Pê Caku Te Cwarẽnta
PÕTI KAM AME IPA XÀ
Ỹhỹ, ihkàhhôc to incrê ita kam ri, Ixaher catêjêmã, Pahpãm te amji kam hapac xà intuw to me cumã hahkre xà. Cwỳrjapê ri ihkàhhôc ata japrỳ te Me Cumã Ampo To Hahkre Catêjê Jõ Kàhhôc (Ampo To Hahkre Catêjê).
Ne ihkàhhôc te cwat ita kam ri, Mojxe te me pamã Ixaher catêjê te Ejit jõ pjê pĩn, Canãn jõ pjê wỳr, põti ata kam me mõr na caku te cwarẽnta name harẽn. Ne hanea ne cute Ixahercatêjê cahyt ne me hàhtô na me hahkre pej. Cwỳrjapê ri ihkàhhôc ita japrỳ te Me Cahyt Xà Jõ Kàhhôc (Me Cahyt Xà).
Jaco japrỳ nõ pê Ixaherata kra xũmre te tôxi atajê tàmxwỳ tàmxwỳ ramã me hàhtô to mõ ne me hàmtàr tu. Ne ahpỹanre na menquêtjê pê me hakat japrỳkôt me hakrã pit, ne cute me amji mã haprỳ jõr par to: Rupẽn kra me, Ximãw kra me, Rewi kra me, Juta kra me, Ixaca kra me, Xepurõ kra me, Joje kra me, Pẽnjamĩ kra me, Tã kra me, Naptar kra me, Cate kra me, Axer kra. Neme hakrã te tôxi atajê cunea pê Ixaher catêjê pit.
13
Pê me hũcapi catêjê me Canãn jõ pjê pupu
Me Cahyt Xà 13.1-33
Mã Pahpãm pê Pahhiti te Mojxe mã harkwa mẽn ne cumã:
— Jũmjê xũmre kujate, quê ite meamã Canãn jõ pjê jõr xà ata pupu. Ne ca ha ahpỹanre na me aquêtjê te me amji jakrã te tôxi atajê kam, ajpẽn caxuw mehtàmxwỳpê me hõ pahhi to caprã ne mehkujate — hajỹr.
Mã cute me to cuprõn, ne me cumã harkwa to:
— Me pra ne me pjê pupu, jũ mã mõrmõ cute. Ne ma curi mehkrĩ catêjê atajê pupu, mõrmõ ajkĩ mehtỳj, nare, ajkĩ mehpeacre, ne mõrmõ ajkĩ mehàhtô, nare, mõrmõ ajkĩ mencrêre. Ne me pjê pupu, mõrmõ ajkĩ impej, kam me pajàpên xàcaxuw. Ne me krĩ pupu, mõrmõ intête kwỳc ne ajkĩhihê, nare, mõrmõ ajkĩ hamãr xà atajê nõ hamreare. Ne me pjê ata pupu, mõrmõajkĩ ampeaj kam hõ to hakràj, ne kam pĩ jàhtô. Ca ha amji to mehtỳaj, ne atỳj ajpên me pjê ita jõ pĩxônõ to me mõ, wa cukrẽ ne ihcajpẽ — hajỹr.
Mã ma me mõ, ne cute me Canãn jõ pjê pupun, ne cute kam ame ipa to meamcro to cwarẽnta. Ne ramã me mõr xàa kam, cuteme pĩxô jàhtôa ne me hirên. Ne ma me to amji jaxàr, ne me to cator. Ne cute Mojxe me, Arãw me, Ixaher catêjê mã ampo itajê cunea jarẽnpar. Ne cute me cumã pjê jõ pĩxô atajêjõr. Ne me cumã harẽn to:
— Wa Canãn jõ pjê mã me icator, ne ite me hõmpun, mã impeajto impej. Ne ampeaj kam, kam mecumã me hõ, ne hanea ne kam pen ne kam pryti kà cacô jàhtô, ne kam me pĩxô itajê pupu he.
— Ne ampeaj kam curi mehkrĩcatêjê tỳj, ne ampeaj kam krĩ itajê cati, ne ipu nakwỳcti itajê kàa to ihkà. Wa ite kam mehĩ to cute me krĩ mã hikretiatajê kwỳ pupun, mã ampeaj kam mehkà, ne me catia to mecati — hajỹr.
Mã cute me hũmre kujahêc atajê nõ japrỳ te Carep ata te mehcunea mãMojxe mã ihhi cuxêc na me ton, me kam mare mã, ne me cumã harkwa to:
— Hacme, ne me pjêita pytà! Ampo na? Cu ha pahtỳj me tohjê, ne me hirô pê xa, ne mehipej — hajỹr.
Mã mehkwỳ teme cumã, ne ahna me amji ton kam me cumã:
— Wỳr cu apu amji mã me hamã! Ampo na? He me pajirôa pê curi catêjêmehhi tỳj, ne me cati. Ne pjê ata kamampeaj kam me hàprê catêjê jàhtô, ne cute mehipu tu. Na ri me imãa me ipê xycxycre pyràac, ne hanea ne me cumã meipê xycxycre pit, ne me cumã me ikryjre — hajỹr.