10
Modakai bin brabli haibala men
Wal King Seksis bin jandim wed langa ol detlot pipul langa ola kantri weya imbin jidan king. Imbin dalim olabat, “Yumob lafta jandimbek teksmani langa mi, en ola men du blanga wek blanga mi.” Lagijat na imbin tok.
Imbin jandim det wed langa ola longweiwan kantri en ola kantri gulijap langa solwoda du. Wal detlot wekinmen hubin oldei raidimdan ola speshalwan ting weya det king bin dumbat, bin raidimdan wotfo det king bin meigim Modakai det brabli haibala men. Deibin raidimdan langa det buk blanga ol detlot king langa Midiya en Pesha. Modakai, det Juwish men bin det sekan bos blanga ol detlot kantri. Oni det king bin mowa haibala. Ola Juwish pipul bin sabi im en laigim im en rispek langa im, dumaji langa ola wek imbin oldei dumbat imbin album ola Juwish pipul.
Binij na.