^
Fes Jon
Jisas Krais det Wed
God im lait
Jisas Krais bin meigim det wei
Wi garra jidan seimwei laik Jisas
Wi garra laigim wi braja en sista olabat
Nomo laigim ola ebrijing langa dijan wel
Det enami blanga Jisas Krais
Biginini blanga God
Wi garra laigim gija
Det Holi Spirit en det laiyinwan spirit
God na meigim wi laigim gija
Det pawa blanga bidim dijan wel
Det woda, det blad en det Holi Spirit
Det olagijawan laif