21
Deibin bidim detlot Keinanait pipul
Wal wen det king blanga det kantri gulum Keinan hubin jidan langa det pleis gulum Erad langa det sauthsaid langa Keinan bin irrim detlot Isreil pipul bin kaminap langa det roud langa det lilwan taun gulum Etharim, imbin go fait langa olabat en gajim sambala Isreil pipul.Nam 33:40 Afta na detlot najalot Isreil pipul hu nomo bin jidan prisana bin meigim strongwan pramis langa YAWEI, “If yu larram melabat bidim dislot pipul, wi garra gibit detlot pipul holbit langa yu, en olabat taun du, en melabat garra binijimap olabat.” YAWEI bin irrim olabat en imbin album olabat blanga fait langa detlot Keinanait pipul. Wal detlot Isreil pipul bin bidim detlot Keinanait pipul, en deibin binijimap olabat, en olabat taun, en deibin gulum det pleis Homa.
Mosis bin meigim kopawan sneik
4-5 Wal detlot Isreil pipul bin libum det hil gulum Hora langa det roud weya go langa det solwoda gulum Redsi, weya goran langa det kantri gulum Idam. Bat olabat bin gitwail, en deibin tok nogudbalawei langa God en Mosis na. Olabat bin stat grambulbat, “Wotfo yubin bringimat melabat brom Ijip blanga dai langa dijan deset kantri, weya nomo eni daga o woda. Wi kaan dagadagat dijan nogudbala daga enimo!”Dyud 2:1 Afta, YAWEI bin jandim bigmob jigiwan sneik langa detlot pipul en detlot sneik bin baidimbat bigismob Isreil pipul en kilim olabat ded.1 Karin 10:9 Detlot najalot pipul weya det sneik nomo bin baidim bin kaman langa Mosis en deibin tok, “Melabat bin dum nogudbala ting wen melabat bin tok nogudbalawei langa YAWEI en langa yu. Yu lafta prei langa YAWEI blanga deigidawei dislot sneik.” Wal Mosis bin prei na blanga detlot pipul. Brom deya YAWEI bin ensim Mosis en imbin dalim im, “Yu lafta meigim kopawan sneik en pudum im ontop langa det pol, wulijim if jigiwan sneik baidimbat enibodi im garra luk langa det kopawan sneik, en im kaan dai.” Brom deya Mosis bin meigim det kopawan sneik en imbin pudum im langa det pol. Afta na, wen eni Isreil pipul bin git bait brom detlot jigiwan sneik, wal streidawei olabat bin go en luk langa det kopawan sneik en streidawei olabat bin git beda.2 King 18:4; Jon 3:14
Detlot Isreil pipul bin go langa Moweb
10 Wal brom deya detlot Isreil pipul bin shifdim olabat kemp langa Oboth. 11 Afta wen olabat bin libum det pleis olabat bin kemp langa det taun weya bin buldan longtaim gulum Ebarim, langa det deset kantri, sanraiswei langa det Moweb kantri. 12 Afta, olabat bin kemp langa det Sered Beli. 13 Brom deya olabat bin shifdim kemp igin langa det nowathsaid langa det Anan Riba langa det deset kantri weya imbin go langa det Emarait kantri. Det Anan Riba bin det boda blanga Moweb pipul kantri en Emarait pipul kantri. 14 Blanga tharran na, langa det buk gulum Hau YAWEI bin bidim najalot pipul im tok, “det taun gulum Waheb en ola krik langa det kantri blanga Sufa en langa Anan Riba, 15 en langa det hil kantri weya im godan langa det taun gulum Eiya, en langa det boda blanga Moweb.”
16 Brom deya deibin kipgon langa det wel gulum Biya weya YAWEI bin tok langa Mosis, “Yu bringimap detlot pipul mijamet na, en ai garra gibit olabat woda, 17 en langa det taim detlot Isreil pipul bin sing dijan song. Deibin sing,
“Woda wel gibit melabat woda,
en melabat garra welkam det woda gudbinjiwei garram song.
18 Detlot hedbos bin grajim dijan wel,
en detlot lidamob blanga detlot pipul.
Deibin grajim dijan wel garram det goldinwan stik blanga det king,
en garram olabat wokinstik.”
Lagijat na olabat bin sing.
