5
Hau blanga tridim ola Kristjan pipul
Wal Timathi, yu kaan tok langa ola olmen rafwei. Yu garra tok langa olabat jis laik olabat jidan dedi blanga yu, en yu garra tridim ola yangmen jis laik olabat jidan braja blanga yu, en yu garra tridim ola olgamen jis laik olabat jidan mami blanga yu, en yu garra tridim ola yanggel jis laik olabat jidan sista blanga yu. En yu garra wotjim miselp en meiksho yu jidan raitwei en nomo jinggabat blanga dum eni nogudbala ting langa detlot yanggel.
Ola widogel
Wal Timathi, yu garra shoum rispek langa ola widogel hu nomo garram enibodi blanga lukaftumbat olabat. Bat if det widogel garram biginini o grenkid olabat, wal detlot biginini en grenkid olabat garra shoum rispek langa olabat ron femili olabat, en dei garra lukaftumbat det widogel blanga olabat, dumaji God wandim olabat blanga lukaftumbat olabat ron femili. En wen dei lukaftumbat olabat lagijat, im jis laik dei peiyimbek olabat mami en dedi en ol detlot ol pipul blanga olabat, en dei meigim God gudbinji langa olabat.
Det widogel hu nomo garram eni femili blanga lukaftumbat im, wal im oldei jinggabat God, en im oldei askimbat God blanga albumbat im ebridei, dumaji im sabi nobodi kaan lukaftumbat im. Bat det widogel hu oldei jinggabat imselp en laigimbat miselp, wal nomeda im jidan laibala, bat stil insaidwei im jis laik imbin dai.
Wal yu garra tok langa ol detlot pipul, en yu garra dalim olabat blanga bulurrum det wed wulijim dei garra jidan gudbalawei weya pipul kaan tokabat olabat. En if enibodi nomo lukaftumbat im kantrimen olabat, wal im rabishim det trubalawan wed weya wi bilib. En if im nomo lukaftumbat im ronwan femili olabat, wal im jidan mowa nogudwan langa detlot pipul hu nomo bilib langa Jisas Krais.
Wal yu garra pudumdan langa buk ola neim blanga detlot widogel hu nomo garram enibodi blanga maindimbat olabat, en det tjetj garra lukaftumbat ol detlot widogel hu garram olabat neim langa det buk. Yu kaan pudumdan enibodi neim langa det buk. Oni detlot widogel hubin gajimap 60 yiya en hubin trubala langa olabat hasbin en hubin oldei dumbat olkain gudbala ting weya ola pipul bin sabi. 10 Olabat bin oldei growimap olabat biginini gudbalawei, en deibin oldei kain langa enibodi en tok langa olabat, en deibin oldei album ola Kristjan pipul en ol detlot pipul hubin abum trabul, en oni gudbala ting deibin oldei dumbat. Wal detkain widogel na yu garra pudumdan neim langa det buk.
11 Yu kaan pudumdan detlot yangbala widogel neim, dumaji dei mait jinggabat blanga merrit, en wen dei jinggabat blanga merrit, dei kaan jinggabat Jisas Krais na, en dei garra merrit igin. 12 En if deibin meigim pramis blanga jidan singulbala en dum det wek blanga Jisas Krais, wal deibin breigim det pramis weya deibin meigim, en olabat gilti na.
13 Wal yu kaan pudumdan detlot yangbala widogel neim, dumaji dei oldei weistimbat olabat taim, en dei oldei go wokabat langa enibodi kemp, en dei oldei tokabat enibodi en pudum miselp langa enibodi trabul, en dei oldei dalimbat olkain stori weya dei nomo lau tok.
14 Wal ai reken mobeda detlot yangbala widogel merrit igin, en dei garra abum olabat ron biginini olabat, en dei garra lukaftumbat olabat ron kemp. 15 Dei garra dum lagijat wulijim detlot pipul hu nomo laigim Kristjan pipul kaan tok nogudbalawei blanga wi, dumaji olredi sambala widogel bin tenawei en bulurrumbat det boswan dibuldibul.
16 Wal wen eni Kristjan wuman abum widogel langa im ronwan femili, im garra lukaftumbat im en nomo libum ebrijing langa det tjetj blanga lukaftumbat, dumaji det tjetj garra lukaftumbat ola widogel hu nomo garram enibodi blanga album olabat.
Ola olwan minista
17 Wal ola pipul garra shoum rispek langa ola olwan minista blanga olabat tjetj hu oldei dumbat gudbala wek. En dei garra rispek brabliwei langa detlot minista hu dalimbat en titjimbat olabat det wed blanga God du. En dei garra peiyim ol detlot minista enijing gudbalawei. 18 Wi sabi tharran, dumaji langa oltestaman im tok, “Wen yu yusum buligi blanga wek langa yu gadin, yu kaan taiyimap det mawus blanga im, dumaji im garra dagat det daga brom det gadin du.” En Jisas bin tok, “Yu garra peiyim det wekinmen blanga det wek weya im dumbat.” Dyud 25:4; Meth 10:10; Luk 10:7
19 Wal wen enibodi kaman langa yu en dalim yu det minista bin dumbat rong ting, wal yu kaan bilib langa im. Bat wen dubala o thribala pipul kaman langa yu, en dei dalim yu deibin luk det minista bin dumbat det rong ting, wal yu garra bilib langa olabat, Dyud 17:6; 19:15 20 en yu garra streitinimap det minista en tok langa im streitat langa ola Kristjan pipul en gibit woning langa olabat du.
21 Wal Timathi, mi gibit yu woning na, dumaji God en Jisas Krais en ola einjul blanga dubala jidan witnis blanga yunmi.
Wal mi dalim yu blanga dum ebrijing weya aibin dalimbat yu, en mi dalim yu nomo blanga kadimat ola Kristjan pipul. Yu kaan laigim sambala Kristjan pipul en tridim olabat difrinwei brom detlot najalot Kristjan pipul. Yu garra tridim ebribodi seimwei. 22 En yu kaan jinggabat blanga meigim enibodi jidan tjetj lida en pudum yu bingga langa im streidawei. Yu garra jinggabat basdam if im rait langa God, dumaji yu nomo wandi God garra pudum bleim langa yu blanga det sambodi trabul. Nomo. Yu wandi meiksho yu jidan brabli gudbalawei langa ebrijing weya yu dumbat.
23 Wal maitbi yu reken yu kaan jidan gudbalawei if yu dringgimbat wain. Bat ai dalim yu. Yu kaan dringgimbat woda oldei. Yu garra dringgim lilbit wain du blanga album det binji blanga yu, dumaji yu oldei sik.
24 Yu sabi? Wi gin luk sambala nogudbala ting weya sambala pipul dumbat atsaidwei, en dei sabi God garra pudum bleim langa olabat blanga detlot ting. Bat sambala pipul deya dumbat nogudbala ting weya wi kaan luk. En nomeda wi kaan luk detlot nogudbala ting weya dei dumbat, bat stil detlot ting garra kamat en shoum miselp bambai.
25 En im seimwei lagijat du wen pipul dumbat gudbala ting. Wi gin luk sambala gudbala ting weya pipul dumbat. Bat sambala pipul dumbat gudbala ting weya wi kaan luk. En nomeda wi kaan luk detlot gudbala ting weya dei dumbat, bat stil detlot ting garra kamat en shoum miselp bambai.

5:18 Dyud 25:4; Meth 10:10; Luk 10:7

5:19 Dyud 17:6; 19:15