20
Pol bin go langa det dubala kantri gulum Mesadoniya en Akeiya
Afta wen det trabul langa det taun gulum Efasas bin binij, Pol bin midap garram ola bilibamob, en imbin tok langa olabat blanga meigim olabat gudbinji, en afta imbin gudbai langa olabat, en imbin go langa Mesadoniya.
Wal Pol bin go rait thru langa det kantri, en imbin meigim ola bilibamob ebriweya langa det kantri gudbinji wen imbin oldei tok langa olabat, en afta imbin go langa Akeiya, en imbin jidan langa det kantri 3 mants.
Bambai na Pol bin stat meigim miselp redi blanga go langa det kantri gulum Siriya. Bat imbin gedim wed weya sambala Juwish pipul bin meigimbat plen blanga kilim im ded, en imbin jinggabat blanga gobek langa Mesadoniya, en imbin jandim 7 men lida langa im. Detlot men bin neim Sopata, Aristakas, Sakandas, Gaiyas, Titjakas, Trofamas en Timathi. Det dedi blanga Sopata bin neim Piras en imbin brom det taun gulum Beriya. Aristakas en Sakandas bin kaman brom det taun gulum Thesalonaika, Gaiyas bin kaman brom det taun gulum Debi, en Titjakas en Trofamas bin kaman brom det kantri gulum Eisha.
Wal detlot 7 men bin go lida, en deibin weidabat blanga minbala deya langa det taun gulum Trowes, en aibin go garram Pol langa det taun gulum Filapai, en afta wen det Juwish serramoni gulum Damba Nomo Garram Raising bin binij, minbala bin gowin langa bout, en 5 dei afta minbala bin kamat langa Trowes. Deya na minbala bin midap garram detlot 7 men hubin go lida langa minbala, en melabat bin ol jidan deya langa Trowes wan wik.
Langa det taun gulum Trowes
Wal langa det feswan dei blanga det wik, ola bilibamob bin midap blanga abum daga mijamet, en Pol bin tok langa olabat raidap midulnait. Imbin tok longtaim langa olabat, dumaji det neksdei imbin wandi gowei, en deibin barnim loda lemp deya langa det ontopwan rum weya melabat bin abumbat det miting.
Wal wan yangmen neim Yutikas bin deya, en imbin jidan langa det windo, en wen Pol bin kipgon toktok langa olabat, Yutikas bin silip na, en afta imbin buldan atsaid langa graun.
Wal wen deibin godan blanga gajim im, deibin faindim im ded, dumaji det haus bin brabli haiwan. 10 Bat Pol bin godan deya, en imbin leidan ontop langa det dedbala men, en imbin holdim im, en imbin tok langa detlot pipul, “Yumob nomo nogudbinji, dumaji im stil laibala.”
11 Brom deya deibin gobek langa det ontopwan rum, en deibin breigim det daga, en deibin dagat, en Pol bin kipgon tok langa olabat raidap det san bin gidap, en afta imbin gowei, 12 en detlot pipul bin deigimbek det yangmen langa im kemp, en deibin ol gudbinji.
Langa det taun gulum Mailitas
13 Brom deya Pol bin jandim ola wekinmen blanga im lida langa im garram bout langa det taun gulum Esos, en imbin go futwok langa det taun, 14 en wen imbin midim melabat deya, imbin gowin langa det bout garram melabat, en melabat bin ol go langa det taun gulum Mitalini.
15 Brom deya neksdei melabat bin gopas langa det taun gulum Kaiyas, en det neksdei melabat bin kamat langa det taun gulum Semos, en det neksdei melabat bin kamat langa det taun gulum Mailitas.
16 Wal Pol nomo bin wandi weistimbat taim langa det kantri gulum Eisha, en melabat bin gopas langa det taun gulum Efasas, dumaji imbin wandi kamat langa Jerusalem bifo det serramoni dei gulum Pentakos.
