4
Stori blanga sid
Methyu 13:1-9; Luk 8:4-8
Bambai na Jisas bin gobek langa Leik Gelali blanga titjimbat ola pipul. Detmatj pipul bin kaman blanga lisin langa im, en imbin lafta gowin langa bout. Imbin jidan langa det bout langa woda, en ola pipul bin jandap ebriweya langa bitjsaid lukinat langa im, Luk 5:1-3 en imbin dalim olabat stori blanga meigim olabat jinggabat. “Yumob irrim mi na. Wantaim wan men bin go plentimbat sid, en imbin tjakambat detlot sid ebriweya. Sambala sid bin buldan langa roud, en ola bard bin kaman en dagat detlot sid. Sambala sid bin buldan langa stoniwan pleis, en detlot sid bin gro kwikbala, dumaji det graun bin jidan lilbit langa top. Bat wen det san bin gidap, imbin barnimap detlot plent, en deibin ol draiyap, dumaji detlot rut nomo bin godan insaid langa graun. Sambala sid bin buldan langa ola jigiwan gras, en wen deibin gro, detlot jigiwan gras bin jugum detlot plent, en detlot plent nomo bin abum eni daga. Bat sambala sid bin buldan langa gudwan graun, en deibin gro gudwei, en deibin abum loda daga. Sambala bin abum lilbit daga en sambala bin abum bigmob daga en sambala bin abum detmatj. Wal yumob irrim na. Wen yumob irrim dijan stori, yumob garra jinggabat.” Lagijat na Jisas bin tok.
Wanim im toktok langa det stori
Methyu 13:10-17; Luk 8:9,10
10 Afta na wen Jisas bin jidan miselp, sambala pipul bin kaman langa im garram im wekinmen olabat, en deibin askim im blanga dalim olabat wanim imbin toktok langa det stori.
11 Wal Jisas bin dalim olabat, “God garra meigim yumob sabi det Nyubalawei blanga kaman langa im. Bat detlot najalot pipul kaan sabi. 12 Ai garra tok langa detlot pipul garram detkain stori, dumaji dei garra irrim det trubala wed blanga God. Bat dei kaan sabi det wed. En dei garra lukabat det wei langa God. Bat dei kaan faindim det wei. If dei faindim det trubala wed blanga God, en dei sabi det wed, wal dei garra libum det nogudbalawei en bulurrum Godwei, en God garra larram olabat go fri.” Aisai 6:9,10
Wanim det stori blanga sid im min
Methyu 13:18-23; Luk 8:11-15
13 Afta na Jisas bin askim detlot pipul hubin kaman langa im, “Yumob nomo sabi det stori blanga detlot sid? If yumob nomo sabi det stori, wal hau yumob garra sabi ola najalot stori? 14 Wal ai shoum yumob na. Det men weya imbin plentimbat detlot sid, imbin jis laik imbin spredimat det wed blanga God. 15 En sambala pipul dei jis laik detlot sid weya bin buldan langa roud. Dei irrim det wed. Bat streidawei Seitin im kaman en deigidawei det wed brom olabat. 16 Sambala pipul dei jis laik detlot sid weya bin buldan langa stoniwan pleis. Dei irrim det wed, en dei lisin langa det wed gudbinjiwei. 17 Bat det wed im nomo gowin insaid langa olabat, en dei nomo lisin langa det wed fo longtaim. Wen enikain trabul kaman langa olabat dumaji deibin bilib langa det wed, dei gibit bekboun langa det wed na. 18 Sambala pipul dei jis laik detlot sid weya bin buldan langa detlot jigiwan gras. Dei irrim det wed, en dei bilib langa det wed. 19 Bat dei wori blanga enijing, en dei jinggabat blanga mani, en dei wandim olkain ting. Dei nomo gibit det wed rum, en det wed kaan wek langa olabat laif. 20 Sambala pipul dei jis laik detlot sid weya bin buldan langa det gudwan graun. Dei irrim det wed, en dei bilib langa det wed, en det wed im wek langa olabat laif. Blendibala daga bin kamat brom detlot sid weya bin buldan langa det gudwan graun. En lagijat gin wen det wed im wek langa enibodi laif, im meigim im jidan strongbala mowa en mowa ebridei.”
Lemp andanith langa dram
Luk 8:16-18
