19
Pol langa det taun gulum Efasas
Wal wen Apalas bin deya langa det taun gulum Korinth, Pol bin kaman brom det kantri gulum Galeisha, en imbin go futwok langa det taun gulum Efasas, en wen imbin kamat deya, imbin faindim sambala bilibamob. Pol bin askim olabat, “Wen yumob bin bilib, det Holi Spirit bin kaman langa yumob?”
Wal detlot bilibamob bin tok, “Melabat nomo sabi enijing blanga det Holi Spirit. Melabat nomo bin irrim eni stori blanga im.”
Wal Pol bin tok, “Wal hau yumob bin beptais?”
En deibin tok, “Melabat bin beptais garram woda seimwei laik Jon Beptis bin dum.”
Wal Pol bin tok, “Jon bin oldei beptaisim detlot pipul hubin tenim miselp brom olabat nogudbalawei, en imbin oldei dalim ola Isreil pipul blanga bilib langa det Boswan hu garra kaman biyain langa im. En Jisas Krais na det Boswan.” Meth 3:11; Mak 1:4,7,8; Luk 3:4,16; Jon 1:26,27
Wal wen detlot bilibamob bin irrim Pol tok lagijat, deibin beptais garram det neim blanga Jisas det Boswan. 6-7 En streidawei wen Pol bin pudum im bingga langa detlot twelbala men deya, det Holi Spirit bin kaman langa olabat, en imbin meigim olabat tok garram olkain langgus, en deibin stat toktok det wed blanga God.
Wal fo 3 mants Pol bin oldei go langa det Juwish Miting Pleis deya langa det taun, en imbin oldei tok strongbalawei langa ola pipul deya. Imbin oldei trai en meigim olabat sabi Jisas na det Boswan gulum Masaiya, en imbin oldei trai en meigim olabat sabi God wandim olabat garra bulurrum Jisas. Bat sambala pipul deya nomo bin wandi irrim det wed, en dei nomo bin wandi bilib langa det wed du, en deya na lida langa ebribodi deibin stat tok nogudbalawei blanga det wei blanga Jisas.
Wal wen deibin stat tok lagijat, Pol bin wokawei brom olabat garram detlot bilibamob, en afta imbin oldei go langa det odinri miting pleis weya ola pipul bin oldei hipap. Det bos blanga det miting pleis bin neim Tiranas, en ebridei Pol bin oldei dalimbat det wed blanga God langa enibodi deya langa det pleis. 10 Lagijat na Pol bin oldei dumbat fo 2 yiya, en ola Juwish pipul en ola Jintail pipul ebriweya langa det kantri gulum Eisha bin irrim det wed blanga Jisas Krais det Boswan.
Detlot 7 san blanga Seba
11 Wal God bin meigim Pol dum olkain speshalwan ting deya langa Efasas, 12 en sambala pipul deya bin oldei go en gajim detlot reig weya imbin oldei yusum, en deibin oldei go en pudum detlot reig langa ola sikbala pipul, en God bin oldei meigim olabat gudbala, en imbin oldei andimwei ola nogudbala spirit brom insaid langa enibodi wen deibin yusum det reig.
13 Wal sambala Juwish pipul bin oldei go ebriweya en dumbat klebabala ting blanga andimwei dibuldibul du, en deibin trai en yusumbat det neim blanga Jisas Krais det Boswan seimwei laik Pol bin oldei dum, en deibin trai en gibit oda langa detlot nogudbala spirit. Deibin tok, “Langa neim blanga det Jisas weya Pol oldei toktok, yu kamat.”
14 Wal detlot 7 san blanga det haibala Juwish serramonimen neim Seba bin trai en yusum det neim blanga Jisas blanga andimwei nogudwan spirit brom insaid langa wan men. 15 Bat det nogudwan spirit bin tok langa olabat, “Ai sabi Jisas, en ai sabi Pol. Bat hu yumob?” 16 En wen det nogudwan spirit bin tok lagijat, imbin meigim det men fait langa detlot 7 san brabliwei, en imbin bidim olabat, en imbin meigim olabat ranawei brom det haus ol kripulap en nomo garram klos.
17 Wal ola Juwish pipul en ola Jintail pipul deya langa det taun bin irrim det stori blanga detlot 7 san, en deibin ol bradin, en afta deibin rispek langa det neim blanga Jisas Krais det Boswan, 18 en loda bilibamob bin jandap lida langa ebribodi, en deibin dalim olabat blanga ola nogudbala ting weya deibin oldei dumbat, 19 en detlot bilibamob hubin oldei dumbat olkain klebabala ting bin bringimap ola buk en enijing weya deibin oldei yusum, en deibin barnimap ol detlot ting lida langa ebribodi. Det prais blanga ol detlot buk weya deibin barnimap bin 50,000 silbawan mani.
20 Lagijat na God bin wek strongbalawei langa det taun, en det wed blanga Jisas Krais det Boswan bin kipgon spredatbat strongbalawei ebriweya du.
Trabul langa det taun gulum Efasas
21 Bambai na Pol bin wandi go langa det dubala kantri gulum Mesadoniya en Akeiya, en brom deya imbin wandi gobek langa Jerusalem, en imbin tok, “En afta ai garra go en luk det taun gulum Rom.”
