4
Seitin bin temtimbat Jisas
Mak 1:12,13; Luk 4:1-13
Brom deya det Holi Spirit bin deigim Jisas langa bush blanga larram det boswan dibuldibul temtimbat im. Hib 2:18; 4:15
Wal Jisas bin jidanbat deya 40 dei en 40 nait, en im nomo bin dagadagat eni daga. Afta imbin brabli hanggri, en det boswan dibuldibul bin kamat langa im, en imbin stat temtimbat im na. Imbin stat toktok olkainwei langa Jisas, “Yu reken yu San blanga God. Wal yu dalim dijan ston blanga meigim miselp daga blanga yu.”
Wal Jisas bin tok, “Nomo. Ai kaan duwit, dumaji im tok langa oltestaman, ‘Yu kaan jidan laibala jis brom dagadagat daga. Yu garra bulurrum det wed blanga God.’ ” Dyud 8:3
Brom deya det dibuldibul bin deigim Jisas langa det seikridwan taun gulum Jerusalem, en imbin meigim im jidan ontop langa det brabli haiwan haus deya langa det Serramoni Pleis blanga ola Juwish pipul, en imbin tok, “If trubala yu blanga God San, wal yu tjakamdan miselp brom dijan haiwan haus, dumaji im tok langa oltestaman, ‘God garra dalim ola einjul blanga im blanga lukaftumbat yu.’ En im tok langa oltestaman, ‘Detlot einjul garra holdim yu ontop garram olabat bingga weya yu kaan ardim miselp.’ ” Saam 91:11,12
Wal Jisas bin tok, “Nomo. Ai kaan duwit, dumaji im tok langa oltestaman, ‘Yu kaan meigim God duwit langa yu blanga testimbat im.’ ” Dyud 6:16
Brom deya det dibuldibul bin deigim Jisas ontop langa brabli haibala hil, en imbin shoum im ola kantri langa dijan wel garram ola gudbala enijing, en afta imbin dalim Jisas, “Ol dislot enijing iya weya yu luk, wal ai garra gibit yu if yu baudan en weship langa mi.”
10 Wal Jisas bin tok, “Yu gowei brom mi, Seitin. Ai kaan dum wanim yu wandim, dumaji im tok langa oltestaman, ‘Yu garra weship langa God, dumaji oni im na Bos, en yu garra wek blanga im.’ ” Dyud 6:13
11 Brom deya det dibuldibul bin gowei brom Jisas, en ola einjul bin kaman langa Jisas, en deibin album im.
Jisas bin stat dumbat im speshalwan wek
Mak 1:14,15; Luk 4:14,15
12 Bambai na deibin pudum Jon Beptis langa jeil, en wen Jisas bin irrim det wed, imbin gobek langa Gelali. Meth 14:3; Mak 6:17; Luk 3:19,20 13 Bat im nomo bin jidan langa Nesareth. Imbin go en jidan langa det najawan taun gulum Kapeniyam deya wansaid langa Leik Gelali. Jon 2:12
Wal det kantri bin blanga Sebyulan en Neftali klen, 14 en Jisas bin go deya dumaji God bin tok im garra hepin lagijat. Longtaim det speshalwan mesinja blanga God neim Aisaiya bin tok langa oltestaman blanga dijan ting, 15 “Det kantri blanga Sebyulan en det kantri blanga Neftali dubala jidan langa midul langa det Jodan Riba sanraiswei en det solwoda sangodanwei, en det mein roud im go thru Gelali weya loda Jintail pipul oldei jidan. 16 Wal detlot pipul hu jidan langa dakbala, olabat garra luk det brabliwan lait brom God. Detlot pipul hu nomo garram lait, olabat garra dai. Bat God garra shoum olabat det lait brom hebin.” Lagijat na Aisaiya bin tok. Aisai 9:1,2
17 Wal brom deya Jisas bin stat dalimbat ola pipul det gudnyus, “Yu garra libum det nogudbalawei blanga yu, dumaji det speshalwan Bosmen weya God garra jandim, bin kaman na, en if yu redi blanga im, wal yu garra sabi im.” Meth 3:2
Jisas bin pikimat fobala fishamen
Mak 1:16-20; Luk 5:1-11
18 Brom deya Jisas bin go wokabat wansaid langa Leik Gelali, en deya na imbin luk dubala braja gija neim Saiman Pida en Endru. Dubala bin gajimbat fish garram fishnet, dumaji dubala bin fishamen.
19 Wal Jisas bin jingat langa dubala, “Yunbala kaman garram mi, dumaji ai garra lenim yunbala blanga gajimbat pipul blanga God.” 20 En streidawei dubala bin libum det fishnet en ebrijing, en dubala bin go garram Jisas.
21 Brom deya Jisas bin kipgon, en bambai imbin faindim dubala braja gija neim Jeims en Jon. Dubala bin deya insaid langa bout meigimbat ola fishnet redi blanga fishing, en dubala dedi neim Sebadi bin deya langa det bout du.
Wal Jisas bin jingat langa dubala blanga bulurrum im, 22 en streidawei dubala bin libum dubala dedi deya garram det bout, en dubala bin go garram Jisas.
Jisas bin meigim sikbala pipul gudbala
Luk 6:17-19
23 Brom deya Jisas bin go ebriweya langa Gelali, en imbin meigim olkain sikbala pipul gudbala, en imbin tok langa ola pipul langa ola Juwish Miting Pleis langa det kantri, en imbin dalimbat olabat det gudnyus blanga God weya imbin meigim wei blanga olabat blanga kaman langa im. Meth 9:35; Mak 1:39
24 Wal pipul ebriweya langa det kantri gulum Siriya bin irrim wanim Jisas bin dumbat, en deibin bringimap loda sikbala pipul en leimbala pipul en sambala pipul hubin oldei deigim fit en sambala pipul hubin abum dibuldibul insaid langa olabat. Ol detkain pipul na deibin bringimap langa Jisas, en imbin meigim olabat holot gudbala.
25 Wal detmatj pipul bin bulurrum Jisas na. Deibin kaman brom Gelali en brom det kantri gulum Dikapalas en brom Jerusalem en brom Judiya en brom det kantri najasaid langa det Jodan Riba.

4:1 Hib 2:18; 4:15

4:4 Dyud 8:3

4:6 Saam 91:11,12

4:7 Dyud 6:16

4:10 Dyud 6:13

4:12 Meth 14:3; Mak 6:17; Luk 3:19,20

4:13 Jon 2:12

4:16 Aisai 9:1,2

4:17 Meth 3:2

4:23 Meth 9:35; Mak 1:39