21 Wal Jisas bin kipgon dalimbat olabat stori, “Wen enibodi laidim lemp, im kaan go en pudum det lemp andanith langa dram o andanith langa im bangk. Im garra heingimap det lemp blanga meigim lait. Meth 5:15; Luk 11:33 22 En im lagijat du langa det wed blanga God. Wen God blandim det wed blanga im, wal im garra shoum det wed afta. En wen im gaburrumap det wed blanga im, wal im garra meigim det wed kamat langa opin afta. Meth 10:26; Luk 12:2 23 Wal yumob irrim na. Wen yumob irrim dijan stori, yumob garra jinggabat.”
24 Wal Jisas bin kipgon tok langa olabat, “Yumob jinggabat brabliwei ol dislot ting weya mi dalimbat yumob. God garra tridim yumob seimwei jis laik yumob tridim det wed blanga im. Bat mowa strongbalawei im garra lagijat langa yumob. Meth 7:2; Luk 6:38 25 If yumob garram det wed langa yumob laif, wal God garra meigim yumob sabi mowa. Bat if yumob irrim det wed, en yumob nomo duwit, wal God garra deigidawei det wed brom yumob.” Meth 13:12; 25:29; Luk 19:26
26 Wal Jisas bin kipgon tok langa olabat, 27 “Wen det fama plentimbat ola sid, afta na ebrinait im oldei silip, en deitaim im oldei go en wek langa im fam, en wen im wek lagijat, detlot sid kamat na, en dei gro. Bat det fama nomo sabi hau dei gro. 28 Det graun na meigim ola sid gro en abum daga. Basdam det plent im kamat lilwan, en wen im gro bigwan, im abum daga na, 29 en wen det daga im kukwan, im taim blanga gajimbat ola daga, en det fama im go en gajim im naif, en im go kadimbat ola daga. En im lagijat gin langa yumob. If yumob bulurrum det wed blanga God, wal im garra wek langa yumob laif en tjeinjimbat yumob.” Jowal 3:13
Stori blanga lilwan sid
Methyu 13:31,32,34; Luk 13:18,19
30 Wal Jisas bin dalim olabat najawan stori na, “Ai garra dalim yumob hau det wed blanga God garra wek. 31 Im jis laik wen yumob abum det brabli lilwan sid brom det tri gulum mastadtri. Yumob go en plentimbat det lilwan sid, 32 en afta im gro brabli bigwan tri. Wal lagijat na oni lilbit pipul bin bulurrum det wed blanga God basdam. Bat mowa en mowa garra bulurrum det wed.”
33 Wal Jisas bin tok pitja stori na langa ola pipul. Imbin dalimbat olabat det wed blanga album olabat sabi. 34 Im nomo bin oldei tok langa olabat eniwei. Imbin oldei yusum detkain stori na. Bat wen imbin jidan miselp garram im wekinmen olabat, imbin oldei dalimbat olabat wanim detlot stori bin tok.
Jisas bin stapam win en weib
Methyu 8:23-27; Luk 8:22-25
35 Aftanuntaim na bifo san bin godan Jisas bin tok langa im wekinmen olabat, “Wi garra krosim najasaid langa dijan woda na.”
36 Wal deibin libum detlot pipul deya gin, en detlot wekinmen bin gowin langa det bout weya Jisas bin jidan, en deibin stat blanga krosim det woda, en sambala pipul bin bulurrum olabat garram olabat bout.
Wal Jisas bin go en leidan langa bek langa det bout, en imbin pudum im hed ontop langa pila, en imbin silip.
37 Bambai na bigbala stom bin gidap garram strongbala win, en ola weib bin gidap, en det woda bin gowin insaid langa det bout blanga meigim det bout draun.
38 Wal detlot wekinmen bin go en weikimap Jisas, en deibin tok, “Titja, wi garra draun! Wotfo yu nomo jinggabat melabat?”
39 Wal Jisas bin gidap, en imbin dalim det win blanga stap, en imbin dalim det woda blanga jidan kwaitbala, en det win bin stap, en detlot weib bin ol jidan kwaitbala. 40 En Jisas bin tok langa im wekinmen olabat na, “Wotfo yumob bradin? Maitbi yumob nomo bilib langa mi?”
41 Wal detlot wekinmen bin bradin brabliwei, en deibin tok miselp, “Wotkain men dijan? Im tok langa win en langa weib, en dubala duwit langa im!”

4:1 Luk 5:1-3

4:12 Aisai 6:9,10

4:21 Meth 5:15; Luk 11:33

4:22 Meth 10:26; Luk 12:2

4:24 Meth 7:2; Luk 6:38

4:25 Meth 13:12; 25:29; Luk 19:26

4:29 Jowal 3:13