19
Jeju me Xaquêw
Pê Jeju Krĩcuxwati mã axà ne ma krĩ japôc to mõ. Pê curi hũmre nõ japrỳ pê Xaquêw ita ihkrĩ. Ne pê hũmre ata pê hakràj catê. Ne cupê pjê jõ pahhi jarkwa kôt me hũhkra kam hàmcwỳr catêjê jõ pahhi, ne ajco hõ pahhi jarkwa jirôa pê me hũhkra kam amcwa, ne amji mã huwahi. Cwỳrjapê pê mehcunea mã ihkĩn nare ne ma ame curê. Pê tee ajco apu Jeju pupun nehahkre pej prãm, ne jũ wỳr quê hõkre nõre ita kam, ipu na me hàhtôti ita kam hõmpu. Ne ma cute hõmpun prãmte, hĩpê cumam ipicahur ne pĩxô pàr na hàpir, por pê ihkrac ri mõr xà ata na. Mã Jeju mõ ne kàj mã irĩt, ne cute Xaquêw pupun, ne cumã:
— Xaquêw, awrỳc pyrentu, wa ita kam gũrkwa kam ijàhhuc to prãm — hajỹr.
Mã Xaquêw jũjarêan kam iwrỳc, ne cute cumã amji kĩan kam hũrkwa kamahna amji caxàr. Mã mehcunea te me ita pupun, ne ahna me cupêihkaj na, cwỳrjapê ri cute ahna mehcakôc kên kammehtẽm, ne me amji mã:
— Pỳhàpà, quê ha Jeju ajte ihkrã kên catê ita jũrkwa kam ahtwỳ — hajỹr.
Ne me hàpàn jirô pê mã ri Xaquêw xãm, ne cuteJeju mã amji jarẽn, ne cumã:
— Ijõ Pahhi, ikampa, wa ha me cupê hamreare atajê mã ijàhcukrêj jĩkjê gõ. Ne me cupê ijàhkĩj atajê, wa ha hacpỹa mã me cupê ijàhkĩj pyxitjahpan xà na, me cumã ijàmjõr to cwat — hajỹr.
Mã Jeju cumã:
— He ampeaj kam ate amji kam gapac xà ton ita na impej. Ne toa ca ate mehcunea mã hanea ne apê Aprãw xwỳ tàmxwỳ na amji jarẽn. Cwỳrjapê quê ha ita kam, Pahpãm ikre ita kam mehkrĩ catêjê itajê kên catia pê me hũtà. 10 Ỹhỹ, ampo na ri ipê me Ahàkà pjê ita kam cator? He cute me ipictor catêjê japên, ne Pahpãm wỳr me haprôr xà caxuw — hane, ne ma ihkôt me ipa catêjê me, me mõ.
Ihpore hô catia te tej jarẽn xà
11 Ne ramã Krĩpinkrên na hàhtêp, cwỳrjapê ri me cumãa ramã Pahpãm te ihhimpej xà ata cator xà kam hàhhuc xàa kam na amehcãmjĩ. 12 Cwỳrjapê ri Jeju te me cumã Pahpãm himpej xà to hahkre prãmte me cumã hũjarẽn xà nõ ita jarẽn, ne me cumã:
— Ỹhỹ, pê hũmre ita cati, ne cupê pahhi nõ ita kra. Ne ajco amji to pjê jõ pahhi to prãm, cwỳrjapê pê ma pjê nõ jũwrya kampahhiti cati ihkrĩ ata wỳr tẽ, cute amji to pjê jõ pahhi prãmte. Ne hỹrmã ihtẽm jirô pê, quê ha cupê pahhi ne amji jaxà. 13 Ne ihtẽm xà wỳr, cute cumã me hàpêncatêjê te tej atajê capi, ne me hahkre pej prãmte me ahna hàhwỳr, ne cute ahpỹanre na me cumã ihpore hô catia pyxit ne hõr par. Ne cute me cumãharkwa hyr, ne me cumã: “Ihpore hô cati ita py neto tẽ, ne gapacta ne kam me to apixô to mõ. Krãa caxi, jũ mã ca ha me, ne ihpore hô ita kamme to hàhtô to amõr to? Mãr wa amji jaxà, necormã me gahkre pej” hajỹr. Ne ma pjê nõ wỳr tẽ.
14 — Pê hõ pjê kam me curê xwỳn kwỳ amehkrĩatajê ma hũmre ita pê me hõ pahhi na amehcaca. Ne ma ihkôt me jũmjê itajê kujate, cute pahhiti mã me hũjarẽn prãmte, ne me cumã: “Wa ma ame me ijõ pahhi na me hũmre ita caca” hajỹr cakrô, mãhũmre ita ihtỳj amji caxuw hõ pahhiti cukij, mã cute pjê jõ pahhi na ton.
15 — Mã cupê pahhi, ne hũrkwa wỳr cute amji jaxàr. Necute me cumã hàpên catêjê mã ihporehô cati jõr atajê na hàhwỳr, cute me hahkre pej prãmte, jũ mãmõrmõ cute me, ne ihpore ita to me ipicamẽn.
16 — Mã mam ita hỹrmã cator, ne cute hõ pahhi mã: “Ỹhỹ, ijõ pahhi, ate imã ihpore hô pyxit ne hõrata, hamre, wa ite kam to ipixô, ne hipêr hipy to tej ne kam incwỳr” hajỹr.
17 — Mã cumã: “Ahnaa ri ita! Apê imã gàpên catêimpeaj to impej. Ne apê ampo kryjre jamãr pejti catê, na ca ha ita caxuw ampo catia jamã. Wa ha krĩ te tej jõ pahhi na axãm” hane.
