11
Pê Jeju Pahpãm mã mehcakôc to me cumã hahkre
Amcro nõ na Jeju apu Hũm mã ihcakôc, ne cutecumã ihcakôc jicu, mã ihkôt me ipa catêjê nõ te Jeju mã:
— Pahhi, Jowãw xwỳ cuxà me imã Apãm Cati mã me icakôc to hahkre. Pê ajco ihtỳj ihkôt me ipa catêjê mã to hahkre — hajỹr.
Mã Jeju me cumã:
— Ỹhỹ, ca ha Inxũ Cati mã me acakôc prãm, ne megũjarẽn to hane he:
 
“Me ijõ Inxũ, wa me icunea quêt acatihtime apejti na, me gahkre pej to prãm.
Ne wa ate pjê kam mehcunea to ahimpej na me prãm.
Ne ahpỹanre na, amcro cunea kam, me imã me ijõ gõ.
Ne ite me ato kên itajê, ca ha me icuxà to tojnõ ne hicu, ahnaa mã waite ramã cute me ito kên atajê to tojnõ ne me hicu.
Ne me ipytà me pahcurê xwỳn pê, quê nee me imã incaca xà kêanre to hahkre nare.
Hamre” — hane.
 
Ne Jeju te ihkôt me ipa catêjê mã hũjarẽn xà ita jarẽn, mãr quê cute Pahpãm mã mehcakôc, mã ihtỳj me kampa na me hahkre pej, ne me cumã:
— Me ita to amji kampa, ne ihkôt me hakop. Quê hame anõ mã gõ ikwỳ nõ nõ, ca ha caxwa cahtiri ahnagàhwỳr xà na hũrkwa wỳr tẽ, ne cumã: “Ikwỳ nõ, imã kwỳr krã toincrê ne agõ, wa ha amcro nõ na hacpỹa mã amã cugõ. Curmã ihmat pĩn, iwỳr ikwỳ nõ cator, ne ipê cumã ampo jõr xà jamreare, na ca ha imã ihnõ, wa cumã cugõ” hane.
— Quê ha akwỳ nõ ita ikre caxwãm pêamã: “Quê, hamreare, nee ca ame icahpêrkàr nare, wa ramã ite to harkwa jihê, ne ramã me ikra mea mã ame ijikwa, jũ wỳr wa to xa ne amã kwỳr krã itajê nõ gõ” hane.
— Ne ampeaj kam wa me amã awjarẽ, quê haate cupê hõt cahpêrkàr cupate, ihtỳj to xa ne amã ateampo cunea na prãm atajê gõ. Ne nee mã apê hõ ikwỳ nõ cwỳrjapê quê ha amã hõr nare.
— Cwỳrjapê wa me amã awjarẽ, ca ha ate me gàhwỳr na, ca ha atỳj me acwa, neate me hapên na, ca ha atỳj me cumã gapôj, ne ate me harkwa cahhyr na, quê ha ihtỳj me amã amji jihê mẽ.
10 — Ỹhỹ, mehcunea ame ampo na ahwỳ atajê, quê ha ihtỳj me cucwa, ne mehcunea amehapê atajê, quê ha ihtỳj me cumã hapôj, ne ame harkwa cahhy atajê mã, quê ha ihtỳj amji jihê mẽ.
11 — Mẽr hõhõ, xà quê me anõ kra tep na ahwỳ, ca ha tep kaj na ajkĩ cumã cagã nõ gõ? 12 Nare quê akra hĩ xêt kwỳ na ahwỳ, ca ha ajkĩ ihkaj na cumã pacti nõ to irô ne agõ? Jũ wỳr ca me anõ akra to hane. 13 He me apê me hũmre pit, ne Pahpãm kĩnte me akêanre cakrô, ca atỳjhõtpê me akra mã me ampo pej pit gõ. Mẽr hõhõ, quêha quêt Pahpãm côjkwakam ihkrĩ ata, ihtỳj me amã, por ca Carõ Pejti name ahwỳ ata gõ — hane.
