9
Leimbala men bin gidap
Mak 2:1-12; Luk 5:17-26
Brom deya Jisas en im wekinmen olabat bin gowin langa det bout en deibin gobek najasaid langa Leik Gelali langa im ron taun, en deya na sambala men bin garrimap wan leimbala men garram im sweig langa Jisas, en wen Jisas bin luk olabat, imbin sabi deibin bilib langa im brabliwei, en imbin tok langa det leimbala men, “Main fren, yu garra jidan gudbinji, dumaji mi larramgo yu fri brom det nogudbalawei blanga yu.”
Wal sambala lowamen bin deya, en wen deibin irrim Jisas tok lagijat, deibin toktok miselp na, “Dis men kaan tok lagijat, dumaji im laiya langa God, en im trai en meigim miselp God.”
Wal Jisas bin sabi wanim detlot lowamen bin jinggabat, en imbin tok langa olabat, “Wotfo yumob jinggabat detkain ting? Ai sabi yumob reken ai kaan dalim det leimbala men mi larramgo im fri brom det nogudbalawei blanga im. Wal wanim yumob reken? Ai garra dalim im blanga gidap en gajim im sweig en wok? Ai dalim yumob. Mi na det Speshalwan Men, en ai garra shoum yumob mi Bos blanga diskain ting, en ai gin larramgo enibodi fri brom olabat nogudbalawei.” Lagijat na Jisas bin tok langa detlot lowamen.
En afta imbin tok langa det leimbala men na, “Ai dalim yu. Yu gidap en gajim yu sweig en gobek langa yu kemp.” En det leimbala men bin gidap, en imbin gobek langa im kemp, en wen detlot pipul bin luk det leimbala men bin gidap, deibin ol bradin, en deibin gibit preis langa God gudbinjiwei, dumaji imbin gibit detkain pawa langa pipul.
Methyu bin bulurrum Jisas
Mak 2:13-17; Luk 5:27-32
Afta na Jisas bin gowei brom det pleis, en wen imbin wokwok, imbin luk wan men bin jidanbat langa det haus weya imbin oldei gajimbat ola teks mani blanga gabman. Det men bin neim Methyu, en Jisas bin dalim im, “Yu bulurrum mi.” En Methyu bin gidap, en imbin bulurrum Jisas.
10 Bambai na Jisas en im wekinmen olabat bin dagadagat daga langa det kemp blanga Methyu, en loda nogudbala pipul en detlot men hubin oldei wek garram Methyu bin ol kaman deya, en deibin dagadagat daga garram olabat.
11 Wal sambala serramonimen gulum Ferasi bin luk Jisas bin dagadagat daga garram detlot nogudbala pipul, en deibin askim detlot wekinmen blanga im, “Wotfo yumob titja dagadagat daga garram detlot nogudbala pipul?” Luk 15:1,2
12-13 Wal Jisas bin irrim olabat tok lagijat, en imbin tok, “Yumob jinggabat dokta. Im nomo luk ola helthiwan pipul. Im luk oni sikbala pipul. En mi lagijat du. Ai nomo bin kaman blanga gudbala pipul. Aibin kaman blanga nogudbala pipul. Aibin kaman blanga dalim diskain nogudbala pipul blanga bulurrum det gudbalawei.
“Wal yumob serramonimen garra go en jinggabat det wed weya det speshalwan mesinja neim Hoseiya bin raidimdan langa det oltestaman. Det wed im tok, ‘God bin tok im nomo wandim yu blanga abum det sekrifais serramoni. Im wandim yu garra jidan kainbala langa ola pipul.’ ” Lagijat na Jisas bin tok. Meth 12:7; Hos 6:6
Daga en wain
Mak 2:18-22; Luk 5:33-39
14 Afta na detlot wekinmen blanga Jon Beptis bin kaman langa Jisas, en deibin askim im, “Melabat en ol detlot serramonimen gulum Ferasi oldei abum det serramoni blanga nomo dagat daga. Wal wotfo detlot wekinmen blanga yu nomo abum det serramoni?”
15 Wal Jisas bin tok, “Wanim yumob reken? Wen dei abum det padi blanga det men weya garra merrit, dei kaan jidan nogudbinji wen im deya langa olabat. Dei garra jidan gudbinji. En im lagijat langa mi du. Bat bambai wen det taim garra kaman weya dei garra deigidawei mi, det taim na main wekinmen olabat garra jidan nomo garram eni daga.
16 “Wal yumob jinggabat na. Yu kaan mindimap olwan klos garram nyuwan reig, dumaji wen yu washim det nyuwan reig, im garra godan lilwan, en im garra breigim det olwan klos mowa. 17 En yu kaan pudum nyuwan wain jus insaid langa olwan skinbeig, dumaji wen det wain jus babulap, im garra breigim det olwan skinbeig, en det wain en skinbeig dubala garra go nogud na. Yu garra pudum det nyuwan wain jus insaid langa nyuwan skinbeig. Yu si? Yu kaan miksimap det olbalawei garram det nyubalawei.” Lagijat na Jisas bin tok.
Lilgel en olgamen