18 — Mã cumã me hàpên catêjê nõ ita hỹrmã cator, ne cumã: “Ỹhỹ, ijõ pahhi, ate imã ihpore hôpyxit ne hõr ata, hamre, wa ite kam to ipixô, ne kamto xĩc ne incwỳr” hane.
19 — Mã pahhi ata cumã: “Taamã, ita caxuw wa ha krĩte xĩc jõ pahhi na axãm” hane.
20 — Mã hapua na cumã hàpên catê ita hỹrmãcator, ne cute hõ pahhi mã: “Ỹhỹ, ijõ pahhi, ate imã ihpore hô pyxit ne hõr ata, wa itecupẽhkà kam harĩj ne ma apu intê. Na wa ha hacpỹa mã amã cugõ. 21 Ne acupate wa ite nee kam ampo to ipixô nare. Wa ite ramã gahkre pej pejtu, apê hũmre jàprêhti na. Ne ca atỳj me cupê ampo toate atekjê nare atajê to pôj. Ne ate ampo kre nare atajê, ca gõtpê ame cupê ihkẽhkẽ” hane.
22 — Mã cumã: “Apê imã gàpên catê kêanre, wa ha garkwa ita kôt apu ato kên. Pom ramã ate ijàprêhti ita na ijahkre pej pejtu ita? Pom wa mecupê ampo to itekjê nare atajê incwỳr to ipa, ne pom wa ite ampo krenare itajê, wa hãn ne me cupê ihkẽhkẽn to ipa ita? 23 Mẽr ampo na mã ate nee me ihporejamãr catêjê mã ijõ pore itajõr, mã kam cute me to imã ipicamẽn crire nare? Mẽr ampo na mã ate me cumã hõr nare? Ca ha kepê to hane na mã, wa ha ijõtpê hipêr ihkwỳincrire ne kam cupy” hane.
24 — Ne cute cahê na mehcuhhê atajê mã: “Intête me ijõ pore hô ita capa, ne jũm mã cute tej ata mã, ca me agõ” hajỹr.
25 — Mã me cumã: “Pỳhàpà, me ijõ pahhi, pom ramã cumã ihpore hô te tej ita” hane.
26 — Mã me hõ pahhi me cumã: “Ampeaj kam wa me amã awjarẽ, por ampeaj kam me cumã hàhtô atajê, quê ha me cumã hàhtô atajê jirôa pême cucwa. Ne mehkĩnte me cupê ihkryjre atajê, quê ha me cupê capa. 27 Ne hamre, ita caxuw, ajpên me icurê xwỳnatajê cunea japrô ne me to mõ, por ma me hõ pahhina ame icaca atajê, ne icunaamã, ikam mare mã me hipej tu!” — hane.
Pê Jeju Krĩpinkrên mã axà
28 Ne hamre, Jeju te me cumã hũjarẽn xà ita jarẽnjicu jirô pê, ma Krĩpinkrên wỳr ihkôt meipa catêjê me, me pra. 29 Mã ramã krĩ jacot japrỳ to ame Pĩxô jõ krĩ me, Mehkênpupunxà jõ krĩ na mehàhtêp, por Pĩxô jõ kẽn cahê na krĩ atajê na. Ne ma mam cute ihkôt me ipa catêjê to ipijakrut ne mehkujahêc, ne cute me cumã harkwa hyr to:
30 — Mam me tẽ, me pahcumam krĩ jacot ata wỳr, ne ca ha ramã me axàr xàa kam, me cawrô cahàcre kam nee cormã jũm jỹr nare ata pupu, ne ramã cumã hêhiahpuro ne xa. Ca ha me cumã hê pô, ne ajpên me to tẽ. 31 Quê ha jũm ate me cumã hê pôn na me apupu, ne ahna me acukij, ca ha me cumã: “Pahhi ri apu ahna prãm, ne cute hỹrmã me ikujahêc” — hane.
32 Mã ma ajwar me tẽ, ne Jejute hũjarẽn xà atajêa na cute me hõmpun. 33 Ne cormã ame cawrô cahàcre mã hêpôan kam, mã cute me to hõ tekjê catêjê te ahname hõmpun, ne mehcukij to:
— Ampo na mã ca ame cawrô cahàcre ita mã hê pô? — hajỹr.
34 Mã me cumã:
— Pahhi ri apu ahna prãm, ne cute hỹrmã me ikujahêc — hane.
35 Ne ma Jeju wỳr me to mõ ne to cator. Ne kam cute me cumã cupẽhkà jaxwỳr, ne cute kam hỹr na mehtehcajpar, mã kam hỹr. 36 Ne cormã to mõr prãam kam mã, cumam me cumã me hõ cupẽhkà capô, ne pry kôt me cumã nõr to mõ.
37 Ne ma ramã Krĩpinkrên na me hàhtêp to mõ, ne ramã Pĩxô jõ kẽn jõ ajpô xà mã me iwrỳc to mõ. Mã ihkôt me ipa catêjêjàhtôa ne ihkôt me mõ. Ne cute me Pahpãm carôt kôt Jeju jàpên xà pihho catia pupun atajê pyrên ame hakrya to ame hakry. Cwỳrjapê ri kỳj cati pêa mã cute mePahpãm pejti na me harẽn kam me to ihtẽm. 38 Ne me caràr to me hane he:
 
