20
Pê Jeju Hũm Cati jarkwa kôt apê
Ne amcro nõ na, Jeju ame cumã ampo to hahkre, ne ame cumã Pahpãm jarẽnto mõ. Mã mehkwỳ cator, Jeju cukij prãmte. Ne mehkwỳ atajê pê Pahpãm mã mehcajrẽn catêjê jõ pahhi kwỳ me, Mojxe xwỳ jõ kàhhôc to hahkrecatêjê kwỳ me, me prohti kam kwỳ. Ne hỹrmã me cator, ne cute me Jeju cukij to:
— Ỹhỹ, me imã amji jarẽ, jũm jarkwa kôt mãca apu ampo itajê to? Ne jũm te mã ahna amã harkwa? — hajỹr.
Mã Jeju mã cormã cute mehpro na to prãm nare, na ri me cumã:
— Ỹhỹ, wa ha hanea ne me acukij pyxit, ca ha me imã amjijarẽ, jirô pê wa ha itỳj hanea ne me amã amji jarẽ. Ỹhỹ, jũm te mã Jowãw mã harkwa, mã cutecô kam me cumrãr? Xà côjkwa kam Pahpãm te mã cumã harkwa? Nare xà ajkĩ pjê kam me hũmre nõ te mã cumã harkwa? — hajỹr.
Mã cute me ajpẽn cukij kam mehtẽm, ne me ajpẽn mã:
— Ampo cu ha ajte me cumã harẽ? Cu me cumã: “Pahpãm te ri Jowãw mãharkwa” hajỹr na, quê ha hipêr me pahcukij, neme pamã: “Mẽr hõhõ, ampo na mãca nee ate amji mã me Jowãw to hajỹr nare?” hane. Nare, cu ha me cumã: “Me hũmre nõa te riJowãw mã harkwa” hajỹr na, quêha me hàhtôti itajê ma ame pahcaca, ne kẽn to amepahcapê. Ampo na? Ampeaj kam ri me cumã Jowãw pê Pahpãm jarkwa na ihcakôc catê — hane.
Cwỳrjapê ri me Jeju mã:
— Wa nee ite me jũm te Jowãw mã harkwa hyr ata na me hahkre pej nare — hane.
Mã Jeju me cumã:
— Ca ma ame imã amji jarẽn caca, cwỳrjapê wa ha hanea ne nee me amã, por wa jũm jarkwa kôt apu ampo itajê ton to ipa ata na amji jarẽn nare — hane.
Pur to me hàpên catêjê kên jarẽn xà
Ita jirô pê mã ri Jeju te me cumã hũjarẽn xà itajê nõa jarẽn, ne me cumã:
— Ỹhỹ, hũmre nõ te hõ pur ata cunea kam amji mã pĩxô krô japrỳ te uwaatajê kre. Ne cute pur jamãr catêjêkwỳ mã hõ pur ata jahkre, mãr quê ma me hamã, quê hô ne intep. Ne ma pjê nõ wỳr tẽ, ne curi cute amji to putwrỳ jàhtôa.
10 — Mã cute uwa to cuprõn xà jõ amcroa kam ramã hàhhuc, mã cute mehỹrmã cumã me hàpên catêjê nõ kujahêc, mãr quê pur jõ pahhi mã ihkwỳ ta, ne cute me hamãr catêjê mã cute me to hàpên jahpan xà naihcahhur cunea juwahi prãmte. Mã ajte pur jamãr catêjê atajê amji mã pĩxô atajê cunea juwahi prãmte, cama amehcahhy, ne ma cute hũre kam mehkujahêc. 11 Mã cute hipêr me cumã hàpên catêjê nõ kujahêc, mã cute me to hajỹar ne me cumã ihpahàm catiaton, ne hanea ne amehcahhy, ne ma hũre kam cute mehkujahêc. 12 Mã hipêr cute cumã me hàpên catêjê nõa kujahêc, mã pur jamãr catêjê te me to hajỹar, ne hanea ne ame to kêanre, ne ma pur pê me to cator.
13 — Mã pur jõ pahhi ita te amji kam hapac, ne amji mã: “Jũ mã wa ha ajte? Ỹhỹ, wa ha hane, nema mehwỳr imã ikra kĩnti ata kujate. Quê ha ihhêaj to amji mã me hũpa, ne nee amehcaxunnare” hane. Ne ma cute me hỹrmã ihkra ita kujahêc.
14 — Mã pur jamãr catêjê itajê te amji wỳr mehkra ata pupun, ne me ajpẽn mã: “Me hõmpu he, pom ihkra xũmre ajpên mõ ita pê pur jõ pahhi kra. Hacme ne mehcura, ne me to hamre, quê ha pur ita pê me pahtekjêa” hane.
15 — Ne cute pur pê mehkra xũmre ata to me cator, ne cute amji mã me mẽn, ne mehcuran — hajỹr. Hõ, Jeju te me cumã hũjarẽn xà ita to hajỹrjirô pê mã ri cute mehcukij to:
— Jũ mã mõrmõ quê ha pur jõ pahhi ita cute amji kam hapac xà ita to? 16 Ỹhỹ, quê ha me to hane he. Quê ha mehwỳr cato ne me hũjamãr catêjê kêanreatajê cunea jipej tu, ne ajteare mã me hũjamãr catêjê kwỳ mã pur ita jahkre — hajỹr. Mã cute me ita par ne me cumã:
— An! Ampo na mã cute mehkra ita curan? Quê me pa mã mã, wa ha nee mehcuran nare! — hajỹr.
17 Mã Jeju me hõmpun tỳjti, ne me cumã:
— He ihhêj ne me caa, ca ha ito me jũm kra ata pyràc ne me icura. Ampo na? Pahpãm jõkàhhôc kam ramã harẽn xà ita te hajỹr he:
 