Jeju me, me pahcurê xwỳn carõ kên jõ pahhi
14 Ne amcro nõ na Jeju ame hũmre nõ pẽrkêt ita pê me pahcurê xwỳn carõ kênto pôj. Pê ampo carõ kên nõ ata nee ajco hũmre ata cakôc na hamãr nare, na pê nee ihcakôc nare. Pê Jejucupê cator pêê, pê ihcakôc kam ihtẽm pyrentu. Mã me hàhtôti atajê te ahna me hõmpun, ne hõmpun xà ata to cute amji mã me ipikrar. 15 Ne mehkwỳ ajpẽn mã me harẽn kên to:
— Ỹhỹ, Jeju ihtỳj ame pahcurê xwỳn carõ kên to pôj to ipa. He nee me Pahpãm carôt to amehapôj nare. Ampo carõ kên jõ pahhiti japrỳ pê Perxep pêXatanaj te ri Jeju mã me caxuw carôt jõr — hane.
16 Ne cute Jeju kên mã me mẽnprãmte mehkwỳ ihtỳj hipêr mehcukij, cute me kam mare mã ampo pihho catia ton, mã mehcunea te me hõmpun, ne cormã quêt Pahpãm te cumã carôt jõr na me hahkre pej prãmte. 17 Mã ramã Jeju te cute amji kam me hapac xà ata na mehõmpun, ne me cumã ihkôt harẽn to hajỹr he:
— Ỹhỹ, quê pjê nõ kam amehkrĩ catêjê atajê me amji jakrã, ne me taa me ajpu ne ihtỳj me amji jipej. Ne quê ikre ry nõ kam mehkjêjê atajê me, me amji jakrã, ne taa me ajpu, ne hanea ne ihtỳj me amji jipej. 18 Ita pyràc pej ne, quê Perxep pê Xatanaj, pê me pahcurê xwỳn atajê me mehkwỳ me, me amji jakrã, ne taa ame ajpu, ne ihtỳj me taa me amji jipej. Came pahcurê xwỳn carõ kên jõ pahhi te imã icarôt jõr, wa carôt kôt ampo carõ kên to pôj na, ame ijarẽ. 19 Ne mẽr jũm te ri me akôt me ipacatêjê mã me carôt jõr, cute ampo carõ kên to pôj xà caxuw? Xà Xatanaj te ri ajkĩ me cumã carôt jõr? He quê ha taa me amã amji jarẽ, ca ha me caa ate meto ihcupan xà ita na me amji jahkre pej. 20 Ne ampeaj kam, wa quêt Pahpãm carôat to ampo carõ kên japôj to ipa, cwỳrjapê ri ihkôat ramã me acunea te me Pahpãm pê Pahhiti himpej xàte me awỳr cator na me hahkre pej.
21 — Ỹhỹ, quê ha jũm xũmre tỳjti mã hàprê xà cunea, quê ha hàprê xà atajêa to amji jamãr to impeaj to ipa, quê ha nee jũm cupê hõ tehkrêj nõ caxàr nare. 22 Nãmri quê ha me hũmre nõ te jũm xũmre ata jirôa pê ihtỳjti na, quê ha kam tẽ, neto apkjê, ne cupê hàprê xà itajê cunea pytà, ne amji mã cupê hõ tehkrêj cunea pytà, ne ma to tẽ.
23 — Ỹhỹ, quê ha jũmjê te itehcajpar to prãm nare na, quê ha me cupê icuna mã hàprê catêjê. Ne quê ha jũmjê imã ampo to cuprõn nare na, quê hame cupê ito me ipicràn catêjê.
Ampo carõ kên te amji jaxàr jarẽn xà
24 — Quê ha jũm pê me pahcurê xwỳn carõ kên nõ te cator na, quê ha carõ kên ata ma amcràti kamapu ipa, ne apu ihkôt xà japên to ipa. Ne nee ihkôtxà nõ na cator nare, ne taa amji mã: “Wa ha ma, por hũmre jĩ pê ijũrkwa pê icator ata wỳr amji jaxà” hane. 25 Ne amji jaxà, ne ihhêj ne ikre caprỳ, ne ihcapõn pejti te hãm na hõmpu. 26 Ne ma tẽ, ne cute hirôa pê me pahcurê xwỳn carõ kên te xet atajê japrôr, ne mehcunea ikre pê hĩ ata mã me acjêj, necuria amehkrĩ. Mã hũmre mã mam ampo carõ kên xàr ata kam, cute amji cajpẽr xà ata jirôa pê kam cute amji cajpẽr xà, ne ihkêanre — hane.
