4
Seitin bin temtimbat Jisas
Methyu 4:1-11; Mak 1:12,13
Wal wen Jisas bin kambek brom det Jodan Riba weya Jon bin beptaisim im, det Holi Spirit bin jidan langa im, en det Holi Spirit bin deigidawei im langa det bush kantri, en deya na det boswan dibuldibul neim Seitin bin temtimbat im blanga 40 deis.
Wal Jisas nomo bin dagadagat eni daga wen imbin jidanbat deya langa det bush kantri, en langa det laswan dei imbin brabli hanggri, en det dibuldibul bin dalim im, “Yu reken yu blanga God san. Wal yu dalim dijan iya ston blanga meigim miselp daga blanga yu.”
Wal Jisas bin tok, “Nomo. Ai kaan duwit, dumaji langa oltestaman im tok, ‘Yu kaan jidan laibala jis brom dagadagat daga.’ ” Dyud 8:3
Brom deya det dibuldibul bin deigim Jisas langa top, en imbin shoum im kwikbalawei ola kantri langa dijan wel, en imbin dalim im, 6-7 “Ol dislot kantri iya olabat blanga main. Mi na bos blanga olabat, en ai gin meigim enibodi ai wandim jidan bos langa olabat. En if yu bulurrum mi, wal ai garra gibit yu ola pawa en meigim yu bos langa ol dislot kantri.”
Wal Jisas bin tok, “Nomo. Ai kaan duwit, dumaji langa oltestaman im tok, ‘Yu garra weship God, dumaji oni im na Bos, en yu garra wek blanga im.’ ” Dyud 6:13
Brom deya det dibuldibul bin deigim Jisas langa Jerusalem, en imbin meigim im jidan ontop langa det brabli haiwan haus deya langa det Serramoni Pleis blanga ola Juwish pipul, 10 en imbin tok, “If yu blanga God san brabliwan, wal yu tjakamdan miselp brom dijan haiwan haus, dumaji langa oltestaman im tok, ‘God garra dalim ola einjul blanga im blanga lukaftumbat yu.’ Saam 91:11 11 En langa oltestaman im tok, ‘Detlot einjul garra holdim yu ontop garram olabat bingga wulijim yu kaan ardim miselp.’ ” Saam 91:12
12 Wal Jisas bin tok, “Nomo. Ai kaan duwit, dumaji langa oltestaman im tok, ‘Yu kaan meigim God duwit langa yu blanga testimbat im.’ ” Dyud 6:16
13 Wal det dibuldibul bin trai en temtimbat Jisas. Bat Jisas nomo bin duwit langa im, en afta det dibuldibul bin gowei brom im. Bat im nomo bin gowei olagijawan. Imbin gowei blanga weidabat blanga det rait taim.
Jisas bin wek langa Gelali
Methyu 4:12-17; Mak 1:14,15
14 Afta na Jisas bin gobek langa Gelali, en imbin abum pawa brom det Holi Spirit, en imbin spredimat det gudnyus blanga God ebriweya deya langa det kantri. 15 Imbin go langa ola Miting Pleis blanga ola Juwish pipul, en imbin titjimbat olabat deya, en ebribodi bin oldei tok, “Dijan im brabli gudwan.”
Jisas langa im ron taun
Methyu 13:53-58; Mak 6:1-6
16 Brom deya Jisas bin go langa Nesareth weya imbin growap, en wen imbin Sebathdei, imbin go langa det Miting Pleis blanga ola Juwish pipul, en wen imbin taim blanga ridim det oltestaman, imbin jandap, 17 en deibin gibit im det rolapwan peipa weya det speshalwan mesinja neim Aisaiya bin raidimdan.
Wal Jisas bin deigimat det peipa, en imbin faindim det rait pleis, en imbin ridim na. 18 Imbin tok,
“Det spirit blanga God im jidan garram mi,
dumaji imbin pikimat mi blanga dalimbat det gudnyus langa ola powan pipul.
Imbin jandim mi blanga dalim ola prisana God garra larramgo olabat fri,
en imbin jandim mi blanga dalim ola blainwan pipul God garra meigim olabat luk gudwei,
en imbin jandim mi blanga dalim ol detlot pipul hu oldei abumbat trabul God garra meigim olabat jidan gudbalawei.
19 Det spirit blanga God bin jandim mi blanga dalimbat ebribodi det taim bin kaman na weya God garra seibum ola pipul blanga im.” Aisai 61:1,2
20 Lagijat na Jisas bin binij ridimbat. En wen imbin binij, imbin rolimap det peipa, en imbin gibit det buk langa wan serramonimen deya, en imbin go en jidan na.
Wal ol detlot pipul deya langa det Juwish Miting Pleis bin lukinat langa Jisas, 21 en imbin dalim olabat, “Tudei na wen yumob bin irrim mi ridimat det wed, det wed bin hepin trubala.”
22 Wal wen detlot pipul bin irrim Jisas tok lagijat, deibin ol hatjamp, en deibin tok, “Hau im tok lagijat? Im san blanga Josef, indit?”
23 Wal Jisas bin dalim olabat, “Ai sabi wanim yumob garra dalim mi bambai. Yumob garra tok, ‘Dokta, yu meigim miselp gudbala.’
“Yumob sabi? Yumob bin irrim aibin dumbat klebabala ting langa det taun gulum Kapeniyam, en yumob garra dalim mi blanga dum detkain klebabala ting iya langa main ronwan taun du. 24 Bat ai kaan dum, dumaji ola pipul kaan shoum rispek en teiknodis langa eni speshalwan mesinja langa im ron taun. Jon 4:44
