3
Men garram kripulwan bingga
Methyu 12:9-14; Luk 6:6-11
Bambai na wan Sebathdei Jisas bin gowin langa det Miting Pleis blanga ola Juwish pipul deya langa det taun gulum Kapeniyam, en wan men bin deya garram kripulwan bingga.
Wal sambala pipul langa det Miting Pleis bin wandi faindim folt langa Jisas, en deibin lukinat langa im brabliwei if im garra meigim det men garram kripulwan bingga gudbala langa Sebathdei.
Wal Jisas bin jingat langa det men garram kripulwan bingga, “Yu kaman en jandap iya lida langa ebribodi.”
Afta na Jisas bin askim detlot pipul, “Wanim det lowa blanga wi dalim wi blanga dum langa Sebathdei? Im dalim wi blanga album sambodi o blanga ardim im? Im dalim wi blanga seibum sambodi laif o blanga deigidawei im laif?” Bat detlot pipul nomo bin tok enijing langa im. Deibin lafta ol jidan kwaitbala.
Wal Jisas bin lukaran langa detlot pipul, en nomeda imbin gitwail langa olabat, bat imbin stil fil sori blanga olabat, dumaji dei nomo bin wandi lisin langa enijing.
Wal Jisas bin tok langa det men garram det kripulwan bingga na, “Yu pudumat yu bingga.” En det men bin pudumat im bingga, en streidawei im bingga bin gudwan.
Wal detlot serramonimen gulum Ferasi bin gowei brom det Miting Pleis, en streidawei deibin go langa sambala wekinmen blanga det gabman bos neim Herod, en deibin ol dalim miselp, “Hau wi garra kilim Jisas ded?”
Bigmob pipul langa Leik Gelali
Brom deya Jisas en im wekinmen olabat bin gowei brom det taun, en deibin go langa Leik Gelali, en bigmob pipul bin kamat langa im deya. Detlot pipul bin kaman brom ebriweya. Deibin kaman brom Gelali en brom Judiya en brom Jerusalem en brom det kantri gulum Idumiya en brom det kantri sanraisaid langa det Jodan Riba en brom det kantri blanga det dubala taun gulum Taya en Saidan. Ol detlot pipul bin kaman langa Jisas, dumaji deibin irrim imbin dumbat ol detlot gudbala ting.
Wal detmatj pipul bin deya langa Jisas, en imbin lafta dalim im wekinmen olabat blanga meigim bout redi blanga im blanga gowin if detlot pipul kaan gibit im rum. 10 Ola sikbala pipul bin trai en lukabat wei blanga tatjimbat im, en imbin meigim olabat gudbala, Mak 4:1; Luk 5:1-3 11 en ol detlot pipul hubin abum nogudbala spirit insaid langa olabat, wen deibin luk Jisas, detlot spirit bin meigim olabat buldan langa im fut, en deibin jingat, “Yu na det San blanga God!” 12 Bat Jisas bin dalim detlot nogudbala spirit nomo blanga dalim enibodi hu im.
Twelbala speshalwan mishanri blanga Jisas
Methyu 10:1-4; Luk 6:12-16
13 Brom deya Jisas bin gowap langa wan hil, en imbin jingat langa detlot men weya imbin wandim blanga go garram im, en deibin kaman langa im, 14 en imbin pikimat twelbala wekinmen, en imbin meigim olabat speshalwan mishanri blanga im blanga dalimbat pipul det gudnyus, 15 en imbin gibit olabat pawa blanga andimwei nogudbala spirit brom enibodi.
16-18 Jisas bin pikimat dislot men na. Saiman, Jeims en im braja Jon, Endru, Filip, Bathalamyu, Methyu, Tamas, Jeims det san blanga Elfiyas, Thediyas, Saiman Peitriyat en Judas Askeriyat. Jisas bin pikimat dubala Saiman, en imbin gulum det feswan Pida, en det sekanwan deibin gulum im Peitriyat. Det dubala san blanga Sebadi neim Jeims en Jon, Jisas bin gulum dubala Thanda. 19 En det Judas Askeriyat im na det men hu garra gibitawei Jisas bambai langa detlot pipul hu garra kilim im.
Jisas en det boswan dibuldibul
Methyu 12:22-32; Luk 11:14-23; 12:10
20 Brom deya Jisas bin gobek langa det kemp langa Kapeniyam, en detmatj pipul bin stil wandim im, en deibin majurrumap miselp langa det kemp, en Jisas en im wekinmen olabat nomo bin abum taim blanga dagat daga.
21 Wal wen detlot femili blanga Jisas bin irrim det nyus blanga im, deibin go blanga gajim im en deigimbek im langa olabat ron kemp, dumaji sambala pipul bin tok, “Det men im granggibala.”
22 Wal sambala lowamen hubin kaman brom Jerusalem bin deya, en deibin tok, “Det men im garram det boswan dibuldibul neim Belsibul insaid langa im, en det dibuldibul na gibit im det pawa blanga andimwei detlot najalot nogudbala dibuldibul brom enibodi.” Meth 9:34; 10:25
23 Wal Jisas bin jingat langa detlot lowamen blanga kaman langa im, en imbin dalim olabat stori blanga meigim olabat jinggabat. “Wanim yumob reken? Det boswan dibuldibul gin andimwei dibuldibul? 24 Najing. Im kaan lagijat. Yumob sabi? If ola pipul langa wanbala traib kadimat miselp en faitfait gija, wal detlot pipul blanga det wanbala traib garra binijimap olabat ronwan traib gin. 25 En if ola femili langa wanbala kemp kadimat miselp en faitfait gija, wal det femili garra binijimap miselp gin. 26 En im lagijat gin blanga Seitin. If Seitin en im dibuldibul olabat kadimat miselp en faitfait gija, wal dei garra binijimap miselp gin, en afta Seitin kaan jidan boswan na.
27 “Wal yumob irrim mi na. Nobodi kaan gowin eniwei langa strongbala men haus en pulumat im enijing. Yu garra taiyimap det strongbala men basdam, en afta yu gin pulumat im enijing. En im lagijat du wen mi andimwei dibuldibul. 28 Trubala ai dalim yumob. God gin larramgo enibodi fri brom ol detlot nogudbala ting weya imbin dumbat en brom ol detlot nogudbala wed weya imbin tok. 29 Bat if enibodi nomo laigim det Holi Spirit, en im tok nogudbalawei blanga det Holi Spirit, wal God kaan larramgo im fri brom det ting. God kaan bringimbek im, dumaji im garra deigim det panishmen.” Luk 12:10
30 Lagijat na Jisas bin tok langa detlot lowamen, dumaji imbin abum det Holi Spirit insaid langa im. Bat sambala pipul bin tok imbin abum nogudbala spirit insaid langa im.
Jisas en im femili
Methyu 12:46-50; Luk 8:19-21
31 Wal det femili blanga Jisas bin kamat langa det haus weya Jisas bin jidan, en deibin jandap atsaid, en deibin jandim wed blanga im blanga dalim im blanga kamat atsaid langa olabat.
32 Wal bigmob pipul bin deya insaid garram Jisas, en deibin dalim im, “Yu mami en yu braja en yu sista olabat deya atsaid lukabat yu.”
33 Wal Jisas bin tok, “Hu main mami en hu main baba?” 34 En imbin luk langa detlot pipul deya, en imbin tok, “Ai dalim yumob hu main mami en main braja en main sista olabat. 35 If enibodi dum wanim God wandim im blanga dum, wal im na main femili.”

3:10 Mak 4:1; Luk 5:1-3

3:22 Meth 9:34; 10:25

3:29 Luk 12:10