13
Stori blanga sid
Mak 4:1-9; Luk 8:4-8
Brom deya det seimdei Jisas bin gobek langa Leik Gelali blanga titjimbat ola pipul. Detmatj pipul bin kaman blanga lisin langa im, en imbin lafta gowin langa bout blanga gajim rum. Imbin jidan langa det bout ontop langa woda, en ola pipul bin jandap ebriwei langa bitjsaid lukinat langa im, en imbin dalim olabat stori blanga meigim olabat jinggabat. Luk 5:1-3
Imbin tok, “Yumob irrim mi na. Wantaim wan fama bin go en plentimbat sid. Imbin tjakambat det sid ebriweya, en sambala sid bin buldan langa roud, en ola bard bin kaman en dagat. Sambala sid bin buldan langa stoniwan pleis nomo garram matj graun, en detlot sid bin gro kwikbala, dumaji det graun bin jidan lilbit langa top. Bat wen det san bin gidap, imbin barnimap detlot plent en deibin ol draiyap, dumaji detlot rut nomo bin godan insaid langa graun. Sambala sid bin buldan langa ola jigiwan gras, en wen deibin gro, detlot jigiwan gras bin jugum olabat, en detlot plent, nomo bin abum eni daga. Sambala sid bin buldan langa gudwan graun, en deibin gro gudwei, en deibin abum loda daga. Sambala bin abum lilbit daga, en sambala bin abum bigmob daga, en sambala bin abum detmatj. Wal if yu garram irriwol, yu garra jinggabat det stori.” Lagijat na Jisas bin tok.
Wanim im tokinabat langa det stori
Mak 4:10-12; Luk 8:9,10
10 Afta na ola wekinmen blanga Jisas bin kaman langa im, en deibin askim im, “Wotfo yu oldei tok langa ola pipul garram detkain stori?”
11 Wal Jisas bin tok, “God bin meigim yumob sabi im na det brabli haibalawan Bos, bat detlot najalot pipul kaan sabi. 12 If enibodi garram det wed langa im laif, wal God garra meigim im sabi mowa. Bat if im irrim det wed, en im nomo duwit, wal God garra deigidawei det wed brom im. Meth 25:29; Mak 4:25; Luk 8:18; 19:26
13 “Wal ai garra tok langa detlot pipul garram detkain stori, dumaji dei garra irrim det trubala wed blanga God. Bat dei kaan sabi det wed. Dei garra lukabat det wei blanga go langa God. Bat dei kaan faindim det wei. 14 Longtaim langa oltestaman det speshalwan mesinja blanga God neim Aisaiya bin tok blanga detkain pipul. Imbin tok, ‘Detkain pipul garra irrimbat det wed. Bat dei kaan sabi. En dei garra lukabat det trubalawei. Bat dei kaan faindim, dumaji deibin jadimap olabat hat en main, en dei nomo garram irriwol, en dei nomo garram ai du. 15 Bat if dei nomo bina jidan lagijat, wal dei bina luk garram olabat ai, en dei bina irrim garram olabat irriwol, en dei bina sabi garram olabat hat en main, en dei bina tenim miselp langa God, en im bina meigim olabat gudbala.’ Lagijat na Aisaiya bin tok. Aisai 6:9,10
16 “Wal yumob brabli lakiwan, dumaji yumob gin luk garram yumob ai, en yumob gin irrim garram yumob irriwol. 17 Trubala ai dalim yumob. Blendibala speshalwan mesinja blanga God bin wandi luk wanim yumob luk. Bat dei nomo bin luk. En deibin wandi irrim wanim yumob irrim. Bat dei nomo bin irrim. Luk 10:23,24
Wanim det stori blanga sid im min
Mak 4:13-20; Luk 8:11-15
18 “Wal yumob irrim mi na, dumaji ai garra dalim yumob det mining blanga det stori blanga detlot sid. 19 Sambala pipul dei jis laik detlot sid weya bin buldan langa roud. Dei irrim det wed blanga God hu jidan det brabli haibalawan Bos. Bat dei nomo sabi det wed, en streidawei Seitin im kaman en deigidawei det wed brom olabat. 20 Sambala pipul dei jis laik detlot sid weya bin buldan langa stoniwan pleis. Dei irrim det wed, en dei lisin langa det wed gudbinjiwei. 21 Bat det wed nomo gowin insaid langa olabat, en dei nomo lisin langa det wed fo longtaim, en wen enikain trabul kaman langa olabat, wal dei tenawei brom det wed na. 22 Sambala pipul dei jis laik detlot sid weya bin buldan langa detlot jigiwan gras. Dei irrim det wed, en dei bilib langa det wed. Bat dei oldei wori blanga ebrijing dei wandimbat, en dei oldei jinggabat blanga mani, en dei nomo gibit rum blanga det wed, en det wed kaan wek langa olabat laif na. 23 Sambala pipul dei jis laik detlot sid weya bin buldan langa det gudwan graun. Dei irrim det wed, en dei bilib langa det wed, en det wed im wek langa olabat laif na. Blendibala daga bin kamat brom detlot sid weya bin buldan langa det gudwan graun. Det wed meigim olabat jidan strongbala mowa en mowa ebridei.”