Mak 5:21-43; Luk 8:40-56
18 Wal wen Jisas bin stil toktok deya, wan boswan blanga detlot Juwish pipul bin kaman langa im, en imbin baudan lida langa im, en imbin tok, “Main lilgel imbin dai. Wal yu kaman en pudum yu bingga langa im en meigim im gidap laibala.”
19 Wal Jisas bin gidap, en im en ola wekinmen blanga im bin go garram det boswan.
20-21 Wal wan olgamen hubin abum siknis blanga 12 yiya weya imbin oldei lujimbat loda blad imbin tok miselp, “If ai tatjim im klos, wal im garra meigim mi gudbala.” Wal imbin kaman biyain langa Jisas deya langa roud, en imbin tatjim im klos.
22 Wen det olgamen bin tatjim im klos, Jisas bin tenim miselp, en imbin luk det olgamen, en imbin tok, “Olgamen, yu garra gudbinji, dumaji yubin bilib langa mi brabliwei. En yu gudbala na.” En streidawei det olgamen bin gudbala.
23 Afta na Jisas bin kipgon langa det kemp blanga det boswan weya im lilgel bin dai, en wen imbin gowin langa det haus, imbin luk loda pipul bin deya en olabat bin kraikrai blanga det lilgel hubin dai, en blanga sing ola fyunral song. 24 En wen Jisas bin luk olabat, imbin tok, “Yumob gowei. Det lilgel nomo bin dai. Im oni silip tharran.” En detlot pipul bin ol laf langa im.
25 Wal wen deibin andimwei detlot pipul atsaid, Jisas bin gowin langa det rum weya det lilgel bin leidanbat, en imbin holdim det lilgel bingga, en det lilgel bin gidap, 26 en afta det nyus blanga det lilgel bin spredat ebriweya langa det kantri.
Jisas bin meigim dubala men luk en wanbala men tok
27 Afta na Jisas bin gowei brom det pleis, en wen imbin wokwok langa roud, dubala blainwan men bin bulurrum im biyain, en dubala bin jingat langa im, “Grengrensan blanga Deibid! Yu sori langa minbala en meigim minbala gudbala!”
28 Bambai na Jisas bin go insaid langa haus, en det dubala blainwan men bin bulurrum im insaid du, en Jisas bin askim dubala na, “Yunbala reken ai gin meigim yunbala gudbala?”
En dubala bin tok, “Yuwai, bos! Yu gin meigim minbala gudbala!”
29 Wal Jisas bin pudum im bingga langa dubala ai, en imbin tok, “Wal im garra hepin na, dumaji yunbala bin bilib.” 30 En streidawei dubala bin luk. En Jisas bin dalim dubala streidat, “Yunbala nomo dalim enibodi aibin meigim yunbala luk gudwei.” 31 Bat dubala bin go en spredimat det nyus ebriweya langa det kantri.
32 Wal wen det dubala blainwan men bin gowei brom Jisas, sambala pipul bin bringimap wan men langa Jisas hu nomo bin oldei tok, dumaji imbin abum dibuldibul insaid langa im, 33 en Jisas bin andimwei det dibuldibul brom det men, en streidawei det men bin tok, en ola pipul bin hatjamp, en deibin tok, “Melabat nomo bin luk diskain ting langa melabat kantri Isreil bifo!”
34 Wal sambala serramonimen gulum Ferasi bin deya, en deibin tok, “Det boswan dibuldibul bin gibit im det pawa blanga andimwei dibuldibul.” Meth 10:25; 12:24; Mak 3:22; Luk 11:15
Jisas bin meigim sikbala pipul gudbala
35 Brom deya Jisas bin goran langa ola taun langa det kantri, en imbin meigim olkain sikbala pipul gudbala, en imbin tok langa ola pipul langa ola Juwish Miting Pleis langa det kantri, en imbin dalimbat olabat det gudnyus blanga God weya imbin meigim wei blanga olabat blanga kaman langa im. Meth 4:23; Mak 1:39; Luk 4:44
36 Wal wen Jisas bin oldei luk detlot bigmob pipul, imbin oldei fil sori blanga olabat, dumaji deibin oldei wori nomo garram enibodi blanga albumbat olabat. Deibin jidan jis laik ship nomo garram enibodi blanga maindimbat olabat. Nam 27:17; 1 King 22:17; 2 Kran 18:16; Isik 34:5; Mak 6:34
37 Wal wen Jisas bin luk detlot bigmob pipul, imbin dalim im wekinmen olabat, “Loda pipul ebriweya wandi bulurrum det wei blanga God. Bat dei nomo sabi, dumaji oni lilbit wekinmen blanga dalim olabat hau dei garra bulurrum det wei. 38 Wal yumob garra askimbat God blanga jandim bigmob wekinmen blanga dalimbat olabat.” Lagijat na Jisas bin tok. Luk 10:2

9:11 Luk 15:1,2

9:12-13 Meth 12:7; Hos 6:6

9:34 Meth 10:25; 12:24; Mak 3:22; Luk 11:15

9:35 Meth 4:23; Mak 1:39; Luk 4:44

9:36 Nam 27:17; 1 King 22:17; 2 Kran 18:16; Isik 34:5; Mak 6:34

9:38 Luk 10:2