22 Wal imbin jandim det dubala wekinmen blanga im neim Timathi en Irestas lida langa Mesadoniya, en imbin kipgon jidanbat deya langa det kantri gulum Eisha lilbit longtaim.
23-24 Wal deya langa det taun gulum Efasas deibin abum bigwan serramoni pleis blanga det gelwan drimin gulum Atemis, en wen loda pipul bin bulurrum det wei blanga Jisas det Boswan, big trabul bin stat deya langa det taun. Wan men neim Damitriyas bin stadim det trabul. Imbin oldei meigimbat olkain ting garram silba, en imbin oldei meigim lilwan toiwan serramoni pleis garram silba du, en wen imbin oldei selim detkain toiwan serramoni pleis, im en im wekinmen bin oldei gedim loda mani.
25 Wal Damitriyas bin jingat langa im wekinmen olabat en langa ola najalot men hubin oldei meigimbat enijing garram silba, en imbin dalim olabat, “Yumob sabi wi oldei meigimap loda mani weya wi meigimbat diskain silbawan ting. 26 Wal yumob bin lisin en luk wanim det men neim Pol im dumbat. Im dalimbat ola pipul blanga ola sheip weya wi meigimbat im nomo riliwan, en loda pipul iya langa dijan taun en ebriweya langa dijan kantri bin lisin langa im. 27 En if im kipgon lagijat, wal ola pipul kaan teiknodis langa det wek blanga wi, en dei garra fogedabat det serramoni pleis blanga Atemis det haibala drimin blanga wi. Ebribodi langa dijan kantri en langa ebri kantri bulurrum det drimin. Bat if det men kipgon toktok lagijat, bambai nobodi kaan jinggabat Atemis na.” Lagijat na Damitriyas bin tok.
28 Wal wen detlot men bin irrim det wed, deibin gitwail brabliwei, en deibin stat jinginat. Deibin tok, “Det gelwan drimin brom Efasas neim Atemis im brabli haibala!”
29 Wal ebribodi deya bin joinin langa olabat, en deibin jinginat ebriweya langa det taun, en deibin grebum det dubala men brom Mesadoniya hubin wek garram Pol. Det dubala men bin neim Gaiyas en Aristakas, en deibin deigim dubala langa det bigwan pleis weya ola pipul bin oldei hipap.
30 Wal wen Pol bin irrim wanim bin hepin langa dubala, imbin wandi go en tok langa detlot pipul. Bat ola bilibamob nomo bin larram im go, 31 en sambala gabman bos hubin fren blanga Pol bin jandim wed langa im, en deibin dalim im nomo blanga go langa det miting pleis du.
32 Wal detlot pipul deya langa det miting pleis bin meigimbat bigismob nois, dumaji deibin ol jinginatbat olkain difrinkain wed, en dei nomo bin sabi wotfo deibin ol midap deya langa det miting pleis.
33 Wal sambala Juwish pipul bin meigim wan men neim Eliksenda go lida langa detlot pipul, en wen detlot pipul bin luk im deya, deibin reken im na garra tok langa olabat, en wen imbin luk olabat bin lagijat langa im, imbin gibit olabat sain garram im bingga blanga jidan kwait, en imbin trai en dalim olabat nomo blanga pudum bleim blanga det trabul langa ola Juwish pipul. 34 Bat wen deibin sabi imbin Juwish men, deibin kipgon jinginatbat, “Det gelwan drimin brom Efasas neim Atemis im brabli haibala!” En deibin jinginatbat adbala lagijat na fo 2 awa.
35 Bambai na wan bosmen blanga det taun bin meigim detlot pipul jidan kwait, en imbin tok, “Main kantrimen olabat, ebribodi sabi wi oldei lukaftumbat det serramoni pleis blanga Atemis det haibala drimin. Ebribodi sabi wi oldei lukaftumbat det sheip blanga im weya imbin kamdan brom top. 36 Nobodi kaan tok wi nomo lukaftumbat im brabliwei. Wal yumob nomo wandi meigimbat trabul iya. Yumob garra jidan gudbalawei. 37 Yumob bin bringimap dijan dubala men iya. Bat dubala nomo bin stilim enijing brom det serramoni pleis, en dubala nomo bin tok nogudbalawei blanga wi drimin. 38 En if Damitriyas en im meit olabat abum bedfiling langa enibodi, wal dei garra deigim olabat langa kot, dumaji wi garram bos iya, en dei oldei abum kotkeis ebridei. 39 En if yumob wandi tokabat enijing, wi gin abum miting iya langa dijan pleis. Bat wi garra abum det miting brabliwei. 40 Ai dalim yumob. If yumob abum miting eniwei seimwei laik yumob bin abum iya tudei, wal det Roman gabman bos garra gitwail langa wi, dumaji yumob bin gulijap stadimap fait. Wal wi nomo garram eni risan blanga dijan trabul, en if det gabman bos bina kaman iya, im bina faindim wi redendid.” 41 Lagijat na det bosmen bin tok langa ola pipul, en afta imbin dalim olabat blanga gowei na.

19:4 Meth 3:11; Mak 1:4,7,8; Luk 3:4,16; Jon 1:26,27