145
Pahpãm to me pajàmnãn na mencrer
Ijõ Pahpãm pê ri ijõ Pahhiti,
wa ha mehcunea kam mare mã acatihti ita na ana cre!
Wa ha jũ caxuw acati na garẽn to amji pê ijapac kêt nare,
wa ha quêt garẽn to ipa rohnỳtti mã.
Ne amcro cunea kam wa apyrên ijakryti na amji jarẽ,
ne ato amji kam ijapac to ipa rohnỳtti mã.
Ijõ Pahhiti, ampeaj kam acati!
Na wa ite amã acatihti to icakôc xà ata na amã ihkên nare,
ne quêt acajpuaw.
Ne jũ wỳr wa me inõ amji mã hamã ne acatihti ita na gahkre pej.
 
Ne pom ate ampo pejti carôt tỳjti ton itajê cunea,
quê ha ihtỳj me hũmremehkra mã me harẽ,
quê ha me kampa.
Ne me taa, hanea ne mehkra mã me harẽ,
ne me to hajỹr to mõr rohnỳtti mã.
Quê ha gàhcujrohti me apê Pahhiti pejti ita to mehcakôc.
Wa ha pa gàpên xà impejti itajê cunea kôt
itỳj ato amji kam ijapac to ipa.
Ne quê ha me taa mehcunea mã
gàpên xà carôt tỳjti atajê cunea kôt harẽn to me mõ.
Na wa ha hanea ne me cuxà gàpên xà catia na garẽ,
ne mehcunea mã ato icakôc pejti ne.
Ne quê ha mehcunea ihtỳj me hirôa pê apejti ita na
me ato amji japackre xà kôt me amji mã,
amji kĩn ton to me ipa.
Ne ihtỳj ate amji kam gapac xà cuhtacti ita na me cre.
 
Ỹhỹ me ikwỳ, Pahhiti pê jũm peaj to impej ata.
Ne nee cupê ampo kamincryc kam imprar pyrentu catê nare.
Ne cumã me pahkĩan to me pahkĩn, mã ihtỳj me pahcaprĩ.
Ne hãn ne hõtpê pahte me pahkên ton jicu jirô pêmã,
ihtỳj me pahkên to tojnõ, ne hicu.
Ne mehcunea mã impeaj to impej.
Ne cumã cute ampo cunea ton itajê caprĩ xà.
 
10 Hàpà me ijõ Pahhiti pê Pahpãm!
Wa ha pjê kam me icunea itỳj amji mã me acupa,
ne ato amji kam me ijapac prãmte me ana cre.
Ne me akwỳ cunea, quê ha apyrên me hakryti na me amã amji jarẽ.
11 Quê ha me hirôa pê apê Pahhiti ita na
mehcunea amji mã me ato ihcakôc.
Ne ihtỳj acarôt tỳjti ita na amji mã me garẽ.
12 Mãr quê mehcunea
ate acarôt to gàpên xà ton atajê cunea na me apupu,
ne apê Pahhiti catihti ata na me gahkre pej.
Ne quê ha ihtỳj mehcunea mã
ahimpej xàjàhcujro tetetti carôt tỳjti ata jahkre pej.
13 Ne ate me ito ahimpej xà ita jamre xà hamreare.
Ne apê Pahhi pê Pahhiti rohnỳtti mã.
 
Ỹhỹ me ikwỳ, Pahpãm hãn ne ampo to awjahkre,
neihtỳj hõtpê harkwa ata to amji japackrea rũm ihkrĩ.
Ne cute ampo ton xà atajê cunea kam, cumã me pahkĩn pit.
14 Ne ihtỳj ampo kên mã mencjêj atajê tehcajpa,
ne ihtỳj hanea ne cute me to ihcupan atajê tehcajpa,
ne hacpỹa mã catyt kam me ipa na me to.
15 Por ampo cunea tĩar atajê,
ihtỳj hõ to hàpàn xà ata kôt Pahpãm pupu.
Ne cute me cumã ampo na me prãmtijõr xà atajê na ihtỳj me hikaj.
Mã hãn ne cute me cumã me hõ jõr xàa jõ amcro na mecumã cugõ.
16 Ne ihtỳj hãn ne hũhkra mã hikra, ne nee apu hũ intê nare,
cute ampo cunea tĩr atajê mã ampo na prãmti atajê jõr prãmte.
17 Pahhiti te ampo cunea ton xà caxuw ihcunea na catyt kam ipa,
ne ampeaj kam hàhcaprĩ.
Ne ampo cunea na cute me pahto impej, ne cumã me pahkĩn.
18 Ne por amji tehcajpar xà na ampeaj kam me cuwỳ atajê cahi na ipa,
cute mehtehcajpar prãmte.
19 Pahhiti ihtỳj cute amji mã me hũpahti atajê mã
ampo na me prãmti atajê gõ.
Ne ihtỳj me caràr kampa, ne hãn ne me hũtà.
20 Pahhiti ihtỳj me cumã ihkĩnti atajê tête amtà,
ne mehkĩnte mehkêanre atajê intête nee hàmtàr nare,
ne cama hãn ne me to hamre.
 
21 Ne ampo itajê cunea cwỳrjapê,
wa ha ijõtpê Pahhiti catihti na harẽn to ipa rohnỳtti mã.
Ne imã pjê ita cunea kam,
icuxà cute me Pahhiti japrỳ pejti na me harẽn na
me to prãm rohnỳtti mã.