3
Vedeți cât de mare este dragostea pe care ne-a dat-o Tatăl, ca să ne numim copii ai lui Dumnezeu! De aceea, lumea nu ne cunoaște, pentru că nu l-a cunoscut pe el. Iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Încă nu ni s-a descoperit ce vom fi; dar știm că, atunci când se va descoperi, vom fi asemenea lui, pentru că îl vom vedea așa cum este el. Oricine are această nădejde pusă în el se purifică pe sine, așa cum și el este curat.
Oricine păcătuiește comite și fărădelege. Păcatul este fărădelege. Știți că El S-a arătat ca să ia păcatele noastre, și niciun păcat nu este în El. Oricine rămâne în El nu păcătuiește. Cine păcătuiește nu l-a văzut și nu-l cunoaște.
Copilașilor, nimeni să nu vă abată din drum. Cel ce face dreptate este drept, așa cum este el drept. Cel ce păcătuiește este de la diavol, căci diavolul păcătuiește de la început. În acest scop a fost revelat Fiul lui Dumnezeu: ca să distrugă lucrările diavolului. Oricine este născut din Dumnezeu nu comite păcat, pentru că sămânța lui rămâne în el și nu poate păcătui, pentru că este născut din Dumnezeu. 10 În aceasta s-au arătat copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu face dreptate nu este de la Dumnezeu, și nici cel care nu-și iubește fratele. 11 Căci acesta este mesajul pe care l-ați auzit de la început, că trebuie să ne iubim unii pe alții — 12 spre deosebire de Cain, care a fost de la cel rău și și-a ucis fratele. De ce l-a ucis? Pentru că faptele lui erau rele, iar ale fratelui său drepte.
13 Nu vă mirați, frații mei, dacă lumea vă urăște. 14 Noi știm că am trecut din moarte la viață, pentru că iubim pe frații noștri. Cel care nu-și iubește fratele rămâne în moarte. 15 Oricine își urăște fratele este un ucigaș, și știți că niciun ucigaș nu are viață veșnică rămasă în el.
16 Întru aceasta cunoaștem dragostea, pentru că El Și-a dat viața pentru noi. Și noi trebuie să ne dăm viața pentru frați. 17 Dar oricine are bunurile lumii și vede pe fratele său în nevoie, apoi își închide inima de compasiune împotriva lui, cum rămâne în el dragostea lui Dumnezeu?
18 Copilașii mei, să nu iubim numai cu vorba și numai cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. 19 Și prin aceasta cunoaștem că suntem din adevăr și ne convingem inimile înaintea lui, 20 pentru că, dacă inima noastră ne osândește, Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și cunoaște toate lucrurile. 21 Preaiubiților, dacă inima noastră nu ne condamnă, avem îndrăzneală față de Dumnezeu; 22 așa că orice cerem, primim de la el, pentru că păzim poruncile lui și facem ceea ce este plăcut înaintea lui. 23 Aceasta este porunca lui: să credem în numele Fiului său, Isus Hristos, și să ne iubim unii pe alții, așa cum a poruncit el. 24 Cine păzește poruncile Lui rămâne în El și El în El. Prin aceasta cunoaștem că el rămâne în noi, prin Duhul pe care ni l-a dat.