TITO WỲR
Pawrô Jõ Kàhhôc
Ỹhỹ, pê Pawrô pê Jeju jarkwa na memprar catêjê nõ, ne Tito mã hõ kàhhôc kujate. Na pê hõ kàhhôc ita japrỳ pê Tito Wỳr, Pawrô Jõ Kàhhôc (Tito). Ne pê Tito ajco Pawrô kôt apu ipa. Jirô pê mã pê Pawrô Kẽnpojrejõ pjê kam Jeju na mehkwỳ mehkrĩ atajê to ihhimpej catê na hãm. Ne pom cu me hõ kàhhôc cahyt ita kam, pê Pawrô Tito mã, jũ caxuwjũmjê te me cupê Jeju na mehkwỳ na cumã amji jarẽn, ne ajteare mã cute amji kam me hapac xà ton atajê cawpa. Ne hanea ne cute cumã, cute me hũmreimpejti pê catyt kam atajê to, Jeju na mehkwỳ jamãr catê nõ xãm na hũjahkre. Mãrquê me cumã Jeju na mehkwỳ te ajpẽn kam mehcarĩcti kam, amji to me ipijapar to hahkre na, cumã hũjahkre.
1
Pê Pawrô Tito mã amji jarẽ
Carati 2.1-3
1-2 Hàpà Tito, ipê Pawrô, ne ipêPahpãm mã ijàpên catê, ne hanea ne ipê JejuCrixtô jarkwa na iprar catê, ne pa wa ha amã ihkàhhôc ita to. Pê Pahpãm icapi, ne mehkwỳ wỳr ikujate. Pom pê ramã mam amji mã mehkwỳ capi atajê, waite mehtehcajpar, mã cute me hũnãr to ihtỳaj prãmte, pê me hỹrmã ikujate. Ne hanea ne cute Jeju to amji mã mehhimpej kam me to incrà tu to prãm to pê mehwỳr ikujate. Ne hanea ne caxwãm catia mã, catyt kam me papaprãmte, me cumã Pahpãm te amji kam hapac xà tohahkre. He nee Pahpãm apu ihhêj nare, ne rỳ pêa mã, pê cormã pjê ton nare kam, me pamã cuteamji cahê na me pahto ipijapar rohnỳtti mã xà na amji to, cu pahtỳj me hikaj. Pê rỳ pêa mã ramã me pamã amji to. Ne ramã cute me pamã amji ton xàakam hàhhuc, na ri ihtỳj ita caxuw apucahê na me pancjêj xà to me pamã hahkre. Ne pomcute me pamã ampo to hahkre xà ita pê imã cugõ, ne ite mehcunea mã to icahkũm xà na harkwa ta. Ne Pahpãm te me pahkên kêanre catihti ata pê me pahto hapôj ata jarkwa kôt, wa mehcunea mã harẽn xà impejti itajê jarẽn to ipa.
Ỹhỹ Tito, itea wa amã ihkàhhôc ita ton. Ampo na? Cu ajwar Jeju to amji mã pahhimpej ita kam, wa itỳj ato amji kra. Ne Pahpãm pê me pajõ Inxũ Cati, ne ihcãmter Jeju Crixtô te ri me pahkên kêanre pê me pahto hapôj, na wa ijõtpê me cumã acajrẽn to ipa, ne me cumã:
— Tito to impeaj ne, ne caprĩ, ne caxwãm pê me cumã me acarĩcti jõr to me apa — hane.
Tito te mehkwỳ to mehhimpej catêjê pyxwỳr xà
1 Timot 3.1-13
Cwỳrjapê pê wa cô jipôc ri, Kẽnpojrejõ pjê ata kam guwahi, ne amã ijarkwa hyr to:
— Tito, cormã nee jũm te krĩ cunea kôt Jeju na mehkwỳ mã me to ihhimpej catêjê pyxwỳr nare. Cwỳrjapê ca ha ahpỹanre na me akwỳ cunea mã, me toihhimpej catêjê ton partu — hajỹr. Cwỳrjapê wa ha ato ihimpej. Ca nee Jejuna mehkwỳ to ihhimpej catê na, atỳj jũm xãm nare. Ne quêt cute me hajỹr catêjê nõ, ca ha hãm he. Quêha hũmre nõ pê catyt kam ipa catê, quê nee jũm ihkôt harẽn nõ to kên nare, ata pê quêha me to ihhimpej catê. Ne cumã hĩxi pyxit peaj, neajpẽn na me ajkrut peaj. Quê ha mehkra xwỳjê pê catyt kam Jeju na mehkwỳ. Mãr quê nee jũm, me hũpar nare, krã kêanre na, amehkra to ihcakôc nare.
Ne Jeju na mehkwỳ to mehhimpej catêjê pupun catêjê atajê, quê ha Pahpãm jàpên xàa to me hàpên to me ipa. Cwỳrjapê quê ha mehkwỳ nõ te, cute ampo to kên nõ na harẽn na, quê ha nee cupê mehkwỳ to ihhimpej catê nare. Ne me cumã, cute amji kam me hapac xà impejti cajcucre to me amji jarẽc jahkre pej. Ne haneane me cumã cute amji kam hapac xà pytĩti to amji jarẽc jahkre pej. Ne por quê ha me cupê mehkwỳ to ihhimpej catêjê atajê, quê ha nee amji toame cati prãm nare, ne nee amencryc xi nare, ne nee côxỳhti to ame amji to ipipãn to me ipa nare, ne nee ame hàprê nare, ne nee ihtỳj ahti na hàpên xàkêanre atajê to amji to me hakràj prãm nare. Ne quêt ihcunea na, me hũrkwa to me hàhcajrẽnti ne, ne me cumã ampo pej pit kĩn. Ne caxwãmcatia mã amji to mehhimpej to mempej, ne ampo kên cunea tête me amji jiprõn to me ipa. Ne mehcunea to me amji kam hapac to me ipipẽnti to me ipa. Ne catyt kam me Pahpãm jarkwa kôt ameipa. Hõhõ, quê ha Jeju na mehkwỳ to mehhimpej catêjê pupun catêjê atajê cute amji kam me hapac xà to me hane. Ne ihtỳj me caxwãm pê amji mã me Jeju jarẽn pejti itajê to me ipijarõ to impejti to me ipa. Ampo na? Pom harẽn xà ita, nee mã ihhêj xi nare, ampeaj kam ri. Ne ihtỳj hũjarẽn xà ita to me cumã me hakryti to ihtỳj to ipa. Ne hanea ne hũjarẽn xà ita, cute cuna mã ame ampo to cupan catêjêmã harẽn to ipa.
Tito te Kẽnpojre catêjê mãn xà
10 Ỹhỹ, Tito, ca ha maamji to guphê to apa, nãmri ampeaj kam cute me Mojxe xwỳjõ kàhhôc to me cumã hahkre to mehkêanre to meipa catêjê jàhtô. Ne xwahna cumã me ateJuta catêjê kôt me Mojxe xwỳ jõkàhhôc cunea kôt me amji ton na, me cumã me atoprãm. Na ri hõtpê me amã hũjarẽn to hane he:
— Gapacta ne Jeju to amji mã me ahimpej to me apa, ne hanea ne hĩkjê na, Mojxe te me hapackre xà cunea kôt me amji ton to me apa — hane. Ne amehhêj xia jarẽn to me ipa. Ne ame to ihhimpej catêjê pejti atajê cunea cuna mã, mehkên to pit mã ame amji kampa. 11 Cwỳrjapê ri imã ate cute me hajỹrjê mãn na ato prãm. Na ca ha me cumãn prãm, ne me cumã garkwa to hane he:
— Me kêt! Ne aracri ame apa! Ca cama apu krĩ kam ikrejàhtôa kam mehkrĩ atajê cunea te me Pahpãm jarkwa pejti ata kôt me ipa xà kaj na mehcahpêrkàr to meapa. Ne ate ampo to me cumã hahkre xà kêanre itajê to, nee ate me cumã hahkre xà nare. Ne ate amji mã mehpore incwỳr prãmte, ca ame hajỹr to me apa. Xà nee ajte ita na me apahàm nare? — Hõ, ca ha me cumã hane. 12 Ne Kẽnpojre jõ pjê ata kam mehkwỳa nõ te Pahpãmjarkwa to ihcakôc catê ata te amji jarẽn to:
— Me ipê Kẽnpojre catêjê hõtpê me ihêjxia to me ihêj xi, ne ihhêj rũm me ipêampo kên jàprêa to hàprê atajê, ne ampeaj kam ite me xuwcaca, ne cama ampeaj kamme ijàpàn cati — hane. 13 Ne pom cute ampo na me amji jarẽn xà ita, ampeaj kam ri. Cwỳrjapê ca ha ma cute amji kam me hapac xà ita tête me cahpêrkàrto ihtỳaj to apa, quê catyt kam caxwãmcatia mã Jeju to amji mã mehhimpej to me ipa. 14 Nee ca ha hipêr mam Juta catêjê quêtjê jũjarẽn xà to mehcakôc catêjê me, mehkrãa kam, cute me caxuw amji mã mehcakôc xà to mehhimpej atajê to me amji japackre nare. Ampo na? Atajê te ri ramãPahpãm jarkwa pejti caca ne me hicu. Nãmri mehcakôc xà itajê nee Pahpãm pĩn me caxuw me cumã hapôj nare. Ne por Juta catêjê te Jeju kôt me amjiton jicu atajê krã pĩn ri me caxuw itajê japôj.
15 Ne Pahpãm te ri me pahcaxwãm pê ame pahcũmpej, mã me pampej. Cwỳrjapê cu ampo pejti na pit mã me prãm. Ne por me Pahpãm par nare, neampeaj kam me caxwãm pê, mehtũmti atajê mã ri, ampokên itajê cunea na prãm. Neme cumã ampo pejti itajê ihkêanre, ne ampo kên ri me cumã impej. 16 Ne ihtỳj Pahpãm kôt me ipa catêjê na me amji jarẽ. Mã nee me hàpên xà itajê Pahpãm kôt me ipa catêjê na me harẽn nare. Ne me hũpar nare, mã ihtỳj ame hàhcurê to ame ipa. Na ri nee ampo caxuw mempej nare.