Pahpãm jarkwa kôat ipa catêjê ri ampeaj kam me hakryti
27 Ne Jeju te itajê jarẽn jirô pê mã ri me cahãj nõ te me hàhtôa jipôc ri kỳj cati pêa mã, cumã harkwa to:
— Jeju ampeaj kam apej. Ne mõrmõ pê ca anã kam apỳm ata ihtỳj ajco ato pijahô, ne ampeaj kam apejti ita kam apyrên hakry — hajỹr.
28 Mã Jeju cumã:
— He cute me Pahpãm jarkwa par ne me hũpar tu, ne ihkôat me ipa catêjê atajê ri, inxê jirôa pê me hakry — hane.
Pê Jeju ampo pihho catihti na me hàhwỳr catêjê mã cawpa
29 Mã me hàhtôa te Jeju pu na me cuprõn tu, mã cute me cumã ihcakôc kam ihtẽm, ne me cumã:
— Ỹhỹ, amcro ita kam me apê Juta catêjê, ca pjê kam ame akrĩ atajê cunea kêanre. Na ca ajte me ina gàhwỳr to me hane he: “Me imã ampo pihho catihti me ampo pejti to, wa ha me hõmpu, necormã Pahpãm te akujahêc na me gahkre pej” hane. Cakrô wa ha nee me amã ampo pihho catihti, impejti atajê nõ ton nare. Ne wa ha cama amji to irô, ne me amã Jona xwỳ jarẽn xà ita jarẽ. Ampo na? He ipê hũràac, na wa ha me amã harẽ.
30 — Ỹhỹ, pê me cumã Pahpãm jarkwa to ihcakôc catê na Jona xwỳ ata ipa, nema Ninew jõ krĩ catêjê wỳr tẽ. Ne curi mehkrĩ catêjê mã Pahpãm jarkwa jarẽ, por pê Pahpãm Jona mã harẽn xà atajêa na me cumã harẽn pa. Na quê ha me Ahàkà Jona xwỳ cuxà ita kam amehkrĩ itajê mã Pahpãm jarkwa jarẽ. 31-32 Ne Pahpãm te mehcukij ne me to ipicokjêr xà jõamcro kam, quê ha Ninew jõ krĩkam mehkrĩ catêjê me acuna mã me hãm pyrentu, ne ame ana mehcakôc kêanre ne, ne ihtỳj me acurê mã me amẽ. Ampo na? Pê Ninew jõ krĩ catêjê atajê ihtỳj me ampo kên ton jicu, pê Jona xwỳ me cumã Pahpãmjarkwa jarẽn xà atajê kôt, pê me hicu. Ne wa ampeaj kam me amã amji jarẽ. He ipê me Ahàkà, wa amcro ita kam, pjê ita kam apu ipa, ne me Ahàkà ita ri Jona xwỳ jirôa pê cati. Ne ihnõ xwỳjê, pê Juta catêjê jõ pahhipê Xarômãw xwỳ ita, me cupê pahhicatêjê kwỳ jirôa pê amji jahkre pej. Mã me cupê pahhi catêjê jàhtôa ne hỹrmã me cator, cute cukwa kam ame ampo jahkre pej prãmte. Ne pêcô cati jĩkjê rũm pjê xa ata jõ pahhikwỳj cahãj, ne ma Xarômãw wỳr tẽ, cute krã kre te amji jakre pejti to hahkre xà atajê na impar prãmte. Ne Pahpãm te mehcukij ne me to ipicokjêr xà jõ amcro ata kam, quêha pahhikwỳj cahãj ata, ihtỳj me acuna mã ihcakôc kêanre, ne me acurê mã me amẽ. Ampo na? He amcro ata kam, pjêita kam, ipê me Ahàkà ihtỳj me amã ampo itajê to hahkre to ipa, ne pa wa Xarômãw xwỳ jirôa pê icati cakrô, ca nee me ipar prãm nare.
Pahte amji kam me pajapac xà pejti pê hàhcujro xà
33 — Ne ihnõ xwỳjê, jũ wỳr quê jũm hàhcujro xà nõ pôc ne hãm xà kam hàhcujro impejti kaj na hãm, ne jũ wỳr quê paraj krac ri hãm. Quê ha quêt hàhcujro xàata xãm xàa kam hãm, quê ha mehcunea me acjêj atajê hàhcujro kam me irĩt pejti ne.