“Pom ikre to me hàpên catêjê ma ame ikre mã hãm xà caxuw
kẽn pejti caca ita te ihkwỳ jirôa pê amji to cati,
ne ihcuhtac tỳjti” hane.
 
18 Ne ihhêj rũm ipê ikre mã hãm xà caxuw mam kẽn pejti cuhtacti atapyràac, mã ma ame icaca, necute me ijicu. Co he, por quê ha jũm kẽn ata kam ihpỳm ata, quê ha apu hirên tu. Nare, quê ha kẽn ata jũm kam ihpỳm ne to hacrôre ne — hane.
Pê me curê xwỳn hipêr Jeju cukij, cute ihkên mã me mẽn prãmte
19 Mã me cupê Mojxe xwỳ jõ kàhhôc to hahkre catêjê me, me cupêPahpãm mã mehcajrẽn catêjê atajê te, Jeju te me to hũjarẽn xà ata na amji na me hahkre pej pyrentu, cwỳrjapê ri ma ame curê, ne cama mehpro ne me haxàr pyrentu to prãm. Mã me hàhtôti te me Jeju par atajê mã ampeaj kamihkĩn. Ne Jeju curê xwỳn atajê mãampeaj kam me hàhtôti atajê cupa, cwỳrjapê ri nee cute me Jeju pro nare. 20 Ne ihtỳj cama amehkôpĩr to me ipa. Ne cute mehkôpĩr catêjê atajê mã me hàmjõr, mãr quê amehkôpĩ, ne ihtỳj ampo na mehcukijto ipa, ne ampo kênre kôt mehpro, ne krĩ jõ pahhi jũhkra mã me haxàr to prãm tori ame ipa. Ỹhỹ, ihhêj ne põ rũm kam mempejti, ne mecaxwãm pê, kam cute me amji kam hapac xà kêanre.
21 Mã me hũmre atajê ame Jeju cukij, ne me cumã:
— Ỹhỹ, ampo to hahkre catê, wa ite ramã me acakôc xà me, ate ampo to me imã hahkre xà atajê pê ampeaj kam na me hahkre pej. Ne nee amãjũm cupa nare, na ca mehcunea to amji kam gapac xà to apipẽnti to apa. 22 Ne ampeaj kam caxi me imã awjarẽ. Xàwa ajkĩ itỳj me pjê cunea jõ pahhiti mã pjê jahpan xà na me ijàmjõr xà ata to meamgõ? — hane. Ne pê cute mehcukij xà ata to, ihkên mã me mẽn prãmte pê amehcukij. Ampo na? Quê ihhêaj to Jeju me cumã: “Ca ha atỳj me amgõ” hane, quê ha me hàhtôti atajê ihtỳj ame kam incryc. Ampo na? He me cumã hàmjõr prãm nare, na quêha ame kam incryc. Nare, quê ihhêaj to me cumã harkwa to: “Ca ha nee me gàmjõrnare” hajỹr na, quê ha pjê jõ pahhi mãme hàpên catêjê atajê ihtỳj ame kam incryc, na pê amehcukij to hane.
23 Mã Jeju te me cumã, cute amji kam me hapac xà kêanre ita na hũcapi pyrentu, ne me cumã:
24 — Ajpên me imã ihpore hy nõ, wa hõmpu — hajỹr. Mã cute me cumã hõr. Mã cute me cumã:
— Mẽr jũm japrỳ me, ampo carõ mã ihpore hy ita kam nõ? — hajỹr. Mã me cumã:
— Pjê cunea jõ pahhiti pê Xexa carõ me haprỳ — hane.
25 Mã Jeju me cumã:
— Mẽr hõhõ, ca ha me pjê cunea jõ pahhiti pê Xexa mã me hàhcukrêaj gõ, ne hanea ne Pahpãm mã me hàhcukrêaj gõ — hane.
26 Mã mehcukij catêjê itajê pê ihpro jahkre kêatremã aracri mehcuhhê ne me ajpẽn mã:
— Pỳhàpà, cu amehpro prãm cakrô, mã cute ihcakôc xà ita to hamãr kênre nare ita kam, jũ mã cu ha me to, ne mehpro? — hane.
Hacpỹa mã ihtĩr na ihkôt harẽn xà
27 Mã Xato xwỳ kôt me ipa catêjêma apu mehtyc te hacpỹ mã ihtĩr naame ahna aprã atajê kwỳ Jeju na me hàhtêp. Ne cute hanea ne me hàhcukjêr xà ata to, Jeju kên mã me mẽn prãmte, cute mehcukij to:
28 — Ỹhỹ, ampo to me cumã hahkre catê, pê Mojxe xwỳ me pamã incaca xà ita naihhôc to hane he:
 
