21
Pê impijapit Pahpãm mã hõ pore cunea gõ
Ne amcro nõ na Jeju, Hũm Cati to me amji kam hapac xà jũrkwa kam hãm ne xa, ne ame hakràj catihti atajê te mehporejõr na me hõmpu, mã ihpore incjên xà kam me cucjê. Ne hanea ne cute jũm cahãj pê impjên tyc neimpijapit ata pupun, mã cute ihpore incjên xà kam ihporehy to ipijakrut peaj ne hàr. Mã Jeju te ihkôt me ipa catêjê mã harkwa to hajỹr he:
— Ampeaj kam wa ha me amã awjarẽ. Cahãj pê hamreare atate ri mehcunea jirôa pê ihpore jõr. Ne mehkwỳ jakràjti catêjê te me hõ porecahhur jàhhuc atajê pit jõr. Ne cahãj ita nare, cute to amji to ipijapar xà ita ri, cute amji pê ihcuneajõr — hajỹr.
Pê Jeju Hũm Cati jũrkwa jamre na harẽ
Mã mehkwỳ Pahpãm to me amji kam hapac xà jũrkwa toamehcakôc to:
— Ampeaj kam ikre ita pej! Ne ahna kẽn itajêimpejti! Ne kam cute ame Pahpãm mã ampopejti jõr atajê cunea impejti — hane. Mã Jeju te mempar ne me cumã:
— Ỹhỹ, pom ampo cunea impejti ca ame hõmpu itajê, quê ha ihtỳj jũ caxuw ihcunea hamre tu, ne nee pom ca ame kẽn pupu itajê nõ hàhhuc, ne amji jipy nõr nare — hajỹr.
Amji pupun kên jõ amcro jarẽn xà
Mã cute me Jeju cukij to:
— Me imã ampo to hahkre catê, jũ caxuw quê ha itahane? Ampo quê ha jũ na me imã, wa ha ihkôt me ita tehajỹr xà ita jahkre pej? — hajỹr.
Mã Jeju me cumã:
— Me guphêa ne, quê nee jũm me anõ mã ihhêj nare. Ampo na? He quê ha me hàhtôa ne ijaprỳ na ame amji to mehhêj to me ipa, ne me amã: “Hamre, ramã amcro hyr xàa kamhàhhuc” hane, nare, quê ha me amã: “Ipê Pahpãm teCrixtô to côjkwa pĩn me amã hũjahkreata mã, wa he” hane. Cakrô, ca nee me anõ ihkôt amji kamgapac nare. Ca ha jũ ri me ipijapu nõ jarẽn pa, ne nee ame hũpanare. Nare, quê jũ ri, krĩ nõ kam pahhi na ame ajpẽn jũrê, ca me harẽnpa, ne nee ame hũpa nare. Quê ha ampo itajê cuneahane cakrô, nee cormã me hamre xà kam hàhhuc nare, ne ihtỳj hõtpê ita hapôj to ipa.
10 — Quê ha krĩxàre kwỳ me, mehkwỳa ame ajpu, nekrĩ kwỳ me, krĩ kwỳa me ajpẽn kam pra. 11 Ne pjê jàhtôa kam pjê ahcujrõ, ne pjêjàhtôa kam prãam to prãm, ne pjê jàhtôa kam quê haame hà catia to cati. Quê ha ihprõt pê côjkwa kam ame ampo kêanrepupu, ne pjê kam cute me ampo kêanre pupunxà ata, quê ha mehcunea mã hũpaa to hũpa.
12 — Ne ita te hajỹr xwỳjrea na, ca ha ame amjipupun xà kêanre to ame amji pupu. Quê ha ame gahê ne meapro, ne hãn ne ame acahhy, ne me hacjên xà mã me gacjê, ca ha kam me acuhhê. Jirô pê mã quê ha, cute me cuprõn xà jũrkwa kam mehcukij catêjê jũhkra mã me gacjê, quê ha me acukij pa, jirô pê mã quê ha hipêr me hacjên xà kam hãn ne me ato awcapê. Ne icwỳrjapêa quê ha pjê jõ pahhi cuna mã me apyxwỳ. 13 Ca ha cuna mã me acuhhê, ne me ijarẽn pejti to me cumã ijarẽ. 14 Ne nee me acakôc xà to ate ame amji pytàr xàatajê to cormã ne ame amji japackre nare. 15 Ampo na? He wa ha cormã me amã acakôc xà gõ, ne me amã ate me amji jahkre pejti gõ, quê ha nee me acurê xwỳn atajê ame ato hũràc nare.
16 — Ne quê ha ajte me apãmjêa me, me akjêjêa me, megũkjê catêjêa me, me gõ ikwỳ nõ catêjêa me, amjiakôt me hacjên xà kam me ato awcapê, ne ihtỳj me anõcura. 17 Ne icwỳrjapêa quê ha mehcunea ame acurê. 18 Ne me awcanãa ne. Ampo na? Quê ha nee me apêakĩ nõ pyxitre nõ ipictor nare. 19 Na ca ha ampeaj kam me awcanã, ne atỳj me amji pytà.