34 — He me panto pê me pajĩ mã hàhcujro xàa. Quê ha me panto irĩt pejti, neampeaj kam me pajĩ kam me pamã me pajàhcujro hipu. Nãmri quê ha me panto te ihkêanre na, quê ha me pajĩ cunea kam awcapàtkô. Jĩkjê na ca ha ite amji kam ijapac xà pejti pupu, ne mehkôpĩ ne ihkôatme apa na, ca ha atỳj kam me gapac to me apa. Nãmri ca ha ate me hajỹr nare na, ca ha atỳj ame apa, ne me apê amji jahkre kêatre ne.
35 — Cwỳrjapê ca ha ma me amji jamã, ne ma ihhêj rũm me gĩ kam me gàhcujro xà ita jamã, côt mã ca gàhcujro xà ata to amji pê kam awcapàtkô. 36 Quê ha me gĩ cunea kam hàhcujro xà ita te me ato hipu na, quê ha nee me gĩ kamawcapàtkô nare, ne me gĩ cunea kam hàhcujro ita ihpràti ne. Ne ihhêj ne me acaxwãm pê hàhcujro xà nõ xa ne ahcujro — hane.
Pê Jeju Parixêw catêjê nõ jũrkwa kam apà
37 Mã Jeju te ihcakôc jicu, mã Parixêw catêjê nõ te hũrkwa ri hàpàn prãmte hator. Mã ma Jeju ihkôt mõ, ne hõ pyxwỳr xà na hỹr. 38 Pê nee Jeju Parixêw catêjê te me amji ton xà ata kôt, hũhkra cuhhõn nare. Mã Parixêw catêjê nõ itate, cute nee hàpàn xà wỳrhũhkra cuhhõn nare ita na hõmpun, ne to amji mã ipikrar.
39 Mã Jeju te me cumã:
— Ỹhỹ, me apê Parixêw catêjê, ca nee ampo caxwãm pê me to amji japackre nare, ne põ rũm pit mã me to amji japackre. Ca põ rũm me gõ cuhkõnme, me gõ incrat catut cuhhõn to pit mã meamji japackre. Ne me caa, põ rũm pit mã me ate me gàhcukrêj cuhhõn ata kĩnte, meacaxwãm pê me akên te me ato hipu tu. Cakrô ca ajte nee me acaxwãm pê ate amji kam me gapac xà kên itajê to me amji japackre nare.
40 — Ne ampeaj kam ca ame ato kam waj, ne pom Pahpãm te põ rũm aton ita te ri hajỹar ne acaxwãm pê aton. 41 Ne gapacta ne me gõ incrat caquẽc cuhhõn to megapac kêt, me akõm xà me. Ne impejti ita ri quêt me amã impej he, ca ha me gõ incratkam ampo itajê me, me akõm xà kam ampo itajê, ca ha me cupê hamreare atajê mã me agõ. Ca ha ate mecupê hamreare atajê caprĩ na, quê ha põ rũm ampo itajê cunea me amã ihtetetti ne.
42 — Pỳj me hêj xi Parixêw catêjê kwỳ! Ca ha atỳj me akên mã me axà ne me gamre! He pê ihtỳj Pahpãm me amã ampo cati me ampo kryjre ton na awjahkre. Na ca gõtpêPahpãm mã, por ca ihcunea to me ajpa atajê jĩkjê kryjre ne me agõ. Pom ca pàrhyre me, ampo kwỳ na kyre pê hĩ jàhwỳr atajê pyxit ne hãn ne me cumã agõ, ne icahhur to me gõ tekjê na ri Pahpãm mã impej. Cakrô, ca nee me akwỳto impej nare, ata pê me amã Pahpãm kĩn nare. Na ri Pahpãm mã, me ate amji kam me gapac xà itajê na me akam, cupê ihkaj na. Ampo na? He cumã ampo ita catia to cati, ihkryjre itajê jirôa pê. Na ri cumã me ate ajwar me ton na, me ato prãm.
43 — Pỳj me hêj xi Parixêw catêjê kwỳ! He ca gõtpê me hũjamãr catêjê catia krĩ xà ata kam me cahê na me akrĩ prãm, ate me cuprõn xà kam. Ne ca gõtpê krĩ cape na cute me apejti na me garẽn na me to prãm.