Stori blanga rabishwan gras
24 Jisas bin dalim olabat najawan pitja stori na. Imbin tok, “Ai garra dalim yumob hau God im garra jidan brabli haibalawan Bos. Im jis laik det fama wen imbin plentim ola gudwan sid blanga growimap daga langa im gadin, 25 en afta wen ebribodi bin silip, sambodi bin kaman en imbin tjakam loda rabishwan gras sid langa det gadin. 26 Bambai na wen detlot daga bin kamat, ola rabishwan gras bin kamat du, 27 en detlot wekinmen blanga det fama bin kaman en dalim im, ‘Bos, yubin plentim gudwan sid langa yu gadin, indit? Wal wotfo ola rabishwan gras bin kamat?’ 28 En det fama bin tok, ‘Main bedfren bin tjakam detlot rabishwan gras sid langa main gadin.’ En detlot wekinmen bin tok, ‘Wal yu wandim melabat blanga go en pulumat ol detlot rabishwan gras?’ 29 En det fama bin tok, ‘Nomo. If yumob pulumat detlot rabishwan gras, yumob mait pulumat ola gudwan sid daga du. 30 Yumob libum det rabishwan gras deya, en wen detlot sid daga im kukwan, ai garra dalim ola wekinmen blanga deigidawei detlot rabishwan gras en meigim hip en barnimap, en afta dei gin gajimbat ola sid daga en hipimap langa det haus.’ ”
Stori blanga mastadsid en raising
Mak 4:30-32; Luk 13:18,19
31-32 Jisas bin dalim olabat najawan pitja stori na. Imbin tok, “Ai garra dalim yumob hau God im garra jidan brabli haibalawan Bos. Im jis laik wen yu abum det brabli lilwan sid brom det tri gulum mastadtri. Nomeda det sid im brabli lilwan, bat stil wen yumob go en plentim det lilwan sid langa yumob gadin, im gro brabli bigwan tri, en ola bard oldei go en meigim olabat nes deya. Wal lagijat na oni lilbit pipul bin bulurrum det wed blanga God basdam. Bat mowa en mowa garra bulurrum im.”
33 Jisas bin dalim olabat najawan pitja stori na. Imbin tok, “Ai garra dalim yumob hau God im garra jidan brabli haibalawan Bos. Im jis laik wen det gel gajim raising, en im miksimap det raising garram blendibala flauwa raidap im raisap holbit. Wal lagijat na det wed blanga God garra tjeinjim yumob laif.”
34 Wal Jisas bin oldei tok langa ola pipul garram detkain pitja stori na. Im nomo bin tok langa olabat eniwei. Oni garram detkain pitja stori na, dumaji God bin tok im garra dum lagijat na. 35 Longtaim wan speshalwan mesinja blanga God bin tok langa oltestaman blanga dijan ting. Imbin tok, “Im garra tok langa ola pipul garram stori, en im garra dalimbat olabat olkain ting weya nobodi kaan sabi. Brom det taim wen God bin meigim ebrijing raidap tudei nobodi bin irrim det wed weya im tok.” Lagijat na det speshalwan mesinja bin tok. Saam 78:2
Jisas im dalim det mining blanga rabishwan gras
36 Wal Jisas bin gowei brom ol detlot pipul na, en imbin gowin insaid langa wan haus, en ola wekinmen blanga im bin kaman langa im, en deibin askim im, “Yu dalim melabat wanim yubin tokinabat garram det stori blanga detlot rabishwan gras.”
37 Wal Jisas bin tok, “Mi na det Speshalwan Men weya God bin jandim, en mi jis laik det fama hubin plentim det gudwan sid, 38 en dijan kantri im jis laik det gadin, en detlot pipul hu bulurrum mi, olabat jis laik detlot gudwan sid, en detlot pipul hu bulurrum Seitin, olabat jis laik detlot rabishwan gras, 39 en Seitin im jis laik det bedfren hubin tjakam detlot rabishwan gras langa det gadin. Det dei wen God garra jadjim ebribodi, im jis laik wen imbin taim blanga gajimbat detlot kukwan daga, en ola einjul olabat jis laik detlot wekinmen hubin gajimbat detlot kukwan daga en deigidawei ola rabishwan gras.
