3
Jũ wỳr quê Pahpãm me pahnõ mã ihhêj
Roman 9.4-5
Ỹhỹ me ikwỳ, ca ihhêaj to Juta catêjê to ite me amã icakôc xà ita kampa, ne nee ca me anõ amji mã garkwa to:
— Mẽr jũ na xà caxuw mã me cupê Juta catêjê? Ne mehaprỳ pê Juta, ne jũ na xà na mã amji mã mehkà jakep? Imã ihhêj ne Pahpãm te mam me to ihhimpej xà itajê kôt hamreare — hajỹr nare. Ampo na? Por cute mencaca xà to me amji pyràc xà itajê cunea impej pit. He Pahpãmpê ramã rỳ pêa mã amji mã me capi, ne me cumã haprỳ ita gõ, ne mecumã cute amji kam hapac xà cunea pê harkwa ita gõ. Ne ihkôt me cumã:
 
“Ca ha ite me amã ijarkwa jirên xà itajê cunea to, ma me amji jahôt to me apa, ne ma me to amji kampa, ne ihkôat me apa” hane.
 
Mã mehkwỳ kwỳa te ihhêj ne, nee mempar nare. Ne mehkwỳ nee me harkwa to mehcakôc xà na me amji par nare ita kam, xà ajkĩPahpãm te hajỹar me caxuw, ne ampo na ihcakôc xà to, ne nee amji jarkwa na amji par nare? Hãpà! He Pahpãm catyt kam ihkrĩ, ne ihhêj xi nare, ne ihtỳj mehcunea hêj xi xà jipôc ri harkwa na amji kampa. Ne pê ramãrỳ pêa mã Pahpãm jõ kàhhôc kam, cute me to hũjarẽn to hajỹr he:
 
“Quê ha jũm te, Pahpãm te apu ihhêj xi na harẽn na, quê ha ramã mehcunea mã apu ihhêj to ipa na me hahkre pej.
Quê ha cute catyt kam me Pahpãm toihcakôc na,
quê ha ramã mehcunea catyt kam, cute to ihcakôc na me hahkre pej” hajỹr.
Ihcunea na Pahpãm pejti, na ri ma amji tête amehkêncatêjê curê
Mã mehkrã kên catêjê kwỳ me to hũjarẽn xà impejti kaj na me to hũjarẽn to:
— Wa itỳj Pahpãm kĩnte ampo kên jikôtti cunea ton to ipa, mãr quê ahna me ipupu, ne cormã me Pahpãm caca xà me, itekjê to me ajpẽn, ne me hõmpu, ne amji mã me ijarẽn to: “Jũmjê itajê kêanre, ne Pahpãm ri quêt impeaj to impej” hane. Ita kam, jũ mã quê, ne ajte Pahpãm ite me ikên xàton ita kôt me ito tỳj tu? He me icaca xà kêanre ita kôt, ramã mehcunea te me Pahpãm pejti na me hahkre pej. Ne ite me hajỹr xà ita kam, ihhêj ne nee Pahpãm catyt kam me ito impejti nare — hane. Ne por jũm apu hũjarẽn to hajỹr to mõ ata kêanre. Ampo na? He Pahpãm ri quêt catyt kam ipa. Ne quê catyt kam ipa nare ita kam, jũ mã quê, ne ajte pjê ita kam ajpẽn pê mehkên me, mempej to caprãr pa?
