Xarômãw Te
ME HAPACKRE XÀ
Jõ Kàhhôc
Ỹhỹ, Tawi xwỳ kra krã kreti japrỳ te Xarômãw xwỳ pê Ixaher catêjê jõ pahhiti catia, ne cute ihkrã kreti kôt ihkàhhôc to incrê ne ihhôc. Ne mam ita japrỳ te Xarômãw Te Me Hapackre Xà Jõ Kàhhôc (Me Hapackre Xà). Ne kaam ri Pahpãm jarkwa kôt, cute me pamã, pahte amji to me pahhimpej to me papa to hahkre. Ne pahte amji mã me Pahpãm cupa to me pamã hahkre.
Ne ihkôt ihkàhhôc nõ ita ri Xarômãw te ramã ihwej tu kam, cute me pamã ihhôc. Ne me pamã me pahkamPahpãm nare kam, ihcunea na me pahkôt hamreare na to hahkre. Cwỳrjapê ri ihkàhhôc ita japrỳ te Xarômãw Te Ampo To Hahkre Xà Jõ Kàhhôc (To Hahkre Xà).
Ne ihkàhhôc crê ita kam ri cute me hikwa tuw jõ increr na ihhôc, cwỳrjapê ri ihkàhhôc ita japrỳ te Xarômãw Crer Xà Jõ Kàhhôc (Xarômãw Crer Xà).
Pê Pahpãm Xarômãw mã cute amji jahkre pej catia ne cugõ, cute ihkên tonxwỳjrea na. Ne ita caxuw Me Hapackre Xà ita kwỳ mã he.
1
Me hapackre xà itajê ri ampo cunea caxuw impej
Me Hapackre Xà 1.1-19
Pê pahhi Xarômãw xwỳ pê pahhi Tawi xwỳ kra, ne cupê Ixahercatêjê jõ pahhiti. Ne pê ihkrã krea to ihkrã kre, mehcunea jirôa pê, neajco cute me hapackre xà jarẽ, ne ahna ihhôc. Ne cute me pajapackre xà itajê, ihtỳj me pahkrã kreti me, cuteme pajapackre xà impejti itajê jahkre pej na me pahtehcajpa, ne hanea necute me pajapackre xà kam me pajapac jahkre kêatre atajê jahkre pej na, mepahtehcajpa. Ne cute me pajapackre xà itajê, ihtỳj ihcunea na catyt kam pahteamji to me papijapar pejti to me pamã hahkre. Ne hanea ne me pahkwỳ to me pahhêj xi nare kam, catyt kam pahte me to papipẽnti to me papa to mepamã hahkre. Ne pê Xarômãw xwỳ mã, cute me amji kam me hapac xà impejtito me ipa na me to prãm, na pê me hapackre to hane he.
Xarômãw mã ampo cunea jahkre pej na me to prãm
Imã me cupê ampo jahkre kêatre atajê te me ampo cunea jahkre pej na me to prãm. Ne imãcormã mentuwre, mehkà to me ipa atajê jũpar pejti na me to prãm to, wa me cumã mehkrã kên cawpa to ipa. Ne imã catyt kam, cute amji kam mehapac xà to, amji to me ipijapar na me to prãm. 5-6 Ne por ramã mehkrã kre atajê ri, cute mehkrã kreti to me amjimã me ipicamẽn na, imã me to prãm. Ne imã cormã cutemehkrã kre itajêto me hahkre, ne caxwãm catia mã me hũpar na, imã me to prãm, cwỳrjapê wa itajê cunea na me cumã ihhôc.
Cu ha amji mã me Pahpãm cupahti to me papa
Ỹhỹ, ca ha akrã kre to prãm, ne mam cati mã Pahhiti pê Pahpãm toamji mã ahimpej to apa, ne amji mã hũpahti to apa. Ne nee apê, por cute me amji jahkre kêatre te ma ame hũpar pejti caca atajê pyràc nare.
8-9 Ne anã me apãm te amãampo to hahkre xà atajê na, ca impar to impeaj ne. Quêha mehcunea ahna me apupu, ne me gahkre pej, ne apejti na amji mã me garẽ.
10 Quê ha jũmjê krã kêanre atajê kwỳ me acapi prãmte, cute me amji kam hapac xà kêanre ton xà ata wỳr me gato, ca ha ma apu gitõt. 11-15 Quê te me amã:
— Hacme ne amji kĩn ata na ame jũmjê cura, ne ame cupê ampo kwỳ to ahkĩ, ne amji mã ame toajcrà, ne ahnaa me pajũrkwa to amji mã me hakràj — hajỹr cakrô, ca ha nee mempar nare, ne nee mehkôt amji ton nare. Ca ha me cupê ampỳa mã apu apa. 16 Ne pom mehkêanre itajê mã me hũjarêan kam, cute ampo kên to mehcuranto prãm, ne ihtỳj toa mehcura.
17 Quê ha pryjara nõ te, ate cumã to catêc xà inxôr na apupun na, quê ha nee hỹrmã ihtẽm nare, ne ma tẽ ne hawrya ne apu kwỳ. 18 Ne me hũmre itajê te ihtỳj mehkwỳ mã me catêtêc xà jaxôrna amji to me hane, ne aracri cute amji mãa me to haxôr. 19 Ne por amji to me hakràj prãmte mehcuran to me ipa itajê, quê ha ihtỳj jũm me hipej xà kêanre to me hipej.