“Quê jũm ihprõ nõ me hikwa, ne nee kam ihkra nare kamty, quê ha hĩxi ahte apu ipa.
Quê ha impjên tyc ita tõa cahãj pijapit ata mehikwa, ne kam ihkra.
Quê ha ihkra ita to amji mãme mam impjên tyc ata kra” hane.
 
29 Hõ, pê me pamã ahna ihhôc to hane. Ne pê xwahna jũmjê itajê me xet ne ajpẽn to mehkjêjê pit. Pê mam ihtõ kà itahĩxi ata me hikwa, ne nee kam ihkra nõ juwahi nare kam ty. 30-31 Mã hanea ne ihtõ te amji to hapu te hajỹar ne cume hikwa, ne hanea ne kaam ihtyc. Ne pê me xet itajê cunea mehprõ pyxit ata me, me hikwa partu, ne mehprõ ita kam jũm te mehkra nõ rer nare kam mehcunea mehhi. 32 Mã hapu na mehkôt mehprõ ita te hajỹar ne ihtyc. 33 Ne mehtyc jirô pê, hacpỹa mã amehtĩr jõ amcro kam, cute me xet itajê cunea cumehikwa ita kam, jũm quê ha mehprõ ata to ihprõ? — hane.
34 Mã Jeju me cumã:
— Me amãa, nee hacpỹ mã mehtyc tĩr xà nare, na mã ca ame icukij to hane. Ne ca ihkaj na ame to. He pjê ita kam pyjê me, me hũmre ihtỳj ame hikwa. 35 Ne por me Pahpãm kampa, ne catyt kam me ipa, ne me ty, ne hacpỹa mã mehtyc xà jahpa ne mehtĩr, ne Pahpãm wỳr me api, ne cahê na mehkrĩatajê ri, nee me hikwa tuw xà nare. 36 Ne me cupê côjkwa kam Pahpãm jarkwa to memprar catêjê pyràac. Jũ wỳr quê jũmty, ne jũ wỳr quê hanea ne jũm hikwa tuw. Ne me cupê Pahpãm kra. Ampo na? Hacpỹa mã amehtĩr, cwỳrjapê ri me cupê Pahpãm kra.
37 — He pê Mojxe xwỳ hirãa pê me amãhacpỹa mã mehtyc ne mehtĩr nato hahkre. Xà ca nee me aprêj pôc ne nee cute caxàr nareata jarẽn to me amjijapackre nare? Pê aprêj pôc te caxàr nare atakam Pahpãm jõkre Mojxe mãawjarẽ, ne cumã:
 
