9
Ampo kên pê hôxwa catia pyràc atajê me cumã mehkàj xà to
Jirô pê mã ri Pahpãm mã memprar catê te xĩc ita te hõhhi ita cakôr. Wa ite, pom pjê kam caxêti nõ te ampo carõ kên jũrkwa kre jatôhhy nare ata jihê mẽn xà pyr na hõmpun. Mã caxêti te kre jatôhhy nare ata jihê mẽn, mã ihpĩn ihkũm jicrôtti ita pê ihhêj rũm kwỳr cajror xà jicrôt, ne pom kre jicrôt cator ita te pyt pro, mã pea kỳj pê kam awcapàtkô. Mã ihkũm jicrôt ita pĩn xycxycti itajê hapôj, ne ma pjê wỳr ajpên pra, ne ihhêj rũm incaca xà pê pactia incaca xà. Mã jũm te me cumãn to hajỹr he:
— Ca ha nee ame põre kukũmti atajê nõ to kên nare, ne nee ame ahkêt to kên nare, ne nee ame pjê kam ampo pĩ pàr atajê nõ to apu mehkênnare. Ne por me hũmre kuctỳj kam Pahpãm japrỳ na ihhôc nare atajê to pit mã, ca ha atỳj amehkên. Ne nee amehcuran nare, ne cama me cumã mehkàj xà to, quê ha mehkàj xà itajê na ame amji pupun kêanre ita to ame putwrỳ to xĩc — hajỹr. Ne pom quê hamehkàj xà itajê pê, quê ha ihhêj rũm pacti te ame caxwỳr xà. Putwrỳ te xĩc ita kam, quê ha me hũmre atajê tee apu amji to mehtyc xà japê, ne nee ampo te amehcuran xà atajê na ame hapôj nare. Quê ha ihtỳj amehtyc prãm cakrô, quê ha ma mehtyc xà atajê ame hahpa.
Ne xycxycti itajê pê ihhêj rũm cute ame hàprê xà wỳr cute cawrô pytàr xà ame to hàhcuprõn. Ne ihkrã kam ihhêj rũm cupê wakỳre prà tepti pê ôr teihkrãhkà, ne ihkuc pê ihhêj rũm me hũmrea kuc. Ne ihkĩ pê ihhêj rũm pyjêa kĩ. Ne wa pê ihhêj rũm rop cahàcti jõkre hôhti xwaa. Ne hĩ pytàr xà ita pê ihhêj rũm wakỳti te ame hĩ pytàr xà. Ne hara jàhkrihkrit pê ihhêj rũm cawrô jàhtôa te me hàprê xà wỳr kujtikjên to ihprõt jàhkrihkrit. 10 Ne cupê pactia ne hapy kam ihpêrhy, ne ihpêrhy ita pê ihhêj rũm wakỳti te ame caxwỳr xà, ne wahhi. Ne ihpêrhy ita to quê ha ame hũmre itajê caxwỳr toipa ita to putwrỳ to xĩc. 11 Ne ihtỳj cumã hõ pahhi mã to ihhimpej, por caxêtite kre jatôhhy nare jihê mẽn xà to amji pytàr ata pê ri hõ pahhi. Ne Ixaherjarkwa na haprỳ te Apatõ ne Crec jõ pjê catêjê jarkwa na ri haprỳ te Apôrijõ ne, pom haprỳ itajê hũjarẽn to “Me to hamre catê”.
12 Ne mam cute me amji pupun xà kêanre catia ita te ma ramã me hakren. Jirô pê mã, quê ha ihtỳj cormã cute me amji pupun xà kêanrepijakrut atajê cormã me hỹrmã cato.
Krãhtare me hàhtôa jipej
Roman 1.18-27
13 Mã pea Pahpãm mã memprar catê nõ te ihkwỳ to xêj ita te hõhhi cakôr. Wa pea ite Pahpãm cuna mã wakỳre prà tepti pê ôr te ampo kũm cuxwati pôc xà jõ xwahhi te cwat ata pĩn jũm jõkre ita par. 14 Mã cute hõhhi cakôr catê ata mã:
— Por Cômpejti jõ côhti cahi na Xatanaj mã memprar catêjê te cwat ne me huwapre ne mehcuhhê atajê mã me hê pô, ne me cumã hikra — hajỹr.
15 Mã cute me Xatanaj mã memprar catêjê te cwat itajê mã me hê pôn, ne me cumã hikran. Ne pê ramã ampo itajêa na me to awjahkre, amcro ata me, putwrỳ me, caku me, mãr quê pjê kam me hũmre jàhtôa ne me hipej. Quê ha me hũmre incrê, quê ha pyxit ne ihcura. 16 Ne ite me cumã cawrô kam me hàprê catêjê jàhtô na cute me 200 mirjãw na ite me harẽn par.
17 Ne irĩat kam ite cawrô itajê pupun, kam me hàprê catêjê mea mã, mã me hĩ pytàr xà itajê tepti ita pê ihhêj rũm cuhy, ne ihkukũmti itapê ihhêj rũm côjkwa kukũm, ne ihtatapti ita pê ihhêj rũm pyrãnre tatap. Ne me hõ cawrô krã itajê pê ihhêj rũm rop cahàcti jõkre hôhti krã, neharkwa pĩn ihtỳj cuhy hapôj. Ne ihkũm hapôj ne hanea ne kam ihkũm tatapti ita hapôj, cute mehcuran xà caxuw. 18 Ne pom cawrô jarkwa pĩn cuhy me, cuhy kũm me, ihkũm tatapti atajê te me hũmre jàhtôa ne me hipej xà. Quê ha hũmre incrê, quê ha hõtpê pyxit ne mehcura. 19 Ampo na? Cawrô itajê cunea jarkwa kam ri hàprê xà, ne hanea ne hapy kam ri hàprê xà. Ne hapy kam ihkrã itajê pê ihhêj rũm cagã krã, mãto me hũmre cãmxa, mã mehkàj xà kêanre na, me amji pupun xà kêanre to me ipa.
Ma cute ame amji kam me hapac xà to ipintuw caca
20 Ne ampo te amehcuran nare atajê cahhur jàhhuc atajê te nee me hũhkra to cute ame amji mã me hõ pahpãm cahàc krekà ton atajê kĩn jicu nare. Ne nee hanea necute ame ampo carõ kên itajê kĩn jicu nare, ne pom me hõ pahpãm cahàc krekà itajêri he: Wakỳre prà tepti pê ôr te me hõ pahpãm cahàc krekàita, ne wakỳre prà jakare te pahpãm cahàc krekà me, kẽn te me hõ pahpãm cahàc krekà me, pĩ te me hõpahpãm cahàc krekà. Ne me hõ pahpãm cahàc krekà itajê nee irĩt, ne nee hũpar nare, ne nee hanea ne ipa nare cakrô, mã ihtỳj me cumã ihkĩn. 21 Ne nee cormã cute mehkwỳ curan jicu nare, ne nee cormã cute me hũxy xi jicu nare. Ne hanea ne nee cormã cute ahti na ame pyjê caxun itajêjicu nare, ne nee cormã cute ame hàhkĩj jicu nare.