10
Twelbala speshalwan mishanri blanga Jisas
Mak 3:13-19; Luk 6:12-16
Brom deya Jisas bin majurrumap 12 wekinmen blanga im, en imbin gibit olabat pawa blanga andimwei nogudbala spirit brom insaid langa enibodi, en imbin gibit olabat pawa blanga meigim sikbala pipul gudbala brom olkain siknis.
Wal iya na ola neim blanga detlot 12 wekinmen weya Jisas bin meigim olabat speshalwan mishanri blanga im. Olabat neim Saiman Pida en im braja Endru, en det dubala san neim Jeims en Jon blanga det olmen neim Sebadi, en Filip, Bathalamyu, Tamas en det men hubin oldei gajimbat ola teks mani neim Methyu, en Jeims det san blanga det olmen neim Elfiyas, en Thediyas en Saiman Peitriyat, en det men neim Judas Askeriyat hu garra gibitawei Jisas bambai langa detlot pipul hu garra kilim im ded.
Jisas bin dalim im wekinmen blanga dum wek
Mak 6:7-13; Luk 9:1-6
5-6 Wal Jisas bin majurrumap detlot 12 wekinmen, en imbin dalim olabat, “Yumob garra go ebriweya langa dijan kantri blanga ola Isreil pipul. Bat yumob kaan go langa det kantri gulum Sameriya en langa detlot najalot kantri. Yumob garra go langa ol detlot Isreil pipul hu nomo sabi God brabliwei, en yumob garra dalimbat olabat det gudnyus weya God wandim olabat blanga kaman langa im dumaji im bos blanga olabat. Luk 10:4-12 Yumob garra meigim sikbala pipul gudbala, en yumob garra meigim dedbala pipul gidap laibala, en yumob garra meigim detlot pipul hu garram leprasi gudbala, en yumob garra andimwei dibuldibul brom insaid langa pipul. Yumob nomo bin pei blanga det pawa blanga dumbat ol detkain klebabala ting, en wen yumob garra dumbat detlot wek blanga ol detlot sikbala pipul, yumob kaan askimbat enibodi blanga enijing. 9-10 En yumob kaan garrimapbat enijing blanga det trip du. Yumob kaan garrimapbat mani en beig o speyawan shet o but o wokinstik, dumaji wen yu albumbat pipul, dei garra lukaftumbat yu. 1 Karin 9:14; 1 Tim 5:18
11 “Wen yumob kamat langa eni taun, yumob garra gowin langa det taun en lukabat sambodi hu wandi lukaftumbat yumob, en yumob garra jidan langa im haus raidap yumob gowei brom det taun, 12 en wen yumob gowin langa enibodi haus, yumob garra jis tok, ‘God im gud langa yumob.’ 13 En if ola pipul langa det haus agri langa yumob, wal God garra album olabat. Bat if dei nomo agri langa yumob wen yumob tok det wed, wal yumob garra dalim olabat God kaan gud langa olabat, 14 en yumob garra gowei brom det haus. Bat bifo yumob gowei, yumob garra sheikim ola das brom yumob fut blanga gibit woning langa olabat. En wen yumob kamat langa eni taun weya nobodi kaan welkam langa yumob, en dei nomo lisin langa yumob, wal yumob garra gowei brom det taun. Bat bifo yumob gowei, yumob garra sheikim ola das brom yumob fut blanga gibit woning langa olabat. Eks 13:51 15 Trubala ai dalim yumob. Wen det dei garra kaman weya God garra jadjim ebribodi, im garra panishim langa detlot nogudbala pipul langa det dubala taun gulum Sadam en Gamora. Bat im garra panishim mowa strongbalawei langa ola pipul langa eni taun weya dei nomo welkam yumob. Jen 19:24-28; Meth 11:24
16 “Yumob irrim mi na. Ai garra jandim yumob langa deinjawan pleis. Im jis laik weya ship go langa det pleis weya ola wailwan dog jidan. Wal yumob garra wotjim miselp jis laiga klebabala sneik. Bat yumob kaan jidan jigibala. Yumob garra jidan kwaitbalawan jis laik det bard gulum dab. Luk 10:3 17 Yumob garra wotjim miselp, dumaji sambala men garra grebum yumob en dei garra beldimbat yumob langa olabat miting pleis, en dei garra deigim yumob langa kot en meigim yumob jandap lida langa ola haibala men en gabman bos. 18 Lagijat na dei garra dum langa yumob, dumaji yumob bilib langa mi. En yumob garra dalimbat det gudnyus langa olabat en langa ola Jintail pipul du. 19-20 Bat yumob kaan wori blanga wanim yumob garra tok, dumaji det Holi Spirit brom yumob Dedi langa hebin garra dalim yumob wanim blanga tok. Mak 13:9-11; Luk 12:11,12; 21:12-15
21 “Wen det taim garra kaman, sambala men garra hendimoba olabat ron braja langa ola haibala men blanga kilim olabat dumaji olabat laigim mi, en sambala dediwan garra hendimoba olabat ron biginini langa ola haibala men du blanga kilim olabat dumaji dei laigim mi, en sambala biginini garra dum lagijat du langa olabat ron mami en dedi, Mak 13:12; Luk 21:16 22 en ebribodi garra heidim yumob dumaji yumob laigim mi. Bat if yumob nomo gibap wen ol detkain ting garra hepin langa yumob, wal God garra seibum yumob. Meth 24:9,13; Mak 13:13; Luk 21:17
