A doua scrisoare a lui Pavel către Tesaloniceni
1
Pavel, Silvan și Timotei, către adunarea Tesalonicenilor, în Dumnezeu, Tatăl nostru, și în Domnul Isus Hristos: Har vouă și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Hristos.
Suntem datori să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraților, așa cum se cuvine, pentru că credința voastră crește nespus de mult și dragostea fiecăruia dintre voi unul față de altul este din ce în ce mai mare, astfel încât noi înșine ne lăudăm cu voi în adunările lui Dumnezeu pentru perseverența și credința voastră în toate prigoanele și necazurile pe care le îndurați. Acesta este un semn evident al dreptei judecăți a lui Dumnezeu, pentru ca voi să fiți socotiți vrednici de Împărăția lui Dumnezeu, pentru care și voi suferiți. Căci este un lucru drept la Dumnezeu să răsplătească suferința celor care vă chinuiesc pe voi, și să vă ușureze pe voi, cei care sunteți chinuiți împreună cu noi, când Domnul Isus se va arăta din cer cu îngerii săi puternici în flăcări de foc, pedepsindu-i pe cei care nu-l cunosc pe Dumnezeu și pe cei care nu ascultă de Buna Vestire a Domnului nostru Isus, care va plăti pedeapsa: distrugerea veșnică de la fața Domnului și de la gloria puterii sale, 10 când va veni în ziua aceea ca să fie glorificat în sfinții săi și să fie admirat printre toți cei care au crezut, pentru că mărturia noastră către voi a fost crezută.
11 Pentru aceasta ne rugăm și noi totdeauna pentru voi, ca Dumnezeul nostru să vă socotească vrednici de chemarea voastră și să împlinească cu putere orice dorință de bunătate și orice lucrare de credință, 12 pentru ca Numele Domnului nostru Isus să fie proslăvit în voi și voi în El, după harul Dumnezeului nostru și al Domnului Isus Hristos.