9
Ola Juwish pipul bin bidim olabat enamimob
Wal langa det namba 13 dei blanga det namba 12 manth gulum Edara, det dei na detlot pipul bin dum ebrijing brom det wed weya det king bin dalimbat olabat. Detlot enami blanga ola Juwish pipul bin reken dei gin binijimap olabat langa det dei, bat det nyuwan wed bin kamat brom det king blanga tjeinjim ebrijing. Ola Juwish pipul bin mowa strongbala langa det najalot pipul. Ola Juwish pipul bin majurrumap miselp mijamet langa olabat taun en langa ola kantri blanga King Seksis blanga fait langa detlot pipul hubin kaman blanga kilim olabat. Bat nobodi bin bidim olabat dumaji ol detlot pipul bin brabli bradin blanga olabat. En ol detlot lida en ol detlot boswan blanga ol detlot kantri, en ol detlot men weya det king bin jandim blanga wek blanga im, deibin ol albumbat ola Juwish pipul, dumaji deibin bradin blanga Modakai. Modakai bin brabli strongbala lida blanga det king. Detlot pipul langa ebri kantri bin tokabat det strongbala lida neim Modakai, en imbin jidan brabli mowa strongbala garram loda pawa.
Wal ola Juwish pipul bin bidim ol detlot enamimob garram ola bigwan naif, en deibin kilim olabat en deibin binijimap olabat brabliwei. En deibin dum wanim deibin wandi dum langa detlot pipul hu nomo bin laigim olabat.
En deya langa det taun gulum Susa, ola Juwish pipul bin kilim 500 men. 7-10 En deibin kilim Pashandatha, Delfan, Espatha, Poratha, Edaliya, Eridatha, Pamashta, Erasai, Eradai en Baisatha. Dislot tenbala men bin ola san blanga Heiman, det san blanga Heimadetha, det enami blanga ola Juwish pipul. Bat ola Juwish pipul nomo bin deigidawei enijing.
11 Langa det dei na detlot men blanga det king bin dalim im haumatj men bin gitkil deya langa det taun gulum Susa. 12 Det king bin dalim Esta, “Detlot Juwish pipul bin binijimap 500 men, en det tenbala san blanga Heiman bin dai du langa dijan taun gulum Susa. Wanim deibin dum langa ola najalot kantri blanga main? Wal wanim yu wandim mi blanga dum na? Ai garra dum wanim yu askim mi.” Lagijat na det king bin tok.
13 Wal Esta bin tok langa im, “If yu jinggabat gudwan lagijat, wal larram detlot Juwish pipul iya langa Susa kipgon faitfait langa olabat enami tumorro du, en dalim olabat blanga heingimap detlot dedbala bodi blanga detlot tenbala san blanga Heiman langa det speshalwan pos weya dei oldei heingimap ola pipul.”
14 Wal det king bin dalim detlot pipul blanga dum lagijat, en deibin heingimap detlot tenbala san blanga Heiman deya langa Susa. 15 En detlot Juwish pipul bin majurrumap miselp igin langa Susa langa det namba 14 dei blanga det manth gulum Edara, en deibin kilim 300 men mowa langa Susa, bat dei nomo bin deigidawei enijing brom olabat.
16 Wal langa det seim taim na ola Juwish pipul langa ola najalot kantri blanga det king bin majurrumap miselp blanga stapam detlot enami nomo blanga meigim trabul langa olabat. Deibin kilim 75,000 enamimob, bat dei nomo bin deigidawei enijing brom olabat. 17 Wal dijan bin hepin langa det namba 13 dei blanga det manth gulum Edara. Neksdei na, dei nomo bin kilimbat enibodi, en deibin dagat daga en bin brabli gudbinji gija. 18-19 Brom det taim na, detlot najalot Juwish pipul hubin jidan langa ol detlot najalot taun bin oldei abum brabli gudtaim en dagadagat daga mijamet en gibitbat miselp enijing langa det namba 14 dei blanga det manth gulum Edara. Bat detlot Juwish pipul langa Susa bin abum gudtaim langa det namba 15 dei, dumaji deibin binijimap ola enami langa det namba 13 en 14 dei. Langa det namba 15 dei, deibin ol abum spel en dagat daga en jidan gudbinjiwei.