“Ipê apãm Pãm Cati, ne cormã ipê me aquêtjê Aprãw me, Ixac me, Jaco Pãm Cati wa” hane.
 
Ne nee pê amji jarẽn to:
 
“Pê ipê Aprãw me, Ixac me, Jaco Pãm Cati” hajỹr nare.
 
38 Ne cute amji jarẽn xà ita kôt ri me pamã Pahpãm pê mehtĩr jõ Pahpãm na hahkre pej, ne nee cupê mehtyc jõ Pahpãm nare. Pahpãm mã mehcuneatĩr pit, ne nee cumã jũm tyc nare. Cwỳrjapê cu me pahte me Aprãw xwỳ me, Ixac xwỳ me Jaco xwỳ tĩar na me harẽn par — hane.
39 Mã Mojxe jõ kàhhôc to hahkre catêjê nõ kwỳ hanea ne curi mehcuhhê itajê te me cumã:
— Nee ate gũjarẽn xà ita to ihcupan nare. Negũjarẽn xà ita peaj to impej — hajỹr.
40 Hamre, mã hipêr jũm mã ihcukij xà nõ to ihcukij prãm nare.
Pê Jeju hacpỹa mã mehcukij
41 Mã Jeju cormã me cumã:
— Wa ha por pê Pahpãm jũm pê Crixtô to awjahkre ata na me acukij. He ca ajte Crixtô pê Tawi xwỳ tàmxwỳ tàmxwỳ na me harẽ. 42 Ne pê Tawi xwỳa ajco ihkàhhôc kam increr xà kam ihhôc to hane he:
 
“Ijõ Pahhiti te ijõ pahhi mã harkwa to hajỹr he:
‘Icahê na, Pahhi jỹr xà kam, awpôc rũm jỹ.
43 Wa ha apar krac ri me acurê xwỳn atajê cunea nõr na me to, quê ha me nõ, ca ha ate me tohjê na cute me gahkre pej xà na, me hipy apar xãm’ ” hane.
 
44 Pom pê Tawi xwỳ Crixtô to hõ pahhi na ihcukij ita kam, jũ mã quê ne cupê ihtàmxwỳ? Ampo na? He cormã Tawi ihtĩar na Pahpãmcahê na côjkwa kam apu ipa — hane.
Pê Jeju me cumã Mojxe xwỳ jõ kàhhôc to hahkre catêjê cawpa
45 Mã me hàhtôti atajê ame Jeju kampa, mã Jeju te ihkôt me ipa catêjê mã harkwa to:
46 — Co he, me cumã Mojxe xwỳ jõ kàhhôc to hahkrecatêjê to me guphêa ne, nãmri mehkà impeaj kam hãnne ame ipa to prãm, ne hãn ne cute me hũpa kam mecumã mehcakôc na me to prãm. Ne ma hãn ne cute me cuprõn xà kamapu pjê kam mehkrĩ caca, nemehkrĩ xà impeaj kam hãn ne mehkrĩ to prãm. Nehanea ne me hõ pahhi jõamji kĩn kam, hãn ne me hõ impeaj na mehprãm. 47 Ne hãn ne pyjê pê impjên tyc ne impijapit atajê mã amehhêj, ne hãn ne me cupê ampo to ahkĩ. Ne me cupê me hàhkĩj xi na amji to me ipimxur prãmte, hãn ne mehcunea kam mare mã Pahpãm mã mehcakôc to mehkrỹnre nare. Cwỳrjapê quê ha mehkên xà te mekam ipihur xà atajê me cumã ihkêanre ne — hajỹr.