23 “Bambai wen dei garra meigim trabul langa yumob langa eni taun, yumob garra ranawei langa najawan taun. Trubala ai dalim yumob. Mi na det Speshalwan Men hu garra kambek bifo yumob binij yumob wek langa ola taun langa dijan kantri blanga ola Isreil pipul.
24 “Wal yumob jinggabat na. Det wekinmen nomo haibala langa im bos, en if pipul tridim im seimwei laik dei tridim im bos, wal im garra gudbinji. Luk 6:40; Jon 13:16; 15:20 25 Wal yumob nomo haibala langa yumob titja, en if pipul tridim yumob seimwei laik dei tridim yumob titja, wal yumob garra gudbinji. Wi ol wan femili, en if dei gulum mi det dibuldibul neim Belsibul, wal dei garra gulum yumob mowa nogudbala neim. Meth 9:34; 12:24; Mak 3:22; Luk 11:15
26 “Yumob sabi na? Yumob kaan bradin langa enibodi, dumaji God garra opinimap det plen blanga im weya imbin blandim basdam. Imbin gaburrumap det plen basdam. Bat im garra opinimat det plen blanga im na, Mak 4:22; Luk 8:17 27 en ebrijing ai dalim yumob naitaim kwaitbalawei, yumob garra dalimbat ola pipul deitaim adbalawei. En ebrijing ai dalim yumob insaid langa haus, yumob garra dalimbat ola pipul atsaid langa det haus.
28 “Yumob kaan bradin blanga detlot pipul hu gin kilim yumob ded. Dei gin kilim ded det bodipat blanga yumob, bat dei kaan kilim ded det spiritpat blanga yumob. Yumob garra bradin oni langa God, dumaji im gin kilim yumob bodipat en spiritpat ded en afta im gin tjakam yumob langa det helfaiya. Trubala ai dalim yumob. Oni langa im na yumob garra bradin.
29 “Yumob sabi ol detlot lilwan bard nomo diyawan dumaji yumob gin baiyim dubala blanga lilwan prais. Bat if God nomo larram olabat dai, wal olabat kaan dai. 30 Wal God im jinggabat yumob du, en im sabi ebrijing blanga yumob. Im sabi haumeni heya yu garram langa yumob hed. 31 Wal yumob kaan bradin blanga enibodi, dumaji yumob laif mowa diyawan langa ol detlot lilwan bard.
32 “Ai dalim yumob. If enibodi tok gudbalawei blanga mi langa ola pipul, wal ai garra tok gudbalawei blanga im langa main Dedi du wen im garra jadjim ebribodi langa hebin. 33 Bat if enibodi tok dei nomo sabi mi langa ola pipul, wal ai garra tok ai nomo sabi im langa main Dedi du. 2 Tim 2:12
34 “Maitbi yumob reken aibin kaman blanga meigim ebribodi jidan kwaitbalawei. Bat nomo. Aibin kaman blanga meigim ebribodi kadimat miselp. 35 Brom tudei na ola pipul langa wan femili garra kadimat miselp, dumaji sambala pipul bulurrum mi en sambala pipul nomo bulurrum mi. Det dedi garra fait langa im san, en det san garra fait langa im dedi, en det mami garra fait langa im doda, en det doda garra fait langa im mami, 36 en det mamiwan garra fait langa im gajin du, dumaji wen enibodi bulurrum mi, im ron femili garra gibit im adtaim. Maika 7:6
37 “Wen enibodi kaman langa mi, en im wandi jidan wekinmen blanga mi, wal im garra laigim mi mowa langa im mami en dedi. If im laigim im san en doda mowa langa mi, wal im nomo rait blanga jidan wekinmen blanga mi. 38 En if im nomo redi blanga bulurrum mi en dai blanga mi, wal im kaan jidan main wekinmen. Meth 16:24; Mak 8:34; Luk 9:23 39 If enibodi jinggabat blanga seibum im ron laif, wal bambai wen im dai, im garra dai olagijawan. Bat wen enibodi lujim im laif blanga mi, wal nomeda im dai, bat stil God garra meigim im jidan laibala olagijawan. Meth 16:25; Mak 8:35; Luk 9:24; 17:33; Jon 12:25
40 “Wen enibodi jingat langa main wekinmen gudbinjiwei, im jingat gudbinjiwei langa mi du. En wen im jingat langa mi lagijat, im jingat langa main Dedi hubin jandim mi du. Mak 9:37; Luk 9:48; 10:16; Jon 13:20 41 En wen enibodi welkam langa det mesinja blanga God dumaji im na garram det wed blanga God, wal im garra gedim det seimwan prais weya det mesinja garra gedim. En wen enibodi welkam langa eni gudbala men dumaji det men im gudbala, wal im garra gedim det seimwan prais weya det gudbala men garra gedim. 42 Trubala ai dalim yumob. Wen enibodi dum enijing blanga album yumob dumaji yumob bulurrum mi, wal God garra peiyimbek im blanga det ting weya imbin gibit yumob. Nomeda det ting bin lilwan, laiga kap garram woda, bat stil God garra peiyimbek im.” Lagijat na Jisas bin tok langa im wekinmen olabat.

10:7 Luk 10:4-12

10:9-10 1 Karin 9:14; 1 Tim 5:18

10:14 Eks 13:51

10:15 Jen 19:24-28; Meth 11:24

10:16 Luk 10:3

10:19-20 Mak 13:9-11; Luk 12:11,12; 21:12-15

10:21 Mak 13:12; Luk 21:16

10:22 Meth 24:9,13; Mak 13:13; Luk 21:17

10:24 Luk 6:40; Jon 13:16; 15:20

10:25 Meth 9:34; 12:24; Mak 3:22; Luk 11:15

10:26 Mak 4:22; Luk 8:17

10:33 2 Tim 2:12

10:36 Maika 7:6

10:38 Meth 16:24; Mak 8:34; Luk 9:23

10:39 Meth 16:25; Mak 8:35; Luk 9:24; 17:33; Jon 12:25

10:40 Mak 9:37; Luk 9:48; 10:16; Jon 13:20