Pol bin tok langa tjetj lidamob blanga Efasas
17 Wal wen Pol bin deya langa Mailitas, imbin jandim wed langa detlot tjetj lidamob langa Efasas, en imbin dalim olabat blanga kaman langa im deya langa Mailitas, 18 en wen deibin kaman deya, imbin dalim olabat, “Yumob sabi wotkain mi, en yumob sabi hau aibin oldei wek garram yumob wen aibin kaman langa yumob basdam. 19 Brom det feswan dei wen aibin kaman langa dijan kantri blanga yumob raidap aibin gowei, yumob sabi aibin oldei adwek blanga Jisas Krais det Bos blanga wi. Ai nomo bin meigim miselp haibala, en nomeda aibin oldei abumbat adtaim brom detlot Juwish pipul, bat stil ai nomo bin jinggabat miselp. Aibin oldei jinggabat yumob, 20 en ai nomo bin blandim enijing brom yumob. Aibin oldei dalim yumob ebrijing blanga album yumob. Yumob sabi aibin oldei dalimbat yumob det wed blanga God deya lida langa ebribodi en langa yumob ron haus du, 21 en aibin oldei gibit strongbala woning langa ola Juwish pipul en langa ola Jintail pipul du, en aibin oldei dalim olabat blanga tenim miselp brom olabat nogudbalawei en bulurrum God en bilib langa Jisas Krais det Bos blanga wi. Lagijat na aibin oldei tok langa ebribodi deya langa Efasas.
22 “Wal tudei ai garra go langa Jerusalem, dumaji det Holi Spirit im meigim mi go deya, en ai nomo sabi wanim garra hepin langa mi deya. 23 Bat ai sabi langa ebri taun weya aibin oldei go, det Holi Spirit bin oldei gibit mi woning, en imbin oldei dalim mi bambai det trabul garra kaman langa mi en dei garra pudum mi langa jeil. 24 Bat ai nomo jinggabat miselp. Mi oni jinggabat blanga dalimbat det gudnyus weya God garra kain langa enibodi hu bilib langa im san, dumaji Jisas det Boswan bin dalim mi blanga dum det wek na. 2 Tim 4:7 25-26 En aibin go ebriweya langa yumob en dalimbat yumob blanga det nyubalawei blanga God en hau blanga bulurrum Jisas Krais brabliwei.
“Wal ai garra gibit yumob woning na, dumaji ai sabi yumob kaan luk mi enimo. 27 If enibodi brom yumob garra go langa det helfaiya, wal im nomo main folt tharran, dumaji aibin dalimbat yumob ebrijing blanga det nyubalawei blanga God. Ai nomo bin blandim enijing brom yumob.
28 “Wal ol yumob tjetj lidamob garra wotjim miselp, en yumob garra wotjim ol detlot bilibamob du, dumaji det Holi Spirit bin meigim yumob jidan bos blanga olabat. Yumob garra lukaftumbat olabat brabliwei, dumaji God san bin weistim im blad blanga meigim olabat jidan blanga im, 29 en ai sabi afta wen ai gowei, sambala nogudbala pipul garra kaman, en dei garra deigidawei sambala bilibamob brom yumob. 30 En ai sabi sambala men brom yumob bilibamob garra tenimran det trubala wed en meigim sambala bilibamob bulurrum olabat.
31 “Wal trubala ai dalim yumob. Yumob garra wotjim miselp en jinggabat ebrijing weya aibin oldei dalimbat yumob langa det 3 yiya weya aibin deya garram yumob, dumaji aibin oldei jinggabat yumob brabliwei, en aibin oldei kraikrai blanga yumob du.
32 “Wal tudei ai hendimoba yumob langa God en langa det gudwan wed blanga im, en det wed garra meigim yumob jidan strongbala, en det wed na garra meigim yumob abum pleis langa hebin garram ol detlot pipul weya God bin pikimat.
33 “Wal yumob sabi wen aibin deya garram yumob, ai nomo bin wandim yumob blanga peiyim mi enijing blanga det wed weya aibin oldei dalimbat yumob. 34 En yumob sabi aibin oldei wek adbala garram main ron bingga blanga meigimap mani blanga baiyim enijing weya mi en main wekinmen olabat bin oldei wandim. 35 En wen aibin wek adbala lagijat, aibin shoum yumob hau blanga album ola po pipul, dumaji wi garra oldei jinggabat wanim Jisas det Boswan bin tok, ‘Wen sambodi gibit yu enijing, yu garra gudbinji. Bat wen yu gibit enijing langa sambodi, yu garra gudbinji brabliwei.’ ” Lagijat na Pol bin tok langa detlot tjetj lidamob.
36 Afta na wen Pol bin binij toktok, deibin ol godan langa olabat ni, en imbin abum preya blanga olabat, 37-38 en afta deibin ol kraikrai blanga im, dumaji imbin meigim olabat nogudbinji wen imbin dalim olabat im garra gowei olagija, en deibin holdim im, en deibin gudbai langa im, en afta deibin deigim im langa det bout.

20:24 2 Tim 4:7