Pê Jeju Krĩpinkrên jamre na harẽ
20 — Ca ha krãhtare me, me hàprê catêjê me, cute meKrĩpinkrên krã na me hõmpu, ne krĩ ata jamre na me to amji japackre pyrentu. 21 Por ca jũmjê Juta jõ pjê kam ame apaatajê, kẽnti wỳr me aprar pyrentu! Ne Krĩpinkrên jõkrĩa kam ame apa atajê, krĩ pê me gapôj, ne me aprar pyrentu! Ne porca pur kam ame apa atajê krĩ wỳr me aprar nare! 22 Ampo na? He amcro atajê pê quê ha Pahpãm te Jutacatêjê to kên xà jõ amcro. Ne pê ramã Pahpãm hõkàhhôc kam, amcro atajê na, ampo cunea kên xà te hajỹr na to awjahkre.
23 — Pỳj me hêj xi, pyjê mehkra to tic atajê, ne haneane pyjê mã me kra kryjre atajê me, mehkà na kjêcatêjê atajê! Ne pjê ita kam, quê ha me ate amjipupun xà kên crire nare me awỳr cator. Quê ha Pahpãm meawỳr me akên xà kêanre kujate, pjê ita wỳr. 24 Quê ha me hàhtôa ne wapo xwahhi to mehcura, nehanea ne me hàhtôa ne mehprone pjê cunea wỳr ame to ajcrà. Por krĩxàre pê mehcahkrit te mePahpãm jahkre kêatre atajê, quê ha ihtỳj Krĩpinkrênkam ame ipa ita na, quê ha ahnaahõ amcro cahhur kam ahtwỳ.
Pê Jeju pjê wỳr cute amji jaxàr xà jarẽ
25 — Ne itajê cunea te hajỹr xà wỳr, ate me hahkre pejxà, quê ha pyt kam hapôj, ne putwrỳ kam hapôj, ne caxêre kam hapôj, na quê ha pjê kam itajê mehkrã acto tu ne. Côxwa jàhkrihkritkêanre ata cupate, quê ha nee jũm cute amji kam hapac xànõ na amji jahkre pej nare. 26 Ne mehcunea mã, quê ha pjê wỳr ampo kên cator xà ata hũpaa to hũpa. Na quê ha pjê kam me ajhu ne me hikwa. Ampo na? Hequê ha côjkwa kam caxêre cunea amji mã ihkrĩxà to ahpa, cwỳrjapê quê ha hũpate amjia kôt pjê kam ame ajhu.
27 — Ata caxuw quê ha côjkwa pĩn ahpar mã ipê me Ahàkà carôt tỳjti me, hàhcujrohti ata mea mã, ahparmã iwrỳc to mõ, ahcakrã kam. Quê ha mehcunea me hõmpu ne me Ahàkà pê Pahhiti catia na me hahkre pej. 28 Quê ha ampo itajê hajỹr kam tẽ, ca me awcanãane, ne me amji tỳaj ne, ne côjkwa wỳr, ca kàj mã merĩt. Ampo na? He ahtũm nare wa ha me apytà. Ne por ite me apytàr xà ata kôt harẽn xà te hajỹr he.
Pĩxô kôt harẽn xà
29 — Por pĩxô pàr nõ ata, nare, ampo pàr ata he. 30 Quê ha ramã ihhô tetet cato, ca ha me hõmpu, ne me amji jahkre pej pyrentu, ne me amji mã harẽn to: “Ahtũm nare, quê ha ta iwrỳc pyrentu” hane. 31 Quê ha ampo itajê cunea apu hane, ca ha mehõmpun to hane, ne me to amji japackre pyrentu, nãmriPahpãm te pjê to ihhimpej xà jõ amcro ata ramã catorxàa kam.
32 — Ne me to amji japackre peaj ne, nãmri quê hamehtĩr itajê tyc xwỳjrea na ampo itajê cuneahajỹr to hane. 33 He me ijarkwa ita to amji japackrea ne, nãmri quê ha pjê me côjkwa ihtỳj jũ caxuw hamre, ne icakôc xà ita, quê ha quêt hàhhuc rohnỳtti mã, ne nee jũ caxuw hamre nare.
Cu ha me amji jamãr prãm to me papa
34 — Ne me ca, me amji kôt hakop to impeaj to me apa. Nenee amji kĩn na me gàkrun to pit mã me amji japackre tome apa nare. Ne nee côxỳhti to amji to me apipãn topit mã ame amji japackre nare. Ne nee me ate amji to ameapijapar xà to pit mã ame amji japackre to me apa nare. Ca ha itajê to pit mã ate ame amji japackre to me apana, quê ha ampo cunea jamre xà jõ amcro awỳr cato, ne amõr pejti kam aproto hane, pom quê ampo pro xà ihpro he. 35 Ne quê ha pjê cunea kam amehkrĩ atajê cunea wỳramcro ata cato. 36 Cwỳrjapê ca ha gõtpê me amji kôpĩr peaj to me apa, ne ma Pahpãm mã me amji cajrẽn, mãr ca xwỳmã ampo itajê pê me amji pytà, ne cupê me gapôj, neicuna mã me acuhhê tu — hane.
37 Pê Jeju amcro cunea kam ajco me cumã ampo tohahkrea to pyt, Pahpãm to me amji kam hapac xà jũrkwa kam. Ne ahna caxwa, pê ma krĩ pê hapôj, Pĩxô jõ kẽn wỳr, ne curia hãn ne amji to apẽ. 38 Pê côjkwa caprêc kôt ajco me hàhtôa ne maPahpãm to me amji kam hapac xà jũrkwa wỳr me pra, cute me Jeju kam hapac prãmte.