Mã mehkrã kên catêjê kwỳ hanea ne me hũjarẽn to:
— Wa itỳj Pahpãm kĩnte ame ihêj xia jarẽn to me ipa, mã me ikampa, ne me Pahpãmcakôc xà me, me icakôcxà to me ajpẽn, ne me amji mã me harẽn to: “Pahpãmcakôc xà ri quêt impej” haneita kam, jũ mã quê, ne ajte Pahpãm me ikên mãme imẽ? He me icakôc xà hêj xi xà ita kam, ramã mehcunea te me Pahpãm pejti, hêj xi nare na me hahkre pej — hane. Ne mehcakôc xà to cute me hajỹr xà na impej nare. Mã mehkrã kên kwỳa mehcakôc xà to:
— Hã, cu ha pahte amji kam me pajapac xà to me kêanre to me papa, mãr quê ihkêanre ata kôt, me Pahpãm jàhcaprĩhti na me hahkre pej — hane. NePahpãm mã mehcakôc xà te hajỹr na ihkaj na. Ne hanea ne ramã mehkwỳa kwỳ nõ te ito ihcakôc to hajỹar. Ne ihtỳj ame ito ihhêj to me ipa. Ne cute ame ito ihhêjjahpan xà na, quê ha Pahpãm ame to kêanre ne. Ne mehcakôc xà kêanre te hajỹr catêjê ri, ihtỳj mehkên mã me hàr xà.
Nee pjê ita kam jũm pê catyt kam ipa catê nare
Carati 3.11-22
He xà ajkĩ mehcahkrit atajê jirôa pê, me cupêJuta catêjê mã me cute amji kam hapac xà impej? Hãpà! He Pahpãm mã mehcunea pipẽn pit. Ampo na? He mehcunea ihtỳj ajpẽn jĩkjê na mehkênton to me ipa. Ne ramã mehcunea te ajpẽn jĩkjê na, cute mehkên ton to me amji pyràc tu, ita kam, jũ mã quê me, ne mehkên ton to me ipa jicu, ne me to hapactu? 10 Ne pê ramã ihkàhhôc kam Pahpãm jarkwa me to hũjarẽn to hane he:
 
“Pahpãm mã, nee jũm te ampo pejti ton nare.
11 Ne nee jũm Pahpãm na hàhcukjêr, ne catyt kam cumã ipa jahkre pej nare.
12 Ne ramã mehcunea Pahpãm pê me ipipkjêr, ne ihkaj na ampỳa mã ame ipa, ne me ipictor.
Na ri nee jũm catàt kam, ampo pejti ton to ipa nare.
13 Ne me harkwa pê ihhêj rũm kre kam, cute me harêt xà.
Ne mehcakôc xà atajê kro, ne ihkêanre, ne ihtỳj ihpĩn mehhêj xi xà kêanre hapôj.
Ne mehcakôc xà itajê jàhcurê pêihhêj rũm patti xwa cacô jàhcurê, ne ihtỳj mehcura. 14 Ne ihtỳj mehcunea incrôn xà kêanre to mencrôn to me ipa.
15 Ne ihtỳj me hũjarêan kam me jũm jaxôp, ne mehcuran pyrentu to prãm.
16 Ne por jũ ri me ipa xà ata ri, hãn ne me hakàn pê ampo kêanre ahtwỳ.
Mã me hakàn pê me cumã amji kĩn nare na amehkrĩ.
17 Ne nee me cumã ajpẽn to impejti to mehkrĩ jahkre pej nare.
Mã cama ame ajpẽn mã, ne ihtỳj me ajpu.
18 Ne nee amji mã me Pahpãm cupa nare” hane.
 
19 Hõhõ, pê Pahpãm Mojxe xwỳ mã Juta catêjê caxuw cute me to ihhimpej xà jõr to hane. Ne pê Pahpãm te me to ihhimpej xà ita, nee me cupê Juta catêjê caxuw pit mã nare, ne me pahcunea caxuw pê Pahpãm Mojxe mã cugõ. Na cu ha catyt kam pahte me cahyt ne memparna, cu ha pahte me ampo to kên xà atajê na me amji jahkre pej pyrentu. Cwỳrjapê cu nee me pahnõ Pahpãm mã me pajarkwa to:
— He wa nee me ite ampo pejti ton xà itajê na me amji jahkre pej nare. Ne nee hanea ne ite me ampo kêanre itajê jahkre pej nare kam me ton — hajỹr nare. Cwỳrjapê quê ha Pahpãm amcro nõ na mehcunea mã harẽn to:
— He me amã ite me ato ihimpej xà cunea jahkre pej cakrô, ca nee ate mempar nare, cwỳrjapê wa ha hahpan xà na me ato tỳj tu ne — hane.
