11
Jisas en Jon Beptis en det wei blanga God
Luk 7:18-35
Brom deya wen Jisas bin binij dalimbat detlot wed langa im wekinmen olabat, deibin gowei brom det pleis, en Jisas bin go en dalimbat det gudnyus langa ola najalot taun deya langa Gelali. Deya na imbin titjimbat ola pipul.
Wal det taim na det speshalwan mesinja blanga God neim Jon Beptis bin jidan langa jeil, en wen imbin irrim wanim Jisas bin dumbat, imbin jandim sambala wekinmen blanga im langa Jisas blanga askim im kwestjan, en wen deibin kaman langa Jisas, deibin tok, “Yu dalim melabat. Yu na det Speshalwan Men weya Jon Beptis bin tok garra kaman? O maitbi melabat garra weit blanga najawan men?”
Wal Jisas bin tok, “Yumob gobek en dalim Jon wanim yumob bin luk en wanim yumob bin lisin. Yumob dalim im ol detlot blain pipul gin luk na, en ol detlot leimbala pipul gin wok na, en detlot pipul hubin abum leprasi olabat gudbala na, en ola defwan pipul gin lisin na, en detlot dedbala pipul bin gidap laibala na, en ol detlot po pipul bin lisin det gudnyus blanga God. Aisai 35:5,6; 61:1 If enibodi hu bulurrum main wei en nomo gibit bekboun langa mi wal larram im jidan brabli gudbinji.” Lagijat na Jisas bin tok.
Wal detlot wekinmen bin gobek langa Jon Beptis na, en afta Jisas bin stat askimbat ol detlot pipul deya blanga Jon Beptis, “Wen yumob bin go langa Jon Beptis deya langa det bush kantri, wanim yumob bin reken yumob garra luk? Yumob bin reken yumob garra go en luk oni langa gras deya? Wanim yumob bin wandi go luk? Yumob bin wandi luk wanbala men dresap garra purdiwan klos? Yumob kaan faindim detkain men hu dresap lagijat langa bush kantri. Yumob faindim detkain men langa taun langa gudwan haus.
“Wal yumob dalim mi na. Wanim yumob bin go blanga luk? Yumob bin wandi go en luk det speshalwan mesinja brom God? Trubala yubin luk mesinja. Bat im nomo bin jis enikain mesinja. 10 Langa oltestaman God bin tok, ‘Ai garra jandim main mesinja lida langa det Boswan blanga meigim det roud redi blanga im.’ Wal det oltestaman im tok blanga Jon Beptis. Mel 3:1 11 En ai dalim yumob. Jon im haibala langa ola pipul hubin bulurrum det olbala lowa blanga God. Bat ol detlot pipul hu garra irrim main wed en bulurrum det Nyubalawei garra jidan brabli haibala. 12 Wen Jon Beptis bin dalimbat det gudnyus, loda pipul bin wandi bulurrum det Nyubalawei blanga God brabli. Imbin jis laik loda pipul bin pushumbat miselp blanga gowin langa haus. En im lagijat du tudei weya mi dalimbat ola pipul det gudnyus.
13 “Ai dalim yumob. Ol detlot speshalwan mesinja blanga God hubin kaman bifo Jon Beptis bin ol toktok blanga det Nyubalawei blanga God, en bifo olabat bin kaman, det lowamen blanga God neim Mosis bin toktok blanga det Nyubalawei blanga God du. Luk 16:16 14 En langa oltestaman im tok det speshalwan mesinja neim Ilaija garra kaman lida langa det boswan. En if yumob ridim det oltestaman brabli gudwei, wal yumob garra sabi Jon Beptis na det mesinja. Mel 4:5; Meth 17:10-13; Mak 9:11-13 15 Wal if yumob garram irriwol, wal yumob garra jinggabat det wed.”
16 Jisas bin kipgon tok langa ol detlot pipul, “Hau ai garra tok blanga ola pipul iya langa dijan kantri? Olabat jis laik ola biginini weya dei oldei pleipleibat. 17 Dei oldei jingat lagijat, ‘Melabat bin pleiyim det myusik blanga weding blanga yumob. Bat yumob nomo bin gudbinji, en yumob nomo bin dens blanga melabat. En melabat bin singim det song blanga fyunral blanga yumob. Bat yumob nomo bin kraikrai blanga melabat.’ Yu si? Detlot biginini kaan sedisfaid langa enijing. En ola pipul iya langa dijan kantri olabat lagijat du. Dei kaan sedisfaid langa enijing. 18 Jon Beptis bin kaman, en im nomo bin dagadagat daga, en im nomo bin dringgim det wain, en ola pipul bin tok, ‘Yu luk det men. Im garram dibuldibul insaid langa im.’ 19 Bambai mi na det Speshalwan Men bin kaman biyain langa Jon Beptis, en aibin dagadagat daga en aibin dringgim det wain, en ola pipul bin tok, ‘Yu luk det men. Im oldei dagadagat daga, en jidan drangginwan, en im fren blanga ola nogudbala pipul’. Ola pipul hu tok lagijat nomo sabi brabliwei. Bat ol detlot pipul hu bilib langa God sabi im klebabala, en dei sabi det wei blanga God im trubala.” Lagijat na Jisas bin tok.