40 “Deibin hipimap detlot rabishwan gras en deibin barnimap olabat. En wen det dei garra kaman weya God garra jadjim ebribodi, im garra hepin lagijat na. 41 Bambai ai garra jandim main einjul olabat blanga gajimbat ol detlot pipul hu oldei dumbat nogudbala ting iya langa dijan kantri, en detlot einjul garra gajim detlot pipul hu oldei meigim najalot pipul dumbat nogudbala ting du, 42 en detlot einjul garra tjakam olabat langa det bigbala faiya weya dei garra kraikrai en jidan nogudbinji garram loda pein, 43 en afta ol detlot pipul hu bulurrum God garra jidan langa det nyubala hebin en nyubala kantri weya olabat Dedi garra meigim, en dei garra shain brabliwei jis laik det san.
“Wal yumob irrim mi na if yumob garram irriwol.
Stori blanga diyawan ting
44 “Wen God im garra jidan brabli haibalawan Bos im jis laik wen sambodi faindim brabli diyawan ting insaid langa graun. Im gudbinji blanga det ting, en im gaburrumap det ting, en im go en selim ebrijing blanga im blanga baiyim det pedik weya imbin faindim det ting dumaji im wandim det ting.
Stori blanga brabli gudwan pelbid
45 “Trubala im brabli haibala ting blanga jidan garram God. Nomeda yumob garra libum ebrijing blanga bulurrum im, bat stil yumob garra dum. Im jis laik det men weya im oldei lukabat pelbid, 46 en wen im faindim det brabli gudwan pelbid, im go en selim ebrijing blanga im blanga baiyim det pelbid, dumaji im wandim det ting.
Stori blanga fishnet
47 “Wen God im garra jidan brabli haibalawan Bos im jis laik ola fishamen weya dei tjakam olabat fishnet langa woda en gajim olkain fish, 48 en wen det fishnet im ful, dei pulum im langa beingk, en dei kadimat ola fish. Dei pudum ola gudwan fish langa olabat bakit, en dei tjakidawei ola nogudwan fish. 49 Wal lagijat na im garra hepin wen det dei garra kaman weya God garra jadjim ebribodi. Detlot einjul garra kadimat ol detlot nogudbala pipul brom detlot gudbala pipul, 50 en dei garra tjakam detlot nogudbala pipul langa det bigbala faiya weya dei garra kraikrai en jidan nogudbinji garram loda pein.”
51 Jisas bin askim im wekinmen olabat na, “Yumob sabi wanim aibin dalimbat yumob na?” En deibin tok, “Yuwai.”
52 Wal Jisas bin dalim olabat, “Wal sambala lowamen bin stat bulurrum det Nyubalawei main, en dei garra jidan jis laik det men hu oldei sherimat ola gudwan ting brom im haus. Dei garra dalimbat det olwan wed weya God bin gibit longtaim, en dei garra dalimbat det nyuwan wed weya aibin gibit yumob tudei du.”
Detlot pipul brom Jisas ronwan taun bin gibit bekboun langa im
Mak 6:1-6; Luk 4:16-30
53 Afta na wen Jisas bin binij dalimbat olabat detlot stori, imbin gowei brom det pleis, 54 en imbin gobek garram im wekinmen olabat langa im ron kantri langa Nesareth weya imbin growap. Deya na imbin titjimbat ola pipul langa det Juwish Miting Pleis, en wen deibin irrim im tok, deibin ol hatjamp, en deibin askimbat miselp, “Brom weya imbin gajim ol dislot stori? Hubin meigim im klebabala lagijat? En hau im dumbat ol detlot klebabala ting? 55 Im san blanga det kapinta, indit? Im det san blanga det wuman neim Meri, indit? En im det braja blanga detlot fobala men neim Jeims en Josef en Judas en Saiman, indit? 56 En im sista olabat iya langa wi du, indit?” 57 Lagijat na im ron kantrimen olabat bin tok, en deibin gibit im bekboun.
Wal Jisas bin dalim olabat, “Pipul ebriweya oldei shoum rispek langa speshalwan mesinja blanga God. Bat nomo detlot pipul langa im ron taun. Ola femili en rileishan blanga im kaan teiknodis langa im en rispek langa im.” Jon 4:44
58 Afta na Jisas nomo bin dum eni klebabala ting deya, dumaji detlot pipul nomo bin bilib langa im.

13:2 Luk 5:1-3

13:12 Meth 25:29; Mak 4:25; Luk 8:18; 19:26

13:15 Aisai 6:9,10

13:17 Luk 10:23,24

13:35 Saam 78:2

13:57 Jon 4:44