27
Detlot doda blanga Selafad
Wal Mala, Nowa, Hogla, Milka en Taisa bin detlot doda blanga Selafad det san blanga Hefa, hubin san blanga Giliyad, hubin san blanga Mekiya, hubin san blanga Manesa, hubin san blanga Josef. Detlot doda bin go en jandap lida langa Mosis en Eliyeisa, det serramonimen, en detlot lidamob, en ol detlot komyuniti. Deibin go langa det dowawei langa det Seikridwan Tent blanga YAWEI, en olabat bin tok, “Blanga melabat fatha bin dai langa det deset kantri en im nomo bin libum eni san blanga im. Im nomo bin wekinmen blanga Kora hubin gitkil brom YAWEI. Selafad bin dai dumaji imbin dum nogudbala ting miselp. Dumaji im nomo bin abum san, wotfo melabat fatha neim nomo deya langa ola Isreil pipul? Yu gibit melabat kantri thru langa melabat fatha brajamob.” Lagijat na deibin tok.
Wal Mosis bin dalim YAWEI wanim olabat bin tok, en YAWEI bin dalim Mosis, “Wanim detlot dodamob blanga Selafad bin tok im rait. Yu gibit olabat det kantri blanga olabat fathamob. Larram olabat abum det kantri blanga olabat fatha. Nam 36:2 Yu garra dalim detlot Isreil pipul, if eni men hubin dai en nomo bin abum san, im doda gin abum ola kantri blanga im fatha. If im nomo garram doda, im braja olabat gin gajim im kantri. 10 If im nomo garram eni braja, im fatha braja olabat gin gajim im kantri. 11 If im nomo garram eni braja o anggul, im ronwan femili gin gajim ola kantri blanga im. Detlot ola Isreil pipul garra dum lagijat na. Mi na YAWEI det trubala God bin tok langa yu.”
Joshuwa garra deigim pleis blanga Mosis
Dyudaranami 31:1-8
12 Wal YAWEI bin tok langa Mosis, “Yu garra gowap langa det hil gulum Ebarim, en luk oba langa det kantri weya ai garra gibit langa ola Isreil pipul. 13 Afta, wen yubin luk det kantri, yu garra dai, wulijim yu braja Eran bin dum, 14 dumaji yunbala nomo bin duwit langa main wed langa det deset kantri gulum Sin. Wen det Isreil komyuniti holot bin grambul langa mi langa Meriba, det springwoda langa Keidish, langa det deset kantri gulum Siyan, yunbala nomo bin dum det wek garram main pawa lida langa olabat.” Lagijat na YAWEI bin tok. Dyud 3:23-27; 32:48-52
15 Wal Mosis bin prei, 16 “YAWEI, oni yu na bos blanga laif. Ai prei langa yu, blanga pikimat wanbala men hu gin lidimbat dislot pipul, 17 en hu gin dalim olabat blanga fait, wulijim dijan komyuniti kaan jidan laik detlot ship nomo garram bos.” 1 King 22:17; Isik 34:5; Meth 9:36; Mak 6:34
18 Wal YAWEI bin tok langa Mosis, “Yu deigim Joshuwa det san blanga Nan. Im gudwan lida, en yu pudum yu bingga langa im hed. Eksa 24:13 19 Yu meigim im jandap lida langa Eliyeisa det serramonimen, en langa ola komyuniti. Deya na lida langa olabat, yu garra dalim olabat Joshuwa im na garra jidan bos blanga olabat. 20 En yu garra gibit im det pawa weya aibin gibit langa yu, wulijim detlot Isreil pipul garra duwit langa im. 21 Im garra oldei go langa Eliyeisa det serramonimen wen im wandi sabi wanim ai wandim. En Eliyeisa garra yusum detlot brabli speshalwan ston gulum Yuram en Thamam blanga faindat. Lagijat na Eliyeisa garra shoum Joshuwa en ola Isreil pipul wanim olabat garra dum.” Lagijat na YAWEI bin tok. Eksa 28:30; 1 Sem 14:41; 28:6
22 Wal Mosis bin dum wanim YAWEI bin dalim im. Imbin meigim Joshuwa jandap lida langa Eliyeisa det serramonimen, en langa ola komyuniti. 23 Mosis bin pudum im bingga langa Joshuwa hed en meigim im jidan det nyuwan lida. Imbin dum lagijat na dumaji YAWEI bin dalim im. Dyud 31:23

27:7 Nam 36:2

27:14 Dyud 3:23-27; 32:48-52

27:17 1 King 22:17; Isik 34:5; Meth 9:36; Mak 6:34

27:18 Eksa 24:13

27:21 Eksa 28:30; 1 Sem 14:41; 28:6

27:23 Dyud 31:23