25 “Yumob jinggabat det taim wen det speshalwan mesinja neim Ilaija bin jidan iya langa dijan kantri Isreil. Rein nomo bin buldan gulijap 4 yiyas, en ola daga bin ranat ebriweya langa dijan kantri. En loda widogel bin jidan iya langa dijan kantri det taim. 1 King 17:1 26 Bat God nomo bin jandim det speshalwan mesinja blanga album olabat. Imbin jandim det mesinja blanga album wanbala widogel langa det taun gulum Serafath deya langa det longweiwan kantri gulum Saidan. 1 King 17:8-16
27 “En yumob jinggabat du det taim wen det speshalwan mesinja neim Ilaisha bin jidan iya langa dijan kantri Isreil. Loda pipul iya langa dijan kantri bin abum det brabli nogudwan skin siknis langa olabat bodi. Bat God nomo bin dalim det speshalwan mesinja blanga meigim olabat gudbala. Imbin dalim im blanga meigim gudbala det men neim Neiman brom det longweiwan kantri gulum Siriya.” Lagijat na Jisas bin tok. 2 King 5:1-14
28 Wal wen detlot pipul deya langa det Juwish Miting Pleis bin irrim im tok lagijat, deibin ol brabli wail, 29 en deibin gidap en grebum Jisas, en deibin dregim im ontop langa det hil weya det taun bin jidan, en dei bina tjakamdan im. 30 Bat Jisas bin jis wokawei brom olabat, en imbin go langa najawan pleis.
Nogudbala spirit
Mak 1:21-28
31 Brom deya Jisas bin go langa det taun gulum Kapeniyam deya langa Gelali, en wen imbin Sebathdei, imbin go langa det miting pleis blanga ola Juwish pipul, en imbin toktok langa detlot pipul deya, 32 en wen deibin irrim im tok, deibin ol hatjamp, dumaji imbin titjimbat olabat garram pawa. Meth 7:28,29
33 Wal wan men hubin deya insaid langa det Juwish Miting Pleis bin abum nogudwan dibuldibul spirit insaid langa im, en imbin jingat adbala langa Jisas, 34 “Jisas brom Nesareth, wotfo yubin kaman iya langa melabat? Yubin kaman blanga binijimap melabat? Ai sabi hu yu. Yu na det Holiwan mesinja hubin kaman brom God.”
35 Wal Jisas bin dalim det nogudwan spirit, “Yu jidan kwait en kamat brom det men.”
Wal wen Jisas bin tok lagijat, det nogudwan spirit bin tjakamdan det men langa graun deya langa midul langa ol detlot pipul, en afta imbin kamat brom det men, en wen imbin kamat, im nomo bin ardim det men.
36 Wal ol detlot pipul deya bin hatjamp, en deibin askim miselp, “Wotkain wed dijan? Imbin tok garram pawa wulijim im boswan. Im dalim nogudwan spirit blanga kamat, en dei duwit langa im.” Lagijat na detlot pipul bin tok. 37 En det nyus blanga Jisas bin spredat ebriweya langa det kantri Gelali.
Jisas bin album bigmob sikbala pipul
Methyu 8:14-17; Mak 1:29-34
38 Afta na Jisas bin gowei brom det Juwish Miting Pleis, en imbin go langa det kemp blanga im wekinmen neim Saiman. Det mami blanga Saiman waif bin brabli sikwan, en im bodi bin barnbarn nomo lilbit.
Wal deibin dalim Jisas blanga det olgamen, 39 en imbin go langa det olgamen, en imbin jandap wansaid langa im, en imbin dalim det siknis blanga gowei brom im, en det siknis bin gowei, en streidawei det olgamen bin gidap, en imbin gibit olabat daga.
40 Wal wen det san bin godan, loda pipul bin bringimap ola sikwan fren blanga olabat langa Jisas, en imbin pudum im bingga langa ol detlot sikbala pipul, en imbin meigim olabat gudbala. 41 En imbin andimwei loda nogudwan dibuldibul brom insaid langa sambala pipul du, en wen detlot dibuldibul bin kamat brom detlot pipul, detlot dibuldibul bin jingat, “Jisas, yu na det San blanga God!” En Jisas bin dalim olabat blanga jidan kwait, en im nomo bin larram olabat tok, dumaji deibin sabi hu im. Detlot dibuldibul bin sabi im na det Boswan gulum Masaiya.
Jisas bin go ebriweya langa Gelali
Mak 1:35-39
42 Ailibala neksdei Jisas bin gowei brom det taun, en imbin go langa kwait pleis blanga jidan miselp. Bat ola pipul bin lukabat im, en wen deibin faindim im, deibin wandi stapam im nomo blanga gowei.
43 Wal Jisas bin dalim olabat, “Ai garra go langa ol detlot najalot taun du en dalimbat olabat det gudnyus blanga det Nyubalawei blanga God, dumaji God bin jandim mi blanga tharran na.” Lagijat na Jisas bin tok. 44 En afta imbin go ebriweya langa det kantri, en imbin oldei toktok langa ola pipul langa ola Juwish Miting Pleis.

4:4 Dyud 8:3

4:8 Dyud 6:13

4:10 Saam 91:11

4:11 Saam 91:12

4:12 Dyud 6:16

4:19 Aisai 61:1,2

4:24 Jon 4:44

4:25 1 King 17:1

4:26 1 King 17:8-16

4:27 2 King 5:1-14

4:32 Meth 7:28,29