Brom deya olabat bin shifdim olabat kemp brom det deset kantri langa Metana. 19 En brom deya olabat bin kipgon langa Neihalal, en brom Neihalal langa Beimoth. 20 En brom Beimoth deibin go langa det beli kantri blanga Moweb pipul, gulijap langa det hil gulum Pisga, weya deibin lukinatbat det deset kantri.
Deibin bidim King Saihan en King Og
Dyudaranami 2:26—3:11
21 Brom deya detlot Isreil pipul bin jandim wed langa Saihan det king blanga detlot Emarait pipul. 22 Deibin tok, “Yu larram melabat go thru langa yu kantri. Melabat kaan libum det roud en go thru langa yu gadin o greip fam, en melabat kaan dringgim woda brom yu wel. Melabat garra stap langa det meinwan roud, raidap melabat garra libum yu kantri.” Lagijat na deibin tok.
23 Bat Saihan nomo bin larram olabat go thru langa im kantri. Imbin gajim im soljamob en go en fait langa detlot Isreil pipul langa det taun gulum Jeihas langa det deset kantri. 24 Bat detlot Isreil pipul bin kilim ded sambala enami wen olabat bin faitfaitbat langa olabat en deibin deigim olabat kantri brom det Anan Riba langa sauthsaid raidap nowathsaid langa det Jeibak Riba. Nowathwei igin brom det Jeibak Riba detlot Emanait pipul bin jidan, en det Emanait pipul boda bin brabli strongbala.
25 Wal detlot Isreil pipul bin teikoba brom detlot Emarait pipul det taun gulum Heshban en det najalot taun du weya jidan raidaran langa det taun en olabat bin jidan deya na. 26 Heshban bin det bigiswan taun blanga Saihan det king blanga detlot Emarait pipul hubin fait en bidim langa det najawan king blanga Moweb, en Saihan, bin gajim ol det kantri raidap langa det Anan Riba. 27 Blanga dijan na detlot Emarait pipul bin sing dijan song. Deibin sing,
“Kaman langa Heshban langa det King Saihan bigwan taun.
Melabat wandim luk im garra bildimap en meigim gudwan igin.
28 Wantaim brom dijan taun Heshban, detlot solja blanga King Saihan bin go jis laiga faiya.
Deibin binijimap det taun blanga Eiya langa Moweb,
en deibin binijimap detlot boswan blanga det hil kantri langa topwei langa det Anan Riba.
29 Im garra brabli nogud blanga yumob Moweb pipul!
Ol yumob pipul hu oldei weship det drimin gulum Kemosh garra abum trabul!
Yumob drimin oldei larram yumob men jidan streinja,
en ol yumob wuman jidan prisana blanga det Emarait king gulum Saihan.Jera 48:45,46
30 Olabat bigininimob bin gitkil du.
Olabat brom Heshban raidap langa Diban,
en brom Neishim langa Nofa gulijap langa Midaba bin dai.
Nomo enibodi jidan laibala.”
Lagijat na deibin sing.
31 Wal detlot Isreil pipul bin jidanbat langa det kantri blanga ola Emarait pipul. 32 En Mosis bin jandim sambala men blanga faindat snikinbalawei hau blanga fait en teikoba langa det taun gulum Jeisa. Brom deya detlot Isreil pipul bin gajim det taun gulum Jeisa en ol detlot taun weya jidan raidaran langa det taun, en deibin andimwei ol detlot Emarait pipul hubin jidan deya.
33 Afta na, detlot Isreil pipul bin go najawei en deigim det roud langa Beishan. Det king blanga Beishan gulum Og, bin kaman garram im soljamob blanga fait langa detlot Isreil pipul langa Idrei.
34 Wal YAWEI bin dalim Mosis, “Yu nomo bradin langa im. Ai garra meigim yu bidim im en im pipul olabat. Yu garra fait langa im jis laik yubin fait en bidim Saihan det king blanga ola Emarait pipul hubin jidan bosmen langa Heshban.” 35 Wal detlot Isreil pipul bin kilim Og en im san, en ola pipul blanga im. Olabat nomo bin libum enibodi laibala, en olabat bin jidan langa im kantri na.

21:1 Nam 33:40

21:4-5 Dyud 2:1

21:6 1 Karin 10:9

21:9 2 King 18:4; Jon 3:14

21:29 Jera 48:45,46