10
Pitja stori blanga stakmen
Jisas bin kipgon tok langa detlot pipul, en imbin dalim olabat dijan stori, “Trubala ai dalim yumob. Wen enibodi gowin langa stakyad blanga gajimbat ship, im oldei gowin thru langa det raitwan geit. En if im nomo yusum det raitwan geit blanga gowin, wal im gowin blanga stilimbat detlot ship, dumaji im stilinbala.
“Yumob sabi? Det stakmen oldei yusum det raitwan geit blanga gowin, en det men hu oldei lukaftumbat det geit oldei opinim det geit blanga im. Wen im gowin langa det stakyad, im oldei jingat langa im ship olabat garram olabat ron neim. Detlot ship irrim im wen im jingat langa olabat, en im deigimat olabat brom det stakyad. En wen dei kamat atsaid brom det stakyad, det stakmen oldei go lida langa detlot ship blanga im, en detlot ship oldei bulurrum im biyain, dumaji dei sabi det bois blanga im.
“Yu si? Detlot ship kaan bulurrum enibodi. Oni det stakmen blanga olabat, dumaji dei sabi det bois blanga im. En dei oldei ranawei brom najalot pipul, dumaji dei nomo sabi det bois blanga olabat.”
Lagijat na Jisas bin tok langa detlot pipul garram det pitja tok. Bat dei nomo bin sabi wanim im toktok.
Jisas det gudwan stakmen
Wal wanmo Jisas bin dalim olabat, “Trubala ai dalim yumob. Mi na det raitwan geit blanga ola ship. En ol detlot serramonimen hubin kaman bifo aibin kaman jidan jis laiga stilinbala. Bat detlot ship main nomo teiknodis langa olabat.
“Yumob sabi? Mi na det raitwan geit blanga go langa God. En if enibodi kaman langa mi blanga go langa God, wal God garra seibum im, en im garra jidan brabli fri, en im garra abum det brabli gudwan laif.
10 “Yumob sabi na? Detlot serramonimen oldei kaman blanga stilimbat en kilimbat en binijimapbat yumob. Bat aibin kaman blanga meigim yumob abum det brabli gudwan laif.
11 “Wal mi na det gudwan stakmen weya jidan redi blanga dai blanga ola ship. 12-13 Mi nomo wulijim det wekinmen weya dei oldei peiyim im blanga lukaftumbat ola ship. Wen detkain wekinmen luk det jigiwan dog kaman, im nomo jinggabat detlot ship, dumaji im oni wekinmen, en im oldei ranawei en larram det jigiwan dog gajulum detlot ship en meigim olabat go ebriweya.
14-15 “Yu si? Mi na det gudwan stakmen. En main Dedi sabi mi, en ai sabi main Dedi, en seimwei ai sabi main ship olabat, en dei sabi mi du. En mi redi blanga dai blanga olabat. Meth 11:27; Luk 10:22
16 “Yumob sabi wanim mi toktok? Detlot ship main olabat detlot Juwish pipul na. En ai garram sambala najalot ship du langa najawan stakyad. Olabat na detlot najalot pipul langa ola najalot kantri, en dei garra irrim main bois, en ai garra bringimap olabat, en ai garra joinimap olabat garram detlot Juwish pipul, en dei garra ol jidan wanmob garram wanbala stakmen.
17 “Wal main Dedi laigim mi, dumaji mi redi blanga dai blanga detlot pipul. Bat ai garra gedimbek main laif afta wen mi dai, dumaji nobodi kaan meigim mi dai. 18 Garram main ron filing ai gibit miselp blanga dai. En ai garram det rait en det pawa blanga dai, en ai garram det rait en det pawa blanga gedimbek main laif du. En ai garra dum lagijat na, dumaji main Dedi bin dalim mi blanga dum lagijat.”
19 Wal wen detlot pipul bin irrim Jisas tok lagijat, deibin agamin gija blanga detlot wed weya imbin tok, en deibin kadimat miselp, 20 en sambala pipul bin tok, “Im brabli medwan, dumaji im garram dibuldibul insaid langa im. Wal wotfo yumob kipgon irrimbat im?”
