8
Ola ting King Salaman bin dum
Fes Kings 9:10-28
King Salaman bin deigim 20 yiya blanga bildimap det Serramoni Pleis en det speshalwan haus blanga im. En imbin bildimbek detlot taun weya King Hairam bin gibit im, en imbin jandim pipul brom Isreil blanga jidan deya. Imbin teikoba det taun gulum Heimath Soba, en imbin meigim strongbala det taun gulum Palmira langa det deset kantri. Imbin bildimbek sambala taun langa Heimath weya imbin kipum ol im ebrijing gudwei langa ola stowa rum. King Salaman bin bildimbek dis dubala taun igin, Apabetharan en Lowabetharan. Dubala bin strongwan taun weya dei gin lokimap gudwei. Imbin bildimbek det taun gulum Beilath, en detlot taun weya imbin kipum im ebrijing gudwei, en detlot taun weya ol im solja en hosis en bagi bin jidan. Imbin dum ola ting imbin wandim dum langa Jerusalem en langa Lebanan en olaran det kantri weya imbin jidan king. 7-8 Ol detlot bigininimob blanga ola Keinanait pipul weya nomo bin gitkil wen ola Isreil pipul bin teikoba det kantri, King Salaman bin fosim olabat blanga adwek. Ol dislot pipul na bin detlot Hitait, Emarait, Perasait, Hibait en Jebusait pipul. En olabat bigininimob jidan wekinmen jis laiga prisana raidap langa dijan taim. Wal detlot Isreil pipul nomo bin jidan wekinmen jis laiga prisana, bat deibin wek mijamet garram ola solja, ola bosmen blanga ola solja, en ola bos blanga ola bagi en blanga lukaftum ola hosis. 10 En 250 men bin jidan bos blanga ol detlot hu deibin fosim blanga wek langa ola difrinwan wek.
11 Wal King Salaman bin deigim im waif, det doda blanga det king brom Ijip, brom det taun dei gulum Deibidtaun langa det haus imbin bildimap blanga im waif. Imbin tok, “Im nomo lau blanga jidan langa det haus blanga Deibid, hubin king blanga Isreil, dumaji eni pleis weya det Seikridwan Boks bin jidan, im brabli seikridwan pleis.”
12 Wal King Salaman bin gibit sekrifais ofring langa YAWEI langa det teibul blanga ofring weya imbin bildimap lida langa det Serramoni Pleis. 13 Imbin gibit barnapwan ofring laik det lowa blanga Mosis bin tok blanga ebri seikridwan dei. Olabat bin ebri Sebathdei, en det Nyumanth serramoni en detlot thribala serramoni dei abum ebriyiya gulum Damba Nomo Garram Raising serramoni, en serramoni gulum Kukwan Daga en serramoni gulum Hampi. Eksa 23:14-17; 34:22,23; Nam 28:9-15; 28:16—29:39; Dyud 16:16 14 King Salaman bin bulurrum ola lowa weya im dedi Deibid bin gibit im. Imbin dalim detlot serramonimen wanim dei garra dum ebridei, en detlot Libaimen du, hubin album detlot serramonimen garram olabat wek en blanga sing. Imbin dalim detlot blijiman wanim blanga dum ebridei langa ebri geit, jis laik Deibid det men blanga God bin tok. 15 Wal ola lowa weya Deibid bin dalim detlot serramonimen en Libaimen blanga detlot stowahaus en najalot ting, deibin dum holbit.
16 Wal ola wek blanga King Salaman bin binij na brom wen imbin stadimap det Serramoni Pleis raidap imbin binij bildimbat det Serramoni Pleis. Ola wek bin brabli gudwan.
17 Wal King Salaman bin go langa det dubala taun gulum Esiyangeba en Elath, weya bin jidan wansaid langa det solwoda gulum Redsi langa det kantri gulum Idam. 18 King Hairam bin jandim ola bigwan bout garram im ronwan bosmen en gudwan wekinmen langa detlot bout. Deibin go garram ola boswan blanga King Salaman langa Ofiya en deibin bringimbek langa King Salaman mowa den 15,000 kilogrem gol.

8:13 Eksa 23:14-17; 34:22,23; Nam 28:9-15; 28:1629:39; Dyud 16:16