Vestea cea bună conform
Marcu
1
Începutul Veștii Bune a lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.
După cum este scris în profeți,
“Iată, trimit pe mesagerul Meu înaintea feței tale,
care îți va pregăti calea înaintea ta:
glasul cuiva care strigă în pustiu,
'Pregătiți calea Domnului!
Fă-i cărările drepte!”
Ioan a venit să boteze în pustie și să propovăduiască botezul pocăinței pentru iertarea păcatelor. Tot ținutul Iudeii și toți cei din Ierusalim au ieșit la el. Au fost botezați de el în râul Iordan, mărturisindu-și păcatele. Ioan era îmbrăcat cu păr de cămilă și avea o curea de piele la brâu. El mânca lăcuste și miere sălbatică. El propovăduia, spunând: “După mine vine cel care este mai puternic decât mine, a cărui șnur al sandalelor nu sunt vrednic să mă aplec și să îl desfac. Eu v-am botezat în apă, dar el vă va boteza în Duhul Sfânt.”
În zilele acelea, Isus a venit din Nazaret din Galileea și a fost botezat de Ioan în Iordan. 10 Imediat ce a ieșit din apă, a văzut cerurile despărțindu-se și Duhul Sfânt coborând peste el ca un porumbel. 11 Un glas a venit din cer: “Tu ești Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea.”
12 Și îndată Duhul Sfânt l-a izgonit în pustiu. 13 Acolo, în pustiu, a stat patruzeci de zile, ispitit de Satana. Era cu animalele sălbatice; și îngerii îi slujeau.
14 După ce Ioan a fost luat în temniță, Isus a venit în Galileea, propovăduind vestea cea bună a Împărăției lui Dumnezeu, 15 și zicând: “Timpul s-a împlinit și Împărăția lui Dumnezeu este aproape! Pocăiți-vă și credeți în Vestea cea Bună!”.
16 Trecând pe malul mării Galileii, a văzut pe Simon și pe Andrei, fratele lui Simon, care aruncau o plasă în mare, căci erau pescari. 17 Isus le-a zis: “Veniți după Mine și vă voi face pescari de oameni”.
18 Și îndată și-au lăsat plasele și au mers după El.
19 Și, mergând puțin mai departe de acolo, a văzut pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe fratele său Ioan, care erau și ei în corabie și reparau plasele. 20 Imediat i-a chemat, iar ei au lăsat pe tatăl lor, Zebedei, în barcă, cu slujitorii angajați, și au mers după el.
21 S-au dus în Capernaum, și îndată, în ziua de Sabat, a intrat în sinagogă și învăța. 22 Ei erau uimiți de învățătura lui, pentru că îi învăța ca având autoritate, și nu ca pe cărturari. 23 Îndată s-a găsit în sinagoga lor un om cu un duh necurat și a strigat, zicând: 24  “Ha! Ce avem noi de-a face cu tine, Isus, Nazarineanule? Ai venit să ne distrugi? Eu știu cine ești: Sfântul lui Dumnezeu!”.
25 Isus l-a mustrat și i-a zis: “Taci și ieși din el!”
26 Și duhul necurat a ieșit din el, care-l zguduia și striga cu glas tare. 27 Toți erau uimiți, așa că se întrebau între ei și ziceau: “Ce este aceasta? O învățătură nouă? Pentru că el poruncește cu autoritate chiar și duhurilor necurate, iar acestea îl ascultă!” 28 Imediat, vestea despre el s-a răspândit pretutindeni în toată regiunea Galileii și în împrejurimile ei.
29 Și îndată ce au ieșit din sinagogă, au intrat în casa lui Simon și Andrei, cu Iacov și Ioan. 30 Mama soției lui Simon zăcea bolnavă de febră și îndată i-au povestit despre ea. 31 El a venit, a luat-o de mână și a ridicat-o. Febra a lăsat-o imediat și ea le-a slujit.
32 Seara, când a apus soarele, au adus la El pe toți cei bolnavi și pe cei posedați de demoni. 33 Toată cetatea era adunată la ușă. 34 El a vindecat pe mulți bolnavi de diferite boli și a izgonit mulți demoni. Nu le permitea demonilor să vorbească, pentru că îl cunoșteau.
35 Dis-de-dimineață, pe când era încă întuneric, s-a sculat și a ieșit afară, s-a dus într-un loc pustiu și s-a rugat acolo. 36 Simon și cei care erau cu el l-au căutat. 37 L-au găsit și i-au spus: “Toată lumea te caută.”
38 Și le-a zis: “Să mergem în altă parte, în cetățile vecine, ca să propovăduiesc și acolo, căci pentru aceasta am ieșit.” 39 Și a mers în sinagogile lor în toată Galileea, predicând și scoțând demoni.
40 Un leprosar a venit la El și L-a rugat, îngenunchind în fața Lui și spunându-I: “Dacă vrei, poți să mă cureți.”
41 Și, cuprins de milă, a întins mâna, l-a atins și i-a zis: “Vreau să... Să fie curățat”. 42 După ce a spus aceasta, îndată lepra s-a depărtat de la el și a fost curățit. 43 El l-a avertizat cu strictețe și l-a trimis imediat afară, 44 și i-a zis: “Vezi să nu spui nimic nimănui, ci du-te să te prezinți preotului și oferă pentru curățirea ta ceea ce a poruncit Moise, ca mărturie pentru ei.”
45 Dar el a ieșit și a început să propovăduiască mult și să răspândească vestea, încât Isus nu mai putea intra în cetate, ci era afară, în locuri pustii. Oamenii veneau la el de pretutindeni.