20 Ne nee rỳ jũ caxuw jũm te, Pahpãm te me to ihhimpej xà kam hapac, necatyt kam ihkôt ipa nare. Cwỳrjapê jũ wỳr cu Pahpãm te me to ihhimpej xàa kôt me papa kam me to pancrà. Ampo na? He cu me pajõtpê ampo to mehcupa. Ne jũ wỳr quê ha jũ caxuw Pahpãm me pamã:
— Ca ijarkwa cunea kôt me apa, cwỳrjapê ri ihcunea na imã me apej pit, na wa ha itỳj ana amji capa — hajỹr nare. Ne por ihkàhhôc kam Pahpãm jarkwa ata, cute cumã mepaxũmre kên na me pajarẽn xà caxuw ri.
Jeju te ri Hũm te me pahna amji caxàr na ton
Me Hàpên Xà 17.30-31; Roman 1.17; Pirip 3.7-9; Carati 2.15-21
21 Ne ita kam, mõrmõ ca ha me anõ amji mã:
— Pỳhàpà, jũ mã wa ha ajte me, ne Pahpãm cuna mã meipej, quê me ina amji capa? — hane. He Pahpãm te ita caxuw ajteare mã me pamã, cute amji kam hapac xà intuw ita to hahkre, ne nee Mojxe xwỳ jõ kàhhôc kam Pahpãm te mam me to ihhimpej xà kôt me papa xà nare. Ne pê rỳ pêa mã ramã Pahpãm jarkwa jõ kàhhôc kam, cute harkwa na mehcakôc catêjê te me ita jarẽn. 22 Ne Jeju Crixtô pê ri curmã Pahpãm te amji kam hapac xà intuwti ata. Na quê ha jũm krã kêanre, ne ihkên ton jicu, ne Jejua toamji mã ihhimpej to ipa, quê ha Pahpãm cumã:
— Ate ikra to ihcunea na amji mã ahimpej, mã cute me ato amji kritxwỳ, cwỳrjapê ri imã ihcunea na me apej pit. Cwỳrjapê wa ha me ana amji capa, ne nee ate ito kên xà atajê to amji japackre, nehahpan xà na akên mã amẽn nare — hane. Ne Pahpãm te, mehcunea te Jeju Crixtô to me amji kritxwỳ atajê cunea na, amji caxàr, atajêpê me cupê Juta catêjê me, mehcahkritatajê. Ne cumã me ipipẽn pit, ne nee cumã jũm pê ajteare mã nare. Pahpãm mã mehcunea te, cute amji kam hapac xà to pit mã, amji mã mehhimpej na me to prãm.
23 Ne mehcunea hõtpê mehkên ton to me ipa ita kam, quê ha nee me Pahpãm te me cumã cute amji kam hapac xà impejti tohũjahkre xà ata wỳr me cator, ne kam me hàhhuc nare. 24 Mã quêt Pahpãm jàhcaprĩa na amjia kôt cute me pahte ame to kên itajê to tojnõ, ne hicu, ne me pahna amji caxàr, na cu hacpỹa mã meajpẽn to ikwỳ nõ. Ne ampo na ri cute me pahto hajỹr? Nee mã ampo na nare, Jeju Crixtô te amji to me pahkritxwỳ, na ri cute Hũm te me pahna amjicaxàr na ton, mã cute me pahna amji caxàr, mã pea me pahkên catia pê me pahto cator.
