3
Nikadimas bin kaman langa Jisas
Wal wan Juwish hedmen deya bin neim Nikadimas. Imbin brom detlot serramonimen gulum Ferasi, en imbin kaman langa Jisas naitaim, en imbin dalim Jisas, “Bos, melabat sabi yu titja, en melabat sabi God bin jandim yu, dumaji nobodi kaan dum eni klebabala ting wulijim yu dumbat. Oni detlot pipul weya God jidan garram olabat garram pawa blanga dumbat klebabala ting lagijat.”
Wal Jisas bin ensim im, “Trubala ai dalim yu. Nobodi kaan jidan garram God. Oni detlot pipul hubin bon igin gin jidan garram im.”
Wal det serramonimen bin tok, “Big men kaan bon igin! Im kaan gowin langa im mami binji en bon igin sekantaim!”
Wal Jisas bin tok, “Trubala ai dalim yu. Nobodi kaan jidan garram God. Oni detlot pipul hubin bon garram woda en garram det Holi Spirit gin jidan garram God.
“Yu sabi? Det bodi im faindim bodi, en det Holi Spirit faindim spirit. En blanga tharran na yu nomo wandi hatjamp weya mi dalim yu blanga bon igin.
“Wal yu jinggabat det win weya im go eniwei. Yu nomo sabi brom weya im kaman en weya im go. Bat yu sabi im deya, dumaji yu irrim det nois. En im lagijat du langa detlot pipul hu bon garram det Holi Spirit. Nobodi nomo sabi hau det Holi Spirit wek langa olabat laif. Bat wi sabi im wek.” Lagijat na Jisas bin tok.
Wal det serramonimen bin tok, “Ai nomo sabi wanim yu toktok. Hau dijan ting garra hepin?”
10 Wal Jisas bin tok, “Wotfo yu kaan sabi? Yu haibala titja iya langa dijan kantri Isreil, indit? 11 Trubala ai dalim yu. Mi en main wekinmen olabat dalim yumob wanim melabat sabi, en melabat dalim yumob wanim melabat luk. Bat yumob kaan bilib det wed weya melabat tok. 12 En wen aibin dalim yumob stori blanga detlot ting weya yumob gin luk, yumob nomo bin bilib langa mi. Wal hau yumob garra bilib langa mi wen mi dalim yumob stori blanga detlot ting weya yumob kaan luk? 13 Nobodi bin gowap langa top en luk det pleis. Oni det Speshalwan Men hubin kamdan brom hebin bin luk hebin. 14 En ai dalim yu. Mi na det Speshalwan Men, en dei garra lidimap mi langa kros seimwei laik Mosis bin lidimap det sneik langa det deset kantri, Nam 21:9 15 en ebribodi hu bilib langa mi garra abum det olagijawan laif.
16 “God bin laigim ebribodi detmatj, en imbin jandim im ronwan san blanga dai blanga olabat, wulijim ebribodi hu bilib langa im garra abum det olagijawan laif en nomo dai. En mi na det San blanga im. 17 En im nomo bin jandim mi langa dijan wel blanga pudum bleim langa pipul. Imbin jandim mi langa dijan wel blanga seibum pipul. 18 En God kaan pudum bleim langa detlot pipul hu bilib langa mi. Bat imbin olredi pudum bleim langa detlot pipul hu nomo bilib langa mi.
19 “Yu si? God bin jandim mi langa dijan wel. En lagijat na im pudumbat bleim langa pipul, dumaji mi na det lait. Bat pipul nomo laigim det lait. Dei laigim det dakbala, dumaji dei oldei dumbat nogudbala ting, 20 en ol detlot pipul hu dumbat nogudbala ting nomo laigim det lait, en dei kaan kaman langa det lait, dumaji dei nomo wandim ola nogudbala ting weya dei dumbat garra shoum miselp. 21 Bat detlot pipul hu bulurrum det trubalawei, olabat kaman en jidan langa det lait, en dei duwit langa God. En blanga tharran na dei dumbat gudbala ting, en det lait shoum ola gudbala ting weya dei dumbat.” Lagijat na Jisas bin tok.
Jon Beptis bin tok blanga Jisas
22 Wal afta na Jisas en im wekinmen olabat bin gowei brom det taun Jerusalem, en deibin go langa det bush kantri deya gin langa det seimwan kantri gulum Judiya, en deya na Jisas bin jidanbat lilwail garram detlot wekinmen blanga im, en deibin beptaisimbat pipul deya du.
23-24 Wal Jon bin oldei beptaisimbat pipul deya langa det pleis gulum Aniyan gulijap langa det najawan pleis gulum Salim, dumaji loda woda bin deya, en loda pipul hubin wandi beptais bin oldei go deya langa Jon. Meth 14:3; Mak 6:17; Luk 3:19,20
25 Wal wandei ola wekinmen blanga Jon bin agamin garram wanbala kantrimen blanga olabat blanga det lowa blanga washimbat miselp, 26 en afta deibin go langa Jon, en deibin dalim im, “Titja, yu sabi det men neim Jisas hubin deya garram yu najasaid langa det Jodan Riba weya yubin dalimbat melabat blanga im? Wal im beptaisimbat pipul na, en loda pipul oldei go langa im.”
27 Wal Jon bin tok, “Nobodi kaan abum pawa blanga dum enikain wek lagijat. Oni if God gibit langa im. 28 En yumob bin irrim mi garram yumob ron irriwol wen aibin tok, ‘Mi nomo det Boswan gulum Masaiya. Bat God bin jandim mi blanga go lida langa im.’ Jon 1:20
29 “Wal yumob jinggabat weya dubala pipul garra merrit. Det gel im blanga det men weya garra merrit langa im, en det fren blanga det men oldei deigim det gel langa im, en afta det fren oldei jandap deya wansaid blanga irrim det men toktok, en wen im irrim im tok, im meigim im brabli gudbinji.
“Wal mi wulijim det fren, en mi brabli gudbinji na. 30 Yumob sabi? Det men garra go mowa haibala, en ai garra go mowa lobala, dumaji det men weya bin kaman brom hebin im haibala langa ebribodi. 31 Ebribodi bin kaman brom dijan wel, en ebribodi jidan blanga dijan wel, en ebribodi toktok oni blanga dijan wel. Bat det men hubin kaman brom hebin im haibala langa ebrijing, 32 en im toktok blanga ol detlot ting weya imbin luk en irrim. Bat nobodi nomo oldei bilib langa im wed. 33 Bat detlot pipul hu bilib langa im wed tok God im trubalawan.
34 “Wal God bin jandim Jisas, en im oldei dalimbat det wed blanga God, dumaji God bin gibit im det Holi Spirit blanga im brabliwei. 35 Yumob sabi? Det Dedi laigim im San detmatj, en imbin meigim im San jidan bos blanga ebrijing, Meth 11:27; Luk 10:22 36 en ebribodi hu bilib langa det San garram det olagijawan laif. Bat detlot pipul hu nomo duwit langa det San kaan abum det olagijawan laif, en God garra panishim olabat olagijawan.” Lagijat na Jon Beptis bin tok.
Bambai na det gabman bos neim Herod bin pudum Jon Beptis langa jeil.

3:14 Nam 21:9

3:23-24 Meth 14:3; Mak 6:17; Luk 3:19,20

3:28 Jon 1:20

3:35 Meth 11:27; Luk 10:22