2
Cute me to kên jahpan xà na Pahpãm mã me hàmjõr xà
Ỹhỹ me ikwỳ, ca ihhêaj to mehkên itajê na me harẽn pa, ne nee me amji mã harẽn to:
— Jũmjê itajê kêanre, ne pa nare, nee quêt ikênnare — hajỹr nare. Ampo na? Ca ihhêaj to hanea ne me akên itajêa ton to me apa. Cwỳrjapê ca atỳj ate me amji jarẽn xà ata tome caa, me amji curê capa. Ne me pamã, quêt catyt kam Pahpãm te ipa na hahkre pej. Na quê ha catyt kam mempej catêjê me, mehkên catêjê to ajcapô, ne mempej catêjê impej mã me cumẽ, ne mehkên catêjê mã:
— Ramã ite me amã ampo kên jarẽn, ne me amã ihcawpa, ca mãnea mã ate me ton, na wa ha me akên mã me amẽ — hane.
Ne me ca, ca ha ate catyt kam me apa nare na, nee ca ha me jũmjê kên jarẽn pa, ne me harẽn to:
— Jũmjê itajê catyt kam me ipa nare, nemehkêanre, cwỳrjapê quê ha Pahpãm mehkên mã mecumẽ — hajỹr nare! Ampo na? He ate me hajỹar ne me akêanre ita kam, ca ha nee Pahpãm te ato kên xà ita pê jũ kam atẽm nare. Ne ca ihhêaj to me anõ garkwa to:
— Pahpãm pej ne hàhcaprĩ, cwỳrjapê quê ha nee ite ikên ton itajê jahpan xà na ikên mã imẽn nare — hajỹr nare! Ampo na? HePahpãm jàhcaprĩ na ri incaca xà amji mã ampeaj ne hapôj to ipa. Na quê nee akên mã amẽn pyrentu nare, ne ihtỳj hipêr amji mã ampi ne akôpĩr to mõ, ca ihhêaj to akên ton jicu, quê ha nee akên mã amẽn nare.
Quê ha Pahpãm me pajàpên xà jahpan xà na me pamãamgõ
5-6 Ne quê ha jũ caxuwPahpãm te me pahcukij, ne me pahto ipicokjêr xà jõ amcro cato, quê ha incryac kam, ahpỹanre na mehkên catêjê kên mã me curẽ, mehkên jahpan xà na. Na ca ha me anõ te akrã kêanre, mã Pahpãm jàhcaprĩhti te me amã me akên itajê cawpa cakrô, ca ha mãnea mã akên ton to apa na, ca ha me ca ramã amji caxuw Pahpãm mã mencryc to apicamẽn to me mõ. Ne ahpỹanre na pjê kam, cute ampo ton to me ipa xà na Pahpãm te me hõmpun, ne me hahkre pej xà atajêa kôt, quê ha me cumã hàmjõr to mõ. Ne por catyt kam, cute amji kam me hapac xà impejti to me ipa kam me to incrà atajê ri, Pahpãm mã me amji cajrẽn to me hane he:
— Me ijõ Inxũ, ca ha ca me ito me icati, ne ipejti na meijarẽ. Ne nee jũmjê te me ito icati, ne ipejti na meijarẽn na imã me to prãm nare. Wa cama acahê na me ikrĩrohnỳtti na me amji to prãm — hane. Atajê mã quê haPahpãm mehtĩr rohnỳtti mã na me to, mãr quê cahê na me ipa rohnỳtti mã.
Ne mehkwỳ te nee me hajỹr nare, ne mehkênto pit mã me amji kampa. Ne cute ampo ton to me amji cajpuaw xà atajê to pit mã me to me ipa. Ne ma ame catyt kam ampo pejti atajê caca, ne ampo cupan xà kên atajê to pit mã me amjijahôt to me ipa. Ne cute me hajỹr catêjê, quê ha Pahpãm me kam incryac kam, me ahna cute mehkên ton atajêa to ihtỳj tu. Ne por pjê cunea kam me ampo kên ton to me ipa atajê, quê ha me amji pupun xà kêanre to me amji pupu. Quê ha xa mam me cupêJuta catêjê me amji pupun xà kêanre to me amji pupu, jirô pê quê ha cormã mehcahkrit atajê haneane me amji pupun xà kêanre to me amji pupu.
10 Ne quêt catyt kam, cute me amji kam hapac xà impejti to me hàpên to me ipa atajê, quê ha Pahpãm me cumã ampo pej pit gõ, ne me cumã harkwa to:
— Wa ha me acati na me ato, ca ha mehcunea kammare mã me acatia to me acati, quê ha me apupu, ne mehcunea me apejti na me gahkre pej. Ne wa ha me amã icarĩcti gõ, quê ha neehipêr me amã ampo hũpa nare — hane. Quê ha mam me cupê Juta catêjê to hane, ne hapu na mehcahkrit to hanea.