Pahpãm te me pahkritxwỳ na me pamã Jeju xãm
25 Mã Pahpãm te catyt kam ipa na me pahte me hahkre pej prãmte ri, cutepjê ita wỳr me pahwỳr ihkra pê Jeju kujahêc, mã iwrỳc. Ne cute amji tome pahkritxwỳ, ne me pahkên xà mã me paxàr xà atajê cunea mã cute amji jõr, ne pĩ kamihtyc. Ne pahte Jeju to me amji kwỳ xà ata pê ri, Pahpãm te ame pahto kên xà ata pê, me pahpytàr xà. Naquê ha jũm te Jeju pê ihkritxwỳa toihkritxwỳ na amji mã to hajỹr na, quê ha nee ihkên xà kêanre ata mã hàr nare. Ne Pahpãm te, me cumã catyt kam ihkrĩ, ne impejti na amji jarẽn prãmte ri, cute me pahkritxwỳ na me pamã Jeju xãm. He pê mamPahpãm nee cormã ne, cute ame to kên catêjê kam incryc tỳj to imprar pyrentu nare. Ne cama ahna me hamã, mãr quê ihhêaj to xwỳ mã amjia kôtamehkên ton jicu, ne hỹrmã me apkjê. 26 Ne ita caxuw Jeju cator xà ata me ajkaam, mã Pahpãm mã ihkôt mehcunea te mehkên jicu pyrentu na me to prãm, mãr quê me ahna amji capa. He Jeju teamji to me pahkritxwỳ. Ne me pajahpan xà na ihtyc xà ata kôt, cu ha pahte cume mãa mã me pahkên jicu, ne to amji mã me pahhimpej. Na quê ha Pahpãm pejti, ne catyt kam ihkrĩ ata, me pahna amji capa. Ita na quê ha pjê kam, mehcunea me Pahpãm te catyt kam ipa, ne catyt kam me pahtoimpejti na me hahkre pej.
27 Cwỳrjapê cu ha nee me pahnõ amji to pajàmnãn to:
— Ampo na ri Pahpãm te ina amji caxàr? He wa ite, cute ampo cunea na, cute me pamẽn atajê ton par, na ri cute ina amji caxàr — hajỹr nare. Ampo na? He me pahte ampeaj kam Jeju pê me pahkritxwỳ na amji mã me to hajỹr xà ata kôt, quê ha Pahpãm me pahna amji capa. Ne jũ wỳr cu me pahnõ pahcakôc xà to hane. 28 He cu nee me pahnõ Pahpãm te me to ihhimpej xà cunea ton nare. Ampo na? He cu tee ramã ame ton to me hahkre ita kam, jũ wỳr quê Pahpãm mepahna amji capa. Ne quêt Jeju to amji mã me pahhimpej, mã cute amji to me pahkritxwỳ ata kôt ri, Pahpãm te me pahna amji caxàr.
29 Mã ihtỳj Juta catêjê kwỳ kwỳa me hũjarẽn to:
— Nee me Pahpãm pê mehcahkrit atajê Pãm Catinare — hane. Ne cama amehhêj to me ipa. He Pahpãm pê hanea ne, mehcahkrit Pãm Cati, ne cupê me pahcuneaPãm Cati. 30 He Pahpãm pyxit peaj, ne cute amji kam hapac xà pyxit peaj. Ne hanea ne, Jeju pyxit peaj to mehcunea te amji mã me hajỹr xà ata kôt, quê ha ihtỳj mehcunea na amji capa, ne amji wỳr me cupêJuta catêjê me, mehcahkrit atajê mea mã me to cuprõ. 31 Na quê nee jũm ihcakôc to:
— Mẽr hõhõ, wa ha nee hipêr ihkàhhôc kam Pahpãm te me to ihhimpej xà ata kôt ipa nare. Ampo na? He ramã Jeju te ite ampo ton xà itajê cuneaton par, ijaxà kam — hajỹr nare. He cu ramã Jeju to amji mã me pahhimpej, cwỳrjapê cu ha pahtỳj mehkàhhôc kam Pahpãm te me to ihhimpej itajê, amji mã me hũpahti to me kam pajapac pejti to me papa.