44 — Pỳj me hêj xi! He me apê mehtyc kre kam me hikwa, mã nee me hõmpun ne me hahkre pej nare kam, incwỳrpê me pra atajê pyràac. Ne ihhêj ne põ rũmme apejti, ne me acaxwãam pê ate amji kam me gapac xà kên pit apu hikwa — hajỹr.
45 Mã me cumã Mojxe xwỳ jõ kàhhôc to hahkre catêjê nõ hanea ne curijỹ, ne cute Jeju jũjarẽn xà ita kam hapac, ne cumã:
— Pỳhàpà, Pahhi, ca acakôc xà ita to ate acakôc nehanea ne me ixũn — hajỹr.
46 Mã Jeju cumã:
— Pỳj me hêj xi me apê me cumã Mojxe xwỳ jõ kàhhôc to hahkre catêjê! Ca hãn ne mehcunea mã harẽn to hajỹr to me apa ne me cumã: “Ỹhỹ, ca ha atỳj Pahpãm jarkwa cunea kôt me apa. Nãmri ca ha nee ihcunea na, catyt kamihkôt me apa nare, quê ha ihtỳj Pahpãm me ato kêanre ne” hane. Me gũjarẽn xà itajê ihtỳaj to ihtỳj, ne cupê ihhêj rũm ate me kam me hõ kàhà pytĩapyxwỳr. Jũ wỳr quê jũm awcanã, quê jũm hũcanãr nare. Ne por ca ihhêj ne nee me to ipa xà caxuw gũhkrahhi pyxit to mehtehcajpar prãm nare ata pê nee ate Pahpãm jarkwa na mehtehcajpar, mã catyt kamihkôt me ipa xà nare.
47 — Pỳj me hêj xi! He ca ha atỳj me akên mã me apỳm! Ne ca gõtpê Pahpãm jarkwa to mehcakôc catêjê tyc atajê jarêt xà caxuw me cumã kre pejti to. 48 He ca atỳj me aquêtjê japua na ita to me hajỹr to me apa, ahnaa mã pê me aquêtjê meacumam ajco me Pahpãm jarkwa to mehcakôc catêjê cura he. Pê taa mehcura, pê ca me caa ajco me harêt.
49 — Cwỳrjapê pê Pahpãm, cute amji jahkre pejti te hajỹr romã mã, ramã harkwa to: “Wa ha me cumã me ijarkwa to mehcakôc catêjê me, me imã memprar catêjê kujate. Quê ha me jũm cura, ne ame jũm to kên” hane. 50 Hajỹr cwỳrjapê quê ha amcro ita kam, cute harkwa to mehcakôc catêjê curan jahpan xà na, ame ipa itajê cunea to hanea, ne ame to kêanre ne. 51 Pê mam pjê intuw kam me Aper xwỳ cura, ne caxuaw ajpên me amji curan na me cupy, ne ajpên me amji curan to me mõ. Ne Pahpãm to amji kam me hapac xàjũrkwa kam, cute me amji curan jicu xà to me Xacarij xwỳ curan. He ampeaj kam wa me amã awjarẽ. Na quê ha Pahpãm, cute mehcuran jahpan xà na, pom ita kam mehtĩar ame ipa itajê to apu ihkêanre ne.
52 — Pỳj me hêj xi me apê me cumã Mojxe xwỳ jõ kàhhôc to hahkre catêjê! Ca ha meakên mã me apỳm! Ampo na? Ca nee me Pahpãm jarkwa jahkre pej prãm nare, ne nee me amã jũmjê te hahkre pej na me to prãm nare. Na ri ihhêj rũm me apê cute me ikre jihê rẽn xà incwỳr, ne ma amentê, mã nee me to incjêj nare, ne nee jũm mã me hõr, mã cute to hihê mẽn, ne hàr na me amã to prãm nare — hane.
53 Ne ma Jeju me cupê mõ, mã Parixêw catêjê me, me cumã Mojxe xwỳ jõ kàhhôc to hahkre catêjê me, cama ame cumãn to mehcyt to amencrôn to me ipa. Ne mencryac kam ampo jàhtôa na mehcukij. 54 Ne tee Jeju jarkwa nõ to me to ipipkjêr, ne cute mehpro prãmte ame to hahkre.