Det taim gulum Purim
20 Wal Modakai bin raidimdan ol detlot ting weya bin hepin, en imbin jandim ola leda langa ola Juwish pipul langa ola kantri blanga King Seksis, ol detlot hubin jidan gulijap en ol detlot hubin jidan longwei. 21 Imbin dalim olabat blanga majurrumap miselp ebriyiya langa det namba 14 en namba 15 dei blanga det manth gulum Edara blanga abum gudtaim mijamet, 22 dumaji tharran bin det taim na weya ola Juwish pipul bin binijimap olabat enamimob. Langa det manth na deibin reken dei garra jidan soribalawei en kraikraibat blanga olabat pipul, bat det wed blanga det king bin tjeinjimbat ebrijing, en imbin brabli gudwan taim en olabat bin brabli gudbinji mijamet. Modakai bin dalim olabat blanga jidan gudbinjiwei langa det dubala dei na, en blanga dagat daga mijamet en blanga gibit loda daga en loda gudwan enijing langa najamob pipul du, en langa ola powan pipul. 23 Wal ola Juwish pipul bin duwit wanim Modakai bin dalim olabat en ebriyiya deibin dum lagijat.
24 Wal Heiman det san blanga Heimadetha brom det femili lain blanga Eigeg, en det enami blanga ola Juwish pipul, bin meigim det plen basdam blanga binijimap olabat. Wal imbin tjakam detlot speshalwan ston gulum Purim, blanga faindat det raitwan dei blanga ardim olabat en kilim olabat holot. Esta 3:7 25 Bat wen Esta bin dalim det king blanga det plen weya Heiman bin abum, det king bin tjeinjim det plen en ola Juwish pipul nomo bin gitkil. Bat Heiman en ol im ronwan san bin gitkil en deibin heingimap olabat langa det speshalwan pos weya deibin oldei heingimap pipul, jis laik Heiman bin wandim dum langa ola Juwish pipul. 26 Wal blanga tharran na detlot pipul oldei gulum det taim Purim brom det neim blanga detlot ston dei gulum Purim. Dumaji Modakai bin raidimdan ol detlot ting langa leda en deibin ol luk en sabi wanim bin hepin langa olabat. 27 Wal ola Juwish pipul bin jinggabat en dum wanim Modakai bin tok blanga det dubala dei ebriyiya. Dei garra dum en nomo slekap. En olabat femilimob en ola najalot pipul du wen deibin joinap garram ola Juwish pipul garra kipgon dumbat lagijat du. 28 Ola biginini en blanga olabat biginini garra kipgon jinggabat blanga det dubala speshalwan dei ebriyiya langa ebri kantri en ebri taun. En olabat garra sabi wotfo dei abumbat det taim ebriyiya. En lagijat na ola Juwish pipul kaan neba stap abumbat det taim gulum Purim.
29 Brom deya Esta det nambawan waif blanga det king, en det doda blanga Ebiheil, bin raidimdan leda garram Modakai blanga det dubala dei gulum Purim. Esta bin bekimap strongbalawei det fes leda weya Modakai bin jandim. 30 Esta bin jandim det leda langa ola Juwish pipul langa detlot 127 kantri blanga King Seksis blanga meigim olabat jidan gudbalawei. 31 Dumaji imbin wandim olabat garra teiknodis langa im blanga det dubala dei gulum Purim blanga abumbat ebriyiya langa det rait taim. Olabat en olabat bigininimob garra stat dumbat wanim dubala bin dalimbat olabat blanga dum, jis laik wen olabat dum ola najalot ting du, en laik wen olabat oldei abum taim wen olabat nomo dagat daga en wen olabat sori miselp detmatj. Dijan na Modakai en Esta, det waif blanga det king, bin dalim olabat. 32 Det wed brom Esta bin agri langa det wed weya Modakai bin raidimdan bifo blanga det dubala dei gulum Purim. En deibin raidimdan ebrijing blanga det dubala dei gulum Purim langa det buk.

9:24 Esta 3:7