Liber Sfanta Biblie

The New Testament in the Romanian Language, using Latin script, Free Holy Bible translation

Public Domain
Language: Română (Romanian)

Aceasta este o schiță de traducere. Este în curs de revizuire și editare. Dacă găsiți erori, vă rugăm să ni le raportați la [email protected]


2022-07-12

 

HTML generated with Haiola by eBible.org 21 Apr 2023 from source files dated 24 May 2022