6
Jisas langa im ron taun
Methyu 13:53-58; Luk 4:16-30
Afta na Jisas bin gowei brom det pleis garram im wekinmen olabat, en deibin gobek langa im ron kantri langa Nesareth weya imbin growap, en wen det Sebathdei bin kaman, Jisas bin go langa det Miting Pleis blanga ola Juwish pipul deya langa det taun.
Wal bigmob pipul bin deya langa det Miting Pleis, en Jisas bin stat toktok langa olabat, en wen deibin irrim im tok, deibin ol hatjamp, en deibin askimbat miselp, “Brom weya imbin gajim ol dislot stori? Hubin meigim im kleba lagijat? Weya imbin gajim det pawa blanga toktok lagijat? Wi sabi im det kapinta, det san blanga Meri. Wi sabi im braja blanga Jeims en Josef en Judas en Saiman. En im sista olabat iya garram wi.” Lagijat na deibin tok, en dei nomo bin teiknodis langa im na.
Wal Jisas bin dalim olabat, “Pipul ebriweya oldei shoum rispek langa ola speshalwan mesinja blanga God. Bat detlot pipul langa olabat ron taun kaan rispek olabat. Olabat ron femili en rileishan kaan teiknodis langa olabat en rispek olabat.” Lagijat na Jisas bin tok. Jon 4:44 Wen imbin deya langa detlot pipul langa im ron taun imbin brabli nogudbinji, dumaji dei nomo bin bilib langa im. En im nomo bin dum eni klebabala ting deya. Imbin oni pudum im bingga langa sambala sik pipul en meigim olabat gudbala.
Jisas bin dalim im wekinmen blanga dum wek
Methyu 10:5-15; Luk 9:1-6
Afta na Jisas bin gowei brom Nesareth, en imbin go langa ola najalot lilwan taun langa det kantri, en imbin titjimbat ola pipul.
Bambai na Jisas bin tok langa detlot twelbala wekinmen blanga im. Imbin tok, “Yumob garra go ebriweya dubala gija blanga titjimbat ola najalot pipul, en ai gibit yumob pawa blanga andimwei nogudbala spirit.
“Wal wen yumob go, yumob kaan deigim enijing garram yumob. Yumob kaan garrimap daga o beig o mani. Oni det wokinstik na yumob gin garrimap. En yumob gin werrimon but. Bat yumob kaan garrimap eni speyawan klos. 10 En wen yumob kamat langa eni taun, en olabat welkam yumob, wal yumob garra jidan langa det wan haus raidap yumob gowei brom det taun. 11 En wen yumob kamat langa eni taun, en dei nomo welkam yumob en dei nomo lisin langa yumob, wal yumob garra gowei brom det taun. Bat bifo yumob gowei, yumob garra sheikim det das brom yumob fut blanga gibit woning langa olabat, dumaji God garra panishim olabat.” Lagijat na Jisas bin tok. Luk 10:4-11; Eks 13:51
12 Wal detlot wekinmen bin go ebriweya, en deibin dalimbat ola pipul blanga tenim miselp brom ola nogudbalawei blanga olabat, 13 en deibin andimwei dibuldibul brom insaid langa loda pipul, en deibin rabum loda sik pipul garram det oil medisin, en deibin meigim detlot sik pipul gudbala. Jeims 5:14
Herod bin kilim Jon Beptis
Methyu 14:1-12; Luk 9:7-9
14 Wal det nyus blanga Jisas bin spredat ebriweya, en King Herod bin irrim det nyus.
Wal sambala pipul bin tok, “Jisas garram pawa blanga dumbat olkain klebabala ting, dumaji im na det Jon Beptis. King Herod bin kilim im ded. Bat imbin gidap laibala.” 15 Bat najalot pipul bin tok, “Nomo. Im det speshalwan mesinja blanga God hubin jidan longtaim neim Ilaija.” En najalot pipul bin tok, “Nomo. Im speshalwan mesinja jis laik ol detlot najalot mesinja hubin wokaran iya bifo.” Meth 16:14; Mak 8:28; Luk 9:19
16 Wal wen King Herod bin irrim detlot wed, imbin tok, “Im na Jon Beptis. Aibin kadimof im hed. Bat imbin gidap laibala brom dedbala.”
