3
Mentuwjê japackre xà
Me Hapackre Xà 3.1-18
Ỹhỹ me ikra, nee ca ite me gapackre xà ita to amji pê me gapac kêt nare, ne ite me amã ijarkwa jirên itajê, ca ha amji mã me huwahi. Ampo na? He quê ha ihtỳj ate amji to me apijapar to me caku jàhtôa na, me atehcajpa. Na ca ha ate ihkôt me ampo ton to me hahkre na, quê ha ihtỳj ihkôtme amã ampo. Ne quê hõtpê amã mehcunea kĩnti ne, ne hanea ne jũm mã ampo to awjahkre, ne atỳj ate amji ton xà ata na amji jarkwa na amji par to apa. Ne hõtpê ita to apa to, nee amji pê gapac kêt nare. Hõ, ca ha ate hajỹr to apa na, quê ha Pahpãm ihtỳj ato impej. NePahpãm me, mehcunea, quê ha me garẽn pejti to me ipa.
Ca ha gĩ cunea to Pahpãm tĩr rohnỳtti mã ata kam gapac to impeaj to apa, ne nee ca amjia kôt akrã kre na amji ton to apa nare. Ne ca ha ate ampo ton xà atajê cunea kam amjicaxuw Pahpãm cukij na, quê ha ihtỳj amã hõ prya jahkre.
Ne nee ca ate amji jahkre pejti na apu amji to hajỹr nare, ne cama amji mã Pahpãm tĩr rohnỳtti mã ata cupa to apa. Ne nee ate ampoto ihcupan xà atajê nõ ton nare.
Ca gõtpê mehxêt cahê xà pejti to amji mã axêt cahhê, mãr quê amãto incri, ca quêt acapẽnti na apu apa, ita jĩkjê na, ca ha ite amã ate ampo ton xà na ijũjahkre itajê kôt ate apa na, quê ha ihtỳj amã, ate amji kam gapac xà kêanre to impej.
Ne Pahpãm mã ca ha impejti to acakôc to apa. Ne cumã mam gõ pjê kam gàprà kam gõ atajê jõr to apa. 10 Ca ha ate itajê to hajỹr na, quê ha gũrkwa kam amã arỳjhy hipu tu ne, ne ampeaj kam gõ pur kamamã pĩxô hàhtôa to hàhtô, quê ihhêaj togũrkwa nee amã cahuc nare.
11 Ikra, quê hãn ne Pahpãm pê Pahhiti ata gũpar pejti xà caxuw, amji mãato ihhimpej xà to, ca ha ate kam gapac nare na, quê ha ihtỳj akàj xà na ato, ca ha akàj xà. Ne akàj xà ata kôt ca ha ampeaj kam amji mã kampa, ne cute amji to amã hahkre na amji mã to hane. 12 Nãmri Pahpãm pê Pahhiti ata mã mehkĩnti atajê to ihtỳj hàpên xà tonto ipa, ahnaa mã me hũmjê amji mã mehkra to impejti prãmte, hãn ne mehkra to me hàpên to me ipa he, me hũpar prãmte. Ampo na? He cumãmehkĩnti na ri ihtỳj me to hajỹr to ipa.
13 Ne por mehkrã kreti atajê ri me hakryti, ne ihtỳj me cumã ampo cunea kôt hakop jahkre pejti. 14 Ne pom mehkrã kreti itajê mã ri ihpore cati ata me, kẽn prà tepti pêôr atajê jirôa pê cati ne impej, ne ahna hĩ jàhwỳrti. 15 Ne pom me hũpar te amji jahkre pejti itajê ri me hõkre xê xà pràti itajê jirôa pê impej. Nepom cu amjia kôt ame ampo pejti na prãm itajê, neeimpej te me pahte amji kam me pajapac xà impejti ita cahuc, ne to ipipẽn nare.
16 He me pahkrã kreti ita ihtỳj caku jàhtôa kam, pahte amji to papijaparna me pahto, ne hanea ne me pajakràj na me pahto, ne mehcunea te me pampejti na me pahpupun na me pahto. 17 Ne me pahkrã kreti ita ihtỳj me pamã pahte amji mã, pahte amji kam me pajapac xàkĩnti ata na me pahto, ne ihtỳjcatyt kam, me pahcarĩcti kam, me pahte ampo cunea ton xà atajê na me pahtehcajpar to ipa. 18 Ne por ampeaj kam me hũpar te amji jahkre pej krã kre atajê ri me hakrya to me hakry, mã ihtỳj mehkrã kre ita me cumã cute amji kam me hapac xà jõr to ipa.