Detlot taun weya nomo bilib
Luk 10:13-15
20 Afta na Jisas bin gibit adbala wed langa detlot pipul hubin jidan langa detlot taun weya imbin dumbat loda klebabala ting, dumaji detlot pipul nomo bin tenim miselp brom det nogudbalawei blanga olabat. 21 Jisas bin tok, “Im brabli nogud blanga ola pipul langa det dubala taun gulum Korasin en Bethsaida, dumaji aibin dum loda klebabala ting langa det dubala taun, en dei nomo bin bilib langa mi. If ola nogudbala pipul langa det dubala taun gulum Taya en Saidan bina luk ol detlot klebabala ting weya aibin dum langa Korasin en Bethsaida, dei bina tenim miselp brom det nogudbalawei blanga olabat, en dei bina werrimon det sekbeigwan klos en rabum miselp garram eshis blanga shoum God olabat sori blanga ola nogudbala ting weya deibin dumbat. Aisai 23:1-18; Isik 26:1; 28:26; Jowal 3:4-8; Eimos 1:9,10; Sek 9:2-4 22 Wal wen det taim garra kaman wen God garra jadjim ebribodi, im garra panishim detlot nogudbala pipul langa Taya en Saidan. Bat im garra panishim brabliwei ol detlot pipul langa Korasin en Bethsaida.
23 “En ol detlot pipul du langa det taun gulum Kapeniyam, olabat reken dei garra go langa hebin. Bat najing. God garra tjakamdan olabat langa helfaiya. If ola nogudbala pipul langa det taun gulum Sadam bina luk ol detlot klebabala ting weya aibin dum langa Kapeniyam, dei bina tenim miselp brom det nogudbalawei blanga olabat, en God nomo bina binijimap det dubala taun. Jen 19:24-28; Aisai 14:13-15 24 Trubala ai dalim yumob. Wen det taim garra kaman weya God garra jadjim ebribodi, im garra panishim detlot nogudbala pipul langa Sadam. Bat im garra panishim ol detlot pipul langa Kapeniyam brabliwei.” Lagijat na Jisas bin tok. Meth 10:15; Luk 10:12
25 Afta na Jisas bin prei langa God, “Dedi, yu na Bos langa hebin en langa ola kantri iya langa graun, en ai gibit yu theingks, dumaji loda ting deya yu nomo bin shoum langa detlot pipul hu reken miselp klebabala. Yubin shoum ol detlot ting blanga yu langa detlot pipul hu nomo reken miselp klebabala, jis laik ola bigininimob. 26 Yuwai, main Dedi, dumaji yubin wandi dum lagijat na.” Lagijat na Jisas bin prei.
27 Afta na Jisas bin tok langa ola pipul deya. Imbin tok, “Main Dedi bin hendimoba ebrijing langa mi. Bat nobodi kaan sabi main Dedi San. Oni main Dedi sabi im San. En nobodi kaan sabi main Dedi du. Oni mi na sabi im, dumaji mi na det San blanga im. En detlot pipul weya ai garra pikimat olabat en shoum main Dedi langa olabat, detlot pipul na garra sabi main Dedi. Jon 1:18; 3:35; 10:15
28 “If enibodi garram loda wori, en im nokap brom det wori jis laiga men weya im garrimap hebiwan loud, wal im garra kaman langa mi, en ai garra deigidawei det wori, en meigim im jidan gudwei. 29 Yu kaman en bulurrum mi, dumaji det wei blanga mi im nomo adwan, en mi brabli kainbalawan en nomo meigim miselp haibala. Jera 6:16 30 Yu garra len brom mi, en ai garra meigim yu jidan gudwei, dumaji aibin meigim det wei langa main Dedi isiwan, en det nyuwan lowa weya ai garra gibit yu, im nomo adwan.” Lagijat na Jisas bin tok.

11:5 Aisai 35:5,6; 61:1

11:10 Mel 3:1

11:13 Luk 16:16

11:14 Mel 4:5; Meth 17:10-13; Mak 9:11-13

11:21 Aisai 23:1-18; Isik 26:1; 28:26; Jowal 3:4-8; Eimos 1:9,10; Sek 9:2-4

11:23 Jen 19:24-28; Aisai 14:13-15

11:24 Meth 10:15; Luk 10:12

11:27 Jon 1:18; 3:35; 10:15

11:29 Jera 6:16