“Me pajõ Pahhiti me pahwỳr cator!
Ne Pahpãm jarkwa kôt hãn ne ipa!
Mã côjkwa kam mehkrĩ catêjê atajê cuneapinkrinti.
Ne mehcunea te ramã cupêPahpãm catia na me hahkre pej” hane.
 
39 Mã Parixêw catêjê kwỳ me hàhtôa jipôc riamehcuhhê atajê ame Jeju mã, ne me cumã:
— Me cumã ampo to hahkre catê, akôt me ipacatêjê mã garkwa ta, quê me kêt — hane.
40 Mã Jeju me cumã:
— Ampeaj kam wa ha me amã awjarẽ, quê ha me kêt, quê ha ihtỳj kẽn itajê me haxà kam, caràr kam ihtẽm pyrentu — hane.
Pê Jeju Krĩpinkrên kam amrã
41 Ne Jeju te Krĩpinkrên na hàhtêp, ne cutehõmpun ne apu caprĩ, ne apu kam amrã. 42 Ne incwỳar kam cute hũjarẽn to:
 
— Pỳj me hêj xi!
Krĩpinkrên kam me akrĩ catêjê, he me apê amji jahkre kêatre.
Wa tee me amã, me ate amji kam me gapac xà carĩcti to hahkre, ca ajte nee me amji caxwãm pê me amji to me acarĩcti prãm nare.
Me apê amji jahkre kêatre!
43 Ỹhỹ, quê ha amcro nõ na me acurê xwỳn meakrã tu ne, ne me ana ajxê.
Quê ha ame ana pjê hakôtne ajpẽn wỳr me gagã, ca ha nee ame gapôj nare.
44 Quê ha me gũrkwa cunea to amehkêanre ne, ne me to hamre tu. Ne por kẽn te kwỳc caxwãm pê amehkrĩ atajê, quê ha mehkrare me, me hamre tu.
Nee quê hakrĩ ita jaxà kam kẽn nõ hàhhuc nare.
Ne nee hakàn pê cumã hãm xà nõ hàhhucne hãm nare.
Me apê amji jahkre kêatre to, ca nee ate me ipupun pej nare, cwỳrjapê ca ha me akên mã me axà.
Ne nee me amã Pahpãm jõ amcro cator xà ata na hahkre pej nare.
Ne cute me apytàr xà jõ amcro ata kam, ca ha ma hỹrmã ame apipkjêr caca — hajỹr.
Pê Jeju me to Hũm Cati jũrkwa caprã
45 Ne Jeju Pahpãm to me amji kam hapac xà jũrkwawỳr mõ ne cumã hàr, ne cute kam ihpore to ampo na me hàhpan catêjê japôj kam ihtẽm. 46 Ne cute me cumã harkwa to:
— Inxũ Cati jõ kàhhôc kam, ihhôc te harẽn xà ata te hajỹr he:
 
“Ỹhỹ, ijũrkwa pê kam imã mehcakôc xà” hajỹr.
 
Ca ajte ate harkwa kaj na me tome hàhkĩj xi jũrkwa — hajỹr.
47 Ne pê Jeju ajco amcro cunea kam me cumã ampo to hahkre. Pê Parixêw catêjê me, me cumã Mojxe jõ kàhhôc to hahkre catêjême, me hõ pahhi me, ajco tee ame Jeju curan prãm. 48 Ne jũ wỳr quê me ita to. Ampo na? Pê mehcunea mã Jeju par prãm na pê.