8
Jisas bin fidim 4,000 pipul
Methyu 15:32-39
Bifo Jisas bin gowei brom det pleis, bigmob pipul bin kaman langa im deya langa det bush kantri, en afta thrideistaim dei nomo bin abum eni daga blanga dagat.
Wal Jisas bin jingat langa im wekinmen olabat, en imbin tok, “Mi fil sori blanga dislot pipul, dumaji deibin jidan iya garram mi 3 dei, en dei nomo garram eni daga blanga dagat na. En if ai jandimwei olabat langa olabat kemp nomo garram daga, dei mait git wik en buldan langa roud, dumaji sambala pipul garra gobek longwei.”
Wal im wekinmen olabat bin tok, “Weya wi garra faindim naf daga langa dijan bush kantri blanga fidimbat ol dislot pipul?”
Wal Jisas bin tok, “Haumatj daga yumob garram deya?”
En deibin tok, “Wi garram oni sebenbala damba.”
Wal Jisas bin dalim detlot pipul blanga jidan langa graun, en imbin gajim detlot sebenbala damba, en imbin gibit theingks langa God, en afta imbin breigim det daga, en imbin gibit langa im wekinmen olabat blanga gibitat langa detlot pipul, en deibin gibitat na.
Wal deibin abum sambala lilwan fish deya du, en Jisas bin gibit theingks langa God blanga detlot fish, en afta imbin dalim im wekinmen olabat blanga gibitat detlot fish langa detlot pipul, en deibin gibitat na.
Wal detlot pipul bin dagadagat raidap deibin sedisfaid, en afta detlot wekinmen blanga Jisas bin bilimap sebenbala bigwan baskit garram det leftobawan daga. En det namba blanga detlot pipul bin 4,000.
Afta na Jisas bin jandimwei detlot pipul, 10 en imbin gowin langa bout garram im wekinmen olabat, en deibin go langa det najawan kantri gulum Dalmanutha.
Nogudbalawei blanga serramonimen
Methyu 16:1-4
11 Bambai na sambala serramonimen gulum Ferasi bin kaman langa Jisas, en deibin stat askimbat im loda kwestjan, en deibin askim im blanga dum klebabala ting blanga shoum olabat imbin gedim im pawa brom God, dumaji deibin wandi testim im. Meth 12:38; Luk 11:16
12 Wal Jisas bin brabli apset langa olabat, en imbin tok, “Wotfo yumob oldei lagijat? Wotfo yumob askim mi blanga dum speshalwan klebabala ting? Yumob irrim mi na. Trubala ai dalim yumob. Yumob kaan gedim pruf brom eniweya.” Meth 12:39; Luk 11:29
13 Afta wen Jisas bin tok lagijat langa detlot serramonimen, imbin libum olabat, en imbin gowin langa bout garram im wekinmen olabat, en deibin go en krosim najasaid langa Leik Gelali.
14 Wal detlot wekinmen blanga Jisas nomo bin jinggabat blanga bringimap daga. Oni wanbala damba deibin abum langa det bout, 15 en Jisas bin dalim olabat, “Yumob garra wotjim miselp blanga detlot serramonimen gulum Ferasi en blanga King Herod. Yumob garra meiksho det raising blanga olabat kaan deigidawei yumob.” Luk 12:1 16 Lagijat na Jisas bin tok.
Wal detlot wekinmen blanga Jisas bin toktok miselp na, “Im dalimbat wi blanga raising, dumaji wi nomo garram naf daga.” Lagijat na deibin tok, dumaji deibin reken Jisas bin dalimbat olabat blanga det raising weya yu pudum langa flauwa. Bat nomo. Imbin dalim olabat blanga wotjim miselp blanga det nogudbalawei weya detlot serramonimen en det king bin oldei dumbat.
17 Wal Jisas bin sabi wanim detlot wekinmen bin toktok, en imbin askim olabat, “Wotfo yumob toktok blanga daga? Wotfo yumob nomo sabi? Wotfo yumob nomo opinim yumob main weya yumob gin andasten? 18 Yumob garram dubala ai. Bat yumob kaan luk. En yumob garram irriwol. Bat yumob kaan irrim. Jera 5:21; Isik 12:2; Mak 4:12 19 Wotfo yumob kaan jinggabat det taim weya aibin breigim det faibala daga blanga detlot 5,000 men. En haumeni baskit yumob bin bilimap garram ola leftobawan daga?”
Detlot wekinmen bin tok, “Melabat bin bilimap twelbala baskit.”
20 En Jisas bin kipgon tok, “En yumob jinggabat det taim weya aibin breigim det sebenbala daga blanga detlot 4,000 pipul. Haumeni baskit yumob bin bilimap garram ola leftobawan daga?”
Detlot wekinmen bin tok, “Melabat bin bilimap sebenbala bigwan baskit.”