21 Bat sambala pipul bin tok, “Nobodi kaan toktok lagijat if im garram dibuldibul insaid langa im. En nomo eni dibuldibul kaan meigim blainbala pipul luk.”
Deibin wandi stonim Jisas
22 Bambai na kolwethataim deibin abum det serramoni deya langa Jerusalem blanga meigim det Serramoni Pleis seikridwan, 23 en Jisas en im wekinmen olabat bin wokaran langa det pleis gulum Salaman Brenda deya insaid langa det Serramoni Pleis. 24 Loda pipul bin majurrumap miselp raidaran langa im, en deibin askim im, “Trubala yu det Boswan gulum Masaiya? Yu dalim melabat streidat na, dumaji melabat bin weidabat longtaim.”
25 Wal Jisas bin tok, “Aibin olredi dalim yumob. Bat yumob nomo bin wandi bilib langa mi. En ol detlot klebabala ting weya mi oldei dum garram main Dedi pawa shoum yumob du. 26 Bat stil yumob kaan bilib langa mi, dumaji yumob nomo main ship. 27 Ai sabi main ship olabat, en dei irrim mi, en dei bulurrum mi, 28 en ai gibit olabat det olagijawan laif, en dei kaan neba dai. 29 Nobodi kaan deigidawei olabat brom mi du, dumaji main Dedi bin gibit olabat langa mi, en im brabli strongbalawan, en nobodi kaan deigidawei olabat brom main Dedi bingga. 30 Minbala main Dedi minbala wanbala.”
31 Wal wen Jisas bin tok lagijat, detlot pipul bin gajim ston blanga stonim im. 32 Bat Jisas bin dalim olabat, “Main Dedi bin gibit mi loda gudbala ting blanga dum, en aibin dum ol detlot gudbala ting langa yumob ai. Wal blanga wujan gudbala ting yumob garra stonim mi?”
33 Wal detlot pipul bin tok, “Melabat nomo wandi stonim yu blanga ol detlot gudbala ting. Melabat garra stonim yu dumaji yubin tok brabli nogudbalawei wen yubin tok yunbala God wanbala. Yu nomo God. Yu oni men.” Labid 24:16
34 Wal Jisas bin ensim olabat, “Wal yumob jinggabat wanim im tok langa yumob ron lowa. Longtaim God bin gulum detlot Isreil bosmen ‘drimin’. Saam 82:6 35 En wi sabi wanim det oltestaman tok im trubalawan olagija, indit?
“Yumob sabi? God bin pikimat detlot Isreil bosmen blanga gibit im wed langa olabat, en imbin gulum olabat ‘drimin’. 36 En wotabat mi? God bin pikimat mi blanga jandim mi langa dijan wel. Wal wotfo yumob reken aibin tok nogudbalawei wen aibin tok mi det San blanga God? 37 If ai nomo dumbat detlot ting weya main Dedi wandim mi blanga dum, wal yumob kaan bilib langa mi. 38 Bat if ai dum detlot ting, wal yumob garra bilib langa mi. En if yumob nomo wandi bilib langa detlot wed main, wal maitbi yumob gin bilib langa detlot ting weya mi dumbat wulijim yumob garra sabi brabliwei mi jidan garram main Dedi, en main Dedi jidan garram mi.”
39 Wal wen Jisas bin tok lagijat, wanmotaim detlot pipul bin trai en grebum im. Bat imbin gidawei brom olabat bingga, 40 en im en im wekinmen olabat bin gowei brom Jerusalem, en deibin go sanraisaid langa det Jodan Riba weya Jon Beptis bin oldei beptaisimbat pipul bifo imbin dai, en deibin jidan deya na langa det pleis. Jon 1:28
41 Wal loda pipul bin oldei kaman deya langa Jisas, en detlot pipul bin oldei toktok miselp, “Jon Beptis nomo bin dum eni speshalwan klebabala ting. Bat ebrijing imbin tok blanga dijan men im trubala.” 42 En loda pipul bin bilib langa Jisas deya.

10:14-15 Meth 11:27; Luk 10:22

10:33 Labid 24:16

10:34 Saam 82:6

10:40 Jon 1:28