17 Wal Herod bin jinggabat na wanim imbin dum langa Jon Beptis bifo. Imbin dalim im wekinmen olabat blanga go en grebum im en taiyimap im garram tjein en pudum im langa jeil. 18 Herod bin dum lagijat langa Jon Beptis, dumaji imbin merrit langa im ron braja Filip waif neim Herodiyas, en Jon Beptis bin dalimbat im, “Yu kaan pulumat det gel brom yu braja en merrit langa im. Im nomo rait.” Luk 3:19,20
19 Wal det gel bin heidim Jon brabliwei, en imbin wandi kilim im. Bat Herod nomo bin larram im kilim im, dumaji imbin bradin langa Jon. 20 Imbin sabi Jon bin gudbala men en imbin speshalwan wekinmen blanga God, en im nomo bin larram enibodi ardim Jon. Imbin oldei laigim irrim Jon toktok. Bat wen imbin oldei irrim det wed, det wed bin oldei meigim im nogudbinji langa im main.
21-22 Afta na det gel neim Herodiyas bin abum tjens. Wen King Herod bin abum padi blanga im bethdei, bigmob pipul bin deya, en det doda blanga Herodiyas bin densdens blanga olabat.
Wal King Herod en ola gabman bos en ola ami bos en ola boswan lida brom Gelali, deibin ol gudbinji wen deibin luk det gel dens, en afta King Herod bin tok langa det gel, “Yu gin askim mi enijing yu wandim, en ai garra gibit yu. 23 Ai pramisim yu enijing yu askim mi. Enijing yu wandim, ai garra gibit langa yu.”
24 Wal det gel bin go, en imbin askim im mami, “Wanim ai garra askim im, Mami?”
En im mami bin tok, “Yu askim im blanga det hed blanga Jon Beptis.”
25 Wal streidawei det gel bin go langa King Herod, en imbin askim im lagijat na, “Ai wandim det hed blanga Jon Beptis langa pleit.”
26 Wal det king bin brabli nogudbinji na. Bat imbin lafta duwit, dumaji imbin meigim det pramis langa det gel wen ol detlot boswan bin deya.
27 Wal King Herod bin jandim wan solja langa det jeil, en det solja bin kadimof Jon Beptis hed, 28 en imbin pudum im hed langa pleit, en imbin bringimbek det pleit garram det hed, en imbin gibit langa det gel, en det gel bin gibit langa im mami.
29 Wal wen detlot wekinmen blanga Jon Beptis bin irrim det bednyus blanga Jon, deibin go en gajim im bodi, en deibin berrim im.
Jisas bin fidim 5,000 men
Methyu 14:13-21; Luk 9:10-17; Jon 6:1-14
30 Bambai na ol detlot speshalwan mishanri blanga Jisas bin kambek langa im, en deibin dalim im blanga ol detlot ting weya olabat bin dumbat en blanga ebrijing weya olabat bin titjimbat langa detlot pipul ebriweya weya deibin go.
31 Wal bigismob pipul bin kaman deya langa olabat, en olabat nomo bin abum taim blanga dagat daga, en Jisas bin dalim im wekinmen olabat, “Kaman na. Wi lafta gowei samweya langa kwaitwan pleis blanga abum spel.”
32 Wal deibin gowei garram olabat bout langa kwaitwan pleis. 33 Bat loda pipul bin luk olabat deya langa det bout, en deibin sabi olabat, en loda pipul brom ol detlot taun bin go futwok lida langa olabat, en detlot pipul bin kamat langa det pleis bifo olabat bin kamat.
34 Bambai na wen Jisas bin kamat brom det bout, imbin luk detlot bigismob pipul, en imbin fil sori blanga olabat, dumaji wen imbin luk olabat, deibin jis laik ship nomo garram enibodi blanga maindimbat olabat. En Jisas bin stat titjimbat olabat olkain ting. Nam 27:17; 1 King 22:17; 2 Kran 18:16; Isik 34:5; Meth 9:36
35 Wal wen imbin gulijap sangodan, ola wekinmen blanga Jisas bin kaman langa im, en deibin tok, “Dijan im leitbala na, en wi longwei brom taun. 36 Wal yu jandimwei dislot pipul wulijim dei gin go langa detlot gulijapwan fam en taun blanga baiyim olabat daga.”
