icarôt cator, wa ite amji cajpẽr — hane.
47 Mã cahãj ata te cupê amji to ipimxur nare na amji jahkre pej, ne ma Jeju wỳr ihtertet to mõ, ne mehcunea jipôc ri, cuna mã ihpỳm, ne cute ihcyt na cumã amji jarẽn. 48 Mã Jeju cumã:
— Ikra, ca ate ito amji mã ahimpej to hajỹr, cwỳrjapê ri ramã apej. Na ca ha apej pêa mã mõ — hane.
49 Ne cormã Jeju apu cumã ihcakôac kam, mã Jajrô wỳr cumã hàpên catê ata cator, ne cumã:
— Ijõ pahhi, hamre, ramã akra cuprỳre ata tyc, na ca ha nee hipêr apu Jeju cahpêrkàr to amõr nare — hane.
50 Mã Jeju te kam hapac, ne Jajrô mã:
— Apu pa nare, ne cama ito pit mã amji mã ahimpej, quê ha ihtỳj amã akra impej — hajỹr.
51 Ne ma curi Jeju cator, ne amji kôt Petrô me Jowãw me Tijac me, me to hàr, mã nee mehkôt hũm me inxi me, jũmjê xàr nare. 52 Pê mehcunea ikre kam ame amrã, ne me hàhkrihkrit catia to cati, pê ramã cuprỳre ata ty na pê ame amrãhti. Mã Jeju te me cumã:
— Hamre, me acwỳr jicu, he nee cuprỳ ita tyc nare, ne cama nõ ne gõr — hajỹr.
53 Mã mehcunea, cute me cuprỳ ata tyc na mehahkre peaj xà na ame cumã. 54 Mã Jeju hỹrmã mõ, ne cute hũhkra na ipyr, ne kỳjcati pêa mã cumã:
— Cuprỳ ita, to xa! — hajỹr.
55 Mã cuprỳ ita hacpỹa mã ihtĩr, ne hãm pyrentu. Mã Jeju te cumã harte na me cumã harkwa. 56 Mã hũm me inxi te amji mã ipikrar, ne me cumãpaa to pa, mã Jeju te me cumãn, quê nee jũm mãhacpỹa mã cuprỳ ita tĩr na me harẽn nare.