Pahpãm mã pjê cunea kam ampo krĩxàre cunea pipẽnpit
11 Ne Pahpãm pjê cunea kam, mehcunea to amji kam hapacxà to ajpẽn pit. 12 Ne mehcahkrit pê Pahpãm te me to ihhimpej xà jahkre kêatre. Ampo na? Nee me cumã Mojxe xwỳ jõ kàhhôc hamreare. Cakrô, hõtpê me caxwãm pêcute amji to me ihhimpej xàa kôt, hajỹar ne, nee ihkôat me ipa nare. Na quê ha ihtỳjPahpãm, cute mehkên ton jahpan xà na, mehkên mã me cumẽ. Ne pê rỳ pêa mã me cupê Juta catêjê, Pahpãm te me to ihhimpej xà jahkre pej cakrô, nee me to amji japackre nare, ne ihtỳj mehkên xà cunea ton to me ipa. Jahpan xà na quê ha Pahpãm me cumã harkwa to:
— Me amã, ite me ato ihimpej xàcunea na, ijahkre pej cakrô, ca nee me ito amji japackre nare, cwỳrjapê wa ha Mojxe xwỳ jõ kàhhôc kam, ite me ato ihhimpej xà atajê kôt, me akam icryc xà kêanre to me atoapê — hane. 13 Ne nee mã catyt kam jũmjê atajê te meMojxe xwỳ te me to ihhimpej xà cunea jahkre pej xà atajê kôt, Pahpãm te jũmjê atajê na amji caxàr nare. Ne quê ha xa me hahkre pej, ne ihkôat cute amji kam me hapac xà to me hàpên to meipa na, quê ha Pahpãm cormã jũmjê atajê na amji capa.
14 Quê ha mehcahkrit te Mojxe xwỳ jõ kàhhôccukwa kam me Pahpãm te me to ihhimpej xà jahkre pej nare cakrô, ne amjia kôt me caxwãm pê, me hĩa kam cute amji kam me hapac xà impejti ton to me mõr na, quê ha ihhêj ne ramã me kam, me caxwãm pê Pahpãm te me to ihhimpej xà ata kôt ame ipa. 15 Ne quê ha catyt kam, cute amji kam me hapac xà impejti ton to me ipa atajê, quê ha ramã caxwãm pê Pahpãm te me to ihhimpej xà na me harẽ. Ne quê ha hanea ne ampo pej to, ne ihtỳj ahna amji jarẽn to:
— Wa ite ampo pejti ton — hane. Ne hanea ne jũm te cute ampo kên ton na hõmpun narekam, me taa ahna amji jahkre pej, ne ihtỳj amji mã:
— Mã ajte, ite ampo kêanre itaton — hane. Hajỹr xà ita ihtỳj caxwãm pê cumã Pahpãm jarkwa na harẽ.
16 Hõhõ, pom wa ite me amã ijũjarẽn xà toijũjarẽn xà ita kôt, quê ha jũ caxuw me pajõ Pahhiti pê Jeju Crixtô, Hũm jarkwa kôt me pahcunea cukij, ne me pahto ajcokjê. Ne cumã me pahcaxwãm pê pahte amji kam me pajapac xà cunea jahkre pej, cwỳrjapê ri hãn ne catyt kam me pahto ajcokjê.
Cu ha nee jũmjê jirôa pê me pampejti na, amji to mepajàmnãn nare
Roman 3.19-20
17 Ne wa ha ita caxuw Pahpãm na mehkwỳ kam me apêJuta catêjê mã, wa ha ita na ihhôc. Pom ca meapê Juta catêjê me amji to me gàmnãn to:
— Me ipê Juta catêjê, cwỳrjapê ri Pahpãm mã jũmjê atajê jirôa pê me ikĩn. Ne pê Pahpãm me imã Mojxe xwỳ jõ kàhhôc kam, cute me ito ihhimpej xà cunea gõ, ne wa ite me Pahpãm te me ito ihhimpej xà pupun, na ri me imã amji jahkre pej. Ne me ite Pahpãm te me ito ihhimpej xà cunea to amji mã me hajỹr to ipa, cwỳrjapê quê haito impejti ne — hane. 18 Ne me amã Pahpãmte ampo ton xà na amji mã me ato prãm xà ata na hahkre pej. Ne ramã ate me hõ kàhhôc to hahkre, ne me amã catyt kam, ate me ampo pej pit ton xà na, amji mã me capi na, me amã amji jahkre pej. 19 Na ca atỳj me amji jarẽn to:
— He me ipê hàhcujro xà pyràac, na wa itỳj awcapàtkô pĩn, jũmjê impejti xà ata wỳr me hajo to me mõ. Ampo na? He jũmjê itajê pêmento tũm pyràac, ne nee catyt kam cumã Pahpãm te me toihhimpej xà impejti ata jahkre pej nare, na wa itỳj amji kôt me to mõ. 20 Ne me ipê, mehkà te amji jahkre kêt catêjêatajê mã, amji jahkre pej japôj catêjê. Ne hanea ne me ipê ahkrare mã ampo to hahkrecatêjê, mãr quê catyt kam me ipa — hane. Ne caame amji caprỳ jarẽn to me apa. Ca hanea ne me amji jarẽn to:
— Ampeaj kam ri ramã meimã Pahpãm te me ito ihhimpej xà cunea jahkre pej partu, ne ite me ampo cunea jarẽn xà atajê pê ampeaj kam, ne nee ihhêj xi nare — hane.
