18
Langa det taun gulum Korinth
Afta na Pol bin gowei brom Ethins, en imbin go langa det najawan taun gulum Korinth, en deya na imbin midim wan Juwish men neim Akwila. Det men bin bon langa det kantri gulum Pantas, en im waif bin neim Prisila. Basdam dubala bin oldei jidanbat langa det taun gulum Rom deya langa det kantri gulum Itali. Bat det king neim Klaudiyas bin andimwei ola Juwish pipul brom det taun, en Akwila en im waif bin go langa Korinth.
Wal Pol bin go langa dubala kemp, en imbin jidan garram dubala, en imbin wek garram dubala du, dumaji imbin faindat dubala bin oldei meigimbat tent blanga meigimap mani seimwei laik imbin oldei dumbat.
Wal ebri Sebathdei Pol bin oldei go langa det Juwish Miting Pleis, en imbin oldei tok langa ola Juwish pipul en langa ol detlot Grik pipul hubin bilib langa God, en imbin oldei trai en meigim olabat bilib langa det gudnyus.
Bambai na wen Sailas en Timathi bin kamat brom Mesadoniya, Pol bin libum det wek weya imbin meigimbat tent, en ebridei imbin oldei dalimbat det gudnyus langa ola pipul, en imbin oldei dalim ola Juwish pipul. Imbin tok, “Jisas na det Boswan gulum Masaiya.”
Afta na detlot Juwish pipul nomo bin agri langa Pol, en wen deibin tok nogudbalawei langa im, imbin sheikim ola das brom im klos blanga gibit olabat woning, en imbin tok strongbalawei langa olabat. Imbin tok, “If yumob garra go langa det helfaiya, wal im nomo main folt tharran. Im blanga yumob ron folt. En brom tudei na ai garra go langa ola Jintail pipul.”
Wal wen Pol bin tok lagijat, imbin libum detlot Juwish pipul, en imbin go en jidan langa det haus blanga wan Jintail men neim Tidiyas Jastas. Det men bin oldei weship God, en im haus bin wansaid langa det Juwish Miting Pleis.
Wal det bos blanga det Juwish Miting Pleis bin neim Krispas, en im en im femili olabat bin bilib langa Jisas det Boswan, en loda pipul langa det taun bin bilib langa im du wen deibin irrim det gudnyus, en deibin ol beptais.
Wal wan nait Pol bin abum drim, en langa det drim Jisas bin dalim im, “Yu kaan bradin blanga enibodi iya langa dijan taun. Yu garra kipgon dalimbat det gudnyus en nomo slekbek, dumaji mi iya garram yu, 10 en nobodi kaan ardim yu, dumaji ai garram loda pipul main iya langa dijan taun.” Lagijat na Jisas bin tok langa Pol, 11 en Pol bin kipgon jidanbat deya 18 mants, en imbin oldei titjimbat ola pipul det wed blanga God.
12 Bambai na nyubala gabman bos neim Geliyo bin deigim pleis blanga det olwan bos blanga det kantri gulum Akeiya weya det taun gulum Korinth bin jidan, en afta detlot Juwish pipul bin midap, en deibin grebum Pol, en deibin deigim im langa det nyubala bos blanga kotim im, 13 en deibin dalim det bos, “Dijan men im trai en meigim ola pipul weship God difrinwei wulijim dei garra breigim det lowa.”
14 Wal wen deibin tok lagijat, Pol bin wandi tok. Bat det bos bin tok shotkat langa im, en imbin dalim detlot Juwish pipul. Imbin tok, “If dijan men bin breigim gabman lowa, en imbin dum samting rong, wal ai bina lisin langa yumob, en ai bina kotim im. 15 Bat im jis agamin garram yumob blanga ol detlot wed en neim langa yumob ron lowa. En ai kaan kotim im blanga detkain ting. Yumob na garra sodimat det agamin.” Lagijat na det gabman bos bin tok langa detlot Juwish pipul, 16 en afta imbin andimwei olabat brom det kothaus.
17 Wal wen deibin kamat atsaid brom det kothaus, sambala pipul bin grebum wan men neim Sosanis hubin bos blanga det Juwish Miting Pleis, en deya gin lida langa det kothaus deibin beldim im, en det gabman bos nomo bin dum enijing.
Pol bin gobek langa det taun gulum Entiyak
18 Wal Pol bin kipgon jidan lilbit longtaim garram detlot bilibamob langa Korinth, en afta imbin gowei brom olabat garram Prisila en Akwila, en deibin go langa det taun gulum Sinkriyai, en deya na Pol bin meigim speshalwan pramis langa God, en imbin kadimof im ronwan heya blanga kipum det pramis.
Brom deya deibin gowin langa bout, en deibin stat blanga go langa det kantri gulum Siriya. Nam 6:18 19 Bat det bout bin go langa det taun gulum Efasas basdam, en deya na Pol bin libum Prisila en Akwila, en imbin go miselp langa det Juwish Miting Pleis deya langa det taun, en imbin tok langa ola Juwish pipul deya, 20 en olabat bin wandim im blanga jidan garram olabat lilbit longtaim. Bat im nomo bin wandi jidan deya, 21 en imbin dalim olabat, “If God wandim, wal ai garra kambek langa yumob bambai.”
Afta na imbin gowin langa det bout, en imbin gowei brom deya, 22 en wen imbin kamat langa det taun gulum Sesariya, imbin godan brom det bout, en imbin go langa Jerusalem, en imbin tok langa ola bilibamob deya langa det tjetj, en afta imbin go langa det taun gulum Entiyak.
23 Afta na wen Pol bin jidan deya langa Entiyak lilbit longtaim, imbin go thru langa det dubala kantri gulum Galeisha en Frijiya, en imbin oldei go langa ola tjetj en tok langa ola bilibamob blanga meigim olabat mowa strongbala.
Apalas langa Efasas
24 Wal seimtaim wen Pol bin go langa det dubala kantri, wan Juwish men brom det taun gulum Eliksendriya bin go langa det taun gulum Efasas. Det men bin neim Apalas, en imbin sabi det oltestaman brabliwei, en imbin sabi hau blanga tok du. 25 Wal sambodi bin titjim im blanga Jisas Krais det Boswan, en imbin oldei laigim dalimbat ola pipul ebrijing blanga Jisas, en imbin oldei dalimbat det stori trubalawei. Bat im nomo bin sabi enijing blanga det Holi Spirit weya im garra beptais, dumaji imbin oni beptais garram woda seimwei laik Jon Beptis bin dum.
26 Wal wen Apalas bin kaman langa Efasas, imbin tok strongbalawei langa ola pipul deya langa det Juwish Miting Pleis, en wen Prisila en Akwila bin irrim im, dubala bin deigim im langa dubala kemp, en dubala bin dalim im blanga det Holi Spirit en det wei blanga God.
27 Afta na Apalas bin wandi go langa det kantri gulum Akeiya. Detlot bilibamob langa Efasas bin raidimdan leda blanga im langa detlot bilibamob deya langa det kantri, en deibin askim olabat blanga welkam Apalas. Wen imbin go deya, God bin meigim im album detlot bilibamob brabliwei. 28 Imbin oldei tok strongbalawei langa detlot Juwish pipul, en wen deibin oldei trai en tok oba langa im, imbin oldei bidim olabat, en imbin oldei shoum olabat brom det oltestaman Jisas na im det Boswan gulum Masaiya.

18:18 Nam 6:18