Vestea cea bună conform
Matei
1
Cartea genealogiei lui Isus Hristos,* Mesia (ebraică) și Hristos (greacă) înseamnă amândouă “Unsul”. fiul lui David, fiul lui Avraam.
Avraam a devenit tatăl lui Isaac. Isaac a devenit tatăl lui Iacov. Iacov a devenit tatăl lui Iuda și al fraților săi. Iuda a devenit tatăl lui Pereț și al lui Zerah prin Tamar. Perez a devenit tatăl lui Hezron. Hezron a devenit tatăl lui Berbec. Berbec a devenit tatăl lui Aminadab. Amminadab a devenit tatăl lui Nahșon. Nahșon a devenit tatăl lui Salmon. Salmon a devenit tatăl lui Boaz prin Rahab. Boaz a devenit tatăl lui Obed prin Rut. Obed a devenit tatăl lui Isai. Isai a devenit tatăl regelui David. Regele NU omite “regele”. David a devenit tatăl lui Solomon prin cea care fusese soția lui Urie. Solomon a devenit tatăl lui Roboam. Roboam a devenit tatăl lui Abia. Abiia a devenit tatăl lui Asa. Asa a devenit tatăl lui Iosafat. Iosafat a devenit tatăl lui Ioram. Ioram a devenit tatăl lui Ozia. Ozia a devenit tatăl lui Iotam. Iotam a devenit tatăl lui Ahaz. Ahaz a devenit tatăl lui Ezechia. 10 Ezechia a devenit tatăl lui Manase. Manase a devenit tatăl lui Amon. Amon a devenit tatăl lui Iosia. 11 Iosia a devenit tatăl lui Ieconia și al fraților săi în timpul exilului în Babilon.
12 După exilul în Babilon, Ieconia a devenit tatăl lui Șealtiel. Șealtiel a devenit tatăl lui Zorobabel. 13 Zorobabel a devenit tatăl lui Abiud. Abiud a devenit tatăl lui Eliachim. Eliachim a devenit tatăl lui Azor. 14 Azor a devenit tatăl lui Țadoc. Țadoc a devenit tatăl lui Achim. Achim a devenit tatăl lui Eliud. 15 Eliud a devenit tatăl lui Eleazar. Eleazar a devenit tatăl lui Matan. Mathan a devenit tatăl lui Iacov. 16 Iacov a devenit tatăl lui Iosif, soțul Mariei, din care s-a născut Isus, “Isus” înseamnă “mântuire”.care se numește Hristos.
17 Astfel, toate generațiile de la Avraam până la David sunt de paisprezece generații; de la David până la exilul în Babilon, paisprezece generații; și de la exilul în Babilon până la Hristos, paisprezece generații.
18 Iată cum a fost nașterea lui Isus Hristos: După ce mama Lui, Maria, a fost logodită cu Iosif, înainte de a fi împreună, a fost găsită însărcinată de Duhul Sfânt. 19 Iosif, soțul ei, care era un om drept și care nu voia să facă din ea un exemplu public, a vrut să o renege în secret. 20 Dar când se gândea la aceste lucruri, iată că § “Iată”, de la “ἰδοὺ”, înseamnă a privi, a lua aminte, a observa, a vedea sau a privi. Este adesea folosit ca o interjecție.un înger al Domnului i s-a arătat în vis și i-a zis: “Iosif, fiul lui David, nu te teme să iei de soție pe Maria, căci ceea ce este conceput în ea este de la Duhul Sfânt. 21 Ea va naște un fiu. Să-i pui numele Isus, * “Isus” înseamnă “mântuire”.căci El este cel care va mântui poporul Său de păcatele sale.”
22 Și toate acestea s-au întâmplat ca să se împlinească ce a spus Domnul prin proorocul care a zis,
23 “Iată, fecioara va rămâne însărcinată,
și va da naștere unui fiu.
Îi vor pune numele Emanuel”.
care este, fiind interpretat, “Dumnezeu cu noi”. Isaia 7:14
24 Iosif s-a sculat din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului și a luat la el pe nevastă-sa, 25 și n-a cunoscut-o până ce n-a născut pe fiul ei cel întâi născut. I-a pus numele Isus.

*1:1 Mesia (ebraică) și Hristos (greacă) înseamnă amândouă “Unsul”.

1:6 NU omite “regele”.

1:16 “Isus” înseamnă “mântuire”.

§1:20 “Iată”, de la “ἰδοὺ”, înseamnă a privi, a lua aminte, a observa, a vedea sau a privi. Este adesea folosit ca o interjecție.

*1:21 “Isus” înseamnă “mântuire”.

1:23 Isaia 7:14