37 Bat Jisas bin tok, “Yumob na garra gibit olabat daga.”
Wal wen Jisas bin tok lagijat, detlot wekinmen bin hatjamp, en deibin tok, “Wanim yubin tok? Yu wandim melabat blanga weistimbat wan yiya weijis blanga baiyim naf daga blanga dismob pipul iya?”
38 Wal Jisas bin dalim olabat, “Yumob go en luk haumatj daga yumob garram.”
Wal deibin go en luk, en deibin dalim im, “Wi garram faibala damba en dubala fish.”
39 Wal Jisas bin dalim im wekinmen olabat blanga kadimat detlot pipul en meigim olabat jidan langa lilwanlilwan grup ebriweya langa det grinwan gras, 40 en detlot pipul bin jidan maitbi 100 o maitbi 50 langa ebri lilwan grup. 41 En wen deibin jidan lagijat, Jisas bin gajim detlot daga en det dubala fish, en imbin lukap langa top, en imbin gibit theingks langa God, en afta imbin breigim detlot daga, en imbin gibit langa im wekinmen blanga gibitat langa detlot pipul. En seimwei igin imbin dum langa det dubala fish.
42 Wal ebribodi bin dagat na, en deibin ol sedisfaid, 43 en afta detlot wekinmen bin bilimap twelbala baskit garram ola leftobawan daga en fish. 44 En det namba blanga detlot men hubin dagat deya bin 5,000.
Jisas bin wok ontop langa woda
Methyu 14:22-33; Jon 6:15-21
45 Wal wen ol detlot pipul bin binij dagadagat det daga, streidawei Jisas bin meigim im wekinmen olabat gowin langa det bout, en imbin dalim olabat blanga go lida langa det pleis gulum Bethsaida najasaid langa det bigwan woda.
Afta na Jisas bin jandimwei detlot pipul, 46 en wen imbin tok gudbai langa olabat, imbin gowap langa det hil miselp blanga prei.
47 Wal wen imbin naitaim, det bout garram ola wekinmen bin langa milwoda, en Jisas bin miselp langa det hil.
48 Bambai na Jisas bin luk detlot wekinmen blanga im bin adwek pedulumbat det bout, dumaji det win bin blowim langa olabatwei.
Wal wen imbin longwei deilait bifo det san bin gidap, Jisas bin wok ontop langa det woda. Imbin wandi gopas langa im wekinmen olabat. 49-50 Bat deibin faindim im wokwok ontop langa det woda, en deibin jingat adbala, en deibin bradin brabliwei, dumaji deibin reken im dibuldibul.
Wal Jisas bin jingat langa olabat, “Mi dijan. Yumob nomo bradin.” 51 En imbin galimap langa det bout garram olabat, en det win bin stap na, 52 en detlot wekinmen bin hatjamp brabliwei, dumaji wen deibin gowei garram det bout, dei nomo bin sabi wotkain men Jisas wen imbin fidim det bigmob pipul garram det faibala daga. Deibin jadimap olabat hat en main.
Sikbala pipul langa Genesaret
Methyu 14:34-36
53 Wal Jisas en im wekinmen olabat bin krosim det bigwan woda garram det bout, en deibin kamat langa det pleis gulum Genesaret, 54 en deibin taiyimap det bout, en wen deibin libum det bout, ola pipul bin luk Jisas, en streidawei deibin sabi im.
55 Wal sambala pipul bin go thru langa det kantri, en deibin dalimbat ebribodi blanga Jisas, en wen detlot pipul bin gedim det nyus blanga wujei Jisas bin jidan, deibin garrimap ola sikbala pipul langa olabat sweig blanga go langa im.
56 Ebriweya weya Jisas bin go langa taun en langa fam, pipul bin oldei bringimap ola sikbala pipul langa im, en deibin askimbat im blanga larram detlot sikbala tatjim im klos, en imbin meigim detlot pipul hubin tatjim im klos, gudbala.

6:4 Jon 4:44

6:11 Luk 10:4-11; Eks 13:51

6:13 Jeims 5:14

6:15 Meth 16:14; Mak 8:28; Luk 9:19

6:18 Luk 3:19,20

6:34 Nam 27:17; 1 King 22:17; 2 Kran 18:16; Isik 34:5; Meth 9:36