21 He pom me apê me cumã ampo to hahkre catêjê ita? Ne mẽr ampo na mã ca ajte nee me amji mã ampo to hahkre nare? Ne ca me hapackre to:
— Nee ame gàhkĩj nare — hajỹr cakrô, mõrmõ ca atỳj me cuxà me ahkĩ. 22 Ne me hũmre japackre to:
— Ca ha nee me aprõ kaj na, ahti na, jũm cahãj caxunnare — hane. Ne hanea ne pyjê japackre to:
— Ca ha nee me apjê kaj na, ahti na, jũm xũmre caxun nare — hajỹr cakrô, mõrmõ caatỳj ate me cuxà ahti na jũm caxun. Ne cama apu pahpãm cahàc krekà caca cakrô, mõrmõ ca atỳj hũrkwa mã me acjêj, ne kam ampo to me cupê ahkĩ. 23 Ne ca me amji jarẽn to:
— Pê rỳ pêa mã Pahpãm me imã cute me ito ihhimpej xà gõ — hajỹr cakrô, mõrmõ ca atỳj me cuxà, ate harkwa jirô pê me apỳm, ne me cumã ihpahàm catia ton to me apa. 24 Ne pê Pahpãm jõkàhhôc ramã me ato hũjarẽn to hane he:
 
“Me apê Juta catêjê pê Pahpãm na mehkwỳ.
Ne me amã cute amji kam hapac xà jahkre pej cakrô, ca nee ihkôt me hakop, ne me ton nare.
Cwỳrjapê ri mehcahkrit atajê ihtỳj me akôtPahpãm japrỳ to mehcakôc kêanre to me ipa” hane.
 
25 Ỹhỹ, ipê Pawrô, ne ipê hanea ne Juta catêjê kwỳa nõ wa. Cwỳrjapê ri imã pahte amji kam me pajapac xà cunea jahkre pej. Ne pê rỳ pêa mã Pahpãm me panquêtjê mã harkwa to:
 
“Me apê itekjêa na, cute me gahkre pej xà na, ca haamji mã me apy kà kwỳ kryjre ne me hakep, me akra xũmremea mã” hane.
 
Cu ha me Pahpãm te me pahto ihhimpej xà cunea kôt me papa, ne hanea ne amji mã me pampy kà kwỳ jakep, ne ahnaa cu ha me Pahpãm cajpuaw, ne cumã me papê Juta catêjê impejpit, ne me papê mehkwỳa. Nãmri cu ha pahte cama me amji kà kwỳ jakep, ne nee amji mã me Pahpãm te me pahto ihhimpej xà kôt me papa nare na, jũ wỳr cu ha Pahpãm cajpuaw. Ampo na? Pahpãm mã pahte cama me amji kà kwỳ jakep, ne nee cute amji kam hapac xà kôt me papa nare ita kôt, cumã hamreare. 26 Quê ha jũm pê Juta catêjê nare, ne nee amji pê ihkà kwỳ jakepnare cakrô, ihtỳj Pahpãm te me to ihhimpej xà kampa, neihkôt ipa na, quê ha Pahpãm mã cupê ramã cute amji mã mehkà kwỳ jakep atajê nõa, ne cupê hõ tekjêa. 27 Cwỳrjapê quê ha mehcahkrit atajê me anaihcakôc to me hane he:
— Por Juta catêjê atajê mãihkàhhôc kam Pahpãm te me to ihhimpej xà cunea jahkre pej, ne mempy kà jakep cakrô, mã ajte nee kam me hapac, ne ihkôat me ipanare — hane. He me cupê Juta catêjê nare, pê nee mempy kà kwỳ jakep nare cakrô, ihtỳj Pahpãm te me to ihhimpej xàa kôt me ipa, atana ri me Pahpãm cajpuaw.
28-29 Ne mẽr hõhõ, me pahkà kwỳjakep ata me, pahte amji kam me pajapac xà to me pahte amjipyràc xà atajê kôt, Pahpãm mã hamreare. Ne quêt, porPahpãm Carõ Pejti kôt, Pahpãm te me pahto ihhimpej xàa kôt me papa na ri cumã impej, ne cumã me papê mam, mehkwỳ pê Juta catêjê impeaj. Ne quê ha pjê kam me hũmre me pahkà jakep nare na me pahpupu, ne nee amji mã, me papê Pahpãm kôt meipa catêjê na me pahto hajỹr nare. Ne Pahpãm nare, quêt cumã me papê mehkwỳa, na quê ha taa me pahto ihcakôc to impejti ne.