21 En Jisas bin tok, “Wal wotfo yumob kaan andasten wanim mi tok wen mi dalim yumob blanga wotjim miselp blanga det raising blanga detlot serramonimen?” Lagijat na Jisas bin tok.
Blainwan men bin luk gudwei
22 Brom deya Jisas en im wekinmen olabat bin krosim Leik Gelali, en deibin kamat langa det taun gulum Bethsaida.
Wal sambala pipul deya bin bringimap wanbala blainwan men langa Jisas, en deibin askim im blanga tatjim im, 23 en Jisas bin holdim det blain men langa im bingga, en imbin deigim im atsaid brom det taun, en Jisas bin spit langa det blain men ai, en imbin pudum im bingga langa im ai, en afta Jisas bin askim im if im gin luk, 24 en det men bin tok, “Yuwai, ai gin luk pipul. Bat olabat luk jis laiga tri wokabat.”
25 Wal wanmo Jisas bin pudum im bingga langa det blain men ai, en wen det men bin opinim im ai imbin luk gudwei na.
26 Wal Jisas bin dalim det men, “Yu gobek langa yu kemp na. Bat yu nomo gobek langa det taun.”
Pida bin tok Jisas Krais na det Masaiya
Methyu 16:13-20; Luk 9:18-21
27 Brom deya Jisas en im wekinmen olabat bin go langa ol detlot lilwan taun gulijap langa det taun gulum Sesariya Filapai, en wen deibin wokwok, Jisas bin askim im wekinmen olabat, “Hu ola pipul reken mi?”
28 Wal detlot wekinmen bin tok, “Sambala pipul reken yu Jon Beptis, en sambala pipul reken yu det speshalwan mesinja blanga God hubin jidan longtaim neim Ilaija, en sambala pipul reken yu najawan speshal mesinja.” Mak 6:14,15; Luk 9:7,8
29 Wal Jisas bin askim olabat, “Wal wotabat yumob? Hu yumob reken mi?”
Wal Pida bin tok, “Yu na Krais, det Boswan gulum Masaiya weya God bin jandim.” Jon 6:68,69
30 Wal Jisas bin dalim olabat nomo blanga dalimbat enibodi hu im.
Jisas tok hau im garra abum loda trabul
Methyu 16:21-28; Luk 9:22-27
31 Afta na Jisas bin stat titjimbat im wekinmen olabat blanga imselp weya im garra dai. Imbin tok, “Mi na det Speshalwan Men, en ai garra abum loda trabul. Ola haibala bos en ola haibala serramonimen en ola lowamen garra ol tjakidawei mi, en dei garra kilim mi ded. Bat thrideistaim ai garra gidap brom dedbala en jidan laibala.” 32 Lagijat na imbin tok langa olabat streidat.
Wal Pida bin grebum Jisas, en imbin deigim im wansaid, en imbin dalim Jisas nomo blanga toktok im garra dai. 33 Bat Jisas bin tenaran, en imbin luk langa im wekinmen olabat, en imbin dalimof Pida, dumaji imbin sabi det Seitin bin deya du toktok langa Pida. Jisas bin tok, “Seitin, yu gowei na.” En langa Pida imbin tok, “Pida, yu nomo sabi wanim yu toktok, dumaji yu nomo jinggabat Godwei. Yu oni jinggabat det wei blanga men.”
34 Afta na Jisas bin jingat langa najalot pipul blanga kaman langa im en im wekinmen olabat, en imbin tok langa olabat na, “If enibodi wandi kaman langa mi, wal im kaan jinggabat imselp. Im garra jidan redi blanga dai blanga mi, en im garra bulurrum mi. Meth 10:38; Luk 14:27 35 If enibodi jinggabat imselp blanga seibum im ron laif, wal wen im dai, im garra dai olagijawan. Bat if enibodi lujim im laif blanga mi en blanga det gudnyus, wal nomeda im dai, bat stil God garra meigim im jidan laibala olagijawan. Meth 10:39; Luk 17:33; Jon 12:25 36-37 Im nogud blanga enibodi if im hipimapbat detmatj enijing blanga imselp iya langa dijan wel en lujim im laif, dumaji wen im lujim im laif, im kaan yusum detlot enijing blanga gedimbek im laif. 38 If enibodi sheim langa mi en nomo dalimbat det gudnyus langa ol detlot pipul hubin tenawei brom God, wal ai garra sheim langa olabat du wen ai garra kambek garram det brabli shainiwan lait main, garram ola einjul en garram detmatj pawa brom main Dedi.”

8:11 Meth 12:38; Luk 11:16

8:12 Meth 12:39; Luk 11:29

8:15 Luk 12:1

8:18 Jera 5:21; Isik 12:2; Mak 4:12

8:28 Mak 6:14,15; Luk 9:7,8

8:29 Jon 6:68,69

8:34 Meth 10:38; Luk 14:27

8:35 Meth 10:39; Luk 17:33; Jon 12:25