28
Panishmen blanga det king brom Taya
Wal YAWEI det boswan God bin kipgon tok, “Isikiyel, yu garra dalim det king brom Taya wanim ai tok langa im, ‘Yu brabli praudbala, en yu reken yu haibala laik mi. Yu reken yu jidan langa yu speshalwan tjeya langa det taun weya jidan rait langa midul langa det solwoda, bat yu nomo enijing. Yu jis odinri men. Yu reken yu brabli klebawan wulijim Denyul en yu sabi ebrijing. Yu reken yu brabli klebawan en yu oldei meigim miselp brabli ritjwan, dumaji yu garram detmatj gol en silba. En yu reken yu brabli klebawan en yu brabli ritjwan garram detmatj mani en tharran na bin meigim yu brabli praudbala.
“ ‘Wal mi na YAWEI det boswan God. Yu reken yu jis laik mi en yu jidan brabli klebawan, bat ai garra jandim ola krulbala enami langa yu. En nomeda yu brabli klebawan en yu garram detmatj gudbala en purdiwan ting, bat stil detlot enami garra binijimap ola ebrijing blanga yu. En dei garra dum brabli krulbala ting langa yu, en dei garra kilim yu ded, en tjakidawei yu langa det solwoda.
“ ‘Wen yu garra midap garram yu enamimob, yu reken yu garra stil jidan wulijim mi? Olabat garra kilim yu en yu garra ardimbat detmatj jis laik najalot pipul. 10 En ol detlot streinja pipul garra kilim yu en yu garra dai seimwei laik ola pipul hu nomo weship langa mi. Mi na YAWEI det boswan God meigim dijan pramis.’ ”
Fyunral song blanga det king brom Taya
11 Wal YAWEI det boswan God bin kipgon tok, 12-13 “Isikiyel yu garra krai soribalawei blanga det king brom Taya en yu garra dalim im wanim mi toktokbat.
“Wen yubin bon ol detlot purdiwan ston en gol bin jidan redibala blanga yu. Yubin brabli gudbala men basdam en yubin luk brabli purdiwan men en yubin sabi detmatj du. Yubin oldei jidanbat langa det gadin gulum Idin en yubin oldei werrimonbat loda purdiwan ston. 14 Aibin pikimat wanbala gudbala einjul blanga lukaftumbat yu haus langa main seikridwan hil, weya yubin oldei wokwokbat langa detlot purdiwan ston weya bin oldei laitlaitbat wulijim faiya.
15 “Yubin brabli trubala men brom det taim na wen yubin bon, bat bambai na yubin stat dumbat nogudbala ting. 16 Yubin oldei baiyimbat en selimbat enijing, en yubin jidan gridibala en tharran na bin meigim yu jidan brabli krulbala en nogudbala. Wal aibin jandimwei yu brom main seikridwan hil na en det einjul hubin oldei maindimbat yu, imbin andimwei yu brom detlot purdiwan ston.
17 “Yubin luk brabli purdiwan boi en tharran na bin meigim yu praudbala. En dumaji loda pipul bin sabi yu, yubin stat dumbat nogudbala ting. Blanga tharran na aibin tjakidawei yu langa graun en aibin larram detlot king lukinat langa yu en deibin mokimbat langa yu. 18 En yubin oldei trikimbat najalot shop menija wen yubin baiyimbat en selimbat ebrijing, en detlot pleis weya yubin oldei weshipbat jidan brabli nogudwan du. Wal aibin jandim faiya langa yu taun en det faiya bin barnimap im, en oni eshis jidan na. 19 Ol detlot pipul brom najalot kantri bin hatjamp wen deibin luk yubin abum det brabli nogudwan panishmen, en yubin binijap olagijawan.” Lagijat na YAWEI bin tok langa det king blanga Taya.
Panishmen blanga Saidan
20 YAWEI bin kipgon tok, 21 “Isikiyel, yu tok adbalawei langa detlot pipul langa det kantri gulum Saidan, 22 en yu dalim detlot pipul wanim mi toktokbat, ‘Mi na YAWEI det boswan God en mi jidan enami blanga yumob na. Ola najalot pipul garra preisim mi wen ai panishim yumob, en dei garra sabi mi brabli holiwan. 23 Ai garra jandim brabli nogudwan siknis blanga binijimap yumob, en ai garra jandim ola enami blanga teikoba langa yumob en majurrumap miselp raidaran langa yumob. En yumob garra ol gitkil en ol detlot najalot pipul garra sabi mi na YAWEI.’ Lagijat na YAWEI bin tok langa detlot pipul blanga Saidan.
24 “Wal wen ol dislot ting garra hepin, nomo eni krulbala pipul garra jidan gulijap langa detlot Isreil pipul, en detlot Isreil pipul garra sabi mi na YAWEI det boswan God bin dum ol dislot ting.”
Ola Isreil pipul garra jidan gudbinjiwei
25 Wal YAWEI det boswan God bin kipgon tok, “Ai garra majurrumap ola Isreil pipul brom ol detlot kantri weya deibin spredat, en ola pipul langa ebri kantri garra sabi mi na brabli holiwan. Detlot Isreil pipul garra jidan langa det kantri weya aibin gibit langa main wekinmen Jeikob. 26 En olabat garra jidan seif na en dei garra bildimap haus en dei garra growimapbat gadin. Olabat kaan bradin blanga enijing, dumaji ai garra panishim detlot pipul hubin oldei heidimbat olabat. Afta tharran na, detlot Isreil pipul garra sabi mi na YAWEI det trubala God blanga olabat.” Lagijat na YAWEI bin tok. Jowal 3:4-8; Sek 9:1,2; Meth 11:21,22; Luk 10:13,14

28:26 Jowal 3:4-8; Sek 9:1,2; Meth 11:21,22; Luk 10:13,14