2
Leimbala bin gidap
Methyu 9:1-8; Luk 5:17-26
Fyudeis afta Jisas bin gobek langa det taun gulum Kapeniyam, en wen imbin kamat langa det kemp blanga im, det nyus blanga im bin spredat ebriweya langa det taun, en bigmob pipul bin go langa det kemp blanga im. Detmatj pipul bin hipap deya, en deibin jadimap det kemp, en nomo eni rum bin deya langa det dowa blanga gowin insaid.
Wal Jisas bin insaid langa det haus dalimbat detlot pipul det gudnyus, en fobala men bin kaman deya langa det kemp. Deibin garrimap wanbala leimbala men garram im sweig. Bat dei nomo bin go gulijap langa Jisas, dumaji detlot pipul bin jadimap det haus, en detlot fobala men bin lafta galimap ontop langa det haus, en deibin deigimat det ruf rait ontop langa Jisas weya imbin jandap, en wen deibin binij deigimatbat det ruf, deibin pudumdan det leimbala men garram det sweig.
Wal wen Jisas bin luk olabat, imbin sabi deibin bilib langa im brabli, en imbin tok langa det leimbala men, “Main fren, ai larramgo yu fri brom det nogudbalawei blanga yu.”
Wal wen sambala lowamen deya bin irrim Jisas tok lagijat, deibin gitwail, en deibin jinggabat en tok miselp, “Wotfo dijan men im tok lagijat? Im laiya langa God, en im trai en meigim miselp God. Nobodi kaan larramgo enibodi fri brom olabat nogudbalawei. Oni God na gin larramgo enibodi fri.”
Wal streidawei Jisas bin sabi wanim detlot lowamen bin jinggabat, en imbin dalim olabat, “Wotfo yumob jinggabat lagijat? Yumob reken ai kaan dalim det leimbala men, ‘Ai larramgo yu fri brom det nogudbalawei blanga yu.’ Wal wanim yumob reken? Ai gin dalim im, ‘Yu gidap en gajim yu sweig en wok?’ 10 Ai dalim yumob. Mi na det Speshalwan Men, en ai garra shoum yumob mi bos blanga diskain ting, en ai garra shoum yumob ai gin larramgo enibodi fri brom olabat nogudbalawei.” Lagijat na Jisas bin tok langa detlot lowamen.
Afta na Jisas bin tok langa det leimbala men, 11 “Ai dalim yu. Yu gidap en gajim yu sweig en gobek langa yu kemp.”
12 Wal streidawei det leimbala men bin gidap, en imbin gajim im sweig, en imbin gowei na. En wen detlot pipul bin luk det leimbala men bin gidap, deibin ol hatjamp, en deibin jingat langa God gudbalawei dumaji deibin gudbinji, en deibin tok, “Wi nomo bin luk diskain ting bifo!”
Libai bin bulurrum Jisas
Methyu 9:9-13; Luk 5:27-32
13 Brom deya Jisas bin gobek langa Leik Gelali, en bigmob pipul bin kaman langa im, en imbin stat dalimbat olabat det gudnyus, 14 en wen imbin wokwok, imbin luk wan men neim Libai det san blanga Elfiyas bin jidanbat langa det haus weya imbin oldei gajimbat det teks mani blanga gabman.
Wal Jisas bin go langa Libai, en imbin tok, “Yu bulurrum mi.” En Libai bin gidap, en imbin bulurrum Jisas.
15 Bambai na Jisas bin go garram im wekinmen olabat blanga dagat daga langa det kemp blanga Libai, en bigmob nogudbala pipul en detlot pipul hubin oldei wek garram Libai bin ol dagat daga deya du, dumaji olabat bin ol bulurrumbat Jisas.
16 Wal sambala serramonimen gulum Ferasi bin luk Jisas bin dagadagat daga garram detlot nogudbala pipul, en deibin askim detlot wekinmen blanga im, “Wotfo im dagadagat daga garram detlot nogudbala pipul?”
17 Wal Jisas bin irrim olabat tok lagijat, en imbin dalim olabat, “Yumob jinggabat na. Det dokta nomo luk ola gudbala pipul. Im luk oni sikbala pipul. En mi lagijat du. Ai nomo bin kaman blanga gudbala pipul. Aibin kaman blanga nogudbala pipul. Blanga diskain nogudbala pipul na aibin kaman blanga dalim olabat blanga bulurrum det gudbalawei.”
Daga en wain
Methyu 9:14-17; Luk 5:33-39
18 Wantaim detlot wekinmen blanga Jon Beptis en detlot serramonimen gulum Ferasi bin abum det serramoni weya dei nomo bin dagat daga, en sambala pipul bin kaman langa Jisas, en deibin askim im, “Detlot wekinmen blanga Jon Beptis en blanga detlot Ferasi abum det serramoni weya dei nomo dagat daga. Wal wotfo detlot wekinmen blanga yu nomo abum det serramoni?”
19 Wal Jisas bin tok, “Wanim yumob reken? Wen dei abum det padi blanga det men weya garra merrit, dei kaan jidan hanggribala wen im deya langa olabat. Dei garra dagat. 20 En im lagijat langa mi du. Wen det taim garra kaman weya dei garra deigidawei mi, det taim na main wekinmen garra jidan en nomo dagat daga.
21 “Yumob jinggabat na. Yu kaan mindimap olwan klos garram nyuwan reig, dumaji wen yu washim det nyuwan reig, im garra godan lilwan, en im garra breigim det olwan klos mowa. 22 En yu kaan pudum nyuwan wain jus insaid langa olwan skinbeig, dumaji wen det wain jus babulap, im garra breigim det olwan skinbeig, en det wain en det skinbeig garra go nogud na. Yu garra pudum det nyuwan wain jus insaid langa nyuwan skinbeig. Yumob sabi? Yu kaan miksimap det olbalawei garram det nyubalawei.” Lagijat na Jisas bin tok.
Sebathdei
Methyu 12:1-8; Luk 6:1-5
23 Bambai na wan Sebathdei Jisas en im wekinmen olabat bin wok thru langa wan fam weya deibin growimap detlot sidgras blanga meigim flauwa, en detlot wekinmen bin gajimbat sambala sid daga, en deibin dagat. Dyud 23:25
24 Wal sambala serramonimen gulum Ferasi bin luk detlot wekinmen blanga Jisas, en deibin go en tok langa Jisas, “Yu luk detlot wekinmen blanga yu. Dei breigim det lowa, dumaji dei gajimbat det sid daga wen im Sebathdei.”
25-26 Wal Jisas bin tok, “Maitbi yumob nomo bin ridim det longtaimwan stori blanga King Deibid en im wekinmen olabat wen det boswan haibala serramonimen neim Abaiyatha bin jidan laibala. Deibin hanggri, en dei nomo bin abum eni daga blanga dagat, en Deibid bin go langa det haus blanga God, en imbin gajim det serramoni daga weya oni detlot serramonimen bin lau dagat, en imbin dagat det daga, en imbin gibit det daga langa im wekinmen olabat blanga dagat du. Bat God nomo bin panishim olabat wen deibin dagat det daga lagijat. 1 Sem 21:1-6; Labid 24:9
27 “Wal yumob irrim mi na. God bin meigim det Sebathdei blanga album men. Im nomo bin meigim det Sebathdei blanga meigim men nogudbinji. 28 Yumob sabi? Mi na det Speshalwan Men weya God bin jandim, en mi bos blanga det Sebathdei.” Lagijat na Jisas bin tok.

2:23 Dyud 23:25

2:25-26 1 Sem 21:1-6; Labid 24:9