O Genezis – O Ešebno Mojžišoskero Zvitkos
1
Sar o Del stvorinďa o svetos
Ešebnovarestar (peršovarestar) o Del stvorinďa o ňebos the e phuv. Pre phuv na sas ňič a na dičholas ňisar avri. O kaľipen zaučharelas o paňa a o Duchos le Devleskero pes hazdelas upral o paňa.
O ešebno džives
O Del phenďa: “Mi el o svetlos!” A sas o svetlos. O Del dikhľa, hoj o svetlos hino lačho, a rozulaďa (odďelinďa) o svetlos le kaľipnastar. O Del diňa le svetloske nav “džives” a le kaľipnaske diňa nav “rat”. Sas rat a sas tosara – o ešebno džives.
O dujto džives
O Del phenďa: “Mi el andro luftos (vzduchos) oda, so rozulavela o paňa upral the telal.” Avke pes oda the ačhiľa. Ole bare thaneske andro luftos diňa o Del nav “ňebos”. Sas rat a sas tosara – o dujto džives.
O trito džives
O Del phenďa: “O paňa, so hine tel o ňebos, pes mi zdžan pre jekh than a mi sikavel pes e šuki phuv.” Avke pes oda the ačhiľa. 10 O Del la šuka phuvake diňa nav “phuv” a ole paňenge, so pes zgele pre jekh than, diňa nav “moros”. O Del dikhľa, hoj oda hin mištes.
11 Akor o Del phenďa: “Mi barol pre phuv savore rastlini, so anena o semena, the ovocna stromi, so dena sako peskero uľipen.” Avke pes oda the ačhiľa. 12 Pre phuv barile avri o rastlini, so anenas o semena, the ovocna stromi, so chudle te del peskero uľipen. O Del dikhľa, hoj oda hin mištes. 13 Sas rat a sas tosara – o trito džives.
O štarto džives
14 O Del phenďa: “Mi en o svetli pro ňebos, hoj te rozulaven o džives la račatar, a mi sikaven o časi prekal o čhona, dživesa the berša. 15 Mi labon pro ňebos a mi el o vidňišagos pre phuv.” Avke the sas. 16 O Del kerďa duj bare svetli: O kham, hoj te labol prekal o džives, the o čhon prekal e rat. Kerďa the o čercheňa. 17 O Del len thoďa pro ňebos, hoj te švicinen pre phuv 18 prekal o džives the prekal e rat a te rozulaven (odďelinen) o svetlos le kaľipnastar. O Del dikhľa, hoj oda hin mištes. 19 Sas rat a sas tosara – o štarto džives.
O pandžto džives
20 O Del phenďa: “Mi pheraren pes o paňa but ribenca the avre džvirinenca a o ňebos le čiriklenca.” 21 Avke o Del stvorinďa savore moroskere džvirini the ribi, hoj te dživen andro moros, a stvorinďa the savore čiriklen. A o Del dikhľa, hoj oda hin mištes. 22 O Del len požehňinďa a phenďa: “Zdžan pes a mi uľol tumendar buter a pheraren o paňa andro moros. The le čiriklendar mi uľol buter pre phuv!” 23 Sas rat a sas tosara – o pandžto džives.
O šovto džives
24 O Del phenďa: “Mi pheraren e phuv savore džide džvirini, o gurumňa the o bakre, ola, so pes cirden pal e phuv, the savore dzive džvirini. Mi el dojekhestar buter.” Avke pes the ačhiľa. 25 O Del stvorinďa savore džide džvirinen, le gurumňen, le bakren, olen, so pes cirden pal e phuv, the savore dzive džvirinen. O Del dikhľa, hoj oda hin mištes.
26 Paľis o Del phenďa: “Džas akana te kerel manušes pre amaro obrazis, hoj te el ajso sar amen. Mi en o raja upral o moroskere ribi, upral o ňeboskere čirikle, upral savore džvirini, so pes čhalaven a cirden pal e phuv.” 27 Avke o Del stvorinďa manušes ajses sar ov, pre peskero obrazis. Kerďa len sar muršes the džuvľa. 28 O Del len požehňinďa a phenďa lenge: “Mi uľon tumenge but čhave a pheraren e phuv. Zabešen pes pal caľi phuv! Aven o raja upral o moroskere ribi, ňeboskere čirikle the upral savore dzive džvirini.” 29 Paľis o Del phenďa: “Pre caľi phuv diňom tumenge pro chaviben savore rastlini, so den o semena, the savore stromi, so anen peskero ovocje. 30 A dav pro chaviben savore zelena rastlini le džvirinenge, ňeboskere čiriklenge the savorenge, so pes čhalaven pal e phuv a andre kaste hin o dichos.” Avke pes the ačhiľa. 31 O Del dikhľa, hoj savoro, so kerďa, sas igen mištes